Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ակնաբանություն

Պտերիգիումի տարածվածության վերաբերյալ

Հանդիսանալով տաք աշխարհագրական գոտ­ի­նե­րի հիվանդություն, պտերիգիումը ամբուլատոր կարգով հետազոտված կամ բուժված ակնաբուժական հիվան­դությունների շարքում կազմում է 2–6,8%, իսկ աչքի հիվանդություններով հոսպիտալացված հիվանդ­ների շրջանում հանդիպում է 3,24% դեպքերում: Միաժամանակ կան ընդհանրական տվյալներ, որ 35–400 զուգահեռների հատվածում ապրող բնակչության շրջանում, որտեղ գտնվում է նաև Հայաստանը, վերջինս հանդիպում է 2–4,9% դեպքերում:

 

Միջին ասիական հանրապետություններում, Անդրկովկասում և Ղազախստանում պտերիգիումը հանդիսանում է եզրային պաթոլոգիա, հիվանդությունը ընդհանում է ծանր, ախտահարում է բնակչության աշխատունակ խմբին, բնութագրում է վիրահա­տութ­յունից հետո հաճախակի և բազմակի կրկնություններով:


Առաջացման մեջ հիմնական ազդակ են հանդիսանում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթ­ները, շրջապատի բարձր և փոփոխվող ջերմաստի­ճա­նը, որոնք կոնյունկտիվայում խթանում են էլաստոիդ դիստրոֆիայի առաջացումը:


Հանրապետությունում մինչ այժմ չկան ամփոփ տվյալներ պտերիգիումի տարածվածության վերա­բերյալ: Մեր կողմից կատարված հետազոտություն­ների ժամանակ, վերլուծվել է 2006-2008թթ. ակնաբու­ժա­կան կաբինետ դիմած հիվանդների, ինչպես նաև Սյունիքի մարզում սկրինինգային հետազո­տություն­ների ժամանակ հայտնաբերված դեպքերի ուսումնա­սիրության տվյալները:


Մարզում տեղակայված բժշկական կենտրոնները, նեղ մասնագետների օգնությամբ, տարածաշրջանում պարբերաբար իրականացնում են խորհրդատվական և բուժական օգնություն:


Շարժական բժշկական խմբերի կողմից գյուղական ազգաբնակչության ցուցաբերած բուժօգնության շրջա­նակ­ներում, ինչպես նաև պարտադիր համարվող սոց­իալական առանձնակի նշանակություն ունեցող խմբե­րում իրականացվող սկրինինգային հետազոտություն­ների ժամանակ, կուտակվել են բավականաչափ հետազոտական նյութեր, որոնց մշակումը որոշակի պատկերացում է տալիս հիվանդացությունների, այդ թվում նաև պտերիգիումի տարածվածության վերա­բերյալ: Բնականաբար, այս տվյալները չեն կարող լինել ամփոփ, լրիվ ընդգրկումով, քանի որ հետազոտ­վող բնակչության խմբի մեջ մտնում են նաև նախադպրոցական, դպրոցական տարիքի երեխա­ները և հղինները, որոնց շրջանում հազվադեպ է հանդիպում հիվանդացության դեպքեր:


Սակայն, նկատի ունենալով, որ գյուղական վայրերում իրականացված ցանկացած բժշկական համայց ի վերջո ընդհանում է բաց դռների օր սկզբուն­քով, ինչի հետևանքով ազգաբնակչությունը հիմնա­կանում դիմում է բժիշկների նաև արդեն առկա ախտահարումներով, ապա կարելի է որոշ վերապահումներով ստացված տվյալները ընդունվել որպես միջինացված ցուցանիշներ:


Կատարված դիտարկումների արդյունքներով պարզվել է, որ կապանում և Գորիսում զանգվածային (սկրինինգային) հետազոտությունների ընթացքում (8800 և 8100 բնակիչների մոտ համապատաս­խա­նաբար) պտերիգիում հայտնաբերվել է 180 (2,05%) և 170 (2,1%) դեպքերում:


Ակնաբուժական կաբինետ դիմած բնակչության շրջանում հիմնականում գործ ունենք հիվանդություն­ների առկա խմբաքանակի հետ, որի պատճառով պտերիգիումի հայտնաբերման քանակը մի փոքր ավելի բարձր է:


Ակնաբուժական հիվանդությունների պատճառով դիմած հիվանդների շրջանում պտերիգիումի հայտնաբերումը կազմել է 2,5–2,7%: Փոքր ինչ բարձր (2,9–3,1%) թիվ է կազմել վերջինիս տարածվածու­թյունը Սիսիանի տարածաշրջանում: Հիվանդների դիմելիության առումով 62% կազմել են կանայք, 48% տղամարդիկ, 70% - ը 40–60 տարիքային խմբում:


Սակայն սկրինինգային հետազոտության ժամա­նակ առավել հաճախ (70 %) հանդիպել են տղամար­դիկ: Չնայած դրան, հիվանդությունը հայտնաբերվել է II–III աստիճանի պտերիգիումով, ի տարբերություն կանանց, որոնց մոտ հիմնականում հանդիպել է I–II աստիճանի պտերիգիում: Այստեղ հավանաբար դեր ունի նաև այն հանգամանքը, որ կանայք, կոսմետիկ նկատառումներով, մինչ այդ ավելի հաճախ են դիմել բժշկի և ստացել համապատասխան բուժօգնություն:


Նկատի ունենալով, որ այս տվյալները ընդգրկում են բնակչության որոշակի խմբեր և կատարված հետազոտությունները առաջին անգամ են իրա­կա­նաց­նում ու լիովին ընդգրկված չէ ամբողջ բնակ­չու­թյունը, ապա մեր կարծիքով պտերիգիումով հիվան­դացության թիվը ակնաբուժական հիվան­դություն­ների շարքում կտատանվի 2,4–2,7%-ի սահ­ման­ներում:

 

Հեղինակ. Ս.Ս. Ամիրյան ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 70-71
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Քրոնիկական դակրիոցիստիտի բուժումը մոդիֆիկացված դակրիոցիստոռինոստոմիայի եղանակով (գրականության տեսություն)

Քրոնիկական դակրիոցիստիտը հանդիսանում է արցունքապարկի քրոնիկ բորբոքումը, որը զարգանում է արցունքաքթային խողովակի բլոկադայի հետևանքով: Այն հանդիսանում է բավականին տարածված պաթոլոգիա և կարող է հանդիպել բոլոր տարիքային խմբերում...

Բուժման մեթոդներ Հ.Ս. Թամազյանի անվ. Հայաստանի վիրաբուժության լրաբեր 2.2012
Տրավատանի և պոլիկվադով տրավատանի առաջացրած մորֆոլոգիական փոփոխությունները ճագարների աչքերի առաջային հատվածներում

Օֆթալմոտոնուսի բարձրացումը հանդիսանում է գլաուկոմայի առաջացման հիմնական պաթոգենետիկ մեխանիզմը, որի ժամանակ առաջանում է բնորոշ գլաուկոմատոզ օպտիկ նեյրոպաթիա (Нестеров А.П., Егоров Е.А., 2005; Netland R.A., Landry, Sullivan E.K. et all 2001)...

Հ.Ս. Թամազյանի անվ. Հայաստանի վիրաբուժության լրաբեր 2.2012
Ակնաբանական հիվանդների բժշկասոցիալական փորձաքննության առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. տեսողական օրգանի ախտահարում, ակնաբանական հիվանդներ, հաշմանդամություն

Տեսողական օրգանի ախտահարումով անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննությունը և վերականգնումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Ակնաբուժական օգնության իրականացման հեռանկարները մարզային առողջապահության զարգացման տեսակետից

Հանրապետությունում իրականացվող առողջապա­հության ոլորտի բարեփոխումների նպատակն է բազմակողմանիորեն բարձրացնել բուժօգնության որակը և հասանելիությունը: Ներոլորտային մակար­դա­կում առաջնությունը տրվելու է առողջության առաջ­նային պահպանման օղակին` կարևորելով ընտանեկան բժշկության համակարգի զարգացումը: Այս ծրագրային խնդիրներից է թեթևացնել...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Պտերիգիումի էթիոպաթոգենեզի հարցի շուրջ

Չնայած պտերիգիումի վերաբերյալ գոյություն ունեցող բազմաթիվ հետազոտությունների, մինչ այժմ չկա միակարծություն վերջինիս առաջացման և զարգացման վերաբերյալ, հայտնի չէ ինչպե՞ս է սկսում աճը կամ հանկարծակի կանգ է առնում, պարզ չէ թե ինչու՞ է աճը լինում դեպի կենտրոնաձիգ այլ ոչ թե ամբողջ ուղղությամբ, աճը կանգնում է երբ վերջինիս գլխիկը հասնում է եղջրենու կենտրոն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Որոշ մոտեցումներ պտերիգիումի բուժման վիրահատական եղանակների վերաբերյալ

Պտերիգիումը կոնյունկտիվաի դեգեներատիվ, հիպերպլաստիկ ախտահարում է, սովորաբար եռանկյունաձև գագաթով կամ գլխիկով, աճում է դեպի եղջերաթաղանթի կենտրոնական հատված և հատակով նայում է դեպի միջային ակնաճեղք...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ոսկյա ծանրոցի իմպլանտացիան պարալիտիկ լագոֆթալմով հիվանդներին` կերատոպաթիայի բուժման նպատակով

Դիմային ներվի պարիեզը ուղեկցվում է կոպերի ոչ լիարժեք փակումով և դա պատճառ է հանդիսանում կերատոպաթիայի: Աչքի կողմից առաջանում են հետևյալ փոփոխությունները` եղջերաթաղանթի չորա­ցում, ոչ լիարժեք թարթում, լագոֆթալմ, ստորին կոպի էկտրոպիոն, հոնքի պտոզ...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ծայրամասային եղջերաթաղանթի հիվանդությունների բնութագիրը` նեոպլազիաների վերլուծությամբ և կլինիկական դեպքերի քննարկմամբ

Բանալի բառեր` ծայրամասային եղջերաթաղանթ, լիմբային դերմոիդ, եղջերաթաղանթի/շաղկապենու ներէպիթելային նորագոյացություն, ամնիոտիկ թաղանթի պատվաստում

Ծայրամասային եղջերաթաղանթն (ԾԵ) իրենից ներկայացնում է կոռնեոսկլերալ լիմբին հարող եղջերաթաղանթի 2մմ-անոց հատված: ԾԵ առանձնահատկություններն են հարակից լինելը լիմբի անոթային ցանցին, սպիտապատ­յանին, էպիսկլերային, շաղկապենուն...

Հայաստանի բժշկագիտություն 1.2007
Ցանցենու հետազոտման գունակոնտրաստային ախտորոշիչ եղանակ

Բանալի բառեր.ախտորոշիչ թեստ, ներակնային ճնշում (ՆԱՃ), տեսաներվի սկավառակի էքսկավացիա (ՏՍԷ)­

Նկարագրվող ակնաբուժական ախտորոշիչ թեստը իրենից ներկայացնում է թղթի վրա համապատասխան կոնտրաստ և գունային տառեր, թվեր, նշաններ, որոնցով էլ հենց հետազոտվում է հիվանդի աչքը: Թեստը բաղկացած է 2 բաղադրիչներից` կոնտրաստի զգացողությունից և գունային կոմպոնենտից: Այն այնպես է կազմված, որ կապույտ գույնը ըստ իր պայծառության հավասար է ֆոնի պայծառությանը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2005 (21-24)

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ