Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սրտանոթաբանություն

Զարկերակային գերճնշման վերահսկման և տարածվածության առանձնահատկությունները նախկին Խորհրդային Միության որոշ երկրներում (գրականության տեսություն)

Զարկերակային գերճնշումը (ԶԳ) համարվում է սիրտ-անոթային հիվանդություններից ամենատարածվածն իր առաջացրած բարդություններով և բարձր մահացությամբ [8]։ Ամբողջ աշխարհում սիրտ-անոթային հիվանդություններից (ՍԱՀ) մահացությունը կազմում է ընդհանուր մահացության մոտ 30%-ը [12], իսկ ՍԱՀ-ի հիվանդացության և մահացության մեջ մոտ 45% դեպքերում որպես ռիսկի գործոն է համարվում ԶԳ-ը [6]։ Մյուս կողմից ԶԳ հանդիսանում է և ՍԱՀ-ի կառավարելի ռիսկի գործոններից մեկը, որի իջեցումը հանգեցնում է ՍԱՀ-ով հիվանդացության և մահացության նկատելիորեն նվազմանը [11]։ 

 

ԶԳ ուսումնասիրությունը կարևորվում է այն հանգամանքով, որ այն հանդիսանում է հաշմանդամության և մահացության բարձր ելքով սրտի իշեմիկ հիվանդության (ՍԻՀ)և ուղեղանոթային հիվանդությունների կարևորագույն ռիսկի գործոն։ Սակայն, ինչպես փաստում են ուսումնասիրությունները, ԶԳ բուժումն իրականացվում է ոչ բավարար։ Օրինակ` Ռուսաստանի Դաշնությունում ԶԳ-ով հիվանդների զարկերակային ճնշումն անհրաժեշտ կերպով վերահսկվում է տղամարդկանց միայն 5,7%-ի և կանանց 17,5%-ի մոտ [5]։ 

 

ԶԳ ճշգրիտ տարածվածության մասին տվյալներն ունեն գործնական մեծ նշանակություն ազգաբնակչության հաշմանդամության և մահացության իջեցմանն ուղղված կանխարգելիչ և բուժական միջոցառումների կազմակերպման հարցում։ Օրինակ` Ֆրանսիայում 18 տարեկանից բարձր 12000 հետազոտվողների շրջանում ԶԳ-ը կազմել է 40%, Բելգիայում` 36,8%, Չինաստանում` 13,6%։

 

Բելգիայում, որտեղ ԶԳ-ով հիվանդների տեղեկացվածությունը կազմում է 70-80%, ԶՃ վերահսկվում է 25-47%-ի շրջանում, Ֆրանսիայում բուժվում են 60%-ը, որոնցից արդյունավետ` 24%-ը։ Իսպանիայում, որտեղ նկատվել է հիվանդության կանխարգելման ամրապնդում, ԶԳ վերահսկումը վերջին տասը տարվա ընթացքում 17%-ից հասել է մինչև 50% [5]։

 

2001թ. Ս.Ա.Շալնովայի և համահեղինակների կողմից իրականացվել է հետազոտություն “Զարկերակային գերճնշման տարածվածությունը, տեղեկացվածությունը, բուժումը և վերահսկումը ՌԴ-ում” թեմայով [5]։ Պատահականության սկզբունքով ՌԴ-ում ընտրվել է 21 շրջանի, այդ թվում` 2 խոշոր քաղաքների ¥Մոսկվա, Սանկտ-Պետերբուրգ¤, 6 տարածքային և 7 փոքր քաղաքների, ինչպես նաև 6 գյուղերի 6498 տնային տնտեսություն ¥արձագանքումը կազմել է 87,8%¤։ Վերլուծության են ենթարկվել 6408 տղամարդկանց և 8391 կանանց հետազոտման արդյունքները 20-89 տարեկան տարիքային խմբերում։ 

 

Հետազոտությունը բացահայտել է, որ ՌԴ-ում, ի տարբերություն քաղաքաբնակների, ԶԳ հիվանդները գյուղական ազգաբնակչության շրջանում ավելի շատ են։ Գյուղաբնակ տղամարդկանց շրջանում ԶԳ հայտնաբերվել է 41,6%-ի, իսկ քաղաքաբնակների շրջանում` 38,6%-ի մոտ։ Կանանց շրջանում` համապատասխանաբար 42,4% և 40,3% (p

 

ԶԳ-ով հիվանդ բնակչության տեղեկացվածության աստիճանը, վերահսկվող ԶՃ ունեցող և համարժեք բուժում ստացող անձանց քանակը բարձր է քաղաքաբնակների շրջանում, իսկ ԶԳ-ով հիվանդների տարածվածության և ոչ արդյունավետ բուժման մակարդակն ավելի բարձր է գյուղաբնակների շրջանում [5]։

 

Կանանց շրջանում ԶԳ տարածվածությունն ավելի բարձր էր, քան տղամարդկանց մոտ ¥41,1%, 39,3%)։ Կանանց 58,9%, իսկ տղամարդկանց 37,1% տեղյակ են իրենց մոտ հիվանդության առկայության մասին։ Հետազոտության հեղինակները փաստում են նաև, որ ոչ արդյունավետ բուժվում է կանանց 45,7%, տղամարդկանց 21,6%։ ԶԳ հիվանդների զարկերակային ճնշումը վերահսկվում է կանանց 17,5%-ի, տղամարդկանց 5,7%-ի շրջանում։ Տղամարդկանց ավելի քան 60%-ը և կանանց 40%-ն, ընդհանրապես չգիտեն, որ իրենք հիվանդ են ԶԳ-ով։ Քանի որ կանայք ավելի շատ են տեղեկացված իրենց հիվանդության առկայության մասին, նրանք ավելի հաճախ են ենթարկվում հակահիպերտենզիվ բուժման (20-29 տարիքային խմբում` 30%, 60-69 տարիքային խմբում` 58%)։ Բուժում ստացողների ընդհանուր քանակից նկատելիորեն շատ ցածր է արդյունավետ բուժում ստացողների քանակը, որն էլ տարիքի հետ ավելի է փոքրանում։ Միջնակարգից բարձր կրթություն ունեցող բնակչության շրջանում ԶԳ-ով հիվանդների տարածվածությունը ամենափոքրն է` ի տարբերություն միջնակարգ և միջնակարգից ցածր կրթություն ունեցողների ¥տղամարդկանց շրջանում 37,4%, կանանց` 38%)։ ԶԳ առավել տարածված է Պովոլժեում, Ուրալում, Սիբիրում և Հեռավոր Արևելքում։ Ինչպես նշում են հեղինակները, չնայած նրան, որ ԶԳ-ն շատ տարածված է ՌԴ-ում, հիվանդների դեղորայքային բուժումն անբավարար է, իսկ արդյունավետությունը` շատ ցածր։

 

2007թ. Տ.Ա.Ռոմանովայի և համահեղինակների կողմից ԶԳ տարածվածության վերաբերյալ նախկին Խորհրդային Միության երկրներից Ղրղզստանի Հանրապետությունում կատարված հետազոտությունների հիման վրա պարզվել է, որ բնակչության ընդհանուր մահացության 45%-ը բաժին է ընկնում սիրտ-անոթային հիվանդություններից մահացությանը։ 1990-ական թվականներին Ղրղստանում ԶԳ տարածվածությունը կազմել է ողջ չափահաս բնակչության 26%-ը։ Համեմատական հետազոտման արդյունքում պարզվել է, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում ԶԳ տարածվածությունն աճել է մոտ 46%-ով և կազմել է ողջ չափահաս բնակչության 38,4%-ը, (36,9%` տղամարդիկ, 39,3%` կանայք)։ Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ տարիքի հետ զուգընթաց ԶԳ տարածվածությունը խիստ աճել է` 60 տարեկանից հետո կազմելով կանանց շրջանում` 83,7%, տղամարդկանց շրջանում` 76,9% (p>0,05)։ Այս հետազոտությունը կատարվել է Ղրղստանի 9 գյուղերում, որին մասնակցել է 2167 չափահաս բնակիչ (37%` տղամարդիկ, 63%` կանայք) [3]։ 

 

1997-2005թթ. կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Լատվիայի Հանրապետությունում ԶԳ տարածվածությունը քաղաքաբնակների շրջանում կազմել է 41,8%+1,4%, գյուղաբնակների` 40,5%+1,6%, իսկ 45 տարեկանից բարձր քաղաքաբնակների շրջանում` 61,2%, գյուղաբնակների շրջանում` 63,7%։ ԶԳ վերահսկումը Լատվիայի տարբեր տարածաշրջաններում տատանվում է 6,4%-17,2%։ Հետազոտությունների հեղինակները պարզել են, որ վերջին 15 տարվա ընթացքում Լատվիայում ԶԳ տարածվածությունն աճել է 2-4 անգամ և դարձել է շատ լուրջ բժշկական և սոցիալ-տնտեսական խնդիր [10]։

 

2000-2005թթ. Տաջիկստանի Հանրապետությունում կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ԶԳ տարածվածությունը 35-65 տարեկան բնակչության շրջանում կազմում է տղամարդկանց 16%-43,9%, կանանց շրջանում` 18%-48,6% (p

 

Այսպիսով` վերջին տասնամյակում զարկերակային գերճնշման տարածվածության աճը առավելապես գրանցվում է զարգացող երկրներում, որոնց թվին է պատկանում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ), իսկ զարգացած երկրներում անփոփոխ է, երբեմն իջեցման միտումով։ Զարկերակային գերճնշումով հիվանդ բնակչության իրազեկվածության մակարդակը, վերահսկվող ճնշում ունեցող և համարժեք բուժում ստացող անձանց քանակը բարձր է քաղաքաբնակների շրջանում [7]։ ՀՀ-ում դեռևս չեն իրականացվել լայնածավալ հետազոտություններ, սակայն 2003-2004թթ. Հայկական բժշկական ասոցիացիայի կողմից իրականացված սկրինինգային հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ Երևան քաղաքում 18-ից բարձր տարիքի անձանց շրջանում մեծ տարածվածություն ունի ոչ միայն ԶԳ, այլ նաև վերջինիս ռիսկի գործոնները` մասնավորապես ցածր ֆիզիկական ակտիվությունը (71,1-77,3%), ավելցուկային քաշն ու ճարպակալումը (42,9-50,1%), ծխելը (27,4-34,1%) [1,9]։

 

ՀՀ-ում 2004-2007թթ. կատարվել են հետազոտություններ Երևան քաղաքի չափահաս բնակչության շրջանում։ Պարզվել է, որ 748 հետազոտվողներից 27,4% ունի ԶԳ [2]։

 

ՀՀ գյուղական ազգաբնակչության շրջանում, ըստ մեր ունեցած տվյալների, դեռ ոչ մի հետազոտություն կատարված չէ ԶԳ վերահսկման և տարածվածության վերաբերյալ, ինչն արդիական է դարձնում վերը նշված առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը ՀՀ գյուղական ազգաբնակչության շրջանում։

 

Գրականություն 


 1. Պոտոսյան Ա.Ա., Պոդոսյան Գ.Ա., Զելվեյան Պ.Հ., Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2008, 11։2 /50/։39-44.
 2. Պոդոսյան Գ.Ա., Զարկերակային գերճնշման և նրա ռիսկի գործոնների տարածվածությունը Երևան քաղաքի չափահաս բնակչության շրջանում – Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Սեղմագիր, Երևան 2009.
 3. Романова Т.А., Нышанова С.Т., Полупанов А.Г., Халматов А.Н., Распространенность артериальной гипертонии и других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в популяции сельских жителей Кыргызстана. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – Т.3 С. 14-17, 2007 
 4. Хайридинов М.Т., Распространенность основных факторов риска ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии в различных регионах Республики Таджикстан, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, Санкт-Петербург 2005. 
 5. Шальнова С.А., Деев А.Д., Вихирева О.В., Гаврилова Н.Е., Оганов Р.Г. Распространенность артериальной гипертонии в России. Информированность, лечение, контроль. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – Т.4. N2. С. 3-7, 2001 
 6. Ezzati M, Vander Hoorn S; Lawes CMM, Leach R, James WPT, LopezAD, Rodgers A, Murray CJL.Rethinking the “diseases of affluence” paradigm։ global patterns of nutritional risks in relation to economic development. PLoS Med.2005; 2։404–412.
 7. Kennedy J. Cruickshank; Worldwide prevalence, awareness, treatment and control of hypertension; Journal of Hypertension 2004, 22։21-24. 3.
 8. Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality։ a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002; 360։1903–1913.
 9. Sahakyan Y.A; Uzunyan T.H; Podosyan A.A; Zelveyan P.A; Journal of Hypertension 2006, vol. 24, Supl. 4։ S. 257.
 10. Vilnis Dzerve & Aivards Lejnieks, Hypertension in Latvia – Epidemiology and management, Blood Pressure. 2005; 14 /Suppl 2/։ 29-32
 11. World Health Organization.World Health Statistics 2006. Geneva, Switzerland։ World Health Organization; 2006.
 12. Yusuf S, Reddy S, Ounpuu S, Anand S. Global burden of cardiovascular diseases, part I։ general considerations, the epidemiologic transition, risk factors, and impact of urbanization.Circulation.2001; 104։2746 –2753.

Հեղինակ. Ս.Գ. Հովհաննիսյան, Ն.Ա. Մուրադյան. ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ
Սկզբնաղբյուր. Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 4.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

PTCA FRONTLINE GUIDE WIRE
PTCA FRONTLINE GUIDE WIRE

Հարգելի բժիշկներ,

Սիրով հայտնում ենք Ձեզ, որ http://www.abmed.am/asahi-intecc.php?CategoryId=166703 պաշտոնական կայքում...

Սրտանոթաբանություն ԼՈՒՐԵՐ: Սիրտ-անոթային համակարգ
940 նմ դիոդային լազերի կիրառմամբ ենթամաշկային երակների ներերակային և պունկցիոն լազերային կոագուլյացիայի արդյունքները տարեց և ծերունական տարիքի հիվանդների մոտ

Քրոնիկական երակային հիվանդությունները ունեն բժշկական, սոցիալական և տնտեսական նշանակություն, ինչը կապված է հաշմանդամության բարձր մակարդակի, բուժման հսկայական ծախսերի, էսթետիկ արատների...

Միկրոալբումինուրիան, որպես երիկամների ախտահարման վաղ շրջանը բնութագրող ցուցանիշ` զարկերակային գերճնշումով հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. զարկերակային ճնշում, սրտանոթային հիվանդություններ, երիկամների ախտահարում

Զարգացած երկրներում սրտանոթային հիվանդություններով (ՍԱՀ) պայմանավորված մահացությունը կազմում է ընդհանուր մահերի ավելի քան 50%-ն...

Նեֆրոլոգիա Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Աջ փորոքի մորֆոֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. աջ փորոք, անատոմիա, ֆիզիոլոգիա, անբավարարություն, միջփորոքային միջնապատ

Վերջին տասնամյակներին մեծացել է հետաքրքրությունը աջ փորոքի (ԱՓ) նկատմամբ, հատկապես կապված ԱՓ-ի անբավարարության հետ: ԱՓ-ի ֆունկցիոնալ գնահատումը կարևոր է թոքային հիպերտենզիայի...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշով պայմանավորված երիկամների ախտահարման ախտաֆիզիոլոգիական հիմնական մեխանիզմները

Բանալի բառեր. քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշ

Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշը (ՔՕԱՀՀ) մի վիճակ է, որը բնորոշվում է քնի ընթացքում, շնչառական ուժերի պահպանման ֆոնի վրա առաջացող, վերին շնչուղիների տարբեր աստիճանի...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ Նյարդաբանություն Նեֆրոլոգիա Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Իշեմիկ պրեկոնդիցիայի պաշտպանիչ նշանակությունը սրտամկանի համար

Բանալի բառեր. իշեմիա, հիբերնացիա, սթանինգ, պրեկոնդիցիա, մետաբոլիզմ, էներգոապահովում, կենսունակություն

Սրտամկանի իշեմիան հանդիսանում է սրտային անբավարարության զարգացման հիմնական պատճառը, սակայն մինչև այսօր դեռևս գոյություն չունի իշեմիայի համընդհանուր բնորոշում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման որոշ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման օգտակարությունը

Բանալի բառեր. սրտամկան, կենսունակ, ռեվասկուլյարիզացիա, ախտորոշում, հիբերնացիա

Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման անհրաժեշտությունը հատկապես կարևորվում է իշեմիկ կարդիոմիոպաթիայով, հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզով...

Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Ատորվաստատինի արդյունավետության և անվտանգության գնահատումը

Բանալի բառեր. կանխարգելում, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ստատիններ, հակալիպիդեմիկ բուժում, ատորվաստատին

Սիրտ-անոթային հիվանդությունների (ՍԱՀ) կանխարգելման հրատապության խնդիրը...

Առողջապահություն 1.2011 Դեղագիտություն
Էնդոթելային ֆունկցիայի, թաքնված աթերոսկլերոզի, լիպիդային պրոֆիլի, բորբոքման, թրոմբոցիտների ֆունկցիոնալ վիճակի և մակարդելիության որոշ ցուցանիշների գնահատումը անկանոն կոլխիցինոթերապիա ստացող ՊՀ հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. էնդոթելաին դիսֆունկցիա, բորբոքում, աթերոսկլերոզ, պարբերական հիվան­դու­թյուն

Սրտի իշեմիկ հիվանդության (ՍԻՀ) տա­րած­վածությունը և դրանից մահացությունը այլ հիվանդությունների համեմատ ամենա­բարձրն է ողջ երկրագնդում: Այն հան­դի­սանում է մահացության թիվ մեկ պատճառը...

Համակարգային հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2010 (41)
Նոր ջրալույծ կատիոնային մեզո-տետրա-պիրիդիլ պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների հիպոտենզիվ ակտիվությունը

Բանալի բառեր. պորֆիրիններ, մետաղապորֆիրիններ, հիպերտենզիա, հակաօքսիդանտ

Վերջին տարիներին աճել է հետաքրքրությունը պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների սինթեզի, քիմիական և կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրության  նկատմամբ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2009 Դեղագիտություն
C- ռեակտիվ սպիտակուցը և սիրտ անոթային համակարգի հիվանդությունների հավանականությունը

Բանալի բառեր. C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP), սրտի իշեմիկ հիվանդություն (ՍԻՀ), սրտամկանի ինֆարկտ

C-ռեակտիվ սպիտակուցը (CRP) հյուսվածքների վնասման, բորբոքման, նեկրոզի, վնասվածքների և ուռուցքների, ինչպես նաև մակաբուծային ինֆեկցիաների ժամանակ հանդիպող ամենազգայուն և ամենաարագ...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)
Զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների մոտ կարպալ թունելի համախտանիշի զարգացման հավանականության գնահատումը

Բանալի բառեր. կարպալ թունելի համախտանիշ, կոմպրեսիոն նեյրոպաթիա, միջնակ նյարդ, զարկերակային հիպերտենզիա, ինտերստիցիալ ճնշում, էլեկտրոնեյրո միոգրաֆիա

Ներածություն: Կարպալ թունելի համախտանիշը (ԿԹՀ) կլինիկական պրակտիկայում ամենահաճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիան է, որը հատկապես...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2009 (38)
Քննական սթրեսի ազդեցությունը ճեմարանային ուսուցմամբ սովորող աշակերտների սիրտ-անոթային համակարգի վրա` կենսաակտիվ հավելման օգտագործման պայմաններում

Բանալի բառեր. քննական սթրես, էլեկտրասրտագիր, կարգավորման համակարգերի լարվածության ցուցիչը, կենսաակտիվ հավելում

Վերջին տարիներին դպրոցական կրթության բնագավառում կատարվող բարեփոխումների հիմքում հաճախ խախտվում են ուսումնական ռեժիմի հիգիենիկ նորմերը, ինչն անրադառնում է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2009 (37)
Զարկերակային գերճնշման առանձնահատկությունները քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ ազգաբնակչության շրջանում (գրականության տեսություն)

Սիրտ-անոթային հիվանդությունները (ՍԱՀ) մահացության հիմնական պատճառն են հանդիսանում ամբողջ աշխարհում և կազմում են ընդհանուր մահացության մոտ 30% [15]։ ՍԱՀ-ի բեռի աճը գրանցվում է առավելապես ցածր և միջին եկամտի մակարդակ ունեցող երկրներում...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 4.2009

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ