Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ուռուցքաբանություն

Վաղ կրկնակի ներմիզուկային մասնահատման կարևորությունը միզապարկի քաղցկեղի բուժման դեպքում

Միզապարկի քաղցկեղը համարվում է աշխարհում ամենատարածված քաղցկեղային հիվանդություններից, գրավելով 4-րդ տեղը տղամարդկանց մոտ շագանակագեղձի, կոլոռեկտալ և թոքերի քաղցկեղից հետո, և 9-րդ տեղը կանանց մոտ [7]:

 

Վերջին 10 տարիներին միզապարկի քաղցկեղով հիվանդացությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմել է 2674 հիվանդ, որը կազմում է 8.28 դեպք/100000, իսկ մահացությունը` 5.6 դեպք/100000 բնակչության հաշվարկով [1]:

 

Միզապարկի քաղցկեղի բուժման համար առաջարկվող մեթոդները ստորաբաժանվում են երկու մեծ խմբի`

 

 1. Միզապարկի պահպանողական բուժում` միզապարկի ներմիզուկային մասնահատում` ադյուվանտ իմունա- կամ քիմիոթերապիայով, բացառիկ դեպքերում միզապարկի ռեզեկցիա

 2. Միզապարկի արմատական հեռացում` մեզի արտահոսքի ապահովման տարբեր մեթոդների կիրառմամբ, որոնցից նախընտրելի են համարվում ուղղատեղակայված աղիքային սեգմենտից ձևավորված միզային ռեզերվուարներով միզապարկի փոխարինման մեթոդները:

 

Կախված նրանից, թե միզապարկի քաղցկեղի առաջնային ախտորոշումից հետո բուժման ո˚ր մեթոդին և ե˚րբ կտրվի նախընտրելիությունը, հիմնականում որոշվում է հիվանդների կյանքի որակն ու ապրելիությունը: Իսկ բուժման մեթոդի ճիշտ և ժամանակին ընտրությունը` կախված է միզապարկի քաղցկեղի անատոմիական տարածվածության (TNM) ճշգրիտ ախտորոշումից, ուռուցքի ագրեսիվության կենսաբանական պոտենցիալի կանխորոշումից և կիրառված բուժմանը ցուցաբերած զգայունության ճիշտ կազմակերպված մոնիտորինգից [9]:

 

Ներկայումս միզապարկի նորագոյացությունները ըստ TNM - ի դասակարգված են 1997թ-ին Փարիզում, որի համար հիմնական հիմք են հանդիսացել է 1963թ-ին միջազգային հակաքաղցկեղային միության կողմից սահմանված ուռուցքի անատոմիական տարած-վածության TNM չափանիշները [11]: 

 

Ըստ հյուսվածաբանական տարբերակվածության կիրառվում է 1973թ-ին Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության ընդունած դասակարգումը – բարձր` G1, միջին` G2 և ցածր `G3 տարբերակված քաղցկեղ [8]: 

 

Ներմիզուկային մասնահատումով ուրեթրոցիստոսկոպիան սովորաբար կիրառվում է որպես ախտորոշման վերջնական փուլ և այն մեծ նշանակություն ունի լրիվ պաթոմորֆոլոգիական տեղեկատվություն ստանալու համար: Առաջարկվում է ներմիզուկային մասնահատման նյութը վերցնել և նշմարել հետևյալ հատվածներից.

 

 1. ուռուցքի ամբողջ էկզոֆիթ բաղադրամասը մինչև մկանաշերտ;

 2. ուռուցքի հատակից, որը կպարունակի մկանաշերտի հյուսվածք;

 3. ուռուցքի եզրային հատվածից, որպեսզի որոշվի քաղցկեղի կողմնային տարածվածությունը և ուղեկցող տեղային քաղցկեղը (c-r in situ);

 4. ինվազիվ քաղցկեղի նվազագույն կասկածի դեպքում` միզուկի շագանակագեղձային հատվածից, սերմնաթմբիկից քիչ վերև, ժամը 5-ի և 7-ի ուղղությամբ [10]:

 

Հեղինակների մեծ մասը կողմ են, որպեսզի պատահական (random) բիոպսիան իրականացվի ռեցիդիվող, մուլտիֆոկալ և ցածր հյուսվածաբանական տարբերակվածությամբ ուռուցքների դեպքում [5]:

 

ՈՒռուցքի աճի խորությունը և հյուսվածաբանական տարբերակվածությունը համարվում են ամենակարևոր կանխորոշիչ գործոնները և դա ներկայացված է բազմաթիվ արժեքավոր հետազոտություններում ու Ամերիկյան ու Եվրոպական ուրոլոգիական ասոցիացիաների տարեկան ուղեցույցային արձանագրերում: Սակայն դեռևս 1965թ-ին կարծիք է եղել, որ հյուսվածաբանական տարբերակվածությունը և ուռուցքի աճման փուլը բավարար չեն ուռուցքի ագրեսիվության (ռեցիդիվում, պրոգրեսիվում, մետասթատիկ ակտիվություն) գնահատման ուղեցույց հանդիսանալու համար [2]:

 

Հաճախ նույն փուլի միզապարկի ուռուցքները ցուցաբերում են տարաբնույթ վարք: Բազմաթիվ դեպքերում` ուռուցքների ագրեսիվության գնահատման տեսանկյունից ստացված արդյունքները չեն համընկնում իրականության հետ, երբ հաշվի են առնվում նաև այնպիսի կարևոր գործոններ` ինչպիսիք են ուռուցքի չափերը, քանակը, տեղակայվածությունը, ուղեկցող տեղային քաղցկեղի առկայությունը միզապարկում, հիմքի հաստությունը և այլն: Դրանում մենք համոզվում ենք ամենօրյա կլինիկական պրակտիկայում` անսպասելիորեն փաստի առջև կանգնելով, որոշ դեպքերում ըստ պաթոմորֆոլոգիական հետազոտության ցածր ագրեսիվություն կանխատեսելով Ta/T1G1 ուռուցքների դեպքում, սակայն ամիսներ անց հայտնաբերելով ռեցիդիվում կամ պրոգրեսիվում` շփոթվում ենք մեր կանխատեսումներում: 

 

Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի ուրոլոգների մեծ մասը միզապարկի մակերեսային քաղցկեղի բուժման ժամանակ նախապատվությունը տալիս են էնդոսկոպիկ վիրահատական մեթոդներին, որոնցից ամենատարածվածը միզապարկի ներմիզուկային մասնահատումն է: Հեղինակները ակնառու ցույց են տալիս այս մեթոդի առավելությունները` փոքր վիրահատական տրավմա, միզապարկի ֆունկցիայի պահպանում, հետվիրահատական արագ վերականգնում, հիվանդի կյանքի որակի իջեցման բացակայություն, ռեցիդիվի դեպքում կրկնակի և բազմակի միջամտությունների հնարավորություն: 

 

Բազմաթիվ հեղինակների հավաստմամբ ներմիզուկային մասնահատումը արմատական միջոց չի համարվում միզապարկի մակերեսային քաղցկեղի բուժման համար: Koloszi-ն 462 հիվանդների կրկնակի մասնահատմամբ ցույց է տվել, որ 35% դեպքերում միզապարկի ներմիզուկային մասնահատումից հետո հայտնաբերվում է ռեզիդուալ ուռուցքային հյուսվածք` 12.7%` pTa – ում, 36.2% pT1 - ում, 55.9% pТ2 – ում, 83% pT3 – ում [6]: Մեկ այլ հետազոտությամբ միզապարկի մակերեսային կամ ռեցիդիված քաղցկեղով 150 հիվանդների ներմիզուկային մասնահատումից 2-6 շաբաթ անց կատարվել է կրկնակի մասնահատում: Ստացված տվյալներով 114(75%) հիվանդների մոտ հայտնաբերվել է մնացորդային ուռուցքային հյուսվածք, որոնցից 28-ի մոտ եղել է ինվազիվ ուռուցք: Կրկնակի մասնահատման արդյունքները փոխել են բուժման նախատեսված մեթոդը 33% հիվանդների մոտ [4]:

 

Քանի որ վերջին տասնամյակում կատարելագործվել և մասսայականություն են ստացել աղիքային պատվաստումով միզապարկի փոխարինման բազմաթիվ վիրահատություններ` դա ստիպում է որոշ հեղինակներին վերանայել միզապարկի պահպանողական բուժման մեթոդը հատկապես բարձր վտանգի խմբի մակերեսային քաղցկեղով հիվանդների մոտ [13]: 

 

Երբ միզապարկի քաղցկեղով 55 հիվանդներ T1 փուլում ենթարկվել են վաղ ցիստէկտոմիայի` ուռուցքից ազատ ապրելիությունը եղել է 90 %, իսկ նույն փուլի 39 հիվանդների մոտ, որոնք ենթարկվել են ցիստէկտոմիայի ուռուցքի ռեցիդիվից կամ պրոգրեսիվումից հետո` ապրելիության այդ ցուցանիշը եղել է 62,5%: Այս հետազոտության արդյունքում հեղինակն հարց է առաջ քաշում` Radical cystectomy – often too late? [12]:

 

Հակառակ հարցադրումն է անում Brauers – ը` Is cystectomy too early?, գտնելով որ բարձր վտանգի խմբի միզապարկի քաղցկեղի դեպքում վաղ կրկնակի ներմիզուկային մասնահատումը կանխում է ռեցիդիվը և զգալիորեն լավացնում է պրոգնոզը [3]: 

 

Հեղինակները փաստում են, որ չպետք է միզապարկի մակերեսային քաղցկեղի ներմիզու-կային մասնահատումից հետո բուժման մոնիտորինգը իրականացնել միային ցիս-տոսկոպիայով, քանզի վաղ ցիստոսկոպիան չի կարող տվյալներ տալ մնացորդային ուռուցքային հյուսվածքի առկայության մասին, քանի որ հեռացված է ուռուցքի էկզոֆիթ բաղադրամասը, իսկ միզապարկի մասնահատման զոնայի փոփոխված լորձաթաղանթի պատկերը կարող է պայմանավորված լինել նաև հետվիրահատական չլավացած վերքով: Վերջին տարիներին մեծ կարևորություն է տրվում և Եվրոպական ուղեցույցներում առաջարկվում է վաղ կրկնակի մասնահատման (ռե-ՏՈՒՌ) մեթոդը: 

 

Էրեբունի ԲԿ ուրոլոգիական բաժանմունքում շուրջ 1.5 տարի գործնական աշխատանքում ներդրվել է միզապարկի քաղցկեղով ներմիզուկային մասնահատմամբ բուժվող հիվանդների վաղ կրկնակի մասնահատման (ռե-ՏՈՒՌ-ի) մեթոդը: Այս դեպքում` ոչ թե բժիշկը ցիտոլոգիական քննությամբ, սոնոգրաֆիկ կամ ցիստոսկոպիկ հետազոտություններով սուբյեկտիվ գուշակում է, արդյո˚ք պահպանված միզապարկում մնացել է ուռուցքային ռեզիդուալ հյուսվածք, թե ինչ-որ տեղ նորից առկա է ռեցիդիվ, այլ օբյեկտիվ գնահատական է տալիս պահպանված միզապարկին` կատարված մասնահատումը աբլաստիկ է, թե ոչ: Բացի այդ 4-8 շաբաթը բավարար ժամանակահատված է նաև ներմիզապարկային քիմիոթերապիայի, իսկ ավելի ուշ շրջաններում կատարված կրկնակի մասնահատումը նաև ներմիզապարկային իմունաթերապիայի արդյունավետության գնահատման տեսանկյունից:

 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված են միզապարկի քաղցկեղով 17 հիվանդներ, որոնք բուժվել են 2009թ-ի հունվարից մինչև 2010թ-ի ապրիլ ամիսը: Հիվանդների տարիքը տատանվել է` 32-80 տարեկան, միջին տարիքը կազմելով 56 տարեկան: Հիվանդներից 7-ի մոտ ուռուցքը եղել է մուլտիֆոկալ: ՈՒռուցքի չափերը տատանվել են 1,5-6,0սմ, միջինը` 3,4սմ: Հիվանդների բաշխումը կատարվել է ըստ միզապարկի քաղցկեղի աճի փուլի և հյուսվածաբանական տար-բերակվածության ու կրկնակի մասնահատման ժամանակ ռեզիդուալ ուռուցքային հյուսվածքի հայտնաբերման դեպքերի` pT1G1` 9 (0 դեպք), pT1G2` 3(1 դեպք), pT2aG2` 2(1 դեպք), pT2aG3` 1(1 դեպք), pT2bG2` 1(1 դեպք), pT4aG1` 1(1 դեպք) հիվանդներ: Միզապարկի ինվազիվ քաղցկեղի փուլում գտնվող հիվանդներին առաջարկվել է արմատական ցիստէկտոմիայի վիրահատություն, որից հիվանդները հրաժարվել են: Վաղ կրկնակի մասնահատումը կիրառվել է 15 հիվանդների մոտ առաջին ներմիզուկային մասնահատումից հետո 4-8 շաբաթվա ընթացքում, 2 հիվանդների մոտ 12 շաբաթ անց: Այս դեպքում պաթոհյուսվածաբանական քննության համար նյութը վերցվել է նախկին մասնահատման տեղերից և միզապարկի լորձաթաղանթի պաթոլոգիական փոփոխված հատվածներից: Ցիստոսկոպիկ պատկերը ցույց է տվել, որ այդ ժամանակաընթացքում դեռևս ամբողջական լավացում չի դիտվել նախկին մասնահատման զոնայում և որպեսզի պաթոմորֆոլոգիական ինֆորմացիան լինի լիարժեք` մասնահատման զոնան 2-5մմ խորությամբ և 5-8մմ եզրագծով, շերտերով կրկնակի մասնա-հատվել է և այնուհետև իրականացվել է այդ ամբողջ հատվածի էլեկտրոկոագուլյացիոն աբլացիա, բացառելու համար մնացորդային քաղցկեղային բջիջների մնալու վտանգը: Բոլոր հետազոտված դեպքերում պաթոմորֆոլոգի կողմից հայտնաբերվել և նկարագրվել են միզապարկի մկանաշերտի բաղադրամասերը: Միզապարկի պատահական բիոպսիա իրականացվել է մուլտիֆոկալ և միզապարկի ինվազիվ քաղցկեղով հիվանդների պարագայում: Առաջին 8 ժամվա ընթացքում` և' առաջին, և' երկրորդ մասնահատումից հետո կատարվել է ներմիզապարկային քիմիոթերապիայի կուրս` դոքսոռուբիցինի 50մգ դոզայով: Կրկնակի մասնահատումով մնացորդային ուռուցքային հյուսվածք հայտնաբերվել է 5 հիվանդների մոտ, հիվանդության պրոգրեսիվում` 2 հիվանդների մոտ, որոնցից 1-ի մոտ հետագայում դիտվել է պրոգրեսիվում մետասթազավորման ձևով: Ռեզիդուալ մնացորդային հյուսվածք հայտնաբերած 5 հիվանդներից միայն 1 հիվանդի մոտ է եղել միզապարկի մակերեսային քաղցկեղ` pT1G2, մնացած 4 հիվանդների մոտ ի սկզբանե հայտնաբերված է եղել ինվազիվ քաղցկեղ: Ընդ որում պետք է նշել, որ հայտնաբերված ռեզիդուալ քաղցկեղային հյուսվածքը միայն 1 դեպքում է տվել ուռուցքին բնորոշ ցիստոսկոպիկ պատկեր, մնացած 4 դեպքերում լուսային ուրետրոցիստոսկո-պիայով հնարավոր չէր միզապարկում նշմարել ուռուցքային հնարավոր աճի պատկեր: Անհրաժեշտ է նշել, որ 59տ., միզապարկի մուլտիֆոկալ pT2aG2 քաղցկեղով 1 հիվանդի մոտ` 7 շաբաթ անց միզապարկի կրկնակի մասնահատմամբ և պատահական բիոպսիայով ռեզիդուալ քաղցկեղային բջիջներ չհայտնաբերվեցին: 

 

Փորձված ուրոլոգը ուռուցքային հյուսվածքը հեռացնելուց` ռեզեկցիայի ընթացքում կանխազգում է վիրահատության արմատականությունը, սակայն կիրառելով վաղ կրկնակի մասնահատման մեթոդը և ունենալով պաթոմորֆոլոգիական պատասխան, առավել օբյեկտիվ և վստահ կարելի է հիվանդին առաջարկել բուժման ագրեսիվ կամ պահպանողական մեթոդի ընտրություն: Հուսով ենք, որ հետագայում կուտակված մեծ փորձը, առավել բազմաքանակ հիվանդների հետազոտությունը և իրականացվող հետևողական մոնիտորինգը ավելի հստակ կլուսաբանեն վաղ կրկնակի մասնահատման կարևորությունը միզապարկի քաղցկեղի բուժման դեպքում:

 

Գրականություն


 1. Мурадян А.А. Структура онкоурологической заболеваемости и смертности в Армении за 1999-2008 годы. վՈցփվՏ-ՎպՊՌՓՌվրՍռ ՋցՐվՈս: Ереван, 2009, 3/1, с. 58-61. 
 2. Bergkvist A., Ljungvist A., Moberger G.: Classification of bladder tumours based on the cellular pattern. Preliminary report of a clinical –pathological study in 300 cases with a minimum follow-up eight years. Acta Chir. Scand., 1965, 130:371. 
 3. Brauers A., Buetner R., Jakse G. Second resection and prognosis of primary high risk superficial bladder cancer:Is cystectomy often too early? J. Urol. 165:808-810, 2001.
 4. Herr H.W.: The value of a second transurethral resection in evaluating patients with bladder tumour. J. Urol. 162:74-76, 1999.
 5. Kimeney L. A., Witjes J. A., Heijbroek R. P., Koper N.P., Verbeek L. L.: Should random urotelial biopsies by taken from patients with primary superficial bladder cancer? Adecision analysis. Brit. J. Cancer 73:164-168, 1994.
 6. Koloszi Z.: Hystopathological self control in transurethral resection of bladder tumours. Br. J. Urology. 67:162-164, 1991.
 7. Silvester R.J., Van der meijden A.P., Oosterling W., Withjes A., Bouffioux C., Denis L et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta/T1 bladder cancer using EROTC risk tables: A combined analyses of 2596 patients from seven EROTC trials. Eur Urol., 49: 466, 2006.
 8. Mostofi F.K., Sobin L. F., Torloni H.: Hystopathological Classification of tumours, N 10, World Helth Organisation, Genova, 1973.
 9. Philip H. Smith, Reginal R. Hall: Clinical management of bladder cancer. Prognostic factors, treatment options and follow-up of Ta and T1 bladder tumours. Edited by Reginal R. Hall (Arnold), p. 97-113, 1999.
 10. Reginal R. Hall: Clinical management of bladder cancer. The diagnosis of bladder cancer. Edited by Reginal R. Hall (Arnold), p. 1-85, 1999.
 11. Sobin L. H., Wittekind C.: Union International conter le concer. TNM classification of malignant tumours. 5th edb, Willey-Liss, New-York, pp 187-190, 1997.
 12. Stocle M., Alken P., Englemann U., Jacobi G. H., Reidmiller H., Hohenfeller T.: Radical cystectomy – often too late? Eur. Urol. 13:361-363, 1987.
 13. Zhang K.G., Uke E.T., Sharer C.W., Borkon W. D.: Reassesment of conservative management for stage T1N0M0 transitional cell carcinoma of the bladder. J. Urol. 1996, 155;1907-1909.

 

 

Հեղինակ. Մ.Վ. Մանուկյան, Հ.Մ. Զուռնաչյան, Ս.Ս. Նիկողոսյան, Տ.Վ. Կարապետյան, Է.Տ. Վարդանյան Էրեբունի ԲԿ ուրոլոգիական կլինիկա
Սկզբնաղբյուր. Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2010 (44)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Մելանոմա (NCCN-ի կլինիկական ուղեցույցեր): Կլինիկական և ախտաբանական փուլավորում, ախտորոշում. oncology.am
Մելանոմա (NCCN-ի կլինիկական ուղեցույցեր): Կլինիկական և ախտաբանական փուլավորում, ախտորոշում. oncology.am

a Տես «Բիոպսիայի և ախտաբանության սկզբունքները»
b Եթե ախտորոշիչ բիոպսիան բավարար չէ բուժման որոշում կայացնելու համար, նպատակահարմար է կրկնակի...

Մաշկաբանություն
Պահպանված ցիրկադային ֆունկցիայով հիվանդների մոտ քիմիաթերապիայի տոքսիկության նվազեցումը քրոնոմոդուլյացիոն քիմիաթերապիայի մեթոդով

Բանալի բառեր. ցիրկադային ռիթմ, քրոնոմոդուլյացիոն քիմիաթերապիա

Ներածություն

Երկրագնդի վրա ամեն կենդանի օրգանիզմ, սկսած միաբջիջ բակտերիաներից մինչև մարդը, ենթակա են ռիթմիկ փոփոխությունների, որոնց մեջ ամենակարևորը օրեկան ցիրկադային 24 ժամյա տատանումներն են [3]...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. վուլվայի քաղցկեղ, կրկնողություն, մետասթազավորում, հասարակ վուլվէկտոմիա, արմատական վուլվէկտոմիա, վիրահատական, համակցված, ճառագայթային բուժում...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով` ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայով հիվանդների մոտ դիտվող դետրուզորի մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունները

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիան (ՇԲՀ) համարվում է տարեց տղամարդկանց շրջանում ամենատարածված ուրոլոգիական հիվանդությունը: Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպական մի շարք երկրներում ՇԲՀ-ն ախտորոշվում է 11,3% տղամարդկանց մոտ 40-49տ. հասակում և 81,4% տղամարդկանց մոտ` 80տ. հասակում [11]...

Ուրոլոգիա Ախտաբանական անատոմիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման առավելությունները միզապարկի քաղցկեղի դեպքում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Առաջին հիշատակումները ներմիզուկային մասնահատման (ՆՄՄ) կիրառման վերաբերյալ հանդիպում են 16-րդ դարից: Հետագայում, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց...

Ուրոլոգիա Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ֆոսֆո-դիէսթերազա 5-ի ինհիբիտորներ, ստորին միզուղիների ախտանիշներ

Տարեց տղամարդկանց շրջանակներում լայն տարածում ունեցող էրեկտիլ դիսֆունկցիան (ԷԴ) և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) հետևանքով առաջացող ստորին միզուղիների ախտանիշները (ՍՄԱ) սովորաբար ի հայտ են գալիս կյանքի 5-րդ և 6-րդ տասնամյակներում [11,15,24]...

Ուրոլոգիա Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի նեյրոէնդոկրին կարցինոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձ, կարցինոմա, նեյորէնդոկրին

Վերջին երկու տասնամյակում շագանակագեղձի քաղցկեղը դարձել է լուրջ բժշկական և սոցիալական խնդիր: Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում շագանակագեղձի քաղցկեղը զբաղեցնում է տղամարդկանց մոտ բոլոր չարորակ նորագոյացությունների շարքում 2- րդ տեղը` իր տեղը զիջելով թոքերի քաղցկեղին...

Ուրոլոգիա Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Գերակտիվ միզապարկի և ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի զուգակցման դեպքում վիրահատական բուժման արդյունավետությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների մոտ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. միզապարկ, շագանակագեղձ, հիպերպլազիա

Մի շարք կլինիկական դիտարկումներ ցույց են տվել, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով (ՇԲՀ) զգալի թվով հիվանդների մոտ ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի (ԻՎՕ) ախտանիշները զուգորդվում են գերակտիվ միզապարկի (ԳԱՄ) ախտանիշներով...

Ուրոլոգիա Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի դեպքում (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման հիմնական եղանակ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [7,21,22]: Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմական սկիզբը համարվում է 16-րդ դարը...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության և մահացության պատկերը Հայաստանի հանրապետությունում

Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարը սոսկ առողջապահական խնդիր չէ: Հաշվի առնելով հիվանդացության և մահացության ցուցանիշների տարեց տարի արձանագրվող աճը աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում (միջինում 34%), այն ձեռք է բերում պետական նշանակություն...

Հ.Ս. Թամազյանի անվ. Հայաստանի վիրաբուժության լրաբեր 1.2012
Միջմիզուկային մասնահատումը շագանակագեղձի քաղցկեղի ժամանակ (գրականության տեսություն)

Շագանակագեղձի քաղցկեղը լուրջ խնդիր է ներկայացնում և տարեցտարի ավելի  մեծ ուշադրություն է գրավում: Վերջին տարիներին, հատկապես զարգացած երկրներում նկարագրվում է շագանակագեղձի քաղցկեղով հիվանդացության աճ...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ամորձու մետախրոն քաղցկեղ

Ամորձիների ուռուցքներով հիվանդացությունը եվրոպական երկրներում կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր 20 տարին մեկ: Միջին ցուցանիշը կազմում է 6,3 հիվանդ 100000 տղամարդ բնակչության: Մինչդեռ  մահացությունը  ամորձիների  քաղցկեղի ժամանակ  մնում է...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Շեքի շրջանի արտաօրգանային սարկոմա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Հիվանդ Ա.Վ., տղամարդ, 43տ, Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունք էր ընդունվել` գանգատվելով շեքի շրջանի ուռուցքային գոյացության առկայությունից, ցավերից և դժվարամիզությունից: Հիվանդության...

Ուրոլոգիա Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Միզապարկի քաղցկեղի էնդոսկոպիկ բուժման արդյունքների բարելավումը բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառմամբ

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների էնդոսկոպիկ բուժման ոսկե ստանդարտ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [3]: Այն հետագա մորֆոլոգիական ախտորոշման հետ միասին հանդիսանում է փուլավորման առավել տեղեկատվական եղանակ...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
In situ հիբրիդացման մեթոդի կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշման մեջ

ՈՒռուցքներում առաջացող գենային փոփոխությունները հայտնաբերելու նպատակով ժամանակակից օնկոմորֆոլոգիայում լայն կիրառություն է ստացել ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդացման (FISH) և քրոմոգենային...

Ախտորոշում Ուրոլոգիա Ախտաբանական անատոմիա

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ