Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ակնաբանություն

Ցանցենու հետազոտման գունակոնտրաստային ախտորոշիչ եղանակ

Բանալի բառեր.ախտորոշիչ թեստ, ներակնային ճնշում (ՆԱՃ), տեսաներվի սկավառակի էքսկավացիա (ՏՍԷ)­

Նկարագրվող ակնաբուժական ախտորոշիչ թեստը իրենից ներկայացնում է թղթի վրա համապատասխան կոնտրաստ և գունային տառեր, թվեր, նշաններ, որոնցով էլ հենց հետազոտվում է հիվանդի աչքը: Թեստը բաղկացած է 2 բաղադրիչներից` կոնտրաստի զգացողությունից և գունային կոմպոնենտից: Այն այնպես է կազմված, որ կապույտ գույնը ըստ իր պայծառության հավասար է ֆոնի պայծառությանը: Ընդ որում, հիվանդների պատասխանը տարբեր գույների հանդեպ տարբեր է: Կապույտ գույնը, որով հետազոտվում են հիվանդները, համապատասխանում է 495 նանոմետր տիրույթին և համապատասխան կոնտրաստներին 43, 49, 56, 63% պայծառությամբ:­­­­­­ ­­­ ­­­­ ­­­

 

Նշաններից յուրաքանչյուրը 8մմ (միջին), 12մմ (մեծ) մասշտաբ ունեն, որը եթե լիներ մոտիկի տեսողության սրության որոշման սանդղակում, կհամապատասխաներ ամենահեշտ երևացող չափսին: Այս թեստում` որպես հետազոտման նշան, եռանկյունու, շրջանի և խաչի առկայությունը թույլ է տալիս հետազոտել երեխաներին: ­ ­

 

Թեստը կատարվում է լուսավոր սենյակում (ցանկալի է դիֆուզ լուսավորում), աչքերից մոտավորապես 40 սմ հեռավորության վրա: Եթե հիվանդի մոտ առկա է տարիքային հեռատեսություն, ապա թեստից առաջ կատարվում է մոտիկի կոռեկցիա: Ամեն աչքը հետազոտվում է առանձին: Թեստը բաղկացած է բարձր կոնտրաստից դեպի ցածր կոնտրաստը իջնող աղյուսակներից, որոնք համարակալվում են A, B, C, D, E: Ամենաբարձր կոնտրաստը համապատասխանում է A-ին, իսկ ամենացածրը՝ E–ին: Յուրաքանչյուր աղյուսակում կան թվեր, տառեր, նշաններ, որոնք տարբեր չափսերի են: Եվ ինչքան ցածր է կոնտրաստը և փոքր է նիշը, այնքան տեսողական ֆունկցիաները լավ վիճակում են: Ցանկացած դեպքում հետազոտությունը սկսում են մեծ նիշերից, աստիճանաբար անցնելով փոքր նիշերին: Ցանկացած նիշ վայրկյան է պահվում, քանի որ երկար դիտելիս կարելի է կռահել տառը: Գրանցման ժամանակ, եթե գրված է D մեծը (-) նշանակում է, որ D կոնտրաստի մեծ նիշը հիվանդը չի տեսել:

 

Նյութը և մեթոդները

 

Մենք հետազոտել ենք 65 հիվանդ, որոնցից 50-ը գլաուկոմա ախտորոշմամբ և 15-ը կատարակտա պաթոլոգիայով: Ընդգրկվել են 2004-2005թթ. Ս.Վ. Մալայանի անվան ԱԿ հաճախած հիվանդները: Հետազոտվել են հիմնականում գլաուկոմա I, պրեգլաուկոմա և գլաուկոմայի կասկածով հիվանդները և 15 հիվանդ՝ սկսվող կատարակտա պաթոլոգիայով: Հետազոտության նպատակնէ պարզել այս թեստի զգայունությունը գլաուկոմայի վաղ շրջաններում: Սկսվող կատարակտայով հիվանդները ընդունվել են որպես ստուգիչ խումբ: Որպես համեմատության տվյալներ գրանցվել են այդ հիվանդների պերիմետրիան, ներակնային ճնշումը (ՆԱՃ), տեսողության սրությունը, տեսաներվի սկավառակի էքսկավացիան (ՏՍԷ), ոսպնյակի վիճակը ու այս բոլորը համեմատվել է գունաթեստի տվյալների հետ: Ներակնային տոնոմետրիան իրականացվել է Մակլակովի տոնոմետրով, երբեմն` Տոնոպենով: Այս հիվանդների մոտկատարվել է նաև բիոմիկրոսկոպիկ հետազոտություն:­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­­­ ­­

 

Աղյուսակ 1


 

Գ-ի շրջանը

Ա/կ-իանկյուն

Դեղ. ռեժիմ

Տեսողու-
թյան
սրություն

Գունաթեստ

Պերիմետրիա

ՆԱՃ

(մ.մ.ս.ս)

ՏՍԷ

1

I

Ն/Ա

ռ/տ

0.7

D մեծ ( - )

3.5՛

21մմ

0.8

2

I

0.7

C մեծ ( - )

0՛

30մմ

0.65

3

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D միջ. ( - )

- 0.74

20մմ

0.8

3

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D միջ. ( - )

-0.51

18մմ

0.5

4

I

ռ/տ

0.8

D մեծ ( - )

0՛

24մմ

0.65

5

I

Բ/Ա

ռ/տ

0.7

D մեծ ( - )

-7.58

24մմ

0.45

6

I

ռ/տ

1.0

C մեծ ( - )

3՛

16մմ

0.5

7

I

Ն/Ա

ռ/տ

0.8

D մեծ ( - )

3՛

23մմ

0.6

8

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

5՛

16մմ

0.6

9

I

փ/Ա

ռ/տ

0.8

E մեծ ( - )

0՛

25մմ

0.6

10

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

C մեծ ( - )

0՛

23մմ

0.55

10

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

C մեծ ( - )

0՛

20մմ

0.65

11

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

N

+0.24

20մմ

0.65

11

կասկ.

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

N

0՛

20մմ

0.4

12

I

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

C մեծ ( - )

-1.45

24մմ

0.25

13

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

22մմ

0.5

14

կասկ.

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

20մմ

0.55

15

կասկ.

փ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

18մմ

0.4

16

կասկ.

1.0

D մեծ ( - )

0.5՛

23մմ

0.4

17

I

Ն/Ա

1.0

D մեծ ( - )

-3.24

20մմ

0.75

18

I

Ն/Ա

ԻԱԳ.

1.0

E մեծ ( - )

-3.24

20մմ

0.4

18

III

Ն/Ա

ԻԱԳ.

0.4

C մեծ ( - )

-21.29

19մմ

0.85

19

I

Բ/Ա

0.8

C մեծ ( - )

1.25՛

23մմ

0.65

19

II

Բ/Ա

վիր.

0.3

A մեծ ( - )

16.25՛

19մմ

0.7

20

կասկ.

1.0

D մեծ ( - )

0՛

21մմ

0.35

21

կասկ.

փ/Ա

0.8

C մեծ ( - )

0՛

24մմ

0.7

22

I

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

4՛

19մմ

0.55

23

I

Ն/Ա

ռ/տ

0.5

C մեծ ( - )

7՛

16մմ

0.7

23

II

Ն/Ա

վիր.

0.6

C մեծ ( - )

0՛

17մմ

0.65

24

կասկ.

փ/Ա

1.0

D միջ. ( - )

0՛

23մմ

0.2

25

կասկ.

Բ/Ա

0.7

C մեծ ( - )

0՛

23մմ

0.4

26

I

Բ/Ա

1.0

C մեծ ( - )

3՛

19մմ

0.5

26

I

Բ/Ա

1.0

C մեծ ( - )

6՛

20մմ

0.6

27

I

1.0

C մեծ ( - )

1՛

17մմ

0.3

28

I

NV

վիր.

1.0

C մեծ ( - )

3՛

21մմ

0.5

29

I

Բ/Ա

ռ/տ

0.8

C մեծ ( - )

0՛

18մմ

0.4

30

I

Ն/Ա

ռ/տ

0.6

C մեծ ( - )

0՛

24մմ

0.8

31

I

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

21մմ

0.65

32

կասկ.

Բ/Ա

1.0

D միջ. ( - )

+0.08

20մմ

0.45

33

կասկ.

0.8

D մեծ ( - )

-7.9

23մմ

0.3

33

կասկ.

1.0

C մեծ ( - )

+0.3

22մմ

0.3

34

I

ռ/տ

0.9

C մեծ ( - )

0՛

20մմ

0.7

34

II

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

5՛

20մմ

0.8

35

I

Բ/Ա

վիր.

1.0

D մեծ ( - )

2՛

24մմ

0.45

35

I

Բ/Ա

վիր.

1.0

D մեծ ( - )

1՛

18մմ

0.6

 

 
           

Շարունակություն

 

 

Գ-ի շրջանը

Ա/Կ-ի անկյուն

Դեղ. ռեժիմ

Տեսողության սրություն

Գունաթեստ

Պերիմետրիա

ՆԱՃ

(մ.մ.ս.ս)

ՏՍԷ

38

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

5՛

20մմ

0.7

37

կասկ.

Փ/Ա

0.9

C մեծ ( - )

0՛

18մմ

0.6

38

I

1.0

C մեծ ( - )

5՛

21մմ

0.6

39

I

Բ/Ա

1.0

D մեծ ( - )

9՛

24մմ

0.8

40

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ - )

0՛

19մմ

0.4

40

I

Բ/Ա

1.0

C մեծ ( - )

1՛

24մմ

0.4

41

I

1.0

C մեծ ( - )

11՛

18մմ

0.4

41

արեգ.

1.0

C մեծ ( - )

5՛

20մմ

0.2

42

արեգ.

1.0

C մեծ ( - )

-1.4

20մմ

0.6

43

I

Փ/Ա

ԻԱԳ

0.5

D մեծ ( - )

7՛

21մմ

0.5

44

արեգ.

Բ/Ա

0.6

D մեծ ( - )

0՛

25մմ

0.2

44

I

Բ/Ա

0.6

C մեծ ( - )

-4.3

28մմ

0.3

45

I

Ն/Ա

1.0

D մեծ ( - )

-1.71

24մմ

0.6

46

արեգ.

դիս.

ռ/տ

0.3

D մեծ ( - )

-4.6

20մմ

0.5

46

I

դիս.

ռ/տ

0.4

D մեծ ( - )

-7.22

21մմ

0.7

47

I

Բ/Ա

ռ/տ

0.5

D մեծ ( - )

0՛

16մմ

0.35

48

I

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

25մմ

0.4

48

III

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

B մեծ ( - )

30՛

35մմ

0.7

49

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

22մմ

0.75

50

I

Բ/Ա

ԼՏՊ>

1.0

C մեծ ( - )

1.75՛

20մմ

0.75

 

Կատարակտայի փուլը

Տեսողության սրություն

Գունաթեստ

Պերիմետրիա

ՆԱՃ

ՏՍԷ

1

I

1.0

N

18մմ

N

1

I

1.0

N

19մմ

N

2

I

1.0

N

22մմ

N

2

I

1.0

N

21մմ

N

3

I

1.0

N

18մմ

N

4

I

0.9

N

18մմ

N

5

I

1.0

N

22մմ

N

6

I

0.8

D մեծ ( - )

20մմ

N

7

I

0.9

D մեծ ( - )

N

8

I

1.0

N

N

8

I

1.0

N

N

9

I

0.7

D մեծ ( - )

23մմ

N

10

I

0.9

N

21մմ

N

11

I

1.0

N

20մմ

12

I

1.0

N

13

I

0.8

N

17մմ

N

14

I

0.8

N

17մմ

N

 

Բացատրություն.գ-ի – գլաուկոմայի; ա/կ– առաջնային կամերա; դեղ.– դեղորայքային; պերիմետրիա – տեսադաշտի հետազոտում; (–)տվյալի բացակայությանը; կասկ. – գլաուկոմայի կասկած; պրեգ.– պրեգլաուկոմա; I – սկսվող շրջանը, և գլաուկոմայի, ևկատարակտայի; II և III – գլաուկոմայի համապատասխան շրջաններն են;

 

N – անփոփոխ, նորմա; բ/ա – բաց անկյուն; ն/ա – նեղ անկյուն; փ / ա – փակ անկյուն; NV – նեովասկուլյար; դիս.–դիսգենեզ, թերզարգացած; ռ/տ – ռեժիմի տակ; ԻԱ – կատարված է YAG – LASER իրիդոտոմիա; ԼՏՊ – կատարված է Argon - LASER տրաբեկուլոպլաստիկա: կոմպյուտերային տեսադաշտի տվյալը` MD ( mean deviation –միջին շեղումը ) տրված է (-) և (+) նշաններովև ցույց է տալիս նորմայից միջին տարբերությունները, իսկ կինետիկ պերիմետրի տվյալները աստիճաններով ցույց է տալիս սահմաններիմիջինացված նեղացումը; թվի կրկնությունը համապատասխանում է նույն հիվանդի երկրորդ աչքի տվյալներին:­­ ­­­­ ­­­­­­

 

Արդյունքները և դրանց քննարկումը

 

Ներկայացված աղյուսակը ակնհայտ է դարձնում թեստի տվյալների հավաստիությունը: Հիվանդների 90%-ը համապատասխանում է գլաուկոմայի առաջին շրջանին: Այս հիվանդների տեսողության սրությունը տրվել է մաքսիմալ կոռեկցիայի արժեքով: Ինչպես տեսնում ենք, հիվանդների մեծ մասի մոտ առկա է 1.0 տեսողության սրություն, այսինքն 100% և, բացի այդ, անխտիր բոլորի մոտ, (բացի 2-րդհիվանդը), ներակնային ճնշումը նորմայի սահմանում է, որը կարելի է վերագրել դեղորայքին, լազերային բուժմանը և վիրահատություններին: Տեսադաշտի փոփոխությունները նվազագույն են (0՛,1՛:1՛), միջինացված արժեքը համապատասխան կլինի սովորական 4՛ նեղացմանը, քանի որ միջինացվել է 4 մերիդիաններից ՝ վերին, ստորին, դրսային, ներսային կողմերից և միջին թվաբանական է հանվել: Ավելի ինֆորմատիվ է կոմպյուտերային պերիմետրը (1), որը սկսվող շրջաններում ցույց է տալիս տեսադաշտի նրբին փոփոխումները: Վերցվել է կոմպյուտերային պերիմետրի MD ցուցանիշը, որը միջինացված շեղումն է տվյալ տեսադաշտի:­­­­­­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­

 

Առաջնային կամերայի անկյան վիճակը հիմնականում բաց է, ինչը բնորոշ է բաց անկյան գլաուկոմայի համար: Տեսաներվի սկավառակիփոսությունը որոշում ենք օֆթալմոսկոպիայով (այս փոսությունը մեծանում է ներակնային ճնշման երկարատև բարձրացման ժամանակորը բնորոշ է գլաուկոմային): Փոսության հարաբերությունը տեսաներվի տրամագծին հանդիսանում է հիմնական 3 ցուցանիշներից մեկըայս հիվանդության ախտորոշման մեջ: Նորմայում այն մինչև 0.4 է (4/10), սակայն կարող են լինել մեծ էքսկավացիաներ, որպեսնորմայի բացառություն: Հետազոտված հիվանդերի մոտ էքսկավացիաները ամենաշատը 0.6 չափսի էին, որ համապատասխանում է գլաուկոմայի սկզբնական շրջանին:­­­ ­­­­­­

 

Ստուգիչ խմբի հիվանդների մոտ պերիմետրիա չի կատարվել, քանի որանհրաժեշտություն չկար: Ներակնային ճնշումը նորմայի սահմանում էր բոլորիմոտ: Տեսողության սրությունը մաքսիմալ կոռեկցիայի արժեքով էր և 1.0 հիմնական դեպքերում: Գունաթեստը բոլորի մոտ ցույց է տվել փոփոխություն (խոսքը վերաբերվում է գլաուկոմայով աչքերին), բացի 11-րդ հիվանդից, որիմոտ առկա է գլաուկոմա I և մյուս աչքում ՝ գլաուկոմայի կասկած:

­­ ­­­­­

Նկար 1 

­­­­Նկար 2

 

Թեստի պատասխանների տոկոսային հարաբերությունները գլաուկոմա I ախտորոշմամբ հիվանդների մոտ (44 աչք):

 

Թեստի պատասխանների տոկոսային հարաբերությունները սկսվող կատարակտա ախտորոշմամբ հիվանդների մոտ (17 աչք):­­ ­

 

Վերը պատկերված նկարներում (նկ. 1,2), տրված է թեստի A, B, C, D, E պատասխանները և N–նորման (թեստը դրական է ցույց տվել)՝ կախված հիվանդության շրջանից: Ակնհայտ է, որ սկզբնական շրջաններում գերակշռում են զգայուն D և C պատասխանները, իսկ հիվանդության II և III շրջանում՝ A և B պատասխանները, որոնք առավել կոպիտ փոփոխություններնեն ցույց տալիս: II և III շրջանում հետազոտվածների քանակը քիչ է, քանի որ շատերը ընդհանրապես չեն տեսել որևէ նիշ:

 

Սկսվող կատարակտա ունեցող աչքերում այս թեստը 82.3% -ով անփոփոխ է եղել, որը խոսում է այս թեստի սպեցիֆիկության մասին գլաուկոմա հիվանդության ախտորոշման համար: Ընթացիկ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ թեստը հաստատված գլաուկոմա ախտորոշմամբ կարող է ցույց չտալ փոփոխություն միայն այն դեպքում, երբ հիվանդի տեսողության սրությունը 150% է (1.5) կամ փ/ագլաուկոմայի ժամանակ, երբ պրոֆիլակտիկ լազեր իրիդէկտոմիան բացառել է նոպաների առաջացումը, կամ հետտրոմբոտիկ գլաուկոմայի դեպքում մյուս աչքում, երբ ախտորոշվում է սկսվող գլաուկոմա այն դեպքում, երբ բաց անկյուն գլաուկոման երկկողմանի է և այս իներցիայով տվյալ հիվանդի մյուս աչքում դրված է գլաուկոմա ախտորոշումը: Հետագա փորձերը ավելի կճշգրտեն այս նոր ախտորոշիչ թեստի հնարավորությունները և սահմանափակումները: ­­­­­ ­­­­ ­­ ­­­­­­ ­

 

Գրականություն

  1. Duane`s Ophtalmology. Vol. 3 (chapter–3), 2005.


Հեղինակ. Լ.Մ. Մելիքյան, Ա.Ս. Մալայան Մ. Հերացու անվ. ԵրՊԲՀ-ի ակնաբուժության ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 4.2005 (23) 24-29
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Քրոնիկական դակրիոցիստիտի բուժումը մոդիֆիկացված դակրիոցիստոռինոստոմիայի եղանակով (գրականության տեսություն)

Քրոնիկական դակրիոցիստիտը հանդիսանում է արցունքապարկի քրոնիկ բորբոքումը, որը զարգանում է արցունքաքթային խողովակի բլոկադայի հետևանքով: Այն հանդիսանում է բավականին տարածված պաթոլոգիա և կարող է հանդիպել բոլոր տարիքային խմբերում...

Բուժման մեթոդներ Հ.Ս. Թամազյանի անվ. Հայաստանի վիրաբուժության լրաբեր 2.2012
Տրավատանի և պոլիկվադով տրավատանի առաջացրած մորֆոլոգիական փոփոխությունները ճագարների աչքերի առաջային հատվածներում

Օֆթալմոտոնուսի բարձրացումը հանդիսանում է գլաուկոմայի առաջացման հիմնական պաթոգենետիկ մեխանիզմը, որի ժամանակ առաջանում է բնորոշ գլաուկոմատոզ օպտիկ նեյրոպաթիա (Нестеров А.П., Егоров Е.А., 2005; Netland R.A., Landry, Sullivan E.K. et all 2001)...

Հ.Ս. Թամազյանի անվ. Հայաստանի վիրաբուժության լրաբեր 2.2012
Ակնաբանական հիվանդների բժշկասոցիալական փորձաքննության առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. տեսողական օրգանի ախտահարում, ակնաբանական հիվանդներ, հաշմանդամություն

Տեսողական օրգանի ախտահարումով անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննությունը և վերականգնումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Ակնաբուժական օգնության իրականացման հեռանկարները մարզային առողջապահության զարգացման տեսակետից

Հանրապետությունում իրականացվող առողջապա­հության ոլորտի բարեփոխումների նպատակն է բազմակողմանիորեն բարձրացնել բուժօգնության որակը և հասանելիությունը: Ներոլորտային մակար­դա­կում առաջնությունը տրվելու է առողջության առաջ­նային պահպանման օղակին` կարևորելով ընտանեկան բժշկության համակարգի զարգացումը: Այս ծրագրային խնդիրներից է թեթևացնել...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Պտերիգիումի տարածվածության վերաբերյալ

Հանդիսանալով տաք աշխարհագրական գոտ­ի­նե­րի հիվանդություն, պտերիգիումը ամբուլատոր կարգով հետազոտված կամ բուժված ակնաբուժական հիվան­դությունների շարքում կազմում է 2–6,8%, իսկ աչքի հիվանդություններով հոսպիտալացված հիվանդ­ների շրջանում հանդիպում է 3,24% դեպքերում: Միաժամանակ կան ընդհանրական տվյալներ, որ 35–400 զուգահեռների հատվածում ապրող...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Պտերիգիումի էթիոպաթոգենեզի հարցի շուրջ

Չնայած պտերիգիումի վերաբերյալ գոյություն ունեցող բազմաթիվ հետազոտությունների, մինչ այժմ չկա միակարծություն վերջինիս առաջացման և զարգացման վերաբերյալ, հայտնի չէ ինչպե՞ս է սկսում աճը կամ հանկարծակի կանգ է առնում, պարզ չէ թե ինչու՞ է աճը լինում դեպի կենտրոնաձիգ այլ ոչ թե ամբողջ ուղղությամբ, աճը կանգնում է երբ վերջինիս գլխիկը հասնում է եղջրենու կենտրոն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Որոշ մոտեցումներ պտերիգիումի բուժման վիրահատական եղանակների վերաբերյալ

Պտերիգիումը կոնյունկտիվաի դեգեներատիվ, հիպերպլաստիկ ախտահարում է, սովորաբար եռանկյունաձև գագաթով կամ գլխիկով, աճում է դեպի եղջերաթաղանթի կենտրոնական հատված և հատակով նայում է դեպի միջային ակնաճեղք...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ոսկյա ծանրոցի իմպլանտացիան պարալիտիկ լագոֆթալմով հիվանդներին` կերատոպաթիայի բուժման նպատակով

Դիմային ներվի պարիեզը ուղեկցվում է կոպերի ոչ լիարժեք փակումով և դա պատճառ է հանդիսանում կերատոպաթիայի: Աչքի կողմից առաջանում են հետևյալ փոփոխությունները` եղջերաթաղանթի չորա­ցում, ոչ լիարժեք թարթում, լագոֆթալմ, ստորին կոպի էկտրոպիոն, հոնքի պտոզ...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ծայրամասային եղջերաթաղանթի հիվանդությունների բնութագիրը` նեոպլազիաների վերլուծությամբ և կլինիկական դեպքերի քննարկմամբ

Բանալի բառեր` ծայրամասային եղջերաթաղանթ, լիմբային դերմոիդ, եղջերաթաղանթի/շաղկապենու ներէպիթելային նորագոյացություն, ամնիոտիկ թաղանթի պատվաստում

Ծայրամասային եղջերաթաղանթն (ԾԵ) իրենից ներկայացնում է կոռնեոսկլերալ լիմբին հարող եղջերաթաղանթի 2մմ-անոց հատված: ԾԵ առանձնահատկություններն են հարակից լինելը լիմբի անոթային ցանցին, սպիտապատ­յանին, էպիսկլերային, շաղկապենուն...

Հայաստանի բժշկագիտություն 1.2007

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ