Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սրտանոթաբանություն

940 նմ դիոդային լազերի կիրառմամբ ենթամաշկային երակների ներերակային և պունկցիոն լազերային կոագուլյացիայի արդյունքները տարեց և ծերունական տարիքի հիվանդների մոտ

Քրոնիկական երակային հիվանդությունները ունեն բժշկական, սոցիալական և տնտեսական նշանակություն, ինչը կապված է հաշմանդամության բարձր մակարդակի, բուժման հսկայական ծախսերի, էսթետիկ արատների հետ, որոնք զգալիորեն իջեցնում են հիվանդների կյանքի որակը:


Նշվածը հատկապես կարևորվում է տարեց և ծերունական տարիքային խմբերում, որտեղ ավելի մեծ տոկոս են կազմում հիվանդության դեկոմպենսացված և բարդացած ձևերը, առկա են բազում ուղեկցող հիվանդություններ, իջած են օրգանիզմի պահեստային հնարավորությունները: Հետևաբար ցածրինվազիվ վիրաբուժական մեթոդների կիրառումը, ինչպիսինն է ներերակային կամ պունկցիոն լազերային կոագուլյացիան (ՆԵԼԿ կամ ՊԼԿ), ավելի արժեքավոր է այս հիվանդների բուժման գործընթացում:

 

Վլ. Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերային վիրաբուժության բաժանմունքում 2006-2011թթ. լազերային կոագուլյացիայի եղանակով վիրահատվել են ավելի քան 850 հիվանդներ ստորին վերջույթների (ս/վ) վարիկոզ հիվանդության կամ սուր թրոմբոֆլեբիտների կապակցությամբ: Կիրառելով  հստակ ընդգրկման և բացառման չափանիշներ ընտրվել են նրանցից 386-ը (402 ս/վ), որոնք ապացուցողական բժշկության հիմունքները հաշվի առնելով բաժանվել են 4 խմբերի` իրարից անկախ 2 հիմնական և համապատասխանաբար 2 ստուգիչ խմբերի (զույգերի ընտրման եղանակով – paired design): Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 402 վիրահատություն (402 ս/վ, 428 մեծ կամ փոքր ենթամաշկային երակային ցողուններ (ՄԵԵ, ՓԵԵ)): Կարևոր է նշել, որ բոլոր հաշվարկներն ու եզրակացությունները կատարվել են վիրահատությունների քանակի (402) կամ որ նույնն է ս/վ քանակի հիման վրա և ոչ թե հիվանդների բացարձակ թվի (386):      


I հիմնական (IՀ) խմբում ընդգրկվել են վարիկոզ հիվանդությամբ 90 հիվանդներ (99ս/վ, 108 ցողուն), որոնց մոտ ՆԵԼԿ համակցվել է ՊԼԿ հետ, II հիմնական (IIՀ) խմբում` սուր թրոմբոֆլեբիտներով 100 հիվանդներ (102ս/վ, 106 ցողուն) – ՆԵԼԿ համակցվել է մինիֆլեբէկտոմիայի հետ: I ստուգիչ (IՍ) և II ստուգիչ (IIՍ) խմբերում ընդգրկվել են կրկին վարիկոզ հիվանդությամբ համապատասխանաբար 96 (99ս/վ, 108 ցողուն) և 100 (102ս/վ, 106 ցողուն) հիվանդներ, որոնց մոտ կատարվել է վիրահատություններ նույն ծավալով ինչ որ IIՀ խմբում: Հետազոտվող խմբերում նախավիրահատական շրջանի դեմոգրաֆիկ, կլինիկական, ուղեկցող հիվանդությունների, ուլտրաձայնային դուպլեքս սկանավորման (ՈՒՁԴՍ), կյանքի որակի գնահատման (CIVIQ – միջազգային հարցաշար) ցուցանիշների միջև հավաստի տարբերություններ չեն գրանցվել (p>0,05), ուստի խմբերը համարվել են համեմատելի: Վիրահատությունների ժամանակ կիրառվել է Dornier Medilas D Skin Puls S դիոդային լազերը` 940 նմ ալիքի երկարությամբ: Մոտակա հետվիրահատական շրջանը գնահատվել է միայն կլինիկորեն և ըստ գրանցված չնչին բարդությունների, իսկ հեռակա հետվիրահատական շրջանը` կլինիկորեն (ըստ CEAP աստիճանի և կլինիկական ինդեքսի (ԿԻ) ցուցանիշների), ՈՒՁԴՍ տվյալներով, ըստ կյանքի որակի ցուցանիշների: Ստացված ցուցանիշների միջև հավաստի տարբերություններ չեն դիտարկվել (p>0,05): Նկատվել է կյանքի որակի զգալի, հավաստի լավացում նախավիրահատական ցուցանիշների համեմատությամբ (p<0,001): ՈՒՁԴՍ միջոցով գրանցվել են 13,7-15,2% տարածուն ռեկանալիզացիաներ, իսկ ռեցիդիվները կազմել են 7,2%: Ռեկանալիզացիաների էթիոլոգիկ գործոններ են հանդիսացել թափածակող երակները (r=0,58; p<0,001), նրանց տրամագծերը (r=0,6; p<0,001) և լիարժեք կոագուլյացիայի չենթարկված ճյուղերը (r=0,64; p<0,001): Այպիսով ՊԼԿ լիարժեք կարող է փոխարինել մինիֆլեբէկտոմիային, իսկ լազերային կոագուլյացիան նույն էֆեկտիվությամբ կիրառելի է նաև սուր թրոմբոֆլեբիտների ժամանակ:

 

Վերը նշված հետազոտության ընթացքում տարիքային սահմանափակումներ չեն գործել և հիվանդների տարիքը տատանվել է 16- ից 77տ. սահմաններում: Ուստի առանձին ներկայացվում է նաև տարեց և ծերունական տարիքի 107(110 ս/վ) հիվանդների (կին - 88,2% (n=97), տղ. – 11,8% (n=13)) բուժման արդյունքները, որոնք ընդգրկված են եղել այս հետազոտության մեջ: Այս խմբում միջին տարիքը կազմել է 61,7±0,9: 110 ս/վ թվում ՄԵԵ համակարգով կատարված վիրահատությունները կազմել են 89,1%(n=98), ՓԵԵ – 4,5%(n=5), միաժամանակ ՄԵԵ և ՓԵԵ – 6,4%(n=7): Սուր թրոմբոֆլեբիտները կազմել են 31,8%(n=35): ՈՒշագրավ է այն, որ հիվանդության դեկոմպենսացված ձևերը (CEAP4-6 աստիճաններ) կազմել են ընդհանուրի (402 սվ) 13,4% (n=54), որից 22 դեպքը (54 դեպքի 40,7%-ը) բաժին է ընկել հենց տարեցների խմբին:  ՈՒղեկցող հիվանդություններ գրանցվել են 386 հիվանդից 79-ի մոտ (20,5%), որից 58-ը (79 դեպքի 73,4%-ը) կրկին տարեցների մոտ: Այդ թվում գրանցվել է` ոսկրահոդային համակարգի ախտահարումներ 14 դեպք (13,1%), հիպերտոնիկ հիվանդություն` 26 (24,3%), II տիպի շաքարային դիաբետ` 5 (4,7%), ուրո-գինեկոլոգիական հիվանդություններ` 5 (4,7%) և այլ հիվանդություններ 8 (7,5%) դեպքերում:

 

Մոտակա հետվիրահատական շրջանում առանձնահատկությունների չեն նկատվել, գրանցվել են 8,2% (n=9) թույլ արտահայտված և կարճատև բնույթ կրող ինֆեկցիոն-լիմֆատիկ բնույթի բարդություններ: Հեռակա հետվիրահատական շրջանի տվյալները ևս առանձնահատկություններ չունեն, վերջիններս ներկայացված են աղյուսակում:

 

Խմբեր

CEAP ԿԻ (մվ)

Ռեկանալիզացիան

ըստ ՈՒՁԴՍ

CIVIQ – թեստ (մվ)

մինչ վիր.

վիր. հետո

մինչ վիր.

վիր. հետո

Հիմն. հետազոտություն

4,64±0,19

1,23±0,14

13,7-15,2%

53,4±0,9

28,6±0,4

Տարեցներ և ծերեր

5,35±0,32

1,76±0,29

15,5% (n=17)

58,7±1,4

30,4±0,,8

 

Այսպիսով կարելի է փաստել, որ ներերակային և պունկցիոն լազերային կոագուլյացիայի եղանակը կիրառելի է տարեց և ծերունական տարիքի հիվանդների մոտ վարիկոզ հիվանդության և սուր թրոմբոֆլեբիտների բուժման նպատակով: Այն համարժեք բարձր արդյունավետ է, քիչ տրավմատիկ է, քիչ են բարդությունները և ապահովում է հիվանդների արագ բժշկական և սոցիալական ռեաբիլիտացիան:   

Հեղինակ. Քամալյան Տ.Ա., Ավետիսյան Ա.Ա., Մանուկյան Լ.Ռ., Վլ. Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Մեծահասակների վիրաբուժություն միջազգային կոնգրեսի նյութեր: Դեպի բարեկեցիկ երկարակեցություն: Երևան, 3-5.10.2013թ., 244-246 էջեր
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

PTCA FRONTLINE GUIDE WIRE
PTCA FRONTLINE GUIDE WIRE

Հարգելի բժիշկներ,

Սիրով հայտնում ենք Ձեզ, որ http://www.abmed.am/asahi-intecc.php?CategoryId=166703 պաշտոնական կայքում...

Սրտանոթաբանություն ԼՈՒՐԵՐ: Սիրտ-անոթային համակարգ
Միկրոալբումինուրիան, որպես երիկամների ախտահարման վաղ շրջանը բնութագրող ցուցանիշ` զարկերակային գերճնշումով հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. զարկերակային ճնշում, սրտանոթային հիվանդություններ, երիկամների ախտահարում

Զարգացած երկրներում սրտանոթային հիվանդություններով (ՍԱՀ) պայմանավորված մահացությունը կազմում է ընդհանուր մահերի ավելի քան 50%-ն...

Նեֆրոլոգիա Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Աջ փորոքի մորֆոֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. աջ փորոք, անատոմիա, ֆիզիոլոգիա, անբավարարություն, միջփորոքային միջնապատ

Վերջին տասնամյակներին մեծացել է հետաքրքրությունը աջ փորոքի (ԱՓ) նկատմամբ, հատկապես կապված ԱՓ-ի անբավարարության հետ: ԱՓ-ի ֆունկցիոնալ գնահատումը կարևոր է թոքային հիպերտենզիայի...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշով պայմանավորված երիկամների ախտահարման ախտաֆիզիոլոգիական հիմնական մեխանիզմները

Բանալի բառեր. քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշ

Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշը (ՔՕԱՀՀ) մի վիճակ է, որը բնորոշվում է քնի ընթացքում, շնչառական ուժերի պահպանման ֆոնի վրա առաջացող, վերին շնչուղիների տարբեր աստիճանի...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ Նյարդաբանություն Նեֆրոլոգիա Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Իշեմիկ պրեկոնդիցիայի պաշտպանիչ նշանակությունը սրտամկանի համար

Բանալի բառեր. իշեմիա, հիբերնացիա, սթանինգ, պրեկոնդիցիա, մետաբոլիզմ, էներգոապահովում, կենսունակություն

Սրտամկանի իշեմիան հանդիսանում է սրտային անբավարարության զարգացման հիմնական պատճառը, սակայն մինչև այսօր դեռևս գոյություն չունի իշեմիայի համընդհանուր բնորոշում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման որոշ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման օգտակարությունը

Բանալի բառեր. սրտամկան, կենսունակ, ռեվասկուլյարիզացիա, ախտորոշում, հիբերնացիա

Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման անհրաժեշտությունը հատկապես կարևորվում է իշեմիկ կարդիոմիոպաթիայով, հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզով...

Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Ատորվաստատինի արդյունավետության և անվտանգության գնահատումը

Բանալի բառեր. կանխարգելում, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ստատիններ, հակալիպիդեմիկ բուժում, ատորվաստատին

Սիրտ-անոթային հիվանդությունների (ՍԱՀ) կանխարգելման հրատապության խնդիրը...

Առողջապահություն 1.2011 Դեղագիտություն
Էնդոթելային ֆունկցիայի, թաքնված աթերոսկլերոզի, լիպիդային պրոֆիլի, բորբոքման, թրոմբոցիտների ֆունկցիոնալ վիճակի և մակարդելիության որոշ ցուցանիշների գնահատումը անկանոն կոլխիցինոթերապիա ստացող ՊՀ հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. էնդոթելաին դիսֆունկցիա, բորբոքում, աթերոսկլերոզ, պարբերական հիվան­դու­թյուն

Սրտի իշեմիկ հիվանդության (ՍԻՀ) տա­րած­վածությունը և դրանից մահացությունը այլ հիվանդությունների համեմատ ամենա­բարձրն է ողջ երկրագնդում: Այն հան­դի­սանում է մահացության թիվ մեկ պատճառը...

Համակարգային հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2010 (41)
Նոր ջրալույծ կատիոնային մեզո-տետրա-պիրիդիլ պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների հիպոտենզիվ ակտիվությունը

Բանալի բառեր. պորֆիրիններ, մետաղապորֆիրիններ, հիպերտենզիա, հակաօքսիդանտ

Վերջին տարիներին աճել է հետաքրքրությունը պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների սինթեզի, քիմիական և կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրության  նկատմամբ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2009 Դեղագիտություն
C- ռեակտիվ սպիտակուցը և սիրտ անոթային համակարգի հիվանդությունների հավանականությունը

Բանալի բառեր. C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP), սրտի իշեմիկ հիվանդություն (ՍԻՀ), սրտամկանի ինֆարկտ

C-ռեակտիվ սպիտակուցը (CRP) հյուսվածքների վնասման, բորբոքման, նեկրոզի, վնասվածքների և ուռուցքների, ինչպես նաև մակաբուծային ինֆեկցիաների ժամանակ հանդիպող ամենազգայուն և ամենաարագ...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)
Զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների մոտ կարպալ թունելի համախտանիշի զարգացման հավանականության գնահատումը

Բանալի բառեր. կարպալ թունելի համախտանիշ, կոմպրեսիոն նեյրոպաթիա, միջնակ նյարդ, զարկերակային հիպերտենզիա, ինտերստիցիալ ճնշում, էլեկտրոնեյրո միոգրաֆիա

Ներածություն: Կարպալ թունելի համախտանիշը (ԿԹՀ) կլինիկական պրակտիկայում ամենահաճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիան է, որը հատկապես...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2009 (38)
Քննական սթրեսի ազդեցությունը ճեմարանային ուսուցմամբ սովորող աշակերտների սիրտ-անոթային համակարգի վրա` կենսաակտիվ հավելման օգտագործման պայմաններում

Բանալի բառեր. քննական սթրես, էլեկտրասրտագիր, կարգավորման համակարգերի լարվածության ցուցիչը, կենսաակտիվ հավելում

Վերջին տարիներին դպրոցական կրթության բնագավառում կատարվող բարեփոխումների հիմքում հաճախ խախտվում են ուսումնական ռեժիմի հիգիենիկ նորմերը, ինչն անրադառնում է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2009 (37)
Զարկերակային գերճնշման առանձնահատկությունները քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ ազգաբնակչության շրջանում (գրականության տեսություն)

Սիրտ-անոթային հիվանդությունները (ՍԱՀ) մահացության հիմնական պատճառն են հանդիսանում ամբողջ աշխարհում և կազմում են ընդհանուր մահացության մոտ 30% [15]։ ՍԱՀ-ի բեռի աճը գրանցվում է առավելապես ցածր և միջին եկամտի մակարդակ ունեցող երկրներում...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 4.2009
Զարկերակային գերճնշման վերահսկման և տարածվածության առանձնահատկությունները նախկին Խորհրդային Միության որոշ երկրներում (գրականության տեսություն)

Զարկերակային գերճնշումը (ԶԳ) համարվում է սիրտ-անոթային հիվանդություններից ամենատարածվածն իր առաջացրած բարդություններով և բարձր մահացությամբ [8]։ Ամբողջ աշխարհում սիրտ-անոթային հիվանդություններից (ՍԱՀ) մահացությունը կազմում է...

Թվեր և փաստեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 4.2009

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ