Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մանկական հիվանդություններ

Շաքարախտ

Երեխաների ներզատական հիվանդություններից ամենատարածվածն է։ Այն համարվում է բժշկասոցիալական պրոբլեմ, քանի որ շաքարախտով հիվանդների մոտ 20%-ը կազմում են մինչև 10 տարեկան երեխաները:

 


էթիոլոգիան։ Այս հարցում նշանակություն էն տալիս ժառանգականությանը, հոգեկան և ֆիզիկական վնասվածքներին, մանկական սուր վարակային հիվանդություններին, գերսնմանը և ինսուլինի հանդեպ օրգանիզմի հյուսվածքների զգայնության իջեցմանը։

Հիվանդությունը հաճախանում է 6-13 տարեկանում, երբ ավելանում և ակտիվանում են ինսուլինի հանդեպ օրգանիզմի պահանջները։

 

Պաթոգենեզը։ Կապված է ենթաստամոքսային գեղձի ինսուլին ներզատող B բջիջների քայքայման կամ նրանց ֆունկցիայի անբավարարության հետ։ Կարևոր դեր ունեն նաև կորտիկոտրոպ, սոմատոտրոպ, թիրեոիդային հորմոնների ու գլյուկոկորտիկոիդների գերարտադրությունը, կենտրոնական նյարդային համակարգը և ենթաստամոքսային գեղձի գլյուկագոն ներզատող a բջիջների գերֆունկցիան, այլ խոսքով` ինսուլինի բացարձակ կամ հարաբերական անբավարարությունը։ Առաջին դեպքում պակասում է ինսուլինի սինթեզն ու սեկրեցիան, իսկ հարաբերական անբավարարության ժամանակ գործում են արտաենթաստամոքսագեղձային մեխանիզմները (ինսուլինի չափից ավելի միացումը սպիտակուցների հետ և անհրաժեշտության դեպքում այդ կապից նրա դժվար անջատվելը, այսինքն՝ արյան մեջ ազատ կամ ակտիվ ինսուլինի պակասելը, ինսուլինազա ֆերմենտով ինսուլինի հավելյալ քայքայումը, ինսուլինի նկատմամբ հյուսվածքների զգայնության անկումը և հակամարմինների առաջացումը) ։ Իրականում հարաբերական անբավարարության դեպքում չի պակասում ինսուլինի ոչ սինթեզը և ոչ էլ ներզատումը։

Երեխաները, որպես կանոն, հիվանդանում են ենթաստամոքսագեղձային, այսինքն՝ ինսուլինի թերարտադրության հետ կապված շաքարախտով, որն այլ կերպ կոչվում է ինսուլինազգայուն, «յաբիլ», ինսուլինադեֆիցիտային կամ ինսուլինակախյալ շաքարախտ։

Ինսուլինի պակասությունից խախտվում եննյութափոխանակության բոլոր օղակները, գլյուկոզայի թաւիանցումը բջջաթաղանթներով և նրա յուրացման առաջին իսկ փուլն ու ֆոսֆորիլացումը, որը և նպաստում է ածխաջրերից ճարպերի սինթեզմանը։ Ինսուլինի պակասի և հյուսվածքների կողմից գլյուկոզայի քիչ յուրացման հետևանքով արյան մեջ ավելանում է շաքարի քանակը, որը դիֆուզիայի օրենքի համաձայն ունի նաև փոխհատուցող մեխանիզմ։ Կենտրոնական ռեֆլեքսային մեխանիզմով ավելանում է սպիտակուցներից ու ճարպերից գլյուկոզայի սինթեզը (գլիկոնեոգենեզը), ավելանում գլիկոգենի քայքայումը լյարդում։ Միաժամանակ ուժեղանում է ճարպերի և սպիտակուցների քայքայումը, որը պակասեցնում է օրգանիզմի պահանջների համար ծախսվող էներգիան, քանի որ խանգարված է գլյուկոզայի օքսիդացումն ու յուրացումը։ Օրգանիզմում կուտակվում են ճարպերի օքսիդացման միջանկյալ արգասիքները՝ կետոնային մարմնիկները։ Ճարպային պահեստներից ճարպը դուրս է գալիս և կուտակվում լյարդում, առաջացնելով նրա ճարպային ինֆիլտրացիա ու ստեղծում կետոնային մարմնիկների գոյացման աղբյուր։ Ավելանում է արյան խոլեսթերինը, խախտվում է սպիտակուցային ֆրակցիաների փոխհարաբերությունը, պակասում են ալբումինները, ավելանում B-լիպոպրոտեիդները։ Արյան շիճուկի ինսուլինանման ակտիվության որոշումը հիմք է տվել հանգելու այն մտքին, որ նման դեպքերում ինսուլինն ինակտիվ է և գործ ունենք ինսուլինի հարաբերական անբավարարության հետ՝ կապված ինսուլինի նկատմամբ հյուսվածքների զգայնության անկման կամ ռեզիստենտության բարձրացման հետ։

 

Կլինիկան։ Երեխաների մեծ մասի մոտ հիվանդությունն սկսվում է բուռն և ընթանում է ծանր։ Դա է պատճառը, որ հիվանդներին, այն էլ վաղ տարիքի, հաճախ բժշկի մոտ են բերում արդեն կոմային, նախակոմային կամ ացիդոզային վիճակում։

Երեխաները պահանջ են ունենում շատ ջուր խմելու, լինում է շատամիզություն (հատկապես գիշերային), մարմնի զանգվածը պակասում է, նկատվում է մաշկի չորություն, գերշաքարարյունություն ու շաքարամիզություն։ Հաճախ ախտահատուկ է նաև շատակերությունը։

Մարմնի զանգվածի անկումը կարող է լինել որպես զարգացող հիվանդության նախանշաններից մեկը։ Բնորոշ է բերանի չորությունը, համի զգացողության աղավաղումը և այտերի կարմրությունը։

Մեզով արտահանվող շաքարի քանակը օրվա ընթացքում կարող է հասնել տասնյակ գրամների, իսկ դեկոմպենսացիայի դեպքում՝ մինչև 150 գրամի։ Մեզում շաքարի պարունակության մասին ճիշտ գաղափար կազմելու համար այն պետք է որոշել օրվա մեզում, ճշտելով նաև մեզի քանակությունը։ Ինսուլինի դեղաչափի ճիշտ ընտրության հարցում ավելի արժեքավոր է շաքարամիզության վիճակի (պրոֆիլի) և մեզի յուրաքանչյուր բաժնում ացետոնի որոշումը։

Դեկոմպենսացված շաքարախտով երեխաների արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը կարող է հասնել 13-16, իսկ կոմային և նախակոմային վիճակում՝ նույնիսկ 50 մմոլ/լ։

Եթե առողջ երեխաների մոտ նորմայում լինում է 80-200 մկմոլ/լ կետոնարյունություն, ապա ծանր և հատկապես դեկոմպենսացիայի դեպքում այն հասնում է 800-1000 մկմոլ/լ-ի։ Հիվանդից գալիս է ացետոնի հոտ, ինչը և մեզում դրական է։ Գերկետոնարյունությունը և ացետոնի առկայությունը մեզում շաքարախտային կոմայի հիմնական նշաններն են։ Ացիդոզին բնորոշ է նաև արյան պահեստային հիմնայնության անկումը, որն ամենից ցայտուն արտահայտվում է կոմային վիճակի դեպքում։ Արյան մեջ ավելանում են լիպիդներն ու ազատ ճարպաթթուները՝ սպիտակուցների քայքայման արգասիքների հաշվին (ամոնիակ, միզանյութ և այլն), ավելանում է մնացորդային ազոտը։

Ընդունված է երեխաների շաքարախտի հետևյալ դասակարգումը՝ պոտենցիալ, գաղտնի և ակնհայտ ձևեր։ Աոաջին խմբին են դասվում այն ձևերը, երբ երեխան ծնվում է 4,5 կգ-ից ավելի մարմնի զանգվածով և նրա ծնողներից մեկը կամ ծնողները կամ էլ հարազատներից որևէ մեկը հիվանդ են շաքարախտով։ Ավելի հաճախ հանդիպում է գաղտնի ձևը, որի դեպքում երեխայի քաղցած ժամանակ արյան ու մեզի մեջ շաքարի մակարդակը լինում է նորմալ։ Մանկաբույժների համար հատկապես կարևոր է գաղտնի շաքարախտի հայտնաբերումը։ Երեխաների շաքարախտային հիվանդությունը հայտնաբերելու նպատակով գլյուկոզայի նկատմամբ տոլերանաության փորձի արդյունքները շաքարով բեռնվածությունից հետո պետք է գնահատել դրական, եթե մեկ ժամ հետո այն լինում է 11, իսկ երկու ժամ հետո 8-9 մմոլ/լ-ի սահմաններում։ Գաղտնի շաքարախտի դեպքում ավելանում է արյան շիճուկի իմունառեակտիվ ինսուլինը և գլյուկագոնը՝ գլյուկոզայով բեռնվածությունից հետո։ Նման երեխաներին պետք է վերցնել դիսպանսեր հաշվառման և հետազոտել տարին երկու անգամ։

Շաքարախտի անոթային բարդությունները կապված են մուկոպոլիսախարիդների կուտակման և կալցիումի ազդեցության հետևանքով մազանոթների և փոքր տրամաչափի զարկերակների հիմնային թաղանթի հաստացման, լուսանցքի նեղացման և տվյալ օրգան-հյուսվածքների արյան մատակարարման խանգարման հետ։ Շաքարախտային անգիոպաթիաները սկսում են զարգանալ պատանեկան տարիքից։ Բավական հաճախ են զարգանում և ախտորոշվում շաքարախտային ռետինոպաթիաները, որոնք մեծամասնության կարծիքով համարվում են ոչ թե շաքարախտի բարդություն, այլ ախտանիշ կամ արտահայտություն։ Բնորոշ են երակների լայնացումը, արյունազեղումները, այդ թվում նաև ապակենման մարմնի մեջ, որից հիվանդը կարող է հանկարծակի կուրանալ։ Ռետինոպաթիայի բուժման հարցում կարևոր են լիպոտրոտ դեղամիջոցները, հսկողությամբ կատարվող ինսուլինաթերապիան (հիպոգլիկեմիաներից խուսափումը), A, C, E, P վիտամինները, անաբոլիկ ստերոիդները, ֆերմենտները, անգիոպրոտեկտորներից՝ պրոդեկտինը, դիցինոնը և դոքսիումը։ Շաքարախտային կոմաներից հետո աչքի ախտահարումներն արտահայտվում են ավելի հաճախ և արագ։

Երեխաների մոտ քիչ հանդիպող երիկամների ախտահարումներին բնորոշ են սպիտամիզությունը, միկրոհեմատուրիան և գլանամիզությունը, հիպոպրոտեինեմիան, իսկ ավելի ուշ՝ երիկամների ֆունկցիոնալ անբավարարության նշանները։ Շաքարախտային նեֆրոպաթիայի դեպքում աստիճանաբար սկիզբ են առնում այտուցներն ու հիպերտոնիան։ Այս բոլորին հատկապես կարևորություն պետք է տալ, եթե երեխան երկար ժամանակ է շաքարախտով հիվանդ և թեթև գլյուկոզուրիայի պայմաններում բարձր է գլիկեմիան։ Բուժումն ախտանիշային է, առանց որևէ յուրահատկության։

Մյուս բարդություններից պետք է նշել ատամների կարիեսը, պարադոնտիտը և լյարդի ճարպային ինֆիլտրացիան։

 

Մորիակի համախտանիշ։ Զարգանում է հատկապես անկանոն բուժվող, վաղ տարիքում հիվանդացած, ծանր և կետոացիդոզի հակում ունեցող շաքարախտով հիվանդ երեխաների մոտ, երբ արտահայտված է լյարդի մեծացումն ու հասակի թերզարգացումը։ Երբեմն լյարդի մեծացումը հասնում է խիստ մեծ չափերի, մակերեսը լինում է հարթ, շոշափումը՝ անցավ։ Ոմանք ունենում են կուշինգանման ճարպակալում։ Հասակին զուգահեռ. արգելակվում է նաև սեռական զարգացումը՝ ընդհուպ մինչև սեռական ինֆանտիլության։ Բնորոշ է երեխաների այտերի կարմրությունը։ Մտավոր զարգացումը լինում է նորմալ։ Արյան ու մեզի մեջ՝ շաքարի, արյան մեջ՝ կետոնային մարմինների, բետալիպոպրոտեիդների և խոլեսթերինի քանակությունը սովորաբար բարձր է։ Այս բոլոր դեպքերում կարևորություն ունեն ճարպերի ու ածխաջրերի չարաշահումը, ինսուլինի սխալ դեղաչափերը, լյարդի գլիկոգենային պաշարների սպառումը կամ լյարդում գլիկոգենի կայուն կուտակումը, որը նպաստում է հիպոգլիկեմիաների զարգացմանը։ Բնորոշ է կետոացիդոզի հակումը։ Արյան մեջ շաքարի մակարդակի տատանումները նպաստում են գլիկոկորտիկոիդների շատացմանը, գլիկոնեոգենեզի ուժեղացմանը։ Հիպոֆիզի սոմատոտրոպ և գոնադոտրոպ հորմոնների թերներզատումից տուժում է երեխայի ֆիզիկական և սեռական աճը։

Անոթային բարդությունները բավական վաղ են արտահայտվում։

Բուժման համար խիստ կարևոր է ֆիզիոլոգիական դիետան, կարճատև և երկարատև ազդող ինսուլինների, վիտամինների, լիպոտրոպ նյութերի, անաբոլիկ ստերոիդների և ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումների համակցումը։ Բոլոր դեպքերում նպատակը մեկն է՝ շաքարախտի կոմպենսացում, որն իրականացվում է դիսպանսեր ակտիվ հսկողության պայմաններում։

 

Բուժումը։ Տարվում է համակցված ձևով՝ դիետայով, ինսուլինաթերապիայով և որոշ ֆիզիկական աշխատանքով։ Երեխայի ծնողները պետք է տեղյակ լինեն շաքարախտի ընթացքին, բարդություններին, սահմանվող դիետային, կոմային վիճակների ախտանիշներին, անհրաժեշտ դեղամիջոցներին և նրանց օգտագործման ձևին, մեզում շաքարի և ացետոնի արագ որոշման համար գլյուկոթեստի, կետոստիքսի և լաբստիքսի օգտագործման ձևերին։

Շաքարախտով հիվանդ երեխաների սնունդը պետք է լինի ֆիզիոլոգիական և լիարժեք, միայն ոչ դյուրամարս ածխաջրերի և ճարպերի որոշ սահմանափակումով։ Դիետան նշանակելիս պետք է հաշվի առնել աճող օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական պահանջները, երեխայի մարմնի զանգվածը և տարիքը։ Նշանակվում են ճարպահակ ազդեցության սննդմաթերք, լոռ, բուսական յուղեր, խնկածաղիկ, ծնեբեկ և այլն։ Պետք է զգույշ լինել ինսուլինի գերդեղաչափերից և դիետայի խիստ սահմանափակումից, հաշվի առնելով հիպոգլիկեմիկ վիճակները։ Չպետք է մոռանալ և այն, որ երեխաները կարող են խախտել բժշկի սահմանած դիետան։ Ցանկալի է գլյուկոզայի փոխարեն տալ ֆյուկտոզա (խնձոր, մեղր, ձմերուկ), որն ավելի դանդաղ է ներծծվում։ Կալորիականությունը պետք է սահմանել ըստ տարիքի։

Դեղորայքային բուժումը տարվում է դիետաթերապիայի ֆոնի վրա, սակայն պետք է գիտենալ, որ երեխաների շաքարախտը հնարավոր չէ կոմպենսացնել միայն դիետայով և առանց ինսուլինի։

Ինսուլինաթեոապիան փոխարինող բնույթ ունի և ապահովում է երեխաների նորմալ ֆիզիկական զարգացումը։ Երեխաները, որպես կանոն, ավելի զգայուն են ինսուլինի հանդեպ։ Շաքարախտով երեխաների բուժումը ցանկալի է սկսել կարճատև ազդեցության ինսուլինով` նախաճաշից և ճաշից առաջ։ Դեղաչափի ավելացումը կամ պակասեցումը օրվա ընթացքում չպետք է անցնի 4-6 միավորից։ Հետագայում խիստ ցանկալի է կարճատև ազդեցության ինսուլինը փոխարինել երկարատև ազդողներով, որոնցից հատկապես խորհուրդ է տրվում օտար սպիտակուցներ չպարունակող ինսուլին ցինկ սուսպենզիան։ Վերջինս հաճախ հարկ է լինում համակցել սովորական ինսուլինի հետ։ Օրվա ընթացքում տրվող դեղաչափը պետք է ճշտել լաբորատոր քննության հսկողությամբ։

Միջընթաց վարակների, վիրահատման, վերքերի կամ թարախագոյացման դեպքում ինչ-որ չափով պետք է ավելացնել ինսուլինի դեղաչափը, չմոռանալով, որ երեխաների մոտ շաքարախտն ունենում է անկայուն ընթացք, շաքարի բարձրացման և անկման հակումներով։ Ինսուլինաթերապիայի բարդություններից է թերշաքարարյունությունն ու թերշաքարարյունային կոման, որոնք առաջանում են գերդեղաչափերից, սրսկվելուց հետո չսնվելուց և ֆիզիկական աշխատանքից։ Թերշաքարարյունային վիճակը զարգանում է արագ։ Նրան բնորոշ է գունատությունը, սրտխփոցը, քաղցի զգացումը, քրտնելիությունը, իսկ երբեմն նաև ձեռքերի դողն ու մկանային կծկումները։ Բավական վտանգավոր է թերշաքարարյունային կոմայի զարգացումը, որոնց կրկնումները ախտահարում են կենտրոնական նյարդային համակարգը։ Զարգացող թերշաքարարյունության երևույթները կարելի է կանխել երեխային տալով քաղցր ուտելիք՝ մեղր, շաքար կամ քաղցրավենիք, կոմայի դեպքում պետք է ներարկել 20-40 մլ 40%-անոց գլյուկոզայի լուծույթ, երբեմն հարկ է լինում սրսկել ադրենալին։

Ինսուլինի սրսկումներից առաջացող լիպոդիստրոֆիաները, ինսուլինի հակազդիչները (անտագոնիստները), ճարպակալումը և ինսուլինի հանդեպ օրգանիզմում մշակվող հակամարմինները կարող են առաջացնել ինսուլինառեզիստենտություն, երբ օրվա ընթացքում երեխան ստանում է 80 միավոր ինսուլին։ Շաքարախտով հիվանդ գեր երեխաների ինսուլինառեզիստենտությունն իջեցնելու նպատակով ինսուլինը կարելի է համակցել բիգուանիդներով։ Ինսուլինային լիպոատրոֆիաների դեպքում մաշկային արատը վերացնելու նպատակով խորհուրդ է տրվում նույն տեղում ներարկել խոզի ինսուլին, 4-6 միավոր, միայն թե երկարատև։ Նշանակություն ունի նաև ինսուլինի սրսկման տեղը փոխելն ու սենյակի ջերմաստիճանի պայմաններում պահված ինսուլինի ներմուծումը։

Ինսուլինը, ամենից հաճախ պրոտամին ցինկը, երեխաների մոտ կարող է առաջացնել տեղային կամ ընդհանուր ալերգիայի երևույթներ։ Նման դեպքերում ներարկվող ինսուլինի փոխարեն պետք է սրսկել խոզի ինսուլին կամ վերջինիս նվազագույն դեղաչափերով ապազգայունացնել օրգանիզմը։

Խմելու ձևով տրվող բիգուանիդները, որոնք գլուկոզայի հանդեպ բարձրացնում են բջջաթաղանթի թափանցելիությունը, լյարդում գլիկոգենի կուտակումը և պակասեցնում գլիկոնեոգենեզը, մանկական շաքարախտով հիվանդների բուժման պրոցեսում լայն կիրառում չունեն։ Բիգուանիդներն ընկճում են ախորժակը, նպաստում ճարպերի քայքայմանը և պակասեցնում զանգվածը։ Ծանր շաքարախտի, կետոացիդոզի, անգիոպաթիաների դեպքում, ինչպես նաև նիհար հիվանդներին բիգուանիդները հակացուցված են։ Քանի որ բիգուանիդներն ընկճում են ադրենալինի ներզատումը, ուստի երբեմն նրանց համակցումը նպաստում է անկայուն շաքարախտի ընթացքի կայունացմանը։

Սուլֆանիլամիդային դեղահաբերը B-բջիջներին խթանող, ինսուլինի սինթեզն ավելացնող, ինսուլինազա ֆերմենտի ակտիվությունն ընկճող և ներմուծվող ինսուլինի ակտիվությունը բարձրացնող հատկություն ունեն։ Շաքարախտով երեխաներին սուլֆանիլամիդներով համակցված բուժման ցուցումները նույնն են, ինչ որ չափահասներինը, սակայն այդ դեղամիջոցները նշանակում են ավելի զգույշ և ավելի հազվադեպ։

Լյարդի ճարպային կազմափոխությունը կանխելու նպատակով նշանակում են լիպամիդ, լիպոլաթթու, պոլիվիտամիններ, կոկարբոքսիլազա։ Օգտակար են հապալասի պտուղները, սովորական եգիպտացորենը, խնկածաղիկը, ծնեբեկը և այլն։

Երեխաների դիսպանսեր հսկողությունը պարտադիր է և խիստ անհրաժեշտ։ Սկսվող և հաճախակի դեկոմպենսացիաներով հիվանդներին պետք է ազատել ֆիզկուլտուրայի պարապմունքներից։ Շաքարախտով հիվանդ աղջիկներին հատկապես պետք է զգուշացնել սեռական օրգանների հիգիենիկ մաքրությունը պահպանելու մասին։

 

Շաքարախտային կետոացիդոզը և կոման համարվում են շաքարախտի ծանր բարդություններից մեկը, երբ արյան մեջ ավելանում են կետոնային մարմինները, գլյուկոզան և խախտվում թթվահիմնային հավասարակշռությունը։ Միաժամանակ լինում էհիպոկալիեմիա, օրգանիզմն աղքատանում է բոլոր տեսակի էլեկտրոլիտներով, սկիզբ են առնում ջրազրկման երևույթներ։ Ուղեղի կողմից գլյուկոզայի յուրացման խանգարման հետևանքով սկզբում զարգանում է ածխաջրաթթվածնային քաղց, իսկ հետո նաև՝ գիտակցության կորուստ։ Կոմայի վիճակին սովորաբար նախորդում է նախակոմային կամ կետոացիդոզի շրջանը, երբ սկսվում են փսխումներ և մեզում դրական է լինում ացետոնը։ Եթե այս շրջանում չձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցառումներ, զարգանում է շաքարախտային կոմա, հաճախանում է անոթազարկը և շնչառությունը, ուժեղանում փսխումները և օրգանիզմի ջրազրկումը, այտերը կարմրում են։ Հիվանդից զգացվում է ացետոնի հոտ, նեղանում են բբերը։ Ի տարբերություն թերշաքարարյունային կոմայի, գերշաքարարյունային կոման զարգանում է դանդաղ։ Կարող են լինել որովայնամզի գրգռման և ասցիտի կեղծ պատկեր։

Գերօսմոսային կոմային բնորոշ է արյան ու շաքարի խիստ բարձրացումը, առանց կետոացիդոզի (մինչև 100 մմոլ/լ), և հիպերնատրիեմիան։

 

Բուժումը։ Երեխաների շաքարախտային կոման պահանջում է անհապաղ բուժում, որի հիմնական միջոցը ինսուլինի ներմուծումն է և օրգանիզմի ջրազրկման դեմ պայքարելը։ Առաջին հերթին պետք է սրսկել ինսուլին։ Դեղաչափերի հարցում մինչև մեկ տարեկանը պետք է զգույշ լինել, ինչպես նաև ինսուլին չստացած երեխաների նկատմամբ։ Հետագա սրսկումները կատարում են լաբորատոր հսկողության պայմաններում՝ 2-3, իսկ ապա նաև 4 ժամ հետո, որը կազմում է սկզբնական դեղաչափի կեսը կամ 1/3-ը։

Ջրազրկման դեմ պայքարելու համար պետք է ներարկել 0,9%-անոց նատրիումի քլորիդ, տրիսամին կամ ացեսոլ։ Աոաջին 6 ժամում նատրիում քլորիդը պետք է ներարկել 5%-անոց գլյուկոզայի հետ միասին, իսկ հետագայում հիպոկալիեմիայից խուսափելու համար՝ Ռինգերի լուծույթ և նույնիսկ 7,5%-անոց կալիումի քլորիդ։ Գլյուկոզայի ներարկման կարիք չկա, եթե արյան մեջ շաքարը բարձր է 17 մմոլ/լ-ից։ Ծանր դեպքերում հանձնարարվում է ներարկել 5%-անոց նատրիումի բիկարբոնատ կամ այդ նույն լուծույթը ներմուծել հոգնայով։ Բուժման կոմպլեքսում պետք է լինի կոկարբոքսիլազա, C վիտամին, թթվածին, իսկ հաճախ նաև հակամանրէական միջոցներ։ Հիվանդի կլման ակտը վերականգնվելու դեպքում և մինչև ացետոնի վերացումը պետք է տալ դյուրամարս ածխաջրեր (քաղցր թեյ, մրգահյութեր, կիսել, կոմպոտ, հիմքային ջրեր, իսկ 1-2 օր անց` շիլաներ, բոնձով սուպ, հաց, մրգերից պատրաստված խյուս, բայց ոչ մսեղեն)։ Մի քանի օր անց սահմանվում է ֆիզիոլոգիական դիետա՝ ճարպերի սահմանափակմամբ։ Բուժման ընթացքում պետք է զգուշանալ թերշաքարարյունության զարգացումից, իսկ զարգացման դեպքում անհապաղ գլյուկոզա ներարկել։

Շաքարախտով հիվանդ երեխաների ծնողներին պետք է օգնել երեխայի մասնագիտության ճիշտ ընտրության և հետագա ապրելակերպի հարցում։

 

Հեղինակ. Վ.Ա. Աստածատրյան
Աղբյուր. Կլինիկական մանկաբուժություն
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

ԵՊԲՀ. Գրիպի դեմ պայքարի կարևոր խորհուրդներ համալսարանական մանկաբույժի կողմից
ԵՊԲՀ. Գրիպի դեմ պայքարի կարևոր խորհուրդներ համալսարանական մանկաբույժի կողմից

Առավել հաճախ գրիպն ընթանում է շատ սուր, բնորոշ են դողը, թուլությունը, գլխացավը, մարմնի ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացումը մինչև տենդային թվերի, այսինքն՝ 40 աստիճանի։ Վերին շնչուղիների կատարալ դրսևորումներն ի հայտ են...

Մանկական ուղեղային կաթվածի վիրահատական շտկումները. հարցազրույց Արա Այվազյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Մանկական ուղեղային կաթվածի վիրահատական շտկումները. հարցազրույց Արա Այվազյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ ախտաբանություն է մանկական ուղեղային կաթվածը:
Մանկական ուղեղային կաթվածը (ՄՈՒԿ) հավաքական ախտորոշում է: Երեխայի ծնվելուց հետո ուղեղի տարբեր...

Պտղի և նորածնի հիպօքսիաներ. հարցազրույց ՄՄԱՊԳՀԿ նեոնատոլոգ Մարինա Զարգարյան. morevmankan.am
Պտղի և նորածնի հիպօքսիաներ. հարցազրույց ՄՄԱՊԳՀԿ նեոնատոլոգ Մարինա Զարգարյան. morevmankan.am

Խոսենք պտղի և նորածնի հիպօքսիաների մասին:
Հիպօքսիան թթվածնի պակասն է հյուսվածքներում: Այդ գործընթացը կարող է սկսվել ներարգանդային կյանքում...

Աղիքի ինվագինացիա. nairimed.com
Աղիքի ինվագինացիա. nairimed.com

Աղիքի ինվագինացիան քղիքի մի հատվածի ներդրումն է մյուսի մեջ՝ աղիքային անանցանելիության զարգացումով։ Հիվանդությունը հիմնականում զարգանում է մինչև մեկ տարեկան երեխաների մոտ...

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն
Ի՞նչ ախտանշաններ են ի հայտ գալիս երեխաների մոտ` ոսկրերի ուռուցքի դեպքում. nairimed.com
Ի՞նչ ախտանշաններ են ի հայտ գալիս երեխաների մոտ` ոսկրերի ուռուցքի դեպքում. nairimed.com

Մեր զրուցակիցն է օրթոպեդ-ուռուցքաբան, «Նաիրի» ԲԿ օնկոօրթոպեդիայի և ոսկրային ախտաբանության ծառայության ղեկավար Գալուստ Գալուստյանը...

Ուռուցքաբանություն
Ո՞ր դեպքում է անհրաժեշտ շտապ վիրահատել նորածնին. մանկական վիրաբույժի խուրհուրդը
Ո՞ր դեպքում է անհրաժեշտ շտապ վիրահատել նորածնին. մանկական վիրաբույժի խուրհուրդը

Բոլորն են երազում առողջ երեխա ունենալ, բայց ոչ բոլորն են գիտակցում, որ դրա համար նախ պետք է հոգալ սեփական առողջության մասին. Նման կարծիքի է «Շենգավիթ» բկ նորածնային և մանկական վիրաբուժության բաժանմունքի...

Վիրաբուժություն
Շնչառական հիվանդացությունը մանկական տարիքում. Սերգեյ Սարգսյան. arabkirjmc.am
Շնչառական հիվանդացությունը մանկական տարիքում. Սերգեյ Սարգսյան. arabkirjmc.am

Շնչառական հիվանդություններն ամենահաճախն են հանդիպում, քանի որ հիմնականում վիրուսային ծագում ունեն և փոխանցվում են օդակաթիլային ճանապարհով: Հետևաբար, քանի դեռ հաճախ հանդիպող շնչառական վիրուսների...

Բժշկի ընդունարանում Թերապիա
Պարբերական հիվանդությունը մանկական տարիքում. Գայանե Ամարյան. arabkirjmc.am
Պարբերական հիվանդությունը մանկական տարիքում. Գայանե Ամարյան. arabkirjmc.am

Պարբերական հիվանդությանը  (միջերկրածովյան ընտանեկան տենդ) վերաբերող հաճախ տրվող հարցերին պատասխանեց Արաբկիր բժշկական համալիրի  Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական ծառայության և Պարբերական հիվանդության...

Համակարգային հիվանդություններ
Մանկական օրթոպեդիա. հաճախ տրվող հարցեր. arabkirjmc.am
Մանկական օրթոպեդիա. հաճախ տրվող հարցեր. arabkirjmc.am

Օրթոպեդիան մասնագիտություն է, որը զբաղվում է հենաշարժիչ համակարգի ախտաբանություններով: Մանկական օրթոպեդիան զբաղվում է հենաշարժիչ համակարգի բնածին եւ ձեռքբերովի խնդիրներով...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ինչո՞ւ է շաքարային դիաբետն անհանգստացնում մանկական տարիքում. arabkirjmc.am
Ինչո՞ւ է շաքարային դիաբետն անհանգստացնում մանկական տարիքում. arabkirjmc.am

Ինչո՞ւ է շաքարային դիաբետն անհանգստացնում մանկական տարիքում , ինչպե՞ս կանխարգելել, ի՞նչ պարբերականմությամբ արյան մեջ չափել շաքարի մակարդակը եւ հիվանդությանը վերաբերող նման այլ հարցերի շուրջ զրուցեցինք...

Ներզատաբանություն
Թոքաբորբի «աջակիցները»՝ աղտոտված օդ, հիգիենայի բացակայություն, ցածր իմունիտետ. հարցազրույց Սերգեյ Սարգսյանի հետ
Թոքաբորբի «աջակիցները»՝ աղտոտված օդ, հիգիենայի բացակայություն, ցածր իմունիտետ. հարցազրույց Սերգեյ Սարգսյանի հետ

Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի «Հեռաուսուցում և խորհրդատվություն» ծրագրի շրջանակում փետրվարի 16-ին Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանում տեղի ունեցավ «Երեխաների արտահիվանդանոցային...

Բժշկի ընդունարանում
Մանկական ուռուցքաբանություն. պատասխաններ երեխաների և ծնողների հարցերին. oncology.am
Մանկական ուռուցքաբանություն. պատասխաններ երեխաների և ծնողների հարցերին. oncology.am

Չնայած նրան, որ վերջին չորս տասնամյակների ընթացքում քաղցկեղից մահացության մակարդակը նվազել է գրեթե 70 տոկոսով, այնուամենայնիվ, նախկինի պես հիվանդություններից երեխաների մահացության հիմնական պատճառներից է...

Ուռուցքաբանություն
Թոքաբորբով հիվանդ երեխաների ախտորոշման նպատակով իրականացվող թոքերի ՈՒՁՀ-ն կարող է փոխարինել կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությանը. ultraimaging.am
Թոքաբորբով հիվանդ երեխաների ախտորոշման նպատակով իրականացվող թոքերի ՈՒՁՀ-ն կարող է փոխարինել կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությանը. ultraimaging.am

Երեխաների մոտ թոքաբորբի ախտորոշման չափանիշ համարվում է կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությունը, սակայն  նոր բժշկական «Իկան» դպրոցում հայտնաբերել են, որ թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը կարող է...

Ախտորոշում Շնչառական համակարգ
Ինչպե՞ս իջեցնել փոքրիկի ջերմությունը առանց դեղահաբերի. openblog.am
Ինչպե՞ս իջեցնել փոքրիկի ջերմությունը առանց դեղահաբերի. openblog.am

Ըստ որոշ ուսումնասիրություններրի, եթե փոքրիկն առողջ է, ապա կարիք չկա անհանգստանալու, երբ  նրա մոտ նկատվում է ուղղակի մրսածություն։ Ներկայացնում ենք մի քանի եղանակ, որոնց միջոցով կարող եք իջեցնել երեխայի...

Առաջին նախաբժշկական օգնություն
Փոքր երեխաների գլխուղեղի ՄՌՏ հետազոտություն. ultraimaging.am
Փոքր երեխաների գլխուղեղի ՄՌՏ հետազոտություն. ultraimaging.am

Գլխուղեղի մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան այսօր ախտորոշման ամենատեղեկատու մեթոդներից է: Նյարդաբանական և նյարդավիրաբուժական հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշումը դյուրին չէ նույնիսկ...

Ախտորոշում

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ