Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

 

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ

Կոկորդի տարբեր պաթոլոգիաների բուժումը էնդոլարինգեալ միկրովիրաբուժության միջոցով

Օտոլարինգոլոգների պրակտիկ աշխատանք­նե­րում կոկորդի տարբեր պաթոլոգիաների ախտորոշման և բուժման մեթոդների կատարելագործման անհրա­ժեշտությունը կարևոր տեղ է գրավում: Հաճախ են հանդիպում հիվանդներ, որոնց մոտ խախտված է կենսական կարևոր ֆունկցիաները` շնչառական և ֆոնատորային: Բացի այդ, անատոմիական կառուց­վածքից ելնելով, դժվար է կատարել հետա­զոտություններ և վիրահատական միջամտություններ:

 

Էրեբունի ԲԿ-ի ԼՕՌ բաժնում կոկորդի տարբեր պաթո­լո­գիաների բուժման էնդոլարինգեալ միկրո­վիրա­բուժական մեթոդը ներդրվել է 1993թ-ին: Այդ ընթացքում`1993-2007թթ-ին, կատարվել է 672 վիրա­հա­տություն, որը վիրահատությունների ընդհանուր թվի` 14582, 21, 7% են կազմում:


Առաջին հայացքից, բոլոր ԼՕՌ վիրահա­տությունների շրջանում էնդոլարինգեալ միկրովիրա­հատա­կան միջամտությունները քանակապես շատ չեն, սակայն դրանք լիովին չեն արտահայտում կա­տար­­ված աշխատանքների ծավալները և բար­դությունները, որոնք կախված են հիվանդության ծան­րության աստիճանից, հիվանդների տարիքից, հատ­կապես կրտսեր և կրծքի հասակի երեխաների մոտ, միկրովիրաբուժական գործիքների և բարդ սարքա­վորումների կիրառումից, անզգայացման առանձնա­հատկությունից, լարինգոսկոպիական տվյալների գրանցման անհրաժեշտությունից:


Բոլոր էնդոլարինգեալ միկրովիրահատական միջամտությունները կատարվել են ընդհանուր անզգայացման տակ, հիմնականում էնդոտրախեալ, իսկ երեխեների մոտ հաճախ կիրառվել է թոքերի արհեստական ինժեկցիոն շնչառությունը:


Հիվանդները, վիրահատությունից մեկ օր առաջ, հետազոտվել են և նախապատրաստվել վիրահա­տության: Վիրահատությունների տևողություն չի գերա­զանցել 10-15 րոպեն, բացառությամբ անա­տոմիական անբարենպաստ կառուցվացքով դեպքերի` ողնաշարի պարանոցային հատվածի դժվա­րաշարժություն, ստորին ծնոտի ռիգիդություն, կարճ-լայն պարանոց և այլն:


Որպես օրենք հիվանդները դուրս են գրվել կլինի­կայից վիրահատության հաջորդ օրը: Հեռացված գոյա­ցությունները ուղարկվել են հիստոլոգիական հետազոտության:


Բոլոր հիվանդները վիրահատական միջա­մտությունից հետո մեկ տարի գտնվել են հսկողության տակ:


Վիրահատված հիվանդները ունեցել են հետևյալ պաթոլոգիաները`


  • Նոդոզ բարորակ գոյացություններ (երգչի հան­գույցներ, պոլիպներ, իրական ֆիբրոմաներ, անգ­ի­ո­­ֆիբրո­մաներ, հեմանգիոմաներ, ոչ սպեցիֆիկ գրանուլեմներ)-389 դեպք,
  • Կոկորդի կիստա-128,
  • Կոկորդի պապիլոմատոզ-42,
  • Քրոնիկ հիպերպլաստիկ լարինգիտ-62,
  • Նախաքաղցկեղային վիճակներ-26,
  • Կոկորդի չարորակ ուռուցքներ-25:

 

Առաջին խմբի հիվանդների մոտ ամենահաճախ հանդիպող հիվանդությունը ձայնալարի պոլիպն է-157, երկրորդ տեղում են երգչի հանգույցիկները-89, ֆիբրոմաները-39, անգիոֆիբրոմաները-38, հետին­տու­բացիոն գրանուլեմները-36: Այս խմբում հիվանդների 62%-ը կազմել են տղամարդիկ` 31-51տ. (դեպքերի 73%-ի):


Ձայնալարի կիստայով հիվանդների խմբում (128 հիվանդ) 57%-ը կազմում են տղամարդիկ: Ըստ մեր տվյալների, այդ պաթոլոգիան հանդիպում է հաճախ 41-60 տարեկան հասակում (67%): Վիրահատության ժամանակ կատարվել է կիստայի պատի հատում և հիմքի կյուրետաժ:


Կոկորդի պապիլոմատոզի բուժման ժամանակ մեր կլինիկայում կիրառվել է համընդհանուր ճանաչում ունեցող մեթոդը. ուռուցքի հեռացում էնդոլարինգեալ եղանակով, այնուհետև տեղային և ընդհանուր հակավիրուսային իմունոթերապիա: 42 հիվանդներից 18-ը եղել են երեխաներ` 5-14 տարեկան (11 տղա, 9 աղջիկ): 24 մեծահասակ հիվանդներից 14-ը եղել են կանայք: 18 հիվանդների մոտ պապիլոմատոզը ընթացել է վիրահատությունից հետո հաճախակի կրկնումներով, ուստի կատարվել է կրկնակի վիրաբու­ժական միջամտություն` 3-18 ամիս ինտերվալով: Հիվանդ­ների այդ խմբի բուժումը համալրվել է հակա­վիրուսային թերապիա (վիրահատությունից հետո 10 օրը մեկ անգամ): Այդ մեթոդի շնորհիվ բոլոր հիվանդ­ների մոտ դիտվել է դրական արդյունք:


Քրոնիկ հիպերպլաստիկ լարինգիտով 62 հիվանդ­ների մոտ (38 տղամարդ, 24 կին) կատարվել է կոկորդի լորձաթաղանթի հիպերպլազիայի ենթարկված հատվածի մակերեսային կեղևազրկում, որի արդյուն­քում ունեցել ենք երկարատև դրական ֆունկցիոնալ էֆեկտ (3 տ. դիտարկումների ընթացքում): Կոկորդի նախաքաղցկեղային և չարորակ հիվանդություններով 51 հիվանդների մոտ կատարվել է բիոպսիա, հեռաց­ված հյուսվածքի արագ հիստոլոգիական հետա­զոտություն և ԼՕՌ -ուռուցքաբանի կոնսուլտացիա:


Էնդոլարինգեալ միկրովիրաբուժությունը հնարա­վորություն է ընձեռում ճշտել ուռուցքի չափսերը և տարածվածությունը, հյուսվածաբանական կազմու­թյունը, որից հետո հիվանդների բուժումը շարունակել ուռուցքաբանական դիսպանսերում:


Այսպիսով, կոկորդի տարբեր հիվանդությունների ժամանակ էնդոլարինգեալ միկրովիրաբուժության բարձր էֆեկտիվությունը ակնհայտ է դառնում մեր ներկայացրած բազմամյա փորձի միջոցով: 


Հեղինակ. Ա.Կ. Շուքուրյան, Վ.Ս. Հովհաննիսյան, Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ-ի քիթ-կոկորդ-ականջա­բա­նության ամբիոն Էրեբունի ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 62-63
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Քթի ծայրային արատի վերականգնում պարամեդիալ ճակատային լաթով. armeniamedicalcenter.am
Քթի ծայրային արատի վերականգնում պարամեդիալ ճակատային լաթով. armeniamedicalcenter.am

Մարդկության պատմության ամբողջ ընթացքում, արտաքին տեսքի պատկերացումների մեջ, քիթը զբաղեցնում է, կարելի է ասել, առաջտար տեղ: Այդ պատճառով ամենահեշտ միջոցը այլանդակել մարդու տեսքը` նրան քթից զրկելն է...

Օդոնտոգեն հայմորիտով հիվանդների դիմելիության դինամիկան, առաջնային ախտորոշման առանձնահատկությունները և բուժման տակտիկան

Բանալի բառեր. վերծնոտային ծոցի բորբոքում, հայմորիտ

 

Վերծնոտային սինուսի օդոնտոգեն բորբոքումների հաճախականության մասին կարծիքները միանշանակ չեն [1]։ Օդոնտոգեն վերծնոտային սինուսները կազմում են ստոմատոլոգիական բոլոր հիվանդությունների ընդհանուր թվի 3-ից 7%-ը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշով պայմանավորված երիկամների ախտահարման ախտաֆիզիոլոգիական հիմնական մեխանիզմները

Բանալի բառեր. քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշ

Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշը (ՔՕԱՀՀ) մի վիճակ է, որը բնորոշվում է քնի ընթացքում, շնչառական ուժերի պահպանման ֆոնի վրա առաջացող, վերին շնչուղիների տարբեր աստիճանի...

Սրտանոթաբանություն Նյարդաբանություն Նեֆրոլոգիա Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Թաքնված ընթացք ունեցող ռինոսինուսիտների ախտորոշման հրատապ խնդիրները

Քթի հարակից խոռոչների բորբոքային հիվան­դությունների վիրահատական մեթոդների կատարելա­գործումը և նրանց կանխարգելումը ժամանակակից ռինոլոգիայի հրատապ խնդիրներից է: Օրգանիզմի ինչպես նաև վիրահատված հարքթային խոռոչների կրկնակի ինֆեկցումը պայմանավորված է ժամանա­կին չախտորոշված և չմաքրված, թաքնված ընթացքով էթմոիդիտներով և սֆենոիդիտներով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Նորածնային աուդիոլոգիական սկրինինգի անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում

Ծանրալսության ախտորոշումը և բուժումը շարունակում է հանդիսանալ արդիական խնդիր օտո­րինոլարինգոլոգիայում:

Չնայած, օտովիրաբուժության հաջողությունների, ժամանակակից դիագնոստիկ սարքավորումների, լսողական սարքերի ներդրումների, լսողության խա­նգա­րումներով հիվանդները հանդիպում են բավա­կանին մեծ քանակւթյամբ` հատկապես մանկական տարիքի երեխաներ և դեռահասներ...

Մանկական հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Լսողական խանգարումների վաղ ախտորոշում

Մանկական հասակում լսողական խանգարումների վաղ և ճշգրիտ հայտնաբերումը անհրաժեշտ նախա­պայման է հանդիսանում համապատասխան թերա­պևտիկ բուժման և վերականգնողական միջոցա­ռումներ իրականացնելու համար: Երեխայի լսողու­թյան և խոսքի զարգացման համար անհրա­ժեշտու­թյուն է առաջանում լսողական ուղու ձևավորման զգացողական փուլում ախտորոշել լսողական խանգարումները և համապատասղան բուժում իրականացնել...

Մանկական հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ