Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վարակաբանություն

Նիտրատների ազդեցությունը կաթնաթթվային բակտերիաների զարգացման վրա

Սննդի որակը և անվտանգությունը կարևոր դեր ունեն մարդու առողջության համար, որին վերջին ժամանակներս մեծ վտանգ է սպառնում սննդամթերքների աղտոտվածության պատճառով: Օրինակ, կաթը կարող է պարունակել ինհիբիտորային տարբեր նյութեր` դեղեր, անտիբիոտիկներ, պեստիցիդներ, հերբիցիդներ, լվացող և ախտահանող նյութեր, որոնք ազդում են կաթնաթթվային բակտերիաների աճի և զարգացման վրա [1]: Հողը պարարտացնելու համար օգտագործում են սելիտրա (նիտրատներ), որը կաթում հայտնվում է հետևյալ շղթայով.

 

պարարտանյութ → հող →  կեր → անասուններ → կաթ

 

Բացի այդ, շատ վաղուց (ավելի քան 160 տարի) պինդ պանիրներ արտադրելու ժամանակ կաթին նիտրատներ են ավելացնում յուղաթթվային բակտերիաների, աղիքային ցուպիկների, էնտերոբակտերիաների զարգացումը կանխելու նպատակով: Այդ մանրէների վրա ազդում են ոչ թե նիտրատները, այլ պանրում դրանց վերափոխման հետևանքով առաջացած նիտրիտները: 

 

Օրգանիզմում նիտրատների առկայության դեպքում առաջանում են սուր թունավորումներ [2]: Նիտրատները աղիքներում վերածվում են նիտրիտների, ապա նիտրոզոամինների, որոնք օժտված են թունավոր և քաղցկեղածին հատկությամբ: Նիտրատների և նիտրիտների տրանսֆորմացիան պայմանավորված է աղիքային բակտերիաների տեսակով: Գործնականում լայն տարածում են գտել աղիքային բակտերիաները կամ «կոլիֆորմները», որոնվ թվումն են էնտերոբակտերիաները` էշերիխիաները, ցիտրոբակտերիաները, կլեբսիելաները, որոնք առաջացնում են սուր աղիքային հիվանդություններ, խոլերանման ծանր ընթացքով լուծեր: Բացի էնտերոբակտերիաներից, աղիքային համակարգում կան նաև պայմանական ախտածին էնտերոկոկեր (E.faecalis, E.faecum, E.durans, E.arium) [3], որոնք կարող են նաև թունավոր ամիններ առաջացնել: Բոլոր էնտերոբակտերիաները նիտրատները վերածում են նիտրիտների: Ինչքան շատ է աղիքներում էնտերոբակտերիաների, էնտերոկոկերի քանակը, այնքան ավելի արագ են նիտրատները վերածվում նիտրիտների, թունավոր ամինների [4]: Մարդու համար խիստ թունավոր են, մինչև անգամ մահացու, կալիումի նիտրատի 15-30գ և նատրիումի նիտրատի 10գ [5]: Պանիրների արտադրության ժամանակ նիտրատների օգտագործումը թույլատրված է եվրոպական բոլոր երկրներում 20գ/100լ, Ռուսաստանում` 30գ/100լ կաթում, բացի Ֆրանսիայից, Հունաստանից, Իտալիայից, Շվեյցարիայից:

 

Բացի այդ, բանջարեղենի աճեցման համար օգտագործում են նաև մեծ քանակությամբ պարարտանյութեր (հիմնականում սելիտրա), կամ դրանք ավելացնում են մթերքներին (օրինակ` բեկոն, վետչինա, ապխտած երշիկեղեն) պահպանման տևողությունը երկարացնելու և ախտածին միկրոօրգանիզմների աճը ճնշելու նպատակով: Նիտրատների չափից ավելի օգտագործումը մեծ վտանգ է ներկայացնում չարորակ ուռուցքների առաջացման տեսակետից [4]: Պանիրների արտադրության ժամանակ նիտրատները լուծվում են ջրում, այդ պատճառով նրանց մի մասը մնում է շիճուկում, իսկ պանրի մեջ անցնում է դրանց 4-6%-ը: Պանիրների պատրաստման և հասունացման ժամանակ նիտրատները վերածվում են սկզբում նիտրիտիների, ապա նիտրոզոամինների և ազոտի այլ աղբյուրների: Նիտրիտների ուղղակի թունավոր ազդեցությունն օրգանիզմի համար 40 անգամ ավելի մեծ է, քան նիտրատներինը: Բանջարեղենից ընդհանուր սննդակարգ է անցնում նիտրատների 70-80, իսկ կաթից` 0,2-0,9%-ը: Պանիրներում, մսամթերքներում նիտրատների` նիտրիտների վերածման ցիկլը տրանսֆորմացիայի է ենթարկվում հետևյալ սխեմայով [6]:

 

նիտրատներ   նիտրիտներ   նիտրոզոամիններ

 

Առողջապահության hամաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) կենդանիների վրա կատարած փորձերի հիման վրա հանգել է այն եզրակացության, որ նիտրատների ամենօրյա թույլատրելի անվտանգ չափաբաժինը համարվում է 0,2մգ/կգ-ն: Դա նյութի այն քանակն է, որը մարդ կարող է օգտագործել ողջ կյանքի ընթացքում, առանց առողջությանը վնաս պատճառելու: 

 

Նիտրատների հանդեպ կաթնաթթվային բակտերիաների դիմացկունության որոշումը ունի կարևոր գործնական նշանակություն: Դրա պարզաբանման նպատակով մենք ուսումնասիրել ենք նիտրատների տարբեր խտությունների ազդեցությունը կաթնաթթվային բակտերիաների աճի և զարգացման վրա:

 

Նյութը և ուսումնասիրության եղանակները

 

Ուսումնասիրության են ենթարկվել կաթնաթթվային բակտերիաների 20 շտամներ, որոնք մեկուսացվել են ՀՀ ԳԱԱ միկրոբիոլոգիայի և մանրէների ավանդադրման կենտրոնի խմորող միկրոօրգանիզմների լաբորատորիայում: Այդ շտամներից Streptococcus thermiphilus Մ7 (ԻՆՄԻԱ-9608)*, Lactobacillus jugurti (ԻՆՄԻԱ), Lactobacillus acidophilus 317/402 «Նարինե» (ԻՆՄԻԱ-9602), Lactobacillus bulgaricus var. Mazuni N2 «Կարինե» (ԻՆՄԻԱ-9603), Lactobacillus helveticus, Lactobacillus acidophilus 13 Արագած (ԻՆՄԻԱ-9605), Lactobacillus acidophilus 92 Անի (ԻՆՄԻԱ-9606), Lactobacillus acidophilus Л2 (ԻՆՄԻԱ-9609) արտոնագրված են և ավանդադրված ԳԱԱ մանրէների ավանդադրման հավաքածուում [7] (ՍԱՀՄ, ՌԴ, Հայաստան): Կաթնաթթվային բակտերիաների դիմացկունությունը նիտրատների հանդեպ որոշվել է կաթում, նախապես դրան ավելացնելով որոշակի խտություններով նիտրատներ: Այդ ընթացքում որոշվել է մորֆոլոգիական, օրգանոլեպտիկ, կաթը մակարդելու, թթու առաջացնելու հատկությունները: 

 

Կաթնաթթվային բակտերիաների վրա մեկ լիտր կաթում նիտրատների (NaNO3, KNO3) չափաքանակները եղել են 0,2-2%: Որպես ստուգիչ է եղել ստերիլ կաթը առանց նիտրատների: Կաթը մակարդել ենք 1%-անոց հետազոտվող կուլտուրայով:

 

Հետազոտության արդյունքները

 

Հետազոտության արդյունքներից պարզվել է, որ նիտրատների մեծ խտությունների դեպքում կաթնաթթվային բակտերիաները ենթարկվել են մորֆոլոգիական որոշակի փոփոխությունների. տեղի են ունեցել ստրեպտոկոկերի անբնական հաստացում, երկարում և շղթաների բջիջների քանակի ավելացում: Բացի այդ, մեծացել է կաթնաթթվային ձողաձև բակտերիաների կորիզի վոլյուտինի քանակը:

 

Նիտրատների նկատմամբ կաթնաթթվային բակտերիաների դիմացկունությունը տարբեր է (աղյուսակ 1):

 

Աղյուսակ 1 Նիտրատների նկատմամբ կաթնաթթվային բակտերիաների դիմացկունությունը

+ դիմացկուն - ոչ դիմացկուն

 

Կաթնաթթվային ստրեպտոկոկերի աճը ճնշվել է նիտրատների 0,5-0,7, իսկ ցուպիկներինը` 1,0- 1,5%-ի պայմաններում: Նիտրատների առկայության դեպքում պակասել է կաթնաթթվային բակտերիաների` կաթնաթթու սինթեզելու ակտիվությունը (աղյուսակ 2): Միաժամանակ երկարել է կաթի մակարդման տևողությունը և այդպիսով նաև տեխնոլոգիական գործընթացները: Կաթնաթթվային ցուպիկավոր բակտերիաները նիտրատների հանդեպ ավելի բարձր դիմացկունություն ունեն, քան ստրեպտոկոկերը: Անհամեմատ ավելի դիմացկուն են կաթնաթթվային ացիդոֆիլային բակտերիաները:

 

Աղյուսակ 2 Նիտրատների ազդեցությունը կաթնաթթվային բակտերիաների 

թթու առաջացնելու հատկության վրա

 

Ճապոնիայում հաստատվել է, որ կաթնաթթվային որոշ բակտերիաներ, որոնք օգտագործվել են կաթնամթերքների արտադրության մեջ, ճնշում են ցնդող նիտրոզոամինների ամինաթթուների պիրոլիզատների թափոններին և ազատ ռադիկալներին [4]: Բացի այդ, նիտրատների զանգվածային թափանցումն օրգանիզմ պայմաններ է ստեղծում դիսբակտերիոզի առաջացման համար [3]: Դա հատկապես ցայտուն է արտահայտվում վարակիչ, թարախային հիվանդությունների ժամանակ, երբ աղիքներում առկա են ախտածին և պայմանական ախտածին միկրոօրգանիզմներ, որոնք նիտրատները վերածում են նիտրիտների և նիտրոզոամինների: Ինչքան շատ է աղիքներում էնտերոբակտերիաների, հատկապես «կոլիֆորմների» քանակը, այնքան արագ է կատարվում նիտրատների` նիտրիտների վերածվելը: Պարզվել է, որ ուսումնասիրված կաթնաթթվային բակտերիաներից նիտրատների հանդեպ բարձր դիմացկունություն են ցուցաբերել L. jugurti, L. helveticus, L. delbrսeckii var. bulgaricus var. mazuni, L. acidophilus շտամները: Նիտրատների և նիտրիտների որոշակի չափաբաժիններ թունավոր են, այդ պատճառով նրանք շատ արագ պետք է աղիքներում տրանսֆորմացիայի ենթարկվեն, որպեսզի պահպանվեն միայն այն չափաբաժինները, որոնք անվտանգ են առողջության համար: Հեղուկ կաթնամթերքների արտադրության ժամանակ նրանց քանակը լինում է այնքան, ինչքան կա կաթում, քանի որ կաթնաթթվային բակտերիաների առկայության դեպքում նիտրատները չեն փոխակերպվում: Այդ նյութերի կուտակումներն օրգանիզմում առաջ են բերում չարորակ հիվանդություններ [8]: Նիտրատները կարող են դառնալ նաև բացասական երևույթների` անհայտ ծագման մանրէների ակտիվացման, նոր ախտածին մանրէների առաջացման պատճառ: Այդ երևույթները կանխելու համար անհրաժեշտ է`

 

 • օգտագործել այնպիսի կաթ, որը նիտրատներ չի պարունակում (ստանդարտացված կաթ),
 • խիստ հսկողություն սահմանել գյուղատնտեսությունում ազոտական պարարտանյութերի, պանիրների, մսամթերքների (բեկոն, վետչինա, ապխտած երշիկներ) արտադրության մեջ նիտրատների օգտագործման նկատմամբ և հետևել սանիտարահիգիենիկ պայմաններին,
 • ոչ մի ֆերմեր ազատ չգնի ազոտական պարարտանյութ և օգտագործի ինչպես ցանկանա,
 • գ յուրաքանչյուր մշակվող հողատարածք ունենա անձնագիր, որտեղ նշված լինեն հողի քիմիական կազմը և մշակվող բույսերի համար պահանջվող անհրաժեշտ պարարտանյութի քանակը և տեսակը, որից հետո միայն ֆերմերին թույլատրել պարարտանյութ գնել,
 • ազատ շուկայական հարաբերությունները լինեն պետական վերահսկողության տակ, հակառակ դեպքում պարարտանյութերի անվերահսկելի օգտագործումը կարող է ունենալ անդարձելի հետևանքներ մարդկանց, կենդանիների և տարբեր էկոհամակարգերի համար,
 • ելնելով դրանց օգտագործումը լրիվ արգելելու անհնարինությունից, արտադրանքում սահմանափակել այդ նյութերի քանակը,
 • կաթնամթերքների արտադրության ժամանակ աղիքային համակարգում ախտածին միկրոօրգանիզմների գործունեությունը թուլացնելու նպատակով մակարդների կազմում օգտագործել այնպիսի կաթնաթթվային բակտերիաներ, որոնք օժտված են այդ մանրէների հանդեպ յուրահատուկ անտիբիոտիկ ազդեցությամբ,
 • օգտագործելուց առաջ նախապես բացառել աղիքների դիսբակտերիոզի առկայությունը,
 • գյուղատնտեսական կուլտուրաներում և սննդամթերքներում նիտրատների պարունակության վերաբերյալ մակնիշում նշումներ ունենալ,
 • մարդկանց, կենդանիների օրգանիզմի վրա նիտրատների ազդեցության հետևանքները կանխելու նպատակով առաջնորդվել մասնագիտական ուղեցույց-չափորոշիչներով:

 

Կաթնաթթվային բակտերիաները, հատկապես ացիդոֆիլային տեսակները ճնշում են աղիքային խմբի ախտածին բակտերիաների զարգացումը, դրանով իսկ կանխում դիսբակտերիոզի առաջացումը, հետևապես անհրաժեշտ է օգտագործել այնպիսի կաթնաթթվային բակտերիաներ, որոնք ունեն էնտերոբակտերիաների նկատմամբ բարձր անտիբիոտիկ ազդեցություն, ինչպես օրինակ, Lactobacillus acidophilus 317/402 «Նարինե» կաթնամթերքն է [9]:

 

Գրականության ցանկ

 

 1. Гудков А.В. Сыроделие: технологические, биологическиеи физико-химические аспекты/2003, М.:Делипринт, 799 с.
 2. Каталог культур микроорганизмов РА/Центр депонирования микробов /РЦДМ/1996, Изд. »Гитутюн», НАН РА, Ереван, 263 с.
 3. Мармузова Л.В. Основы микробиологии,санитарии и гигиены пищевой промышленности, 2000, М.:Пищепромиздат, 202 с.
 4. Пинегин Б.В., Мальцев В.Н., Коршунов В.М. Дисбактериозы кишечника/1997, М.: »Медицина», 214 с.
 5. Производство сыра: технология и качество. Первод с франц, под ред. Г.Г. Шиллера/1989, М., 496 с.
 6. Тамим А.И., Робинсон Р.К. Йогурты и другие кисломолчные продукты/2003, Санкт-Петербург, »Профессия», 664 с.
 7. Шидловская В.П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов/2000, 
 8. Martirosyan A.O., Mndzoyan Sh.L., Charyan L.M., Akonyan L.G., Nikishenko M.P. Applied Biochemistry and Microbiology, 2004, Vol.40, N2, M., pp.178-180.
 9. Pedersen E., ThomsenJ., Werner H. In N-Nitroso compounds Analysis, Formation and Occurrence/ 1980, JARC Sent. Publ. N31, Lyon, 493 p.

Հեղինակ. Մարգարիտա Հարությունյան ՀՀ ԳԱԱ միկրոբիոլոգիայի և մանրէների ավանդադրման հանրապետական կենտրոնից
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 2.2010 (287)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ծանր սեպսիս. ախտաբանական վիճա՞կ, թե՞ ծանրության աստիճան

Բանալի բառեր. սեպսիս, համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշ, բորբոքում

Սեպսիսը շարունակում է մնալ ժամանակակից բժշկական հետազոտությունների հետաքրքրության կենտրոնում, քանի որ դրա բուժման հարցերը դեռևս վիճելի են, վերջնականորեն համաձայնեցված ու համակարգված չեն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2011 (46
Միզասեռական կանդիդոզի բուժումը միկոֆլու դեղամիջոցով

Բանալի բառեր. Միզասեռական կանդիդոզ, միկոֆլու, ֆլուկոնազոլ

Ներածություն: Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների կառուցվածքում սնկային` կանդիդային վուլվովագինիտը (ԿՎՎ) շարունակում է զբաղեցնել առաջատար...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Ուրոլոգիա Վեներաբանություն Առողջապահություն 2.2011 Դեղագիտություն
Երիկամների տուբերկուլյոզ (գրականության տեսություն)

Տուբերկուլյոզն ամբողջ աշխարհում շարունակում  է մնալ  մահացության ամենաշատ տարածված  պատճառներից  մեկը  ինֆեկցիոն  հիվանդությունների շարքում: Ըստ Առողջապահության Համաշխարային Կազմակերպության` ամեն տարի աշխարհում տուբերկուլյոզից...

Նեֆրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Վարակը և իմունիտետը որպես հակասությունների օրինաչափ միասնություն` բնության մեջ համաճարակային գործընթացը դեպի հավերժություն տանող պայքարում (համաճարակաբանի մտորումներ)

Բնությունը միասնական է` յուր հակասություններով, «սխալներով»,«պոռթկումներով», կատակլիզմներով ու բարերարությամբ հավասարակշռված, համակարգված, ճշմարիտ ու ներդաշնակ: Այս հատկանիշներն իրենց տարբեր դրսևորումներով ներդրված են յուրաքանչյուր...

Առողջապահություն 1.2011
Գիտական օգտակար աշխատություն

«Մանրէային թաղանթներ: Ուլտրակառուցվածք, կենսաէլեկտրոքիմիա, կենսաէներգետիկա և կենսաֆիզիկա» (Խմբագիր Արմեն Թռչունյան),«Հետազոտական  նշանասյուն» հրատարակչություն, Տրիվանդրում...

Առողջապահության լրատու 1.2010
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում)...

Լաբորատոր հետազոտություններ
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները II մաս

Ըստ DOTS ծրագրի, ուսումնասիրվել են ՏՄ-ով 74 հիվանդների (29 երեխա, 45 չափահաս) հիվանդության կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները: Նրանք 1998-2007թթ. բուժվել են ՀՀՏԴ-ի մանկական և արտաթոքային բաժանմունքներում...

Նյարդաբանություն Առողջապահություն 1.2010
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում) և համաճարակաբանական բարձր ներուժով[6,9]...

Թվեր և փաստեր Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները. I մաս

Վերջին մեկուկես տասնամյակում տուբերկուլոզով ընդհանուր հիվանդացության աճի հետ մեկտեղ դիտվում է արտաթոքային ձևերի, այդ թվում` գլխուղեղի թաղանթների (տուբերկուլոզային մենինգիտ` ՏՄ)...

Նյարդաբանություն Առողջապահություն 4.2009
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Սկիզբը` 2009, N3-ում

Մեր հոդվածի առաջին մասում («Առողջապահություն», 2009, N2, 20-22 էջ) նշեցինք, որ Գյումրիում աղիքային վարակների (ԱՎՇ) սեզոնային օրինաչափությունը բացահայտելու նպատակով կատարել ենք 30-ամյա հետահայաց...

Թվեր և փաստեր Առողջապահություն 4.2009
Օնկոլոգիական հիվանդների B և C հեպատիտների վիրուսներով վարակվածության բնութագիրը

Բանալի բառեր.  սոլիդ ուռուցքներ, օնկոհեմատոլոգիա, B հեպատիտ, C հեպատիտ, հիվանդներ, վարակվածության դրոշմներ

Պարէնտերալ վիրուսային հեպատիտները,  մասնավորապես B և C հեպատիտները (HB, HC), շարունակում են դասվել հանրային առողջության կարևորագույն հիմնախնդիրների շարքին [9]...

Ուռուցքաբանություն Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզի կլինիկական բնութագիրը

անալի բառեր. թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևեր, ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզ, հիվանդության ուշացած հայտնաբերում, տուբերկուլյոզային պրոցեսի ակտիվացում, բազմադեղորայքակայունություն:

Թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևերից ամենատարածվածը թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզն է: Տուբերկուլյոզի այս ձևին բնորոշ է ալիքաձև և առաջադիմող ընթացքը...

Շնչառական համակարգ Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Ապենդիցիտը և ճիճվային հիվանդությունները

Դեռևս հազարամյակներ առաջ աջ զստափոսում տեղակայված, այսպես կոչված` բորբոքային ուռուցքներից սովորաբար հիվանդները մահանում էին ծանր տառապանքներից: Բուժման դեպքեր հազվադեպ էին գրանցվում: XVI դարում պարզվեց, որ այդ տառապանքների պատճառը...

Վիրաբուժություն Առողջապահություն 3.2009
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Համաճարակային գործընթացի պարբերականության վրա ազդող հիմնական գործոններից են բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական, բժշկաաշխարհագրական ազդակները, որոնց համալիր ազդեցության ֆոնի վրա վարակիչ...

Թվեր և փաստեր Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Առողջապահություն 3.2009

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ