Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վարակաբանություն

Ապենդիցիտը և ճիճվային հիվանդությունները

Դեռևս հազարամյակներ առաջ աջ զստափոսում տեղակայված, այսպես կոչված` բորբոքային ուռուցքներից սովորաբար հիվանդները մահանում էին ծանր տառապանքներից: Բուժման դեպքեր հազվադեպ էին գրանցվում: XVI դարում պարզվեց, որ այդ տառապանքների պատճառը կույր աղիքի մի փոքր հավելումի բորբոքումն է` ապենդիցիտը, որից երբեմն ձևավորվում էր թարախակույտ, երբեմն էլ այն պայթում էր, առաջացնելով որովայնամզի տարածուն բորբոքում, հաճախ մահացու ելքով:

 

Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ապենդիքսի բորբոքմանը կարող են նպաստել տարբեր պատճառներ` աղիքների, բկանցքի բորբոքային հիվանդությունները, որդանման ելունի գալարակծկման խանգարումները և այլն: Սակայն, ինչպես վկայում են փաստերը, ապենդիքսի բորբոքում կարող է զարգանալ նաև միանգամայն առողջ վիճակում:

 

Պարզված է, որ ապենդիքսն ապահովում է նաև հաստ աղիքում բնական պայմաններում համագործակցող մանրէների առկայությունը, 8 խմբի վիտամինների սինթեզը. այստեղ արտադրվում է նաև արտազատուկ, որը հակամանրէային ակտիվություն ունի: Այս բոլոր տվյալների հիման վրա որոշվեց, որ առողջ ապենդիքսը չպետք է հեռացվի, այլ այն պետք է վերացվի միայն, եթե բորբոքված է և սուր որովայնի զարգացման վտանգ կա:

 

Որոշ գիտնականներ ապենդիքսը ներկայացնում են ոչ թե որպես ռուդիմենտ, այլ օրգան, որն օրգանիզմը ձեռք է բերել էվոլուցիոն զարգացման ավելի ուշ շրջաններում: Դրա ապացուցն է այն փաստը, որ կույր աղիքի որդանման ելուն ունեն միայն պրիմատները և մարդիկ` օրգանիզմներ, որոնք կանգնած են էվոլուցիոն զարգացման ամենաբարձր աստիճանին:

 

Մեր երկարամյա հետազոտություններն առիթ են տվել ուշադրության արժանացնել ապենդիցիտի և ճիճվային հիվանդությունների միջև առկա կապը: Բանն այն է, որ համարյա բոլոր մակաբույծները, որոնք բնակվում են մարդու աղիքներում, հանդիպում են նաև ապենդիքսում: Ի.Ի.Մեչնիկովը առաջիններից էր, որ ենթադրեց մակաբույծների դերի, հատկապես մազագլխի և ասկարիդի դերն ապենդիցիտի զարգացման գործում: Այդ կարծիքն ուներ նաև Ս.Ն.Մոլչանովը: Մի խումբ հետազոտողներ բացառում էին ապենդիցիտի զարգացման հիմքում ճիճվային վարակների դերը, դա են վկայում նաև վիճակագրական տվյալները: Բ.Ա. Տկաչենկոն իր աշխատության մեջ նշում է, որ այդ նույն ժամանակ, երբ ճիճվակիրների թիվը Տաջիկստանում (1951-1955 թթ.) նվազել էր` 18%-ից հասնելով 7,9%-ի, ապենդիցիտի դեպքերի թիվն այդ նույն ժամանակահատվածում վիրաբուժական հիվանդների շրջանում աճել էր` 19,7%-ից հասնելով 22,6%-ի: Հեղինակը նշում է նաև, որ ապենդիցիտով հիվանդների շրջանում ճիճվակիրների թիվը փոքր է: Դրանից ելնելով, նա նշում է, որ ճիճվակրությունը դեր չի խաղում ապենդիցիտի զարգացման գործընթացում: Նա միաժամանակ գտնում է, որ այդ նույն ժամանակահատվածում ճիճվակիրների շրջանում ապենդիցիտով հիվանդների թիվը հասել էր 10,9%-ի (այդ ցուցանիշն ինքնին բարձր է), չտալով ապենդիցիտով հիվանդների մասին ընդհանուր տեղեկություններ: Այսպիսով, հեղինակը փորձում է եզրակացություններ անել, հաշվի չառնելով ապենդիցիտով և ճիճվակրությամբ տառապողների հիվանդացության մակարդակների համեմատական գնահատման մեթոդների տրամաբանական արժանահավատ լինելը:

 

Մի խումբ հեղինակներ (Matignon, Lean), ժխտելով մակաբույծ որդերի դերը ապենդիցիտի առաջացման գործում, հիմնվում են այն փաստի վրա, որ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Ալժիրը, Չինաստանը, Մեքսիկան և այլն, որտեղ ճիճվակիրները մեծ թիվ են կազմում, ապենդիցիտով հիվանդների թիվը փոքր է:

 

 Այսպիսի անհամապատասխանություն է մատնանշում նաև Աշբումը: Նա նշում է, որ չնայած այն փաստին, որ ԱՄՆ-ում ճիճվակրությունը սպիտակամորթների շրջանում 4 անգամ ավելի փոքր է, քան կարմրամորթների, և 8 անգամ պակաս, քան էսկիմոսների, իսկ ապենդիցիտի տարածվածության ցուցանիշը ճիշտ հակառակն է:

 

Մեր կարծիքով, ճշմարիտն այն է, որ ոչ թե պետք է միանշանակ ասել, թե ճիճվակրությունը դառնում է ապենդիցիտի պատճառ, այլ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել յուրաքանչյուր մակաբույծ որդի առանձնահատկությունները, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրի սնման եղանակը և մարդու օրգանիզմում գոյատևման վարքը տարբեր են:

 

Ապենդիքսում ավելի հաճախ հայտնաբերվում են սրատուտի (Enterobius vermicularis) բեղմնավորված հասուն և չբեղմնավորված ձվերը: Սթիլլը գտնում է, որ ապենդիքսը որդերի ձվադրման համար հարմար վայր է: Առաջին անգամ ապենդիքսում սրատուտ հայտնաբերեց Ֆաբրիցիուսը (1634): Ապենդիքսի հեռացված հատվածներում սրատուտի հայտնաբերման հաճախականության տատանումները շատ մեծ են` 1%-ից մինչև 30% և ավելի: Աա պատճառաբանվում է ոչ այնքան տարբեր գոտիներում բնակչության իրական վարակվածության մակարդակով, այլ մակաբույծների հայտնաբերման կիրառված մեթոդներով: Այսպես, Շենկենը և Մոսսը հաստատեցին, որ սովորական հյուսվածաբանական մեթոդի կիրառման ժամանակ մակաբույծների տարբեր կենսական ձևերի հայտնաբերման տոկոսը ցածր է` 0,5-1%: Ապենդիքսի պարունակության մանրադիտակային հետազոտությամբ, սրատուտների ձվերի հայտնաբերման տոկոսը հասնում է 10-ի, իսկ ցենտրիֆուգի մեթոդով պարունակության նստեցված զանգվածում հայտնաբերման տոկոսն ամենաբարձրն է: Այս մեթոդի շնորհիվ հայտնաբերվել են սրատուտի ինչպես հասուն հղի ձևերը, այնպես էլ նրանց ձվերը:

 

Ճիճվային հիվանդությունների հետևանքով զարգացած ապենդիցիտի մահաբերությունը կազմում է 0,3-2%: Բորբոքումը սովորաբար սկսվում է հավելվածի ծայրային 1/3-ից:

 

 Ապենդիքսում հայտնաբերվող տարբեր տեսակի որդերի թվում առաջին տեղում է սրատուտը, ապա` ժապավենաձև տրիխինելան (20%), անզույգ մազագլուխը, ասկարիդը (10%) և ամերիկյան նեկատորը (7,5%): Իհարկե, այս տվյալները հավաստի են այն բնակավայրի համար, որտեղ կատարվել են հետազոտությունները, ավելի կոնկրետ` ԱՄՆ-ի, իսկ մնացած տարածաշրջանների համար պետք է կատարվեն համապատասխան հետազոտություններ:

 

 Ներկայացնում ենք մեր կողմից հետազոտված 2 դեպք (նկար 1, 2):

   

1. Կույր աղիքի բորբոքված որդանման ելունում սեռահասուն սրատուտն իր ձվերի հետ.

հեմոտոքսիլին - էոզին x 150

2. Սրատուտի մեջ բազմաթիվ ձվեր.

հեմոտոքսիլին-էոզին x 300

3. Սրատուտի ձվերը բորբոքված որդանման ելունի լուսանցքում.

հեմոտոքսիլին - էոզին x 300

   

4. Սրատուտը մի ծայրով կպած է որդանման ելունի լորձաթաղանթին. ավշային բջջային ռեակցիան խոսում է սուր բորբոքային ընթացքի մասին.

հեմոտոքսիլին - էոզին x 150

5. Սրատուտը բորբոքված որդանման ելունի լուսանցքում, լորձաթաղանթի պոկումը` դեսկվամացիա, հեմոտոքսիլին`

էոզին x 150

6. Սրատուտի շփումը բորբոքված ելունի լորձաթաղանթին, հեմոտոքսիլին

- էոզին x 150

 

Ա.Լ.-ն, ծնված 13.04.01թ., տեղափոխվել է Երևանի քաղաքապետարանի «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն: Հիվանդը գանգատվում էր որովայնի տարածուն ցավերից: Հետազոտություններից հետո բժիշկներն ախտորոշեցին սուր կատառային ապենդիցիտ: Սուր ապենդիցիտ ախտորոշումով հիվանդը վիրահատվեց: Հեռացված որդանման հավելվածի խոռոչում ախտաբանաանատոմիական հետազոտության ժամանակ, լուսային մանրադիտակի տակ, պատրաստուկում հայտնաբերվել են սրատուտներ: Այս դեպքը շատ հետաքրքիր է և ուշագրավ, քանի որ ապենդիքսում ճիճվի ի հայտ գալը շատ հազվադեպ է պատահում` հատկապես ձվադրման ընթացքում:

 

Պատկերներում ներկայացված են հեղուկով լցված առաջային խոռոչը և անգույն, թափանցիկ, ասիմետրիկ ձվաբջիջները, ինչպես նաև կույր աղիքի որդանման ելունում գտնվող սրատուտը (նկար 1, 2, 3):

 

«Մեկելի դիվերտիկուլ» կլինիկական ախտորոշմամբ 12 տարեկան Դ.Կ.-ի (արական սեռ) որդանման ելունի պաթոմորֆոգոլիական հետազոտությամբ հայտնաբերվել են սրատուտներ:

 

Գրականություն

 

  1. Калитеевский П.Ф. Болезни червеобразного отростка 
  2. Большая медицинская энциклопедия, том 2, гос. изд-во мед.литературы. Москва. 1957г.
  3. Хэм А., Д. Кармак. «Гистология в пяти томах», 4 том. Москва, »Мир», 1983г.
  4. Научно-теоретический медицинский журнал «Морфология», Санкт-Петербург, «Эскулап», 2002, т.2-3.
  5. Научно-теоретический медицинский журнал «Морфология», Санкт-Петербург, «Эскулап», 1996г., т.2.
  6. Журнал «Здоровье», N 5, 1990г.
  7. Медицинская энциклопедия. Москва, «Крон-пресс», 1999г., глава 5, с. 242-243.
  8. Ն.Վ.Վարդազարյանի լրացումներով և խմբագրությամբ ‚Պաթոլոգիական անատոմիաե:

 

Հեղինակ. Ջանիբեկ Գևորգյան, Արմեն Իսկանյան, Արսեն Վարդանյան, Տաթևիկ Գևորգրյան. Երևանի Մ. Հերացու անվան ՊԲՀ ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 3.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

28.02.2016

Հարգելի Meri, բարև Ձեզ: Վերջնականապես համոզվելու համար, ազատվել եք ակարիդից, թե ոչ, հարկավոր է կրկնել անալիզը մի քանի անգամ: Կարող է լինել, որ լիարժեք բուժում չեք ստացել, կամ տեղի է ունեցել նոր վարակում, սակայն ենթադրություններ անել հարկավոր չէ: Քանի որ չգիտենք ինչ խնդրի հետ գործ ունենք,  բնականաբար որևէ դեղամիջոց առաջարկել ևս խելամիտ չէ: Եթե կասկածներ ունեք ասկարիդոզի վերաբերյալ, կարող եք անալիզ հանձնել: Հարկավոր է նաև գաստրոէնտերոլոգի և պրոկտոլոգի խորհրդատվություն անցնել:

Մեդ-Պրակտիկ

28.02.2016

Հարգելի Anna, բարև Ձեզ: Պտղի համար վտանգ սրատուտն այնքան չի առաջացնում, որքան կարող է ազդել Ձեր ինքնազգացողության և հղիության ընթացքի վրա: Կարող եք ունենալ ինքնազգացողության վատացում, տոքսիկոզ, գլխացավեր և այլն: Հղիության առաջին եռամսյակում որևէ դեղորայք ընդունել չի կարելի: Երկրորդ, երրորդ եռամսյակներում կամ ծննդաբերությունից հետո,  եթե լինի բուժման անհրաժեշտություն, դա պետք է նշանակի միայն գինեկոլոգը: Կարող եք օգտագործել ժողովրդական միջոցներ: Օգտակար են դդմի կորիզները, օրեկան մեկ ճաշի գդալ կարող եք խմել բազուկի թարմ քամած հյութ, մոտավերոապես 1-2 շաբաթ:

Meri

11.02.2016

Barev dzez,mi harc unem hargeli bjshkuhi es 23 tarekan em unem vorovayni sur caver mi erku tari araj parzvec askiarid tesaki chichu unem bujveci u analiz handzneci maqur er hima noric caver unem hnaravore noric nuyn xndirne ev ete ayo inch xorhurd ktaq inch dexamijoc?

Anna

24.01.2016

barev dzez .im mot haytnabervel e sratut hxiutyans @ntackum ,inchkanov e vnas da erexais?ev hxiutyunic heto inch dexamijoc kareli e ogtagorcel ete kerakrum em erexais?

Մեդ-Պրակտիկ

14.11.2015

Հարգելի Ալինա և ARTAK, բարև Ձեզ: Բոլոր մակաբուծային հիվանդությունների համար բուժում նշանակում է միայն վարակաբանը: Ինչ վերաբերում է "Ֆենասալ" դեղամիջոցին, այն գրանցված չէ ՀՀ-ում, սակայն դեղատներում կա նույն ազդող նյութը պարունակող մեկ այլ տարբերակ. կոչվում է "Նիկլոզամիդ", հայկական արտադրության է, վաճառվում է բոլոր դեղատներում:

ARTAK

02.10.2015

BAREV DZEZ DZKAN ERIZORDI HAMAR INCH DEXAMIJOC KARELI E OGTAGORCEL FENASAL DEXAMIJOC@ KA HAYASTANI DEXATNERUM ?

Ալինա

08.08.2015

Բարև Ձեզ Ամուսնուս մոտ առկա է խոզի երիզորդ կոչված մակաբույծը, խնդրում եմ կասեք ինչ միջոցով կարելի է բուժել այն: Գուցե ֆենասալ կամ ինչ կառաջարկեք?

Մեդ-Պրակտիկ

28.07.2015

Հարգելի Astxik, բարև Ձեզ: Նախ պետք է նշել, որ պարտադիր չէ, որ կղանքի մեջ հայտնվի հենց հելմինթը, հնարավոր է լինեն նրա ձվերը: Ինչ վերաբերում է Զեստավալին, որն իր մեջ պարունակում է " Ալբենդազոլ" ունի մի շարք կողմնակի էֆեկտներ և պետք չէ երեխային տալ առանց ցուոցումների: Վնասը կայանում է հենց կողմնակի էֆեկտների մեջ, որոնցից են գլխացավերը, գլխապտույտը, ալերգիկ ռեակցիաները, կարող են լինել շեղումներ արյան մեջ, խանգարումներ լյարդի և երիկամների աշխատանքում և այլն: Երեխային ցանկացած տեսակի դեղորայք տալուց առաջ ցանկալի է խորհրդակցել բժշկի կամ դեղագետի հետ:

AStxik

10.07.2015

Barev dzez im txan 5 tarekan e ev ir mot haytnaberel en srarur ev asksrid inchpes karox em bujel vordus?

Astxik

04.07.2015

barev dzez.kvnasi ardyoq organizmin chichvi hamar naxatesvac ZESTAVAL @,ete erexayi kxanqum chichu chi haytnabervel,naxapes shnorakalutyun

Մեդ-Պրակտիկ

30.03.2015

Հարգելի ԱՆԻ, կարող եք դիմել "ՆՈՐՔ" ինֆեկցիոն հիվանդանոց: Կոնտակտային տվյալներն են.

 Երևան, Արմենակյան 153

հեռ. +(374 10) 65-50-42

ԱՆԻ

28.03.2015

ԲԱՐԵՎ ՁԵԶ որտեղ կարելի է դիմել ճիճվաթափության / ԱՍԿԱՐԻԴ /համար 3տ

Մեդ-Պրակտիկ

31.01.2015

Հարգել Mari,ինչպես սրատուտի այնպես էլ ցանկացած հելմինթի դեպքում,բացի ստամոքսաղիքային համակարգի գործունեության խանգարումից,օրգանիզմը ընդհանուր ինտոքսիկացիայի է ենթարկվում,որը հատկապես ցանկալի չէ հղի կնոջ համար: Պլացենտար պատնեշի միջոցով տոքսինները կամ վերընթաց ուղիով անմիջապես հարուցիչը կարող է անցնել արգանդի խոռոչ և առաջացնել մի շարք բարդություններ ընդհուպ մինչև պտղի ներարգանդային մահ: Այնպես որ հղիանալուց առաջ հարկավոր է բուժում ստանալ:

Mari

17.01.2015

Barev dzez indz hetaqrqrume sratuti himnakan vtangner@ yev inch azdecjtyun karoxe unenal hxi knoj vra ev karoxe azdel erexayi vra ka4oxe vtang handisanal poqriki aroxjutyan@

Կարդացեք նաև

Ծանր սեպսիս. ախտաբանական վիճա՞կ, թե՞ ծանրության աստիճան

Բանալի բառեր. սեպսիս, համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշ, բորբոքում

Սեպսիսը շարունակում է մնալ ժամանակակից բժշկական հետազոտությունների հետաքրքրության կենտրոնում, քանի որ դրա բուժման հարցերը դեռևս վիճելի են, վերջնականորեն համաձայնեցված ու համակարգված չեն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2011 (46
Միզասեռական կանդիդոզի բուժումը միկոֆլու դեղամիջոցով

Բանալի բառեր. Միզասեռական կանդիդոզ, միկոֆլու, ֆլուկոնազոլ

Ներածություն: Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների կառուցվածքում սնկային` կանդիդային վուլվովագինիտը (ԿՎՎ) շարունակում է զբաղեցնել առաջատար...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Ուրոլոգիա Վեներաբանություն Առողջապահություն 2.2011 Դեղագիտություն
Երիկամների տուբերկուլյոզ (գրականության տեսություն)

Տուբերկուլյոզն ամբողջ աշխարհում շարունակում  է մնալ  մահացության ամենաշատ տարածված  պատճառներից  մեկը  ինֆեկցիոն  հիվանդությունների շարքում: Ըստ Առողջապահության Համաշխարային Կազմակերպության` ամեն տարի աշխարհում տուբերկուլյոզից...

Նեֆրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Վարակը և իմունիտետը որպես հակասությունների օրինաչափ միասնություն` բնության մեջ համաճարակային գործընթացը դեպի հավերժություն տանող պայքարում (համաճարակաբանի մտորումներ)

Բնությունը միասնական է` յուր հակասություններով, «սխալներով»,«պոռթկումներով», կատակլիզմներով ու բարերարությամբ հավասարակշռված, համակարգված, ճշմարիտ ու ներդաշնակ: Այս հատկանիշներն իրենց տարբեր դրսևորումներով ներդրված են յուրաքանչյուր...

Առողջապահություն 1.2011
Գիտական օգտակար աշխատություն

«Մանրէային թաղանթներ: Ուլտրակառուցվածք, կենսաէլեկտրոքիմիա, կենսաէներգետիկա և կենսաֆիզիկա» (Խմբագիր Արմեն Թռչունյան),«Հետազոտական  նշանասյուն» հրատարակչություն, Տրիվանդրում...

Առողջապահության լրատու 1.2010
Նիտրատների ազդեցությունը կաթնաթթվային բակտերիաների զարգացման վրա

Սննդի որակը և անվտանգությունը կարևոր դեր ունեն մարդու առողջության համար, որին վերջին ժամանակներս մեծ վտանգ է սպառնում սննդամթերքների աղտոտվածության պատճառով...

Առողջապահություն 2.2010
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում)...

Լաբորատոր հետազոտություններ
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները II մաս

Ըստ DOTS ծրագրի, ուսումնասիրվել են ՏՄ-ով 74 հիվանդների (29 երեխա, 45 չափահաս) հիվանդության կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները: Նրանք 1998-2007թթ. բուժվել են ՀՀՏԴ-ի մանկական և արտաթոքային բաժանմունքներում...

Նյարդաբանություն Առողջապահություն 1.2010
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում) և համաճարակաբանական բարձր ներուժով[6,9]...

Թվեր և փաստեր Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները. I մաս

Վերջին մեկուկես տասնամյակում տուբերկուլոզով ընդհանուր հիվանդացության աճի հետ մեկտեղ դիտվում է արտաթոքային ձևերի, այդ թվում` գլխուղեղի թաղանթների (տուբերկուլոզային մենինգիտ` ՏՄ)...

Նյարդաբանություն Առողջապահություն 4.2009
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Սկիզբը` 2009, N3-ում

Մեր հոդվածի առաջին մասում («Առողջապահություն», 2009, N2, 20-22 էջ) նշեցինք, որ Գյումրիում աղիքային վարակների (ԱՎՇ) սեզոնային օրինաչափությունը բացահայտելու նպատակով կատարել ենք 30-ամյա հետահայաց...

Թվեր և փաստեր Առողջապահություն 4.2009
Օնկոլոգիական հիվանդների B և C հեպատիտների վիրուսներով վարակվածության բնութագիրը

Բանալի բառեր.  սոլիդ ուռուցքներ, օնկոհեմատոլոգիա, B հեպատիտ, C հեպատիտ, հիվանդներ, վարակվածության դրոշմներ

Պարէնտերալ վիրուսային հեպատիտները,  մասնավորապես B և C հեպատիտները (HB, HC), շարունակում են դասվել հանրային առողջության կարևորագույն հիմնախնդիրների շարքին [9]...

Ուռուցքաբանություն Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզի կլինիկական բնութագիրը

անալի բառեր. թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևեր, ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզ, հիվանդության ուշացած հայտնաբերում, տուբերկուլյոզային պրոցեսի ակտիվացում, բազմադեղորայքակայունություն:

Թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևերից ամենատարածվածը թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզն է: Տուբերկուլյոզի այս ձևին բնորոշ է ալիքաձև և առաջադիմող ընթացքը...

Շնչառական համակարգ Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Համաճարակային գործընթացի պարբերականության վրա ազդող հիմնական գործոններից են բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական, բժշկաաշխարհագրական ազդակները, որոնց համալիր ազդեցության ֆոնի վրա վարակիչ...

Թվեր և փաստեր Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Առողջապահություն 3.2009

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ