Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վարակաբանություն

Վարակը և իմունիտետը որպես հակասությունների օրինաչափ միասնություն` բնության մեջ համաճարակային գործընթացը դեպի հավերժություն տանող պայքարում (համաճարակաբանի մտորումներ)

Բնությունը միասնական է` յուր հակասություններով, «սխալներով»,«պոռթկումներով», կատակլիզմներով ու բարերարությամբ հավասարակշռված, համակարգված, ճշմարիտ ու ներդաշնակ: Այս հատկանիշներն իրենց տարբեր դրսևորումներով ներդրված են յուրաքանչյուր երևույթի հիմքում, որպես ինքնակառավարվող ամբողջականության մի բաղադրիչ:

 

Կենդանի օրգանիզմներում արտաքուստ երբեմն հակասական թվացող երևույթների ծագման, զարգացման ու «վերացման» հիմքում ընկած են համընդհանուր օրինաչափ փոխկապակցված մեխանիզմներով գործող բազմաթիվ կենսաբանական շղթաներ:

 

Մարդու, ի վերուստ համակարգված կենսագործունեությունը սերտորեն կապված է արտաքին ազդակների, այդ թվում` ախտածին մանրէների հետ: Վերջիններս արտաքին միջավայրի տարբեր գործոնների առկայության պայմաններում փնտրում և «ձգտում են գտնել» այն միակ կենդանական տեսակին, որի օրգանիզմում մակաբույծի կյանք վարելով են կարողանում լուծել իրենց տեսակը բնության մեջ պահպանելու գերխնդիրը: Դա կարող է ճակատագրական վնաս հասցնել այդ ընտրյալ«բարերարին», տիրոջը, որը հաճախ լինում է մարդը: 

 

Հատկանշական է, որ սրանք երկուսն էլ ինչպես յուրաքանչյուր այլ կենդանի էակ, կառավարվում են բնության համընդհանուր օրինաչափություններով և օժտված են իրենց տեսակը պահպանելու համար անհրաժեշտ հատկանիշներով: Դրանք են. ճանաչողականությունը, օտարը հարազատից տարբերելու, օտարի դեմ պայքարելու, նրանից պաշտպանվելու, նրան հարմարվելու, նրա հետ համագոյակցելու համար անհրաժեշտ փոփոխություններ կրելու, ինչպես նաև այդ պայքարի ընթացքում ձեռք բերված նոր ունակություններն իրենց սերունդներին փոխանցելու և այլ հատկություններ: 

 

Այսպիսին է յուրաքանչյուր վարակական հիվանդության ժամանակ մարդու օրգանիզմի և այստեղ ներթափանցած ախտածին մանրէի միջև ծագող հակասությունների բախումը և դրանց միջև հետագա պայքարի գործընթացը, որի միակ պատճառը, շարժառիթը այստեղ հայտնված օտար ախտածին մանրէն է: Մարդու օրգանիզմում վերջինիս հայտնվելու պահից սկսվում է իրարամերժ, հակասական հատկություններով օժտված երկու կենդանի էակների շահերի բախման գոյամարտը:

 

Ակադեմիկոս Ի.Վ. Դավիդովսկու բնութագրմամբ,«Այդ պայքարը կենաց և մահու կռիվ չէ, այլ պայքար է համագոյակցության համար»*:

 

Եվ իրոք, իրենց տեսակի շահերի համար ծագած այս հակասությունների բախման հիմքում ակնհայտորեն առկա է տիրոջ (մակրոօրգանիզմի) և նրա մակաբույծ` ախտածին մանրէի միջև կենսապայքարի իրարամերժ գործընթացում համագործակցված միասնականության առկայությունը:

 

Մի կողմ թողնելով մակրոօրգանիզմի և ախտածին մանրէի տեսակային ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, պետք է նկատի ունենալ, որ արտաքին միջավայրում ախտածին մանրէի գոյատևումը նրա բազմացման նպատակին հասնելու համար ժամանակավոր, միջանկյալ փուլ է, այլ ոչ թե տեսակի ապագան կերտելու բուն միջոց: 

 

Այդ ժամանակահատվածում դեռ մարդու օրգանիզմ թափանցած չլինելը իր սերնդի հետագա գոյության հնարավորության կորուստն է, քանզի նրա համար բազմանալու միակ հնարավորությունը մարդու օրգանիզմ ընկնելն ու բուռն զարգացում ապրելն է:

 

Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ չնայած պայքարի մեջ մտնող այս երկու կողմերն էլ գործում են բնության համընդհանուր օրինաչափություններին համաձայն, այնուամենայնիվ, նրանք իրենց տեսակի զարգացման մակարդակներին համապատասխան կենսաբանական հատկանիշներով խիստ տարբերվում են միմյանցից: 

 

Հաստատակամորեն կարելի է ասել, որ վարակված մակրոօրգանիզմում իրենց տեսակի պահպանման ու զարգացման համար պայքարի մեջ մտնող այս երկու կողմերի ճակատագրերում էլ որոշիչ դեր ունի բնության կողմից նրանցից յուրաքանչյուրի բազմացման համար կենսաբանորեն սահմանված, անհրաժեշտ ժամանակահատվածի տևողությունը: Ցավոք սրտի, այս պայքարում մարդու օրգանիզմը հետ է մնում ախտածին մանրէից իր բազմացման տեմպով և դրանով իսկ նա զրկված է ձեռք բերած նոր պաշտպանողական հատկանիշները սերունդներին անմիջապես ամբողջությամբ կամ մասնակի արագ փոխանցելու հնարավորություններից: Դրա համար հավանաբար բազմաթիվ տասնամյակներ կպահանջվեն: Այնինչ, տիրոջ օրգանիզմ ներթափանցած պարզագույն կենսաբանական հատկություններով օժտված ախտածին մանրէն, որը մարդու օրգանիզմում իր տեսակի ճակատագիրն իրականացնելու հնարավորություն է ձեռք բերել, մոտ 50000 անգամ ավելի արագ է բազմանում, քան մարդ էակը: Դա մանրէին ապահովում է ոչ միայն մարդու օրգանիզմի կողմից հակազդող գործոններին արագ հարմարվելու, այլև այդ նոր ձեռք բերված հատկանիշները իր սերունդներին փոխանցելու` կենսաբանորեն ամենակարևոր խնդրի իրականացումը:

 

Ահա թե ինչու վարակված մարդը հաճախ դառնում, իսկ որոշ դեպքերում երկար ժամանակ մնում է որպես իրեն հակազդող ուժերի ազդեցությանը հարմարված այդ օտար ախտածին մանրէների կրող` վարակի աղբյուր:

 

Բանն այն է, որ այս երևույթը պայմանավորված է նրանց փոփոխականության, հարմարվողականության միջոցով կենսական կարևորություն ունեցող նոր հատկանիշներ արագ ձեռք բերելու և դրանք իրենց սերունդներին փոխանցելու հնարավորությունների չափազանց մեծ տարբերությամբ: Ախտածին մանրէի այս գերիշխանությունը հաստատելու գործում կարևոր նշանակություն ունի նաև այն հանգամանքը, որ այս կամ այն վարակիչ հիվանդությամբ հիվանդանում է բնակչության միայն որոշ մասը: Իսկ նրանց մեծ մասը համաճարակաբանական գործոնների ազդեցության ոլորտից դուրս լինելով, մնում է ընկալ և հարուցչի հետ հանդիպման վտանգին ենթակա` դրանից բխող բոլոր հետևանքներով: 

 

Ի հակադրություն ախտածին մանրէի այս առավելությանը, նրանով վարակվելու առաջին իսկ պահից մակրոօրգանիզմում սկսում է գործել իմունային համակարգը` ապահովելով հակադիր գործոնի տեսակին, անտիգենային կառուցվածքին, վիրուլենտությանը համապատասխան` կենսաբանորեն համարժեք հատուկ սպիտակուցներ, հակամարմիններ և հակաթույներ արտադրելու գործընթացը, ձգտելով կանխել մանրէի բազմացումը, ճնշել ու չեզոքացնել նրա ախտածին գործոնների ազդեցությունը: 

 

* И.В. Давыдовский Патологическая анатомия и патогенез болезней человека, М.: 3-е изд. (глава “Инфекционные болезни”), т. 1-2, 1956-58.

 

Վարակի և իմունիտետի միջև այս հակադիր, բայց խիստ փոխկապակցված միասնական պայքարում վարակված մարդու օրգանիզմում շարունակ հզորացող իմունային ուժերի պաշտպանական մակարդակը բերում է հիվանդագին երևույթների աստիճանական վերացմանը, որի հետևանքը նույնպես կենսաբանորեն հակասական, բայց միասնական բնույթ ունի: 

 

Այսպես, առողջացման արդյունքում մակրոօրգանիզմը զինվում է տվյալ տեսակի ախտածին հատկանիշներից պաշտպանվելու, մինչ այդ չունեցած հատկություններով, իսկ ախտածին մանրէի արդեն փոխակերպված սերունդները հատուկ` իմունիտետի առկայության նոր պայմաններում տիրոջ օրգանիզմում իրենց ներկայության ժամկետը երկարացնելու, հաճախ երկարատև պարազիտային կյանք վարելու հնարավորություն են ստանում: 

 

Այսպիսով, երկու հակազդող հզոր հատկանիշներով օժտված կենդանի օրգանիզմների պայքարը բերում է ոչ թե կողմերից մեկի ոչնչացման, այլ կենսաբանորեն կառավարվող համագոյակցության: Իսկ մարդու օրգանիզմում տեղի ունեցող այս պայքարում կենսաբանորեն ինքնակառավարվող գործընթացը հակասությունների միասնության և պայքարի օրենքի բացահայտման ցայտուն օրինակ է: Սա ցույց է տալիս նաև բնության մեջ շարունակ փոխակերպման ճանապարհով դեպի հավերժություն գնացող համաճարակների գոյության գաղափարի ճշմարտացիությունը: Պատմականորեն հավանաբար այդպես են եղել, գոյացել, մեծ կորուստների գնով փոխակերպվել և համագոյակցել կենդանական աշխարհում` այդ թվում նաև մարդու օրգանիզմում իրենց պարտադիր տեղը գտած, այլևս անվտանգ դարձած, երբեմնի ախտածին մանրէների փոխակերպված սերունդները, առանց որոնց կդադարեր բնականոն առողջ վիճակի առկայությունը մարդու օրգանիզմում: Հավանաբար այսպես են ծնվել ու վերացել բնության մեջ երբեմնի անկաշկանդ տարածում ունեցած և այժմ աստիճանաբար վերացած ու վերացող համաճարակային գործընթացները` իրենց տեղը զիջելով նորերին, որոնք, ցավոք սրտի, երբեմն մարդն է ստեղծում` որպես բակտերիոլոգիական զենք, որպես բիզնեսի նոր աղբյուր: Իսկ Ալբեր Քամյուի պատկերացմամբ «... ժանտախտի հարուցիչը երբեք չի մեռնի, երբեք չի անհետանա, նա կարող է տասնյակ տարիներ շարունակ ինչ-որ մի տեղ ննջել... և հնարավոր է, որ, ի դժբախտություն մարդկանց, կգա դա ուսուցանելու օրը...»**:

 

 Նկ. Օրգանիզմում երկու հակասական երևույթների պայքարի սխեման

Հեղինակ. Մ.Ա. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՀՀ ԲԳԱ պատվավոր դոկտոր, պրոֆեսոր
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 1.2011 (290)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ծանր սեպսիս. ախտաբանական վիճա՞կ, թե՞ ծանրության աստիճան

Բանալի բառեր. սեպսիս, համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշ, բորբոքում

Սեպսիսը շարունակում է մնալ ժամանակակից բժշկական հետազոտությունների հետաքրքրության կենտրոնում, քանի որ դրա բուժման հարցերը դեռևս վիճելի են, վերջնականորեն համաձայնեցված ու համակարգված չեն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2011 (46
Միզասեռական կանդիդոզի բուժումը միկոֆլու դեղամիջոցով

Բանալի բառեր. Միզասեռական կանդիդոզ, միկոֆլու, ֆլուկոնազոլ

Ներածություն: Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների կառուցվածքում սնկային` կանդիդային վուլվովագինիտը (ԿՎՎ) շարունակում է զբաղեցնել առաջատար...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Ուրոլոգիա Վեներաբանություն Առողջապահություն 2.2011 Դեղագիտություն
Երիկամների տուբերկուլյոզ (գրականության տեսություն)

Տուբերկուլյոզն ամբողջ աշխարհում շարունակում  է մնալ  մահացության ամենաշատ տարածված  պատճառներից  մեկը  ինֆեկցիոն  հիվանդությունների շարքում: Ըստ Առողջապահության Համաշխարային Կազմակերպության` ամեն տարի աշխարհում տուբերկուլյոզից...

Նեֆրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Գիտական օգտակար աշխատություն

«Մանրէային թաղանթներ: Ուլտրակառուցվածք, կենսաէլեկտրոքիմիա, կենսաէներգետիկա և կենսաֆիզիկա» (Խմբագիր Արմեն Թռչունյան),«Հետազոտական  նշանասյուն» հրատարակչություն, Տրիվանդրում...

Առողջապահության լրատու 1.2010
Նիտրատների ազդեցությունը կաթնաթթվային բակտերիաների զարգացման վրա

Սննդի որակը և անվտանգությունը կարևոր դեր ունեն մարդու առողջության համար, որին վերջին ժամանակներս մեծ վտանգ է սպառնում սննդամթերքների աղտոտվածության պատճառով...

Առողջապահություն 2.2010
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում)...

Լաբորատոր հետազոտություններ
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները II մաս

Ըստ DOTS ծրագրի, ուսումնասիրվել են ՏՄ-ով 74 հիվանդների (29 երեխա, 45 չափահաս) հիվանդության կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները: Նրանք 1998-2007թթ. բուժվել են ՀՀՏԴ-ի մանկական և արտաթոքային բաժանմունքներում...

Նյարդաբանություն Առողջապահություն 1.2010
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում) և համաճարակաբանական բարձր ներուժով[6,9]...

Թվեր և փաստեր Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները. I մաս

Վերջին մեկուկես տասնամյակում տուբերկուլոզով ընդհանուր հիվանդացության աճի հետ մեկտեղ դիտվում է արտաթոքային ձևերի, այդ թվում` գլխուղեղի թաղանթների (տուբերկուլոզային մենինգիտ` ՏՄ)...

Նյարդաբանություն Առողջապահություն 4.2009
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Սկիզբը` 2009, N3-ում

Մեր հոդվածի առաջին մասում («Առողջապահություն», 2009, N2, 20-22 էջ) նշեցինք, որ Գյումրիում աղիքային վարակների (ԱՎՇ) սեզոնային օրինաչափությունը բացահայտելու նպատակով կատարել ենք 30-ամյա հետահայաց...

Թվեր և փաստեր Առողջապահություն 4.2009
Օնկոլոգիական հիվանդների B և C հեպատիտների վիրուսներով վարակվածության բնութագիրը

Բանալի բառեր.  սոլիդ ուռուցքներ, օնկոհեմատոլոգիա, B հեպատիտ, C հեպատիտ, հիվանդներ, վարակվածության դրոշմներ

Պարէնտերալ վիրուսային հեպատիտները,  մասնավորապես B և C հեպատիտները (HB, HC), շարունակում են դասվել հանրային առողջության կարևորագույն հիմնախնդիրների շարքին [9]...

Ուռուցքաբանություն Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզի կլինիկական բնութագիրը

անալի բառեր. թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևեր, ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզ, հիվանդության ուշացած հայտնաբերում, տուբերկուլյոզային պրոցեսի ակտիվացում, բազմադեղորայքակայունություն:

Թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևերից ամենատարածվածը թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզն է: Տուբերկուլյոզի այս ձևին բնորոշ է ալիքաձև և առաջադիմող ընթացքը...

Շնչառական համակարգ Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Ապենդիցիտը և ճիճվային հիվանդությունները

Դեռևս հազարամյակներ առաջ աջ զստափոսում տեղակայված, այսպես կոչված` բորբոքային ուռուցքներից սովորաբար հիվանդները մահանում էին ծանր տառապանքներից: Բուժման դեպքեր հազվադեպ էին գրանցվում: XVI դարում պարզվեց, որ այդ տառապանքների պատճառը...

Վիրաբուժություն Առողջապահություն 3.2009
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Համաճարակային գործընթացի պարբերականության վրա ազդող հիմնական գործոններից են բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական, բժշկաաշխարհագրական ազդակները, որոնց համալիր ազդեցության ֆոնի վրա վարակիչ...

Թվեր և փաստեր Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Առողջապահություն 3.2009

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ