Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ուռուցքաբանություն

Ամորձու մետախրոն քաղցկեղ

Ամորձիների ուռուցքներով հիվանդացությունը եվրոպական երկրներում կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր 20 տարին մեկ: Միջին ցուցանիշը կազմում է 6,3 հիվանդ 100000 տղամարդ բնակչության: Մինչդեռ  մահացությունը  ամորձիների  քաղցկեղի ժամանակ  մնում է  բավականին  ցածր մակարդակի  վրա` 0,38/100000 բնակչության:


Գերմինոգեն ուռուցքների մոտ 60%-ը կազմում են ոչ սեմինոմաներ կամ խառը տիպի ուռուցքներ, իսկ 40%-ը` սեմինոմաներ: 2%-3% հիվանդների մոտ լինում են երկկողմանի  ուռուցքներ [1]: Ուռուցքները քիչ ավելի հաճախ հանդիպում են աջ ամորձում, ինչը համապատասխանում է աջակողմյան կրիպտօրխիզմի ավելի տարածված լինելու փաստին: Մոտ 2%-3% դեպքերում ուռուցքները երկկողմանի են և ի հայտ են գալիս կամ միաժամանակ  կամ հաջորդաբար: Սովորաբար երկկողմանի ուռուցքներն ունենում են միատեսակ հիստոլոգիական կառուցվածք: Bach-ը (1983) հետազոտել է 337 երկկողմանի ուռուցքների հյուսվածքաբանական հետազոտությունների արդյունքները և հայտնաբերել է, որ ամենատարածված հիստոլոգիական տիպն է հանդիսացել սեմինոման (48%): Երկկողմանի ոչ  սեմինոմաներ հայտնաբերվել են 15% դեպքերում, տարբեր հիստոլոգիական տիպի գերմինատիվ ուռուցքներ` 15% դեպքերում, միատեսակ հիստոլոգիական տիպի ոչ գերմինատիվ ուռուցքներ` 22% դեպքերում [2]: Ամորձու  ուռուցքով  հիվանդների  գրեթե  50%-ը անամնեզում նշում է կրիպտօրխիզմ (միակողմանի կամ երկկողմանի), ինչը համահունչ է այն դիտարկումներին, որը նույնիսկ միակողմանի կրիպտօրխիզմի դեպքում հաճախակի  է հանդիպում  երկկողմանի  ամորձիների  դիսգենեզիա: Այն հիվանդների մոտ, որոնց նախկինում կատարվել էր օրխէկտոմիա գերմինոգեն քաղցկեղի կապակցությամբ, ինչպես նաև անամնեզում կրիպտօրխիզմ ունեցողներին պարտադիր է երկարատև հսկողություն [3]:


Սեմինոմաների ժամանակ AFP-ի մակարդակը պետք է լինի նորմայի սահմաններում: Հակառակ դեպքում, չնայած հյուսվածքաբանական եզրակացությանը, ուռուցքները պետք է դիտվեն որպես ոչ սեմինոմաներ [4]:

Առաջնային ուռուցքի բուժման ստանդարտ է համարվում օրխոֆունիկուլէկտոմիան, որը պետք է կատարվի մինչև որևիցե այլ բուժում սկսելը: Միայն հիվանդի ծանր վիճակից ելնելով` պայմանավորված ուռուցքի տարածումով, ինչպես նաև AFP-ի կամ HCG-ի բարձր ցուցանիշների պարագայում  ցուցված է  անհապաղ սկսել համակարգային քիմիաթերապիան: Օրխոֆունիկուլէկտոմիան  կատարվում է հիվանդի  ընդհանուր  վիճակը բարելավելուց  հետո: Պահանջվում է  հետվիրահատական  շրջանում  կատարել  ուռուցքային մարկերների մոնիտորինգ յուրաքանչյուր 7-14 օրվա ընթացքում, մինչև իրենց մակարդակի կարգավորումը կամ նվազեցման դադարեցումը [5]:

Հիվանդ` Բ.Ա., 47տ., «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ»-ի ուրոլոգիական կլինիկա է դիմել` գանգատվելով  միակ ձախ ամորձու պնդացումից և ցավային  զգացողությունից:  Իրեն հիվանդ է համարում 1997թ-ից, երբ ՈւԱԿ-ում աջ ամորձու նորագոյացության կապակցությամբ կատարվել է աջակողմյան օրխոֆունիկուլէկտոմիա, ըստ հյուսվածքաբանական  հետազոտության արդյունքի` ախտորոշվել է աջ ամորձու կլասիկ սեմինոմա, որից հետո հիվանդը ստացել է 4 կուրս քիմիաթերապիա, և հետագայում պարբերաբար հսկվել օնկոուրոլոգի կողմից: Հիվանդն ամուսնացած է, ունի 3 երեխա: 2011թ-ին հիվանդը ձախ ամորձու մեծացման և ցավերի կապակցությամբ դիմել է «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ»-ի ուրոլոգիական կլինիկա: Ընդունման պահին հիվանդի  ընդհանուր  վիճակը  բավարար էր,  պերիֆերիկ այտուցներ և լիմֆադենոպաթիա չի հայտնաբերվել: Գոտկային շրջանը տեսանելի և պալպատոր անփոփոխ, բախման ախտանիշը 2 կողմից բացասական է: Վերցայլային  շրջանը պալպատոր փափուկ է, անցավ, միզապարկը  չի շոշափվում: Արտաքին սեռական օրգանների զննման ժամանակ բացակայում է աջ ամորձին, ձախ փոշտի խոռոչում շոշափվում է մոտ 5սմ չափսի, օվալաձև, պինդ կոնսիստենցիայի ձախ ամորձին, շոշափումը թույլ ցավոտ է: Մատ-ուղիղաղիքային հետազոտությամբ ախտաբանական շեղումներ չեն հայտնաբերվել:

Սոնոգրաֆիկ հետազոտություն – երիկամների չափսերը նորմայի սահմաններում են, մեզի արտահոսքը խանգարված չէ: Պարենխիման պահպանված է: Միզապարկը`  առանց առանձնահատկությունների: Շագանակագեղձը  չափերով 27 x 30 x 37մմ, դիֆուզ փոփոխված է, առկա են կալցիֆիկատներ կենտրոնական մասում, եզրերը հստակ են: Հետորովայնային լիմֆատիկ հանգույցները մեծացած չեն: Միակ ձախ ամորձին մեծացած է, չափսերը` 50 x 36մմ, էխոկազմությունն անհամասեռ է, թաղանթներում հայտնաբերվում է չնչին քանակությամբ հեղուկ:  

ՀՇ – հեռավոր  մետաստազներ  և  մեծացած  ավշային հանգույցներ չեն հայտնաբերվել: Արյան և մեզի լաբորատոր հետազոտության տվյալներում նորմայից շեղումներ չեն հայտնաբերվել: Ուռուցքային մարկերներ` կարցինոէմբրիոնալ  անտիգեն – 2,0 նգ/մլ (նորման մինչև 4,0 նգ/մլ),  α-ֆետոպրոտեին - 15,8 նգ/մլ (նորման մինչև 6,0 նգ/մլ), խորիոնային գոնադոտրոպին - 1,7 mIU/մլ (նորման մինչև 2,5 mIU/մլ):         

Կատարված հետազոտությունների արդյունքում հիվանդի մոտ ախտորոշվեց միակ ձախ ամորձու նորագոյացություն:

Հիվանդին ողնուղեղային անզգայացման տակ կատարվել է օրխոֆունիկուլէկտոմիա ձախից: Պաթոհիստոլոգիական ախտորոշում` ամորձու կլասիկ սեմինոմա` մեռուկի օջախներով, ներաճած մակամորձի, ինվազիայով եզակի արյունատար անոթներ,  pT2pNxpMx:  Հետվիրահատական շրջանն անցել է հարթ:

Հիվանդը դուրս է գրվել կլինիկայից բավարար վիճակում: Հիվանդին խորհուրդ է տրվել շարունակել համակարգային քիմիաթերապիան ՈւԱԿ-ում:


Եզրակացություն

 

Չնայած այն փաստի, որ սինխրոն, ինչպես նաև մետախրոն ամորձու ուռուցքների բուժումը միանման է, իսկ կանխատեսումները երկու դեպքում էլ բարենպաստ, անհրաժեշտ է երկարատև մոնիտորինգ օրխէկտոմիայից հետո, քանի  որ  կոնտրլատերալ ամորձում ուռուցքի զարգացման ռիսկը մնում է բարձր: Բարձր ռիսկի միջակայքը կազմում է 20 տարի:

 

Գրականություն


  1. Huyghe E., Matsuda T., Thonneau P.. Increasing incidence of testicular cancer. Cancer 1997;80:1954-60, EBM IIb.

  2. Schmoll H.J., Souchon R., Krege S., Albers P., Bayer J., Kollmannsberger C. et al.  European Germ Cell Cancer Consensus Group. Ann Oncol 2004;15:1377-99.

  3. Laguna M.P., Pizzocaro G., Klepp O., Algaba F., Kisbenedek L., Leiva O.. EAU guidelines on testicular cancer. Eur Urol 2001;40:102-10.

  4. Albers P., Albrecht W., Algaba F. et al. European Urology 48 2005; 885-894.

  5. Урология. Национальное руководство Под ред. Н.А.Лопаткина 2009. с.838-851.

Հեղինակ. Ի.Գ.Աղաջանյան, Ս.Վ.Ֆանարջյան, Վ.Ս.Հովակիմյան, Ց.Ա.Պապոյան (ԱԱԻ, «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ)
Սկզբնաղբյուր. Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Մելանոմա (NCCN-ի կլինիկական ուղեցույցեր): Կլինիկական և ախտաբանական փուլավորում, ախտորոշում. oncology.am
Մելանոմա (NCCN-ի կլինիկական ուղեցույցեր): Կլինիկական և ախտաբանական փուլավորում, ախտորոշում. oncology.am

a Տես «Բիոպսիայի և ախտաբանության սկզբունքները»
b Եթե ախտորոշիչ բիոպսիան բավարար չէ բուժման որոշում կայացնելու համար, նպատակահարմար է կրկնակի...

Մաշկաբանություն
Պահպանված ցիրկադային ֆունկցիայով հիվանդների մոտ քիմիաթերապիայի տոքսիկության նվազեցումը քրոնոմոդուլյացիոն քիմիաթերապիայի մեթոդով

Բանալի բառեր. ցիրկադային ռիթմ, քրոնոմոդուլյացիոն քիմիաթերապիա

Ներածություն

Երկրագնդի վրա ամեն կենդանի օրգանիզմ, սկսած միաբջիջ բակտերիաներից մինչև մարդը, ենթակա են ռիթմիկ փոփոխությունների, որոնց մեջ ամենակարևորը օրեկան ցիրկադային 24 ժամյա տատանումներն են [3]...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. վուլվայի քաղցկեղ, կրկնողություն, մետասթազավորում, հասարակ վուլվէկտոմիա, արմատական վուլվէկտոմիա, վիրահատական, համակցված, ճառագայթային բուժում...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով` ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայով հիվանդների մոտ դիտվող դետրուզորի մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունները

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիան (ՇԲՀ) համարվում է տարեց տղամարդկանց շրջանում ամենատարածված ուրոլոգիական հիվանդությունը: Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպական մի շարք երկրներում ՇԲՀ-ն ախտորոշվում է 11,3% տղամարդկանց մոտ 40-49տ. հասակում և 81,4% տղամարդկանց մոտ` 80տ. հասակում [11]...

Ուրոլոգիա Ախտաբանական անատոմիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման առավելությունները միզապարկի քաղցկեղի դեպքում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Առաջին հիշատակումները ներմիզուկային մասնահատման (ՆՄՄ) կիրառման վերաբերյալ հանդիպում են 16-րդ դարից: Հետագայում, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց...

Ուրոլոգիա Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ֆոսֆո-դիէսթերազա 5-ի ինհիբիտորներ, ստորին միզուղիների ախտանիշներ

Տարեց տղամարդկանց շրջանակներում լայն տարածում ունեցող էրեկտիլ դիսֆունկցիան (ԷԴ) և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) հետևանքով առաջացող ստորին միզուղիների ախտանիշները (ՍՄԱ) սովորաբար ի հայտ են գալիս կյանքի 5-րդ և 6-րդ տասնամյակներում [11,15,24]...

Ուրոլոգիա Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի նեյրոէնդոկրին կարցինոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձ, կարցինոմա, նեյորէնդոկրին

Վերջին երկու տասնամյակում շագանակագեղձի քաղցկեղը դարձել է լուրջ բժշկական և սոցիալական խնդիր: Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում շագանակագեղձի քաղցկեղը զբաղեցնում է տղամարդկանց մոտ բոլոր չարորակ նորագոյացությունների շարքում 2- րդ տեղը` իր տեղը զիջելով թոքերի քաղցկեղին...

Ուրոլոգիա Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Գերակտիվ միզապարկի և ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի զուգակցման դեպքում վիրահատական բուժման արդյունավետությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների մոտ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. միզապարկ, շագանակագեղձ, հիպերպլազիա

Մի շարք կլինիկական դիտարկումներ ցույց են տվել, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով (ՇԲՀ) զգալի թվով հիվանդների մոտ ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի (ԻՎՕ) ախտանիշները զուգորդվում են գերակտիվ միզապարկի (ԳԱՄ) ախտանիշներով...

Ուրոլոգիա Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի դեպքում (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման հիմնական եղանակ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [7,21,22]: Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմական սկիզբը համարվում է 16-րդ դարը...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության և մահացության պատկերը Հայաստանի հանրապետությունում

Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարը սոսկ առողջապահական խնդիր չէ: Հաշվի առնելով հիվանդացության և մահացության ցուցանիշների տարեց տարի արձանագրվող աճը աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում (միջինում 34%), այն ձեռք է բերում պետական նշանակություն...

Հ.Ս. Թամազյանի անվ. Հայաստանի վիրաբուժության լրաբեր 1.2012
Միջմիզուկային մասնահատումը շագանակագեղձի քաղցկեղի ժամանակ (գրականության տեսություն)

Շագանակագեղձի քաղցկեղը լուրջ խնդիր է ներկայացնում և տարեցտարի ավելի  մեծ ուշադրություն է գրավում: Վերջին տարիներին, հատկապես զարգացած երկրներում նկարագրվում է շագանակագեղձի քաղցկեղով հիվանդացության աճ...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Շեքի շրջանի արտաօրգանային սարկոմա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Հիվանդ Ա.Վ., տղամարդ, 43տ, Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունք էր ընդունվել` գանգատվելով շեքի շրջանի ուռուցքային գոյացության առկայությունից, ցավերից և դժվարամիզությունից: Հիվանդության...

Ուրոլոգիա Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Միզապարկի քաղցկեղի էնդոսկոպիկ բուժման արդյունքների բարելավումը բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառմամբ

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների էնդոսկոպիկ բուժման ոսկե ստանդարտ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [3]: Այն հետագա մորֆոլոգիական ախտորոշման հետ միասին հանդիսանում է փուլավորման առավել տեղեկատվական եղանակ...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
In situ հիբրիդացման մեթոդի կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշման մեջ

ՈՒռուցքներում առաջացող գենային փոփոխությունները հայտնաբերելու նպատակով ժամանակակից օնկոմորֆոլոգիայում լայն կիրառություն է ստացել ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդացման (FISH) և քրոմոգենային...

Ախտորոշում Ուրոլոգիա Ախտաբանական անատոմիա

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ