Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սրտանոթաբանություն

Մեզէնտերալ անոթների թրոմբոզ. վարման տակտիկան

Մեզէնտերալ անոթների թրոմբոզը (ՄԱԹ) ան­հետա­ձգելի վիրաբուժության ցավոտ կողմերից է՝ պայմանավվորված կլինիկական պատկերի ոչ արտա­հայտվածությամբ, ախտորոշիչ միջոցների սահմա­նա­փակվածությամբ և մահացության բարձր տոկոսով:

 

ՄԱԹ-ի կլինիկական, ախտորոշիչ առանձնահատ­կություն­ներն ու վիրաբուժական տակտիկան ուսում­նա­սիրելու համար Էրեբունի բժշկական կենտրոնում հետազոտել ենք 2000 – 2007թթ բուժված 38 հիվանդ­ների՝ 15 կին, 23 տղամարդ, նրանց միջին տարիքքը եղել է 55-60 տարեկան, բոլոր հիվանդներն ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ, որոնցից առաջին տեղում են սիրտ-անոթային հիվանդությունները՝ ՍԻՀ, շողա­ցող առիթմիա, էնդոկարդիտ, հիպերտոնիկ հիվան­դու­թյուն, աթերոսկլերոզը, ստորին վերջույթների երակ­նե­րի վարիկոզ, ապա շաքարային դիաբետ, լյարդի ցիռոզ:

 

Ընդունվելուց կլինիկական նշանների հիման վրա ախտորոշումը դրվել է 22 հիվանդների մոտ՝ օգ­տա­գործելով մեր կողմից մշակված 50 բալանոց ախ­տո­րաշիչ ալգորիթմը՝ անամնեզ, որովայնի պատկերի և գանգատների խիստ անհամապատասխանություն, ար­յու­նոտ կղանք, ներորովայնային ճնշման բար­ձրա­ցում, տրոպոնինային դրական փորձ, արյան քն­նու­թյուն­ներով արտահայտված լեյկոցիտոզ, կրեատի­նինի և միզանյութի բարձր կոնցենտրացիա, պրոթրո­մբի­նային և մասնակի ակտիվացված թրոմբոպլաս­տի­նային ժամանակների կարճացում, մեզէնտերալ անոթների դոպլեր քննությամբ՝ հոսքի խանգարում, ռենտգեն քննությամբ՝ աղեգալարների սեգմենտար պնևմատոզ: Ալգորիթմում յուրաքանչյուր կետին հատ­կաց­վում է մինչև 5 միավոր, եթե բալերի ընդհանուր գումարը կազմում է 25-ից (50%) բարձր, նախնական ախ­տորոշումը դրվում է. մեզէնտերալ անոթների թրոմ­բոզ:

 

Երկու հիվանդի մոտ ախտորոշումը դրվել է լապարակոպիայի միջոցով: Այս մեթոդի կիրառման ցուցումները ՄԱԹ-ի ժամանակ խիստ սահմանափակ են՝ կապված ներորովայնային ճնշման բարձրացմամբ պայմանավորված հնարավոր բարդությունների հետ:

 

6 հիվանդի մոտ ախտորոշումը դրվել է ախտորոշիչ լապարատոմիայի ժամանակ:

 

Վիրահատվել են 32 հիվանդներ, 2-ի մոտ եղել է ՄԱԹ-ի իշեմիայի փուլը, ռևիզիայի ընթացքում խորացել է պրոցեսը և աչքով տեսանելի աղեգալարի կազմափոխումը ակնհայտ է դարձել: 21 հիվանդ վիրահատվել է հեմոռագիկ նեկրոզի փուլում (18-ը՝ բարակ աղիքային, 2-ը հաստ աղու ձախ կեսի, 1-ը հաստ աղու աջ կեսի), 9 հիվանդներ էլ՝ տարածուն պերիտոնիտի փուլում (1-ը հաստ, 8-ը բարակ աղիքային): Հինգ հիվանդի մոտ գրանցվել է տոտալ նեկրոզ: Ակնհայտ է, որ թրոմբոզի ենթարկվում է առավելապես arteria mezenterica superior - ի ավազանը:

 

Վիրահատությունների ժամանակ աղինեիր կենսունակությունը որոշել ենք ոչ միայն ընդունված դասական վիզուալ մեթոով, երբ որոշվում է աղե­գա­լարի գույնը, փայլը, պերիստալտիկան և միջընդերքի անոթների պուլսացիան, այլև մեր կողմից մշակված էլեկտրաստիմուլյացիոն պուլսօքսիմետրիկ մեթոդով, որը հնարավորություն է տալիս առավել օբյեկտիվ գնահատել տուժած աղեգալարի կենսունակությունը, դրանով իսկ խուսափել չհիմնավորված մասնահա­տումից, անաստամոզի կարերի անբավարարությունից և կանխարգելել կարճ աղու համախտանիշի զարգա­ցումը:

 

Վիրահատված հիվանդներից մահացել են 11-ը. 5-ը տոտալ թրոմբոզի, 1-ը կարերի անբավարարության, շարունակվող թրոմբոզի, 2-ը թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիայի, 2-ը սրտամկանի սուր ինֆարկտի պատճառով:

 

Այսպիսով՝ մշակված ալգորիթմով հնարավոր է եղել մոտ 85% դեպքերում ժամանակին ախտորոշել ՄԱԹ-ը, իսկ առաջարկված էլեկտրաստիմուլյացիոն պուլսօ­քսի­մե­տրիկ մեթոդով ինտրաօպերացիոն օբյեկտիվ գնահատել տուժած աղեգալարի կենսունակությունը: Որոնք էլ հնարավորություն են տվել զգալիորեն նվա­զեցնել բարդությունները:

 

Հեղինակ. Ա.Ա. Օհանյան, Ա.Ս. Վարդանյան, Հ.Լ. Մինասյան, Ա.Ռ. Ասատրյան, Ա.Ա. Ուզանկիչյան, Ա.Մ. Մարտիրոսյան, Ա.Լ. Մինասյան, Վիրաբուժական հիվանդությունների թ.1 ամբիոն Էրեբունի բժշկական կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 14-15
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

PTCA FRONTLINE GUIDE WIRE
PTCA FRONTLINE GUIDE WIRE

Հարգելի բժիշկներ,

Սիրով հայտնում ենք Ձեզ, որ http://www.abmed.am/asahi-intecc.php?CategoryId=166703 պաշտոնական կայքում...

Սրտանոթաբանություն ԼՈՒՐԵՐ: Սիրտ-անոթային համակարգ
940 նմ դիոդային լազերի կիրառմամբ ենթամաշկային երակների ներերակային և պունկցիոն լազերային կոագուլյացիայի արդյունքները տարեց և ծերունական տարիքի հիվանդների մոտ

Քրոնիկական երակային հիվանդությունները ունեն բժշկական, սոցիալական և տնտեսական նշանակություն, ինչը կապված է հաշմանդամության բարձր մակարդակի, բուժման հսկայական ծախսերի, էսթետիկ արատների...

Միկրոալբումինուրիան, որպես երիկամների ախտահարման վաղ շրջանը բնութագրող ցուցանիշ` զարկերակային գերճնշումով հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. զարկերակային ճնշում, սրտանոթային հիվանդություններ, երիկամների ախտահարում

Զարգացած երկրներում սրտանոթային հիվանդություններով (ՍԱՀ) պայմանավորված մահացությունը կազմում է ընդհանուր մահերի ավելի քան 50%-ն...

Նեֆրոլոգիա Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Աջ փորոքի մորֆոֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. աջ փորոք, անատոմիա, ֆիզիոլոգիա, անբավարարություն, միջփորոքային միջնապատ

Վերջին տասնամյակներին մեծացել է հետաքրքրությունը աջ փորոքի (ԱՓ) նկատմամբ, հատկապես կապված ԱՓ-ի անբավարարության հետ: ԱՓ-ի ֆունկցիոնալ գնահատումը կարևոր է թոքային հիպերտենզիայի...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշով պայմանավորված երիկամների ախտահարման ախտաֆիզիոլոգիական հիմնական մեխանիզմները

Բանալի բառեր. քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշ

Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշը (ՔՕԱՀՀ) մի վիճակ է, որը բնորոշվում է քնի ընթացքում, շնչառական ուժերի պահպանման ֆոնի վրա առաջացող, վերին շնչուղիների տարբեր աստիճանի...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ Նյարդաբանություն Նեֆրոլոգիա Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Իշեմիկ պրեկոնդիցիայի պաշտպանիչ նշանակությունը սրտամկանի համար

Բանալի բառեր. իշեմիա, հիբերնացիա, սթանինգ, պրեկոնդիցիա, մետաբոլիզմ, էներգոապահովում, կենսունակություն

Սրտամկանի իշեմիան հանդիսանում է սրտային անբավարարության զարգացման հիմնական պատճառը, սակայն մինչև այսօր դեռևս գոյություն չունի իշեմիայի համընդհանուր բնորոշում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման որոշ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման օգտակարությունը

Բանալի բառեր. սրտամկան, կենսունակ, ռեվասկուլյարիզացիա, ախտորոշում, հիբերնացիա

Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման անհրաժեշտությունը հատկապես կարևորվում է իշեմիկ կարդիոմիոպաթիայով, հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզով...

Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Ատորվաստատինի արդյունավետության և անվտանգության գնահատումը

Բանալի բառեր. կանխարգելում, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ստատիններ, հակալիպիդեմիկ բուժում, ատորվաստատին

Սիրտ-անոթային հիվանդությունների (ՍԱՀ) կանխարգելման հրատապության խնդիրը...

Առողջապահություն 1.2011 Դեղագիտություն
Էնդոթելային ֆունկցիայի, թաքնված աթերոսկլերոզի, լիպիդային պրոֆիլի, բորբոքման, թրոմբոցիտների ֆունկցիոնալ վիճակի և մակարդելիության որոշ ցուցանիշների գնահատումը անկանոն կոլխիցինոթերապիա ստացող ՊՀ հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. էնդոթելաին դիսֆունկցիա, բորբոքում, աթերոսկլերոզ, պարբերական հիվան­դու­թյուն

Սրտի իշեմիկ հիվանդության (ՍԻՀ) տա­րած­վածությունը և դրանից մահացությունը այլ հիվանդությունների համեմատ ամենա­բարձրն է ողջ երկրագնդում: Այն հան­դի­սանում է մահացության թիվ մեկ պատճառը...

Համակարգային հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2010 (41)
Նոր ջրալույծ կատիոնային մեզո-տետրա-պիրիդիլ պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների հիպոտենզիվ ակտիվությունը

Բանալի բառեր. պորֆիրիններ, մետաղապորֆիրիններ, հիպերտենզիա, հակաօքսիդանտ

Վերջին տարիներին աճել է հետաքրքրությունը պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների սինթեզի, քիմիական և կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրության  նկատմամբ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2009 Դեղագիտություն
C- ռեակտիվ սպիտակուցը և սիրտ անոթային համակարգի հիվանդությունների հավանականությունը

Բանալի բառեր. C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP), սրտի իշեմիկ հիվանդություն (ՍԻՀ), սրտամկանի ինֆարկտ

C-ռեակտիվ սպիտակուցը (CRP) հյուսվածքների վնասման, բորբոքման, նեկրոզի, վնասվածքների և ուռուցքների, ինչպես նաև մակաբուծային ինֆեկցիաների ժամանակ հանդիպող ամենազգայուն և ամենաարագ...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)
Զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների մոտ կարպալ թունելի համախտանիշի զարգացման հավանականության գնահատումը

Բանալի բառեր. կարպալ թունելի համախտանիշ, կոմպրեսիոն նեյրոպաթիա, միջնակ նյարդ, զարկերակային հիպերտենզիա, ինտերստիցիալ ճնշում, էլեկտրոնեյրո միոգրաֆիա

Ներածություն: Կարպալ թունելի համախտանիշը (ԿԹՀ) կլինիկական պրակտիկայում ամենահաճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիան է, որը հատկապես...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2009 (38)
Քննական սթրեսի ազդեցությունը ճեմարանային ուսուցմամբ սովորող աշակերտների սիրտ-անոթային համակարգի վրա` կենսաակտիվ հավելման օգտագործման պայմաններում

Բանալի բառեր. քննական սթրես, էլեկտրասրտագիր, կարգավորման համակարգերի լարվածության ցուցիչը, կենսաակտիվ հավելում

Վերջին տարիներին դպրոցական կրթության բնագավառում կատարվող բարեփոխումների հիմքում հաճախ խախտվում են ուսումնական ռեժիմի հիգիենիկ նորմերը, ինչն անրադառնում է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2009 (37)
Զարկերակային գերճնշման առանձնահատկությունները քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ ազգաբնակչության շրջանում (գրականության տեսություն)

Սիրտ-անոթային հիվանդությունները (ՍԱՀ) մահացության հիմնական պատճառն են հանդիսանում ամբողջ աշխարհում և կազմում են ընդհանուր մահացության մոտ 30% [15]։ ՍԱՀ-ի բեռի աճը գրանցվում է առավելապես ցածր և միջին եկամտի մակարդակ ունեցող երկրներում...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 4.2009
Զարկերակային գերճնշման վերահսկման և տարածվածության առանձնահատկությունները նախկին Խորհրդային Միության որոշ երկրներում (գրականության տեսություն)

Զարկերակային գերճնշումը (ԶԳ) համարվում է սիրտ-անոթային հիվանդություններից ամենատարածվածն իր առաջացրած բարդություններով և բարձր մահացությամբ [8]։ Ամբողջ աշխարհում սիրտ-անոթային հիվանդություններից (ՍԱՀ) մահացությունը կազմում է...

Թվեր և փաստեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 4.2009

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ