Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն

Գաստրոդուոդենալ թափածակված խոցի ժամանակ մեր տակտիկան

Ներկայիս հզոր հակախոցային միջոցների հայտ­նա­բերումը կտրուկ պակասեցրել է խոցային հիվան­դության ժամանակ պլանային վիրահատությունների քանակը, սակայն բարդությունները նվազելու հակում չունեն, դրանցից է թափածակումը:

 

2000-2007թթ Էրեբունի բ/կ-ում բուժվել են ստամոքսի և 12 մատնյա աղու թափածակված խոցով 134 հիվանդներ: Բոլորրն էլ վիրահատվել են. երկուսը՝ պլանային կարգով (ծածկված թափածակում), 132-ը՝ անհետաձգելի վիրաբուժական ցուցումներով: Կա­տար­վել են հետևյալ վիրահատությունները. խոցի հեռա­ցում, կարում՝ 17 հիվանդ, խոցի հեռացում, դուոդենոպլաստիկա՝ 18 հիվանդ, խոցի հեռացում, պիլո­րոպլաստիկա՝ 94 հիվանդ, ստամոքսի մասնա­հա­տում՝ 5 հիվանդ: Հիվանդների միջին տարիքը եղել է 30-40 տարեկան#: 134 հիվանդներից 23-ի մոտ թա­փածակվել էր ստամոքսի խոցը: Թափածակված խո­ցով հետազոտված հիվանդներից 7-ը եղել են կանայք:

 

Ստամոքսի մարմնի և պրեպիլորիկ հատվածում գտնվող խոցի թափածակման ժամանակ 17 հիվանդ­ների մոտ առողջ հյուսվածքի սահմաններում հեռաց­վել է խոցային ինֆիլտրատը, ապա կարվել երկշերտ հանգուցակարերով:

 

12 մատնյա աղու թափածակված խոցերի դեպքում խոցային ինֆիլտրատը հեռացնելուց առաջնորդվել ենք հետևյալ սկզբունքով՝ եթե այն գտնվել է պիլորիկ սեղմանից հեռու, ապա ի տարբերություն ավանդական երկայնաձիգի, կտրվածքը կատարել ենք լայնաձիգ ուղղությամբ: Դեֆեկտը վերականգնել նույնպես լայ­նա­ձիգ ուղղությամբ, երկշերտ հանգուցակարերով:

 

Լայնաձիգ կտրվածքը հնարավորություն է տալիս պահպանել պիլորիկ սեղմանի ամբողջականությունը, կանխարգելել նրա հետագա կազմափոխությունը, նվազագույն չափով վնասել տվյալ շրջանի սնուցումը, խուսափել կոպիտ ձևախեղումից և գրպանիկների առաջացումից: Եթե թափածակման ժամանակ խո­ցա­յին ինֆիլտրատի մեջ ընդգրկված է եղել պիլորիկ սեղմանը, ապա ավանդական երկայնակի կտրվածքով կատարել ենք խոցի հեռացում առողջ հյուսվածքի սահման­ներում՝ հեռացնելով նաև պիլորուսի կազմա­փոխ­ված մասը: Դեֆեկտը նույնպես վերականգնել ենք լայնաձիգ ուղղությամբ, երկշերտ հանգու­ցա­կա­րերով:

 

Կատարվել են բիոքիմիական, պաթոհիստոլոգի­ա­կան, բակտերիոլոգիական քննություններ, որոնց ար­դյուն­քում եկել ենք այն եզրակացության, որ խոցային ինֆիլտրատը համարվում է հետագա բարդությունների համար ռիսկի գործոն, ուստի նպատակահարմար է վիրահատության ժամանակ նրա հեռացումը:

 

Այն ունի հետևյալ առավելությունները. ունի խիստ ընդարձակ ցուցումներ, զբաղեցնելով կարճ ժամանակ, պատճա­ռե­լով նվազագույն տրավմա՝ կարելի է կիրառել անգամ տարածուն պերիտոնիտի, ուղեկցող հիվան­դություն­ների, ցանկացած տարիքի պայմաններում, ինչպես նաև խոցը հեռացնելուց նվազում է էնդոգեն ինտոքսիկացիան, հակախոցային և հակամանրէային միջոցների արդյունավետությունը բարձրանում է, հնարավոր է լինում կատարել հետին պատի լիարժեք զննում, կարերը դրվում են առողջ հյուսվածքի վրա, հետևապես անհրաժեշտ չի լինում շրջակա հյուսվածք­նե­րով նրանց ամրացումը, հնարավոր է լինում խուսա­փել ստամոքսաելքի նեղացումից, օրգանիզմից հեռաց­վում է ախտածին մանրէներով հարուստ շրջանը, օր­գանիզմից հեռացվում է հզոր աուտոանտիգենը, վաղ և ուշ բարդությունները քիչ են հանդիպում:

Հեղինակ. Ա.Ա. Օհանյան, Ա.Ս. Վարդանյան, Հ.Լ. Մինասյան, Ա.Ռ. Ասատրյան, Ա.Ա. Ուզանկիչյան, Ս.Հ. Լաբոյան, Ա.Լ. Մինասյան ,Վիրաբուժական հիվանդությունների թ.1 ամբիոն Էրեբունի բժշկական կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 13-14
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հետգաստրոռեզեկցիոն անաստամոզիտների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության տեսություն)

 Բանալի բառեր. անաստամոզիտներ, ախտորոշում, կանխարգելում, բուժում

Չնայած գիտական և գործնական բժշկության նվաճումներին, խոցային հիվանդությունը (ԽՀ) մնում է ժամանակակից գաստրոէնտերոլոգիայի առավել արդիական խնդիրներից մեկը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Գաստրոդուոդենալ խոցերի վիրահատական բուժման ժամանակ անաստոմոզիտների կանխարգելումը և բուժումը

Բանալի բառեր. անաստամոզ, անաստամոզիտներ, կանխարգելում, բուժում

Ստամոքսի մասնահատումից հետո հետվիրահատական շրջանում հանդիպող բարդությունների մեջ առաջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում անաստամոզիտը [1,5,10]...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Փայծաղի և լյարդի վնասումների ախտորոշման մեթոդների վերլուծությունը

Բանալի բառեր. փայծաղի, լյարդի վնասումներ, ուլտրաձայնային հետազոտություն, համակարգչային շերտագրություն

Համակցված վնասումների ախտորոշումը շարունակում է մնալ ժամանակակից անհետաձգելի վիրաբուժության արդի խնդիրներից մեկը...

Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Փայծաղի օրգանպահպան վիրահատությունների կատարման հնարավորությունը պոլիտրավմայի ժամանակ

Բանալի բառեր. փայծաղի վնասում, օրգանպահպան վիրահատություններ, սպլենէկտոմիա, որովայնային բարդություններ

Պոլիտրավմայի ժամանակ որովայնի խոռոչի օրգաններից ամենահաճախը վնասվում է փայծաղը, որի դեպքում սպլենէկտոմիան նախկինում համարվում էր բուժման միակ մեթոդը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Ֆիտոբեզոարի առաջացրած բարակաղիքային անանցանելիության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. ֆիտոբեզոար, բարակաղիքային անանցանելիություն

Ներածություն: Բարակաղիքային մեխանիկական անանցանելիությունը բարակ աղիքի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող և առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանական վիճակ է...

Վիրաբուժություն Բուժման մեթոդներ Առողջապահություն 2.2011
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով...

Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև...

Վիրաբուժություն Բուժման մեթոդներ
Ստամոքսի եվ 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության վաղաժամ և ակտիվ հայտնաբերումը

Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ միայն կլինիկական հետազոտությունների վրա հիմնված պրոֆիլակտիկ քննությունների մակարդակը չի կարող համապատասխանել առողջապահության արդի պահանջներին...

Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում) և համաճարակաբանական բարձր ներուժով[6,9]...

Թվեր և փաստեր Վարակաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով հիվանդների քանակի աճի միտում ամբողջ աշխարհում...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև։ Դա պատմություն է մշտական անցումների...

Բուժման մեթոդներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Համաճարակային գործընթացի պարբերականության վրա ազդող հիմնական գործոններից են բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական, բժշկաաշխարհագրական ազդակները, որոնց համալիր ազդեցության ֆոնի վրա վարակիչ...

Թվեր և փաստեր Վարակաբանություն Առողջապահություն 3.2009
Հայաստանում շրջանառող «C» հեպատիտի վիրուսի գենոտիպային կազմը

Ինչպես ցույց են տալիս վերջերս կատարված հետազոտությունները [1], Արևելյան Եվրոպայի տարածքում ներերակային թմրանյութեր օգտագործող անձանց թվի շարունակական աճը և, միևնույն ժամանակ, բժշկական հաստատություններում աշխատանքի անվտանգության...

Վարակաբանություն Առողջապահություն 3.2009
Փորձարարական կենդանիների լեղապարկի կառուցվածքագործառնական փոփոխությունները հետվիրահատական միջանկյալ և ուշ շրջաններում ցլի պերիկարդով իմպլանտացիայից հետո

Բանալի բառեր. տրանսպլանտատ, ցլի պերիկարդ, լեղուղի, լեղապարկ, մորֆոլոգիական վերլուծություն

XXI դարի բժշկագիտության արագընթաց նվաճումները առայժմ չեն տվել լեղաքարային հիվանդությունից և դրանից բխող հետևանքներից վերջնականորեն խուսափելու հնարավորություն...

Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2009
Մորֆոլոգիական և բակտերիոլոգիական փոփոխությունները աղիքային անբավարարության համախտանիշի ժամանակ

Բանալի բառեր. աղիքային անբավարարության համախտանիշ, միկրոօրգանիզմներ, ախտածնություն, միկրոշրջանառություն

Տարածուն պերիտոնիտով տառապող հիվանդների բուժման արդյունքները միշտ չէ, որ գոհացնում են կլինիցիստներին: Չնայած տեսականու գործնական բժշկագիտության...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ