Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա

Վերարտադրողական դիսֆունկցիան էպիլեպսիայով կանանց շրջանում

Բանալի բառեր. էպիլեպսիա, էնդոկրին արատներ, հակաէպիլեպտիկ դեղեր

Էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման հիմնական օրենքն է կլինիկական արդյունավետության և անցանկալի կողմնակի ազդեցությունների գիտակից հավասարակշռությունը [1]: Սակայն, էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման ճանապարհին հանդիպում են բազմաթիվ պաթոլոգիական վիճակներ և հիվանդություններ, որոնք հետազոտություն և բուժում են պահանջում: Այս փոփոխությունների մի մասը որպես կոմորբիդություն է գնահատվում, մյուսները՝ բուն էպիլեպսիայի կամ հակաէպիլեպտիկ դեղերի (ՀԷԴ) օգտագործման բարդություն: Վերջիններիս թվին են պատկանում էնդոկրին արատները, մասնավորապես, կանանց վերարտադրողական համակարգն ախտահարող արատները, ինչպիսիք են, օրինակ, պոլիկիստոզ ձվարանների սինդրոմը (ՊԿՁՍ), հիպոթալամիկ ամենոռեան, վաղաժամ ձվարանային անբավարարությունը և այլն [15,20,21,23]: Այս ախտահարումներն են, որ պայմանավորում են էպիլեպսիայով կանանց շրջանում վերարտադրողական էնդոկրին արատների (ՎԷԱ) նման բարձր հաճախականությունը [40]: ՎԷԱ-երը, ինչպես, օրինակ, ՊԿՁՍ-ը կարող է կապված լինել միգրենի, չարորակ նորագոյացությունների, սիրտ-անոթային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի բարձր հաճախականության հետ: Միաժամանակ, ենթադրվում է, որ անօվուլյատոր ցիկլերը, որոնք բնորոշ են ՎԷԱ-երի համար, կարող են ուղեկցվել բարձր ցնցումային հաճախականությամբ [17]:

 

ՌԷԱ-երը, որ առավել հաճախակի են հանդիպում էպիլեպսիայով կանանց շրջանում, հետևյալն են.

 

 • ՊԿՁՍ,
 • հիպոթալամիկ ամենոռեա,
 • վաղաժամ ձվարանային անբավարարություն,
 • ֆունկցիոնալ պրոլակտինեմիա,
 • լյուտեալ փուլի անբավարարություն [9,15]:

 

ՊԿՁՍ-ը կազմում է էպիլեպսիայով կանանց շրջանում տարածված ՎԷԱ-րի առյուծի բաժինը: Համարվում է, որ ընդհանուր պոպուլյացիայում ՊԿՁՍ-ը ախտահարում է կանանց 4-6% [26], իսկ էպիլեպսիայով կանանց շրջանում դրա հաճախականությունը` ըստ տարբեր հեղինակների, տատանվում է 6.5-26 % շրջանակներում, նույնիսկ, եթե նրանք հակաէպիլեպտիկ բուժում չեն ստանում [5,7,9,15,20]: Ըստ վիճակագրության հավաստի է համարվում (P

 

ՊԿՁՍ-ը հիպերանդրոգենային խրոնիկական անօվուլյացիայի մի ձև է: Անօվուլյացիան կարելի է հայտնաբերել միդլյուտեալ փուլում ցածր պրոգեստերոնային մակարդակներով, չնայած վերջերս ցույց է տրված, որ ավելի հաճախ հանդիպում են ոչ թե անօվուլյատոր ցիկլեր, այլ ուշացած և կարճատև լյուտեինային փուլով ցիկլեր, որոնք հնարավոր է հայտնաբերել ամենօրյա հորմոնալ անալիզներով [9]: ՊԿՁՍ-ի պաթոգենեզում կարևորվում է գոնադոտրոպին արտադրող հորմոնի (ԳԱՀ) պուլսային սեկրեցիայի արագացումը, ինսուլինային ռեզիստենտականությունը, հիպերինսուլինեմիան: Հիպոթալամո-հիպոֆիզար առանցքի արատները դրսևորվում են լյուտեինիզացնող հորմոնի հիպերսեկրեցիայով, ձվարանային տեկա ստրոմալ բջիջների հիպերակտիվությամբ և ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն- գրանուլոզ ձվարանային բջիջների առանցքի հիպոֆունկցիայով, որի արդյունքում առաջանում է հիպերանդրոգենիզմ, հիրսուտիզմ, ֆոլիկուլյար արեստ և ձվարանի ցիկլիկ գործունեության խախտում [41]: ՊԿՁՍ-ը չպետք է շփոթել իզոլացված պոլիկիստոզ մորֆոլոգիայով ձվարանների հետ: Վերջինիս դեպքում մորֆոլոգիական փոփոխությունը միակ դրսևորումն է և չի ուղեկցվում այլ ախտաբանական նշաններով կամ հորմոնալ արատներով: Իզոլացված պոլիկիստոզ ձվարաններն ընդհանուր կանացի պոպուլյացիայում գրանցվում են 17-22% հաճախականությամբ: Այս կանանց 2/3 ունի մենստրուալ արատներ, իսկ 4/5 դրսևորում է ՊԿՁՍ-ի կլինիկական նշաններից գոնե մեկը, ներառյալ մենստրուալ ցիկլի անկանոնությունները, հիրսուտիզմը, գիրությունը, արյան մեջ տեստոստերոնի կամ լյուտեինիզացնաղ հորմոնի քանակի ավելացումը: Այս կանանցից միայն քչերը կզարգացնեն ՊԿՁՍ-ի՝ խրոնիկական օլիգոմենոռեայով կամ ամենոռեայով և շիճուկային անդրոգենների բարձր մակարդակներով [26]: ՊԿՁՍ-ի զարգացման խթանիչ դործոնները բազմազան են և քաշի ավելացումը դրանցից մեկն է:

 

Հիպոթալամիկ ամենոռեան, որն այլ կերպ կոչվում է նաև հիպոգոնադոտրոպ հիպոգոնադիզմ, հայտնաբերվում է քունքային բլթի էպիլեպսիայով 50 կանանց 12%-ի շրջանում [15], իսկ առաջնային գեներալիզացված էպիլեպսիայով 20 կանանց շրջանում նրա հաճախականությունը 10% է [7], մինչդեռ, ընդհանուր կանացի պոպուլյացիայում այն կազմում է 1.5%: Հիպոթալամիկ ամենոռեան ասոցացված է հիպոֆիզար գոնադոտրոպինների արտազատման խանգարման հետ՝ լյուտեինիզացնող հորմոնի մակարդակի անկումով: Հիպոթալամիկ ամենոռեան առաջացնում է ամենոռեա կամ օլիգոմենոռեա և անպտղություն՝ հիպերանդրոգենեմիայի նշանների բացակայության և ձվարանների նորմալ ստրուկտուրայի պայմաններում:


Մենոպաուզան կարող է ավելի վաղ գրանցվել էպիլեպսիայով կանանց շրջանում՝ համեմատած ընդհանուր կանացի պոպուլյացիայի հետ: Քունքային բլթի էպիլեպսիայով 50 կանանց շրջանում Herzog et al. հայտնաբերել են 2 կին (4%), որոնք դրսևորում են առաջնային գոնադալ անբավարարություն՝ ամենոռեայով և ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոնի բարձր արժեքներով (ավելի քան 50mIU/ml) կյանքի երրորդ տասնամյակում, որն ընդհանուր կանացի պոպուլյացիայում հանդիպում է 1% հաճախականությամբ [15]:

 

Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենոպաուզա կամ պերիմենոպաուզա մինչև 40 տարեկան հասակը գրանցվել է էպիլեպսիայով 50 կանանցից 7- ի շրջանում (14%), իսկ այդ երևույթի տարածվածությունը ստուգիչ խմբի 82 կանանց շրջանում կազմում է ընդամենը 4% (P

 

Ֆունկցիոնալ հիպերպրոլակտինեմիայի հաճախականությունը նույնպես բարձր է էպիլեպսիայով կանանց շրջանում [3]: Գեներալիզացված ցնցումները և քունքային բիլթն ընդգրկող ցնցումները բերում են պրոլակտինի պոստիկտալ բարձրացման [4]: Նույնը կարող է ճշմարիտ լինել ինտերիկտալ էպիլեպտիկ ակտիվության վերաբերյալ՝ վերջինիս հիպոթալամուսի վրա տարածվելու դեպքում [3]: Ֆունկցիոնալ հիպերպրոլակտինեմիան առաջացնում է պոլիմենոռեա, օլիգոմենոռեա կամ ամենոռեա, սուբֆեբրիլություն, գալակտոռեա և հիրսուտիզմ:


Լյուտեալ փուլի անբավարարությունն ախտորոշվում է կարճատև մենստրուալ ցիկլերի (19–24 օր) երկարատև անամնեզով, կարճատև լյուտեալ փուլով (5–8 օր), նորմալ անդրոգենային պրոֆիլով և ձվարանների նորմալ էխոգրաֆիկ պատկերով [28]: Սակայն այս արատով կանանց սահմանափակ քանակ է նկարագրված, որպեսզի հնարավոր լինի խոսել էնդոկրին արատի հաճախականության մասին:

 

Էպիլեպսիայով կանանց վերարտադրողական արատների առաջացման հնարավոր մեխանիզմները


ՎԷԱ-ների առաջացման մեխանիզմում էպիլեպսիայի և հակաէպիլեպտիկ դեղերի (ՀԷԴ) ազդեցության առավել հնարավոր բացատրությունները հետևյալն են.

 

 • էպիլեպտոգեն օջախի, էպիլեպսիայի կամ ՀԷԴ-երի ուղղակի ազդեցությունը հիպոթալամո- հիպոֆիզար առանցքի վրա,
 • ՀԷԴ-երի ազդեցությունը պերիֆերիկ էնդոկրին գեղձերի վրա,
 • ՀԷԴ-երի ազդեցությունը հորմոնների և դրանք կապող պրոտեինների մետաբոլիզմի վրա,
 • երկրորդային էնդոկրին բարդություններ՝ ՀԷԴ-կախյալ քաշի փոփոխությունների կամ ինսուլինային սենսիտիվության փոփոխության հետևանքով [2]:

 

Էպիլեպսիայի ուղղակի ազդեցության մասին ենթադրվում է՝ հիմնվելով ցնցումներից հետո շիճուկային գոնադոտրոպինների և պրոլակտինի մակարդակների կտրուկ փոփոխությունների [4], տեմպորոլիմբիկ էպիլեպտանման փոփոխությունների կողմնայնության և ռեպրոդուկտիվ արատի առանձին տեսակների միջև հնարավոր կապի վրա (ձախ ունիլատերալ տեմպորոլիմբիկ էպիլեպսիան ասոցացված է ՊԿՁՍ-ի, իսկ աջը՝ հիպոթալամիկ ամենոռեայի հետ) [15,16], էպիլեպսիայի վիրահատական բուժումից հետո մենստրուալ ցիկլերի կանոնավորումից դատելով [6], ինչպես նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ ամիգդալան պարունակում է բևեռայնորեն հակառակ մոդուլյատոր ազդեցությամբ օժտված կորիզներ և հանդիսանում է վերարտադրողական պերիֆերիկ գեղձերի նյարդային կենտրոնը: Էպիլեպսիայով հիվանդների շրջանում, իկտալ և ինտերիկտալ պարոքսիզմալ փոփոխությունները, որոնք տարածվում են հիպոթալամուսի վրա, փոփոխում են ԳՌՀ արտազատման պուլսային ակտիվությունը՝ փոփոխելով այդ նեյրոնների վրա ազդող դրդիչ նեյրոտրանսմիտերների քանակությունը [24]:

 

Հիպոթալամիկ կորիզների վրա տեղակայված գլուտամատային, այդ թվում նաև NMDA տիպի ռեցեպտորները, ինչպես նաև NO ռեցեպտորները չափազանց կարևոր են ԳՌՀ պուլսային արտազատման համար [10], որի արդյունքում դրդիչ նեյրոտրանսմիտերային պիկը էպիակտիվության ընթացքում կարող է փոփոխել ԳՌՀ պուլսային արտազատումը և մեծացնել ՊԿՁՍ-ի առաջացման ռիսկը [29]: Լյուտեինիզացնող հորմոնի պուլսային բարձր հաճախականության հայտնաբերումը չբուժված և կանոնավոր մենստրուալ ցիկլերով կանանց շրջանում հաստատում է այս հիպոթեզը [8,30]: Ինչ վերաբերում է ՀԷԴ-երի ուղղակի ազդեցությանը հիպոթալամո-հիպոֆիզար առանցքի վրա, ապա կատարված աշխատանքների մեծամասնությունը վալպրոատի ազդեցության հայտնաբերմանն են ուղղված: Վալպրոատը մեծացնում է ԳԱԿԹ-ի սինթեզը և արտազատումը և դրանով իսկ կարող է պաշարել NMDA գլուտամատային ռեցեպտորները, բայց հարկ է նշել, որ մյուս ՀԷԴ-երը ևս օժտված են այդ հատկությամբ [32]: Վալպրոատի կենտրոնական ազդեցության մասին է վկայում նաև պուբերտալ մկան հիպոթալամուսի պրեօպտիկ շրջանում ԳՌՀ նեյրոնների ԳԱՄԿէրգիկ ներհոսքի խտության փոփոխությունը [11]:

 

ՀԷԴ-երի ուղղակի ազդեցությունը կրում են նաև պերիֆերիկ էնդոկրին գեղձերը, ինչը ցույց է տրված կենդանական մոդելների վրա: Վալպրոատը փոփոխում է ստերոիդոգենեզը և մեծացնում է տեստոստերոն/ էստրադիոլ կոտորակը խոզի ձվարանային ֆոլիկուլներում [13]: Վալպրոատի երկարատև օգտագործումը մեծացնում է ֆոլիկուլյար կիստաների թիվը և փոխում է սեռական ստերոիդ հորմոնների մակարդակներն առնետների օրգանիզմում [38]: Վալպրոատը, բայց ոչ լամոտրիջինը, մեծացնում է ձվարանային ֆոլիկուլյար կիստաների չափերն առնետների օրգանիզմում [37]: Թվարակված աշխատանքները կատարվել են ոչ էպիլեպտիկ կենդանիների շրջանում և անհրաժեշտ է դեռևս ապացուցել ՀԷԴ-երի ուղղակի ազդեցության կարևորությունը պերիֆերիկ էնդոկրին գեղձերի վրա մարդկանց շրջանում: Isojarvi et al. հայտնաբերել են վալպրոատային մոնոթերապիայով կանանց շրջանում ձվարանային կիստաների քանակի մեծացում [20,21,23]: Նման պոլիկիստոզ փոփոխությունների կարգավորում է նկատվում վալպրոատի ընդհատումից կամ այն լամոտրիջինով փոխարինելուց հետո: Քանի որ միաժամանակ նկատվում է նաև ինսուլինային ռեզիստենտականության լավացում, հետևաբար մնում է չպարզաբանված, արդյո՞ք վալպրոատն ունի ուղղակի, թե ինսուլին-միջնորդված ազդեցություն ձվարանի վրա [22]:

 

ՀԷԴ-երը կարող են նվազեցնել կամ ավելացնել կենսաբանորեն ակպիվ շիճուկային հորմոնների մակարդակը: Հին ՀԷԴ-երի մեծ մասը, ներառյալ կարբամազեպինը, ֆենոբարբիտալը, ֆենիտոինը, ինդուկցում են հեպատիկ CYTP-450-կախյալ ստերոիդային քայքայումը և ակտիվացնում են սեռական հորմոն կապող գլոբուլինի (ՍՀԿԳ) արտադրությունը՝ դրանով իսկ նվազեցնելով կենսաբանորեն ակպիվ շիճուկային սեռական հորմոնների քանակությունը [18,19,34]: Նկարագրված է ազատ շիճուկային տեստոստերոնի մակարդակների անկումը կարբամազեպինային թերապիայի ընթացքում, պայմանավորված ՍՀԿԳ-ի սինթեզի ինդուկցիայով [36]: Ազատ շիճուկային տեստոստերոնի մակարդակներն աճում են, երբ կարբամազեպինը փոխարինվում է օքսկարբազեպինով, որը առաջացնում է նկատելիորեն ավելի թույլ արտահայտված լյարդային ինդուկցիա [35]: ՊԿՁՍ-ի առաջացման ցածր հաճախականությունը կարբամազեպինով բուժված կանանց շրջանում` համեմատած բուժում չստացած էպիլեպսիայով կանանց հետ, նույնպես ցույց է տրված (13% 30%-ի փոխարեն) [15]: Ըստ հետազոտողների մեծ մասի կարծիքի՝ այն կանանց մոտ, որոնք բուժում են ստանում կարբամազեպինով, 25% դեպքերում նկատվում է էստրադիոլ/ ՍՀԿԳ-ի ցածր մակարդակ և էստրադիոլի ցածր քանակություն, որոնք էլ հենց մենստրուալ արատների պատճառ են դառնում [19]: Ընդհակառակը, հեպատիկ էնզիմների ինհիբիտորնրը կարող են մեծացնել կենսաբանորեն ակտիվ սեռական հորմոնի մակարդակները շիճուկում: Պրոսպեկտիվ ուսումնասիրությունը հայտնաբերում է շիճուկային անդրոգենների քանակության աճ՝ նոր ախտորոշված էպիլեպսիայով կանանց շրջանում, որոնք սկսել են բուժվել վալպրոատով [35]: Մոտավորապես 2 տարի վալպրոատային բուժում ստացող աղջիկների շրջանում շիճուկային տեստոստերոնի ավելի բարձր մակարդակներ են հայտնաբերվում, քան չբուժված ստուգիչ խմբի հիվանդների մոտ [39]:

 

Իզոլացված շիճուկային տեստոստերոնի բարձր մակարդակները, առանց ուղեկցող հիպերանդրոգենիզմի նշանների, կարող են բերել գոնադոտրոպինի արտազատման փոփոխության և ՎԷԱ-ի մանիֆեստացիայի, այնպես որ ասիմպտոմատիկ հիվանդներն, իզոլացված բարձր տոտալ կամ ազատ տեստոստերոնով, պետք է պահվեն էնդոկրին հսկողության ներքո [12]:

 

Բազմաթիվ ՀԷԴ-եր կարող են առաջացնել քաշի ավելացում: Այս կողմնակի ազդեցությունը արձանագրվել է վալպրոատի, կարբամազեպինի, վիգաբատրինի և գաբապենտինի կիրառման պայմաններում [27,33]: Քաշի ավելացումը և գիրությունն ուղղակի բացասական ազդեցություն ունեն առողջության տարբեր ասպեկտների վրա: Քաշի ավելացումը և ինսուլինային ցածր սենսիտիվությունը նպաստում են ՊԿՁՍ-ի առաջացմանը նախատրամադրված կանանց շրջանում, որոնք չեն ունեցել նախկինում հորմոնալ խնդիրներ: Քաշով պայմանավորված էնդոկրին խնդիրները կարող են արտահայտված դառնալ էնզիմ ինհիբիտորների և քողարկվել էնզիմ ինդուկտորների ազդեցությամբ: Վալպրոատի ընդունման ընդհատումը ուղեկցվում է քաշի անկմամբ, մենստրուալ ցիկլերի և հորմոնալ տեղաշարժերի վերականգնմամբ [22]: Չկան ուսումնասիրություններ՝ ուղղված քաշի պակասեցման ազդեցությանը, առանց դեղորայքային ռեժիմի փոփոխության: Հարկ է նաև նշել, որ վալպրոատով բուժման հետ կապված` էնդոկրին փոփոխություններ առանց քաշի ավելացման նույնպես նկարագրված են [21,23,39]:

 

Литература


 1. Дарбинян В.Ж., Эпилепсия и пароксизмальные состояния. Клиника, диагностика, лечение. Ереван, 1995, с.171.
 2. Bauer J.I., Isojarvi T., Herzog A.G. et al. Reproductive dysfunction in women with epilepsy: recommendations for evaluation and management, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, 2002, Aug; 73(2): 121-5.
 3. Bauer J., Stefan H., Schrell U. et al. Serum prolactin concentrations and epilepsy: a study comparing patients in presurgical evaluation with healthy persons and circadian with seizure related variations, Eur. Arch. Psychiatry, Clin. Neurosci., 1992; 241: 365-71.
 4. Bauer J. Epilepsy and prolactin in adults: a clinical review, Epilepsy Res., 1996; 24: 1-7.
 5. Bauer J., Jarre A., Klingmuller D., Elger C.E. Polycystic ovary syndrome in patients with focal epilepsy: a study in 93 women, Epilepsy Res., 2000, 41: 163-167.
 6. Bauer J., Stoffel-Wagner B. et al. The impact of epilepsy surgery on serum sex hormones and menstrual cycles in female patients, Seizure, 2000; 9: 389–93.
 7. Bilo L., Meo R., Nappi C. et al. Reproductive endocrine disorders in women with primary generalized epilepsy, Epilepsia, 1988, 29: 612–619.
 8. Bilo L., Meo R., Valentino R., Buscaino G.A. et al. Abnormal pattern of luteinizing hormone pulsatility in women with epilepsy, Fertil. Steril., 1991, 55: 705–711.
 9. Bilo L., Meo R., Valentino R., Di Carlo C. et al. Characterization of the reproductive endocrine disorders in women with epilepsy, J. Clin. Endocrinol. Metab., 2001, 86: 2950–2956.
 10. Dhandapani K.M., Brann D.W. The role of glutamate and nitric oxide in the reproductive neuroendocrine system, Biochem. Cell. Biol., 2000, 78: 165–179.
 11. Dodge J.C., Illig A.M., Snyder P.J., Badura L.L. GABA levels within the medial preoptic area: effects of chronic administration of sodium valproic acid, Psychoneuroendocrinology, 2000, 25: 519–534.
 12. Eagleson C.A., Gingrich M.B., Pastor C.L., et al. Polycystic ovarian syndrome: evidence that flutamide restores sensitivity of the gonadotropin-releasing hormone pulse generator to inhibition by estradiol and progesterone, J. Clin. Endocrinol. Met., 2000; 85: 4047–52.
 13. Gregoraszczuk E., Wojtowicz A.K., Tauboll E. et al. Valproate-induced alterations in testosterone, estradiol and progesterone secretion from porcine follicular cells isolated from small- and medium-sized ovarian follicles, Seizure, 2000; 9: 480–5.
 14. Herzog A.G. Disorders of reproduction and fertility. In: Engel J., Pedley T.A., eds., Epilepsy: a comprehensive textbook. Philadelphia: Lippincott–Raven, 1997: 2013–26.
 15. Herzog A.G., Seibel M.M., Schomer D.L. et al. Reproductive endocrine disorders in women with partial seizures of temporal lobe origin, Arch. Neurol., 1986; 43: 341–6.
 16. Herzog A.G. A relationship between particular reproductive endocrine disorders and the laterality of epileptiform discharges in women with epilepsy, Neurology, 1993; 43: 1907–10.
 17. Herzog A.G., Klein P., Ransil B.J. Three patterns of catamenial epilepsy, Epilepsia, 1997; 38: 1082-1088.
 18. Isojarvi J.I., Pakarinen A.J. A prospective study of serum sex hormones during carbamazepine therapy, Epilepsy Res., 1991;9:139–44.
 19. Isojarvi J.I.T., Pakarinen A.J., Rautio A. et al. Sex hormone levels after replacing carbamazepine with oxcarbazepine, Eur. J. Clin. Pharmacol., 1995; 47: 461–4.
 20. Isojarvi J.I.T., Laatikainen T.J., Pakarinen A.J. et al. Polycystic ovaries and hyperandrogenism in women taking valproate for epilepsy, N. Engl., J. Med., 1993, 329:1383–1388.
 21. Isojarvi J.I.T., Laatikainen T.J., Knip M. et al. Obesity and endocrine disorders in women taking valproate for epilepsy, Ann. Neurol., 1996; 39: 579–84.
 22. Isojarvi J.I.T., Rattya J., Myllyla V.V. et al. Valproate, lamotrigine, and insulin-mediated risks in women with epilepsy, Ann. Neurol., 1998;43: 446–51.
 23. Isojarvi J.I.T., Tauboll E, Pakarinen A.J. et al. Altered ovarian function and cardiovascular risk factors in valproate treated women, Am. J. Med., 2001;111:290–6.
 24. Kalra S.P. Mandatory neuropeptide-steroid signaling for the preovulatory luteinizing hormone-releasing hormone discharge, Endocr. Rev., 1993, 14:507–538.
 25. Klein P., Serje A., Pezzullo J.C. Premature ovarian failure in women with epilepsy, Epilepsia, 2001;42:1584–9.
 26. Knochenhauser E.S., Key T.J., Kashar-Miller M. et al. Prevalence of polycystic ovary syndrome in unselected black and white women of the southeastern United States: a prospective study, J. Clin. Endocrinol. Metab., 1998;83:3078–82.
 27. Luef G., Abraham I., Trinka E. et al. Weight change associated with valproate and lamotrigine monotherapy in patients with epilepsy, Neurology, 2001;57:565–6.
 28. McNeely M.J., Soules M.R. The diagnosis of luteal phase deficiency: a critical review, Fertil. Steril., 1988, 50: 1–15.
 29. Meldrum B.S., Akbar M.T., Chapman A.G. Glutamate receptors and transporters in genetic and acquired models of epilepsy, Epilepsy Res., 1999, 36: 189–204.
 30. Meo R., Bilo L., Nappi C. et al. Derangement of the hypothalamic GnRH pulse generator in women with epilepsy, Seizure, 1993, 2:241–252.
 31. Morrell M.J., Giudice L., Flynn K.L., Seale C.G. et al. Predictors of ovulatory failure in women with epilepsy, Ann. Neurol., 2002, Dec;52(6): 696-7.
 32. Moshe S.L. Mechanisms of action of anticonvulsant agents, Neurology, 2000, 55:S32–S40; discussion S54–S8.
 33. Pijl H., Meinders A.E. Bodyweight change as an adverse effect of drug treatment, Drug Saf., 1996;14: 329–42.
 34. Rattya J., Turkka J., Pakarinen A.J. et al. Reproductive endocrine effects of valproate, carbamazepine, and oxcarbazepine in men with epilepsy. Neurology, 2001; 56: 31–6.
 35. Rattya J., Pakarinen A.J., Repo M. et al. Early hormonal changes during valproate or carbamazepine treatment – a 3 months study, Neurology, 2001; 57: 440–1.
 36. Stoffel-Wagner B., Bauer J., Flugel D. et al. Serum sex hormones are altered in patients with chronic temporal lobe epilepsy receiving anticonvulsant medication, Epilepsia, 1998;39: 1164–73.
 37. Sveberg Roste L., Tauboll E., Berner A. et al. Valproate, but not lamotrigine, induces ovarian morphological changes in Wistar rats, Exp. Toxicol. Pathol., 2001;52: 545–52.
 38. Tauboll E., Isojarvi J.I.T., Flinstad Harbo H., et al. Long-term valproate treatment induces changes in ovarian morphology and serum sex steroid hormone levels in female Wistar rats, Seizure, 1999;8: 490–3.
 39. Vainionpaa L.K., Rattya J., Knip M. et al. Valproate-induced hyperandrogenism during pubertal maturation in girls with epilepsy, Ann. Neurol., 1999; 45: 444–50.
 40. Wallace H., Shorvon S., Tallis R. Age-specific incidence and prevalence rates of treated epilepsy in an unselected population of 2,052,922 and age-specific fertility rates of women with epilepsy, Lancet, 1998;352:1970–3.
 41. Yen S.S.C. Polycystic ovary syndrome (hyperandrogenic chronic anovulation). In: Yen SSC, Jaffe R.B., Barbieri R.L., eds. Reproductive endocrinology. 4th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1999: 436–78.

Հեղինակ. Ն.Ս. Եղիազարյան, Վ.Ժ. Դարբինյան Էրեբունի էպիլեպտոլոգիական կենտրոն, Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն Մ. Հերացու անվ. ԵրՊԲՀ նյարդային հիվանդությունների ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 2.2004 (18), 83-89, УДК 624.009-8.31
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. վուլվայի քաղցկեղ, կրկնողություն, մետասթազավորում, հասարակ վուլվէկտոմիա, արմատական վուլվէկտոմիա, վիրահատական, համակցված, ճառագայթային բուժում...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Միզասեռական կանդիդոզի բուժումը միկոֆլու դեղամիջոցով

Բանալի բառեր. Միզասեռական կանդիդոզ, միկոֆլու, ֆլուկոնազոլ

Ներածություն: Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների կառուցվածքում սնկային` կանդիդային վուլվովագինիտը (ԿՎՎ) շարունակում է զբաղեցնել առաջատար...

Վարակաբանություն Ուրոլոգիա Վեներաբանություն Առողջապահություն 2.2011 Դեղագիտություն
Ուրոլոգիական հիվանդությունների ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա

 

Ներածություն

Հղիների մոտ էքստրագենիտալ պաթոլոգիաների մեջ միզային համակարգի հիվանդությունները զբաղեցնում են երկրորդ տեղը, զիջելով սիրտ-անոթային համակարգի ախտա-բանություններին: Հղիության ընթացքում միզային...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2010 (44)
Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ պրոցեսների ուլտրաձայնային հետազոտությունը որպես արգանդի մարմնի քաղցկեղի կանխարգելման մեթոդ

Բանալի բառեր: արգանդի մարմնի քաղցկեղ, գերձայնային հետազոտություն, արգանդի խոռոչ, կանխարգելում, էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ փոփոխություններ...

Ուռուցքաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42)
Ալկոհոլային էմբրիոֆետոպաթիա կամ պտղի ալկոհոլային համախտանիշ

Ալկոհոլային էմբրիոֆետոպաթիաներն առաջանում են, եթե հղիության ընթացքում կինն օգտագործում է էթիլալկոհոլ (էթիլսպիրտ` C2H5OH): Պտղի ալկոհոլային համախտանիշն առաջին անգամ նկարագրել է Լեմոինը (Lemoine Portal, 1968թ.)...

Առողջապահություն 1.2010
Դաշտանադադարային համախտանիշի առանձնահատկությունները ոսկրերի հանքային խտության տարբեր մեծություններով կանանց մոտ

Դաշտանադադարը (ԴԴ) ֆիզիոլոգիական շրջան է, որի ընթացքում կնոջ օրգանիզմի ընդհանուր տարիքային փոփոխությունների ֆոնի վրա տեղի են ունենում կնոջ վերարտադրողական համակարգի հետաճման պրոցեսներ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Գենիտալ պրոլապսի բուժման ժամանակակից մեթոդների (Prolift &TVT) արդյունավետության գնահատումը

Բանալի բառեր. Prolift and TVT, սթրեսային անմիզապահություն, գենիտալ պրոլապս

Կոնքի հատակի արտանկման և սթրեսա­յին անմիզապահության դեպքում կոնքի հա­տակի ռեկոնստրուկցիայի նպատակով մեր կողմից կիրառվել են PROLIFT™ համա­կար­գը` TVT տեխնոլոգիայով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2010 (41)
Վիրուսային b հեպատիտի կլինիկական տարբերակները և հղի կանանց բուժման նորագույն մոտեցումները

Վիրուսային B հեպատիտը (ՎԲՀ) ժամանակակից առողջապահության կարևոր խնդիրներից է։ Ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների, դրանով տառապում է աշխարհի բնակչության գրեթե 350 միլիոնը։ Առավել հաճախ այն առկա է ՎԲՀ վարակակրության ձևով։ Այդ տեսակետից առավել անբարենպաստ են...

Վարակաբանություն Առողջապահություն 1.2009
Հղիների հոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը նախապատրաստման նոր մոտեցումներ

Վերջին տարիներին բժշկական գիտության նորագույն նվաճումների ներդրմամբ մանկաբարձության ոլորտը գերբժշկայնացվեց: Հղիությունն ու ծննդաբերությունը դիտվում էին որպես բժշկական գործընթացներ, և անգամ նորմալ ընթացքով հղիության և...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Էստրոգենների ու պրոգեստերոնի կիրառումը շուրջ և հետդաշտանադադարային շրջանում (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Գնահատել շուրջ և հետդաշտանադադարային շրջանում գտնվող կանանց հորմոն փոխարինող թերապիայի (ՀՓԹ) նշանակման հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև այս շրջանին բնորոշ էական մի շարք ցուցանիշների վրա ՀՓԹ ունեցած ազդեցությունը...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Ամնիոտոմիա` կատարել, թե՞ ոչ (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա) ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Բացահայտել ամնիոտոմիայի իրական ազդեցությունը ծննդաբերության տևողության վրա:

Հետազոտության նյութն ու մեթոդաանությունը. Քոքրեյնի տվյալների բազայից ընտրվել է թեմային վերաբերող երեք տասնյակից ավելի հետազոտություն...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Շարունակական աջակցությունը հղիության ընթացքում (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա) ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Գնահատել հղիության և ծննդաբերության ընթացքում շարունակական հուզահոգեբանական աջակցության արդյունավետությունն ինչպես մոր, այնպես էլ նորածնի համար...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Պիելոնեֆրիտը որպես հղիության կրելախախտի պատճառ

Հղիության ընթացքում հաճախակի հանդիպող էքստրագենիտալ պաթոլոգիաներից է պիելոնեֆրիտը, որի հաճախականությունը տատանվում է 6-12% սահմաններում: Տվյալ հետազոտության նպատակն է պարզել պիելոնեֆրիտի ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա և հնարավոր բարդությունների վերհանումը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35) Նեֆրոլոգիա
Կանանց սթրեսային անմիզապահության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. սթրեսային անմիզապահություն, TVT ժապավեն, Դրիպտան

Ներածություն. Կանանց անմիզապահության հանդիպման հաճախականությունը բոլոր տարիքային խմբերում հասնում է մինչև 30-35%-ի, ընդ որում...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)
Արգանդի միոմայի կապակցությամբ կատարված հիստեր է կտոմիայի ազդեցությունը կնոջ կյանքի որակի վրա

Բանալի բառեր. հիստերէկտոմիա, արգանդի միոմա, արգանդի էքստիրպացիա, դաշտանադադար, կյանքի որակ

Աշխարհի շատ երկրներում հիստերէկտոմիան հանդիսանում է առավել տարածված գինեկոլոգիական վիրահատություններից մեկը: Այս վիրահատությունը առավել հաճախ...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ