Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն

Հայաստանում շրջանառող «C» հեպատիտի վիրուսի գենոտիպային կազմը

Ինչպես ցույց են տալիս վերջերս կատարված հետազոտությունները [1], Արևելյան Եվրոպայի տարածքում ներերակային թմրանյութեր օգտագործող անձանց թվի շարունակական աճը և, միևնույն ժամանակ, բժշկական հաստատություններում աշխատանքի անվտանգության և չափորոշիչների բարելավումը (այդ թվում` նաև արյուն փոխներարկելիս), վերջին 15 տարիների ընթացքում զգալի կերպով նվազեցրել են C հեպատիտի վիրուսի (HCV) գերակշռող գենոտիպերի տարածումը: Հայաստանում HCV վարակի գենոտիպային կազմը քիչ է ուսումնասիրված, մինչդեռ գենոտիպի ճշգրտումը որոշիչ նշանակություն ունի հակավիրուսային բուժման երկարատևությունը որոշելու համար և թույլ է տալիս կանխատեսել այդ բուժման հանդեպ պատասխանի հավանականությունը: Ներկայումս գոյություն ունեցող HCV գենոտիպավորման կոմերցիոն թեստերից առավել մեծ կիրառություն է ստացել INNO-LiPA HCV 2.0-ը, որը հիմնված է 5'UTR տիպայուրահատուկ զոնդերով հետադարձ հիբրիդացման մեթոդի վրա [2, 3, 4]: 

 

Քրոնիկական վիրուսային C հեպատիտով 116 մարդկանց մոտ Versant HCV Genotype Assay (LiPA) 2.0 մեթոդով գենոտիպի որոշումը թույլ տվեց առաջին անգամ համեմատաբար մեծ թվով հիվանդների հետազոտության տվյալների հիման վրա ցույց տալ Հայաստանի տարածքում հանդիպող HCV գենոտիպերը: Ստացված տվյալները վկայում են հայազգի բնակչության շրջանում 1, 2, 3 գենոտիպերի շրջանառության մասին: Զգալիորեն բարելավված Versant HCV Genotype Assay 2.0 մեթոդը թույլ տվեց ճշգրտել նաև HCV ենթատիպերը 1 և 3 գենոտիպերով վարակման բոլոր դեպքերում, որը չափազանց կարևոր է Քրոնիկական վիրուսային C հեպատիտի բուժման մարտավարության մեջ (տես նկարը): 

 

 Հայաստանում շրջանառող «C» հեպատիտի վիրուսի գենոտիպային կազմը

 

Նկար. C հեպատիտի վիրուսի գենոտիպային կազմը Հայաստանում

 

Բացառություն է կազմել երկու դեպք, երբ արդյունքը չի բացահայտվել` 1a/1b, 1b/3a. ամենայն հավանականությամբ, դա միքստ-վարակն է կամ ռեկոմբինանտ վիրուսով վարակումը: Երկու գենոտիպի դեպքում ենթատիպավորման չճշտված արդյունքների համեմատաբար ավելի բարձր հաճախականությունը (68% - 2 կամ 2a/2c) կապված է ոչ միայն 5'UTR հատվածի INNO-LiPA HCV 2.0-ով ամպլիֆիկացման հետ, այլև նկարագրվում է Core-հատվածի ամպլիֆիկացումը, որի ճշգրտված արդյունքները կազմում են մինչև 50% [4, 5]: Մեր կողմից հայազգի բնակչության շրջանում հայտնաբերված 1b (36%) և 3a (37%) գենոտիպերի գերակշռումը պատահական չէ և ընդհանուր առմամբ բնորոշ է տվյալ տարածաշրջանին: Հայաստանում 3 և 1a (5%) ենթատիպերով զգալի վարակվածության փաստը, որոնք, ինչպես հայտնի է, կապված են ներերակային թմրանյութերի օգտագործման հետ, թույլ են տալիս ենթադրել հանրապետությունում երիտասարդ բնակչության շրջանում թմրանյութերի ներերակային եղանակով կիրառման զգալի տարածվածության մասին: Այս տվյալները հաստատվել են նաև փոխանցման ուղիները գենոտիպերի հետ համադրելիս: Ներերակային թմրանյութեր օգտագործողների խմբում 3a գենոտիպը հանդիպում է 57.2%: Միաժամանակ, արյան փոխներարկման և բժշկական միջամտությունների հետ կապված 1b և 2 գենոտիպերի գերակշռող մասը ևս չի հակասում Քրոնիկական վիրուսային C հեպատիտի համաճարակաբանական հետազոտության արդյունքներին: Ինչ վերաբերում է տարբեր տարիքային խմբերում գենոտիպերի տարածվածությանը, ապա մեր ստացած տվյալները չեն համընկնում առանձին հետազոտողների կողմից նկարագրված` տարեցների շրջանում 1b գենոտիպի բացարձակ դերը փաստող տվյալների հետ [2, 5]: Պարզվեց, որ նշված գենոտիպը գործնականորեն նույն հաճախականությամբ հանդիպում է 30 տարեկանից ցածր (34%), 30-40 տարեկան (38%) և 40-ից բարձր (36%) հիվանդների շրջանում: Սակայն վերը նշված տարիքային խմբերում 3 գենոտիպերի բաժինը տարբերվում էր և կազմում էր, համապատասխանաբար` 28%, 44%, 41%: 

 

Այսպիսով, Հայաստանի տարածքում շրջանառում են HCV 1, 2, 3 գենոտիպերը` 3a և 1b գենոտիպերի գերակշռմամբ:

 

Գրականություն

 

  1. Esteban J.I., Sauleda S., Quer J.. The changigng epidemiology of hepatitis C virus infection in Europe//J Hepatol.-2008.-48 - p. 148-162.
  2. Гаврилова И.В., Шустов А.В., Кочнева Г.В. и соавт. Факторы риска заражения больных гепатитом С в инфекционных больницах Новосибирска//Эпид. и инф. бол.-2005.-?6.-С. 28-33. 
  3. Bouchardeau F., Cantaloube J.F., Chevaliez S. et al. Improvement of HCV genotype determination with the new version of INNO-LiPA HCV assay//J. Clin. Microbiol.-2007.-10.-p. 982-06.
  4. Haushofer A.C.1., Berg J., Hauer R. et al. Genotyping of hepatitis C virus-comparison of three assays. //Journal of Clinical Virology.-2003. -2.-p. 276-285.
  5. Лазебник Л.Б., Ильченко Л.Ю., Дьякова И.П., Царегородцева Т.М. Инфекция, вызванная вирусом гепатита С, у пожилых//Тер. Архив.-2006.- Т11.-С. 41-44

 

Հեղինակ. Նարինա Սարգսյանց, Հռիփսիմե Մագդեսիևա, Ալվարդ Հովհաննիսյան, Մհեր Դավիդյանց. Երևանի Մխիթար Հերացու անվան ՊԲՀ վարակաբանության ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 3.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հետգաստրոռեզեկցիոն անաստամոզիտների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության տեսություն)

 Բանալի բառեր. անաստամոզիտներ, ախտորոշում, կանխարգելում, բուժում

Չնայած գիտական և գործնական բժշկության նվաճումներին, խոցային հիվանդությունը (ԽՀ) մնում է ժամանակակից գաստրոէնտերոլոգիայի առավել արդիական խնդիրներից մեկը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Գաստրոդուոդենալ խոցերի վիրահատական բուժման ժամանակ անաստոմոզիտների կանխարգելումը և բուժումը

Բանալի բառեր. անաստամոզ, անաստամոզիտներ, կանխարգելում, բուժում

Ստամոքսի մասնահատումից հետո հետվիրահատական շրջանում հանդիպող բարդությունների մեջ առաջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում անաստամոզիտը [1,5,10]...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Փայծաղի և լյարդի վնասումների ախտորոշման մեթոդների վերլուծությունը

Բանալի բառեր. փայծաղի, լյարդի վնասումներ, ուլտրաձայնային հետազոտություն, համակարգչային շերտագրություն

Համակցված վնասումների ախտորոշումը շարունակում է մնալ ժամանակակից անհետաձգելի վիրաբուժության արդի խնդիրներից մեկը...

Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Փայծաղի օրգանպահպան վիրահատությունների կատարման հնարավորությունը պոլիտրավմայի ժամանակ

Բանալի բառեր. փայծաղի վնասում, օրգանպահպան վիրահատություններ, սպլենէկտոմիա, որովայնային բարդություններ

Պոլիտրավմայի ժամանակ որովայնի խոռոչի օրգաններից ամենահաճախը վնասվում է փայծաղը, որի դեպքում սպլենէկտոմիան նախկինում համարվում էր բուժման միակ մեթոդը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Ֆիտոբեզոարի առաջացրած բարակաղիքային անանցանելիության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. ֆիտոբեզոար, բարակաղիքային անանցանելիություն

Ներածություն: Բարակաղիքային մեխանիկական անանցանելիությունը բարակ աղիքի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող և առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանական վիճակ է...

Վիրաբուժություն Բուժման մեթոդներ Առողջապահություն 2.2011
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով...

Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև...

Վիրաբուժություն Բուժման մեթոդներ
Ստամոքսի եվ 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության վաղաժամ և ակտիվ հայտնաբերումը

Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ միայն կլինիկական հետազոտությունների վրա հիմնված պրոֆիլակտիկ քննությունների մակարդակը չի կարող համապատասխանել առողջապահության արդի պահանջներին...

Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում) և համաճարակաբանական բարձր ներուժով[6,9]...

Թվեր և փաստեր Վարակաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով հիվանդների քանակի աճի միտում ամբողջ աշխարհում...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև։ Դա պատմություն է մշտական անցումների...

Բուժման մեթոդներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Համաճարակային գործընթացի պարբերականության վրա ազդող հիմնական գործոններից են բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական, բժշկաաշխարհագրական ազդակները, որոնց համալիր ազդեցության ֆոնի վրա վարակիչ...

Թվեր և փաստեր Վարակաբանություն Առողջապահություն 3.2009
Փորձարարական կենդանիների լեղապարկի կառուցվածքագործառնական փոփոխությունները հետվիրահատական միջանկյալ և ուշ շրջաններում ցլի պերիկարդով իմպլանտացիայից հետո

Բանալի բառեր. տրանսպլանտատ, ցլի պերիկարդ, լեղուղի, լեղապարկ, մորֆոլոգիական վերլուծություն

XXI դարի բժշկագիտության արագընթաց նվաճումները առայժմ չեն տվել լեղաքարային հիվանդությունից և դրանից բխող հետևանքներից վերջնականորեն խուսափելու հնարավորություն...

Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2009
Մորֆոլոգիական և բակտերիոլոգիական փոփոխությունները աղիքային անբավարարության համախտանիշի ժամանակ

Բանալի բառեր. աղիքային անբավարարության համախտանիշ, միկրոօրգանիզմներ, ախտածնություն, միկրոշրջանառություն

Տարածուն պերիտոնիտով տառապող հիվանդների բուժման արդյունքները միշտ չէ, որ գոհացնում են կլինիցիստներին: Չնայած տեսականու գործնական բժշկագիտության...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ