Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Դեղաբույսեր

Դեղաբույսերի եռալեզու բառարան-ցանկ` այբբենական համակարգով, լուսանկարներով

Դեղաբույսերի եռալեզու բառարան-ցանկ` այբբենական համակարգով, լուսանկարներով

Դեղաբույսերի եռալեզու բառարան-ցանկ` այբբենական համակարգով, լուսանկարներով

 

Ա
   
Ազնվամորի (azmvamori) - Малина - Rubus idaeus L. - Տաթևիկ Շահյան   Ազնվամորի
Малина
Rubus idaeus L.
Ալոճենի արնակարմիր Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall   Ալոճենի արնակարմիր
Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall
Ակացիա սպիտակ – Акация белая - Acacia alba L., Robinia pseudoacacia L.   Ակացիա սպիտակ
Акация белая
Acacia alba L
Անմեռուկ միամյա Сухоцвет однолетний Xeranthemum annum L.  

Անմեռուկ միամյա
Сухоцвет однолетний

Xeranthemum annum L.

Անմոռուկ - Незабудка - Myosotis  

Անմոռուկ

Незабудка

Myosotis

Առյուծագի հնգաբերան - Пустырник пятилопастный - Leonurus quinquelobatus Gilib   Առյուծագի հնգաբերան Пустырник пятилопастный
Leonurus quinquelobatus Gilib
Արևածաղիկ -  Подсолнечник - Helianthus  

Արևածաղիկ

Подсолнечник

Helianthus
Արյունխմիկ դեղատու - Кровохлебка лекарственная - Sanguisorba officinalis L.   Արյունխմիկ դեղատու
Кровохлебка лекарственная
Sanguisorba officinalis L.
Արտիճուկ - Артишок - Cynara Scolymus  

Արտիճուկ

Артишок

Cynara Scolymus

     
Բ    
Բալ - Вишня - Cherry   Բալ
Вишня
Cherry
Բաղեղ սովորական  Плюшь обыкнавенный  Hedera helix L.  

Բաղեղ սովորական

Плюшь обыкнавенный

Hedera helix L.

Բատատ - Сладкий картофель, батат - Ipomoea batatas  

Բատատ

Сладкий картофель, батат

Ipomoea batatas

 

Բռնչի սովորական

Калина обыкновенная

Viburnum opulus
Գ    
Գազ մանրագլխիկ - Астрагал мелкоголовчатый - Astragalus microcephalus Wild.   Գազ մանրագլխիկ
Астрагал мелкоголовчатый
Astragalus microcephalus Wild.
Գաղձ - Повилика - Cuscuta L.   Գաղձ
Повилика
Cuscuta L.
Գայլահատ մահացու - Волчеягодник смертельный - Daphne mezereum L.   Գայլահատ մահացու
Волчеягодник смертельный
Daphne mezereum L.
Գայլուկ սովորական - Хмель обыкновенный - Humulus lupulus L.   Գայլուկ սովորական
Хмель обыкновенный
Humulus lupulus L.
Գետնախնձոր - Топинамбур - Helianthus tuberosus  

Գետնախնձոր

Топинамбур

Helianthus tuberosus

Գետնամորի անտառային - Земляника лесная - Fragaria vesca L.   Գետնամորի անտառային
Земляника лесная
Fragaria vesca L.
Գիհի - Можжевельник - Juniperus L.   Գիհի
Можжевельник
Juniperus L.
Գնարբուկ - Первоцвет- Primula L.    Գնարբուկ
Первоцвет
Primula L.
Գորտնուկ (Հրանուկ)  Лютик (Едкиж)  Buttercup (Ranunculus)  

Գորտնուկ (Հրանուկ)

Лютик (Едкиж)

Buttercup (Ranunculus)

     
    Դ      
Դանդուռ բանջարանոցային - Портулак огородний - Portulaca oleracea L.  

Դանդուռ բանջարանոցային

Портулак огородний

Portulaca oleracea L.

 Դաշտափուշ - Бодяк полевой - Cirsium arvense L.   Դաշտափուշ
Бодяк полевой
Cirsium arvense L.
Ե    
Եզան լեզու մեծ - Подорожник большой - Plantago major L.   Եզան լեզու մեծ
Подорожник большой
Plantago major L.
Եզնարգել դաշտային - Стальник полевой - Ononis arvensis L.   Եզնարգել դաշտային
Стальник полевой
Ononis arvensis L.
Եղերդակ սովորական - Цикорий обыкновенный - Cichorium intybus L.   Եղերդակ սովորական
Цикорий обыкновенный
Cichorium intybus L.
Եղեսպակ դեղատու - Шалфей лекарственный - Salvia officinalis  

Եղեսպակ դեղատու

Шалфей лекарственный

Salvia officinalis

Եղինջ երկտուն - Крапива двудомная - Urtica dioica L.   Եղինջ երկտուն
Крапива двудомная
Urtica dioica L.
Երեքնուկ մարգագետնային - Клевер луговой - Trifolium pratense L.   Երեքնուկ մարգագետնային
Клевер луговой
Trifolium pratense L.
Երիցուկ դեղատու - Ромашка аптечная - Matricaria chamomilla L.   Երիցուկ դեղատու
Ромашка аптечная
Matricaria chamomilla L.
     
Զ    
Զանգակածաղիկ լայնատերև  Колокольчик широколистный  Campanula latifolia L.  

Զանգակածաղիկ լայնատերև

Колокольчик широколистный

Campanula latifolia L.

     
Է    
Էխինացեա նեղտերև - Эхинацея узколистный - Echinacea angustifolia   Էխինացեա նեղտերև
Эхинацея узколистный
Echinacea angustifolia
     
Ը    
Ընկուզեղեն - Орехи - Nuts   Ընկուզեղեն
Орехи
Nuts
     
Թ    
Թանթրվենի սև - Бузина черная - Sambucus nigra L.   Թանթրվենի սև
Бузина черная
Sambucus nigra L.
Թավշածաղիկ մանրածաղկային - Бархатцы мелкоцветные - Tagetes patula L.   Թավշածաղիկ մանրածաղկային
Бархатцы мелкоцветные
Tagetes patula L.
Թթենի - Шелковица - Morus   Թթենի
Шелковица
Morus
Թուզ- Инжир- Figs   Թուզ
Инжир
Figs
Ի    
Իշառվույտ դեղատու - Донник лекарственный - Melilotus officinalis (L.) Pall
  Իշառվույտ դեղատու
Донник лекарственный
Melilotus officinalis L.
     
Լ    
Լոշտակ սպիտակ - Переступень белая - Bryonia alba L.   Լոշտակ սպիտակ
Переступень белая
Bryonia alba L.
Լորենի - Липа - Tilia L.   Լորենի
Липа
Tilia L.
Խ
   
Խատուտիկ դեղատու - Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinalis Wilg.   Խատուտիկ դեղատու
Одуванчик лекарственный
Taraxacum officinalis Wilg
Խնկածաղիկ սովորական - Душица обыкновенная - Origanum vulgare L.   Խնկածաղիկ սովորական
Душица обыкновенная
Origanum vulgare L.
Խնկեղեգ եղեգնային - Аир тростниковый - Acorus calamus L.   Խնկեղեգ եղեգնային
Аир тростниковый
Acorus calamus L.
Խուլեղինջ սպիտակ- Ястонка белая- Lamium album L.   Խուլեղինջ սպիտակ
Ястонка белая
Lamium album L.
Խռնդատ - Коровяк - Verbascum L.   Խռնդատ
Коровяк
Verbascum L.
     
Ծ
   
Ծիծեռնախոտ մեծ - Чистотел большой - Chelidonium majus L.   Ծիծեռնախոտ մեծ
Чистотел большой
Chelidonium majus L.
Ծխաբույս հասարակ դեղատու- Дымянка лекарственная- Fumaria officinalis L.   Ծխաբույս հասարակ դեղատու
Дымянка лекарственная
Fumaria officinalis L.
Ծնեբեկ դեղատու - Спаржа лекарственная - Asparagus officinalis L.   Ծնեբեկ դեղատու
Спаржа лекарственная
Asparagus officinalis L.
Ծովաբողկ գյուղական (սովորական) - Хрен деревенский - Armoracia rusticana (Lam.) Gaertn.   Ծովաբողկ գյուղական
Хрен деревенский
Armoracia rusticana Lam.
Ծորենի սովորական - Барбарис обыкновенный - Berberis vulgaris L.   Ծորենի սովորական
Барбарис обыкновенный
Berberis vulgaris L.
     
Կ
   
Կաղամբ - Капуста - Brassica oleracea   Կաղամբ
Капуста
Brassica oleracea
Կաղնի - Дуб - Quercus L.   Կաղնի
Дуб
Quercus L.
Կաղշնակ սովորական - Татарник обыкновенный - Onopordon acanthium L.   Կաղշնակ սովորական
Татарник обыкновенный
Onopordon acanthium L.
Կապար - Каперсы колючие - Capparis spinosа  

Կապար

Каперсы колючие

Capparis spinosа

Կատվալեզու եռաբաժան - Череда трехраздельная - Bidens tripartitus L.   Կատվալեզու եռաբաժան
Череда трехраздельная
Bidens tripartitus L.
Կատվախոտ դեղատու - Валериана лекарственная - Valeriana officinalis L.   Կատվախոտ դեղատու
Валериана лекарственная
Valeriana officinalis L.
Կիտրոն - Лимон - lemon  

Կիտրոն

Лимон

lemon

Կղմուխ Հեղինեի - Девясил высокий - lnula helenium L.   Կղմուխ Հեղինեի
Девясил высокий
lnula helenium L.
Կորնգան ցանքային- Эспарцет песчаный(Эспарцет посевной)- Onobrychis arenaria (Kit) L.   Կորնգան ցանքային
Эспарцет песчаный
Onobrychis arenaria L.
Կռատուկ - Лопух - Arctium L.   Կռատուկ
Лопух
Arctium L.
Կտավախոտ սովորական- Льнянка обыкновенная- Common Toadfax   Կտավախոտ սովորական
Льнянка обыкновенная
Common Toadfax
     
Հ
   
Հազարտերևուկ հատվածատերև - Тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium L.   Հազարտերևուկ հատվածատերև
Тысячелистник обыкновенный
Achillea millefolium L.
Հալվե ծառակերպ - Алоэ древовидное - Aloe arborescens Mill   Հալվե ծառակերպ
Алоэ древовидное
Aloe arborescens Mill
Հալևորիկ ռոմբատերև - Крестовник ромболистный - Senecio rhombifolius (Willd), Sch. Bip.   Հալևորիկ ռոմբատերև
Крестовник ромболистный
Senecio rhombifolius
Հաղարճ - Смородина - Currant   Հաղարճ
Смородина
Currant
Ձ
   
Ձիաձետ դաշտային - Хвощ полевой - Equisetum arvense L.   Ձիաձետ դաշտային
Хвощ полевой
Equisetum arvense L.
     
Ղ
   
Ղանձիլ - Черемша - Allium ursinum L.   Ղանձիլ
Черемша
Allium ursinum L.
     
Մ
   
Մագնոլիա - Магнолия - Magnolia  

Մագնոլիա

Магнолия

Magnolia

Մակարդախոտ իսկական - Подмаренник настоящий - Galium verum L.   Մակարդախոտ իսկական
Подмаренник настоящий
Galium verum L.
Մամխի փշոտ - Терн колючий - Prunus   Մամխի փշոտ
Терн колючий
Prunus spinosa L.
Մանդիկ մսագույն - Горец мясокрасный - Polygonum carneum C. Koch.   Մանդիկ մսագույն
Горец мясокрасный
Polygonum carneum C. Koch.
Մասրենի - Шиповник - Rosa L.   Մասրենի
Шиповник
Rosa L.
Մատնոցուկ ժանգային - Наперстянка ржавая - Digitalis ferruginea L.   Մատնոցուկ ժանգային
Наперстянка ржавая
Digitalis ferruginea L.
Մատնունի  Лапчатка  Cinquefoil Potentilla  

Մատնունի

Лапчатка

Cinquefoil Potentilla

Մեղրածուծ սովորական - Шандра обыкновенная - Marrubium vulgare L.   Մեղրածուծ սովորական
Шандра обыкновенная
Marrubium vulgare L.
Մղամուճ սպիտակ - Омела белая - Viscum allum L.   Մղամուճ սպիտակ
Омела белая
Viscum allum L.
 Մոլեխինդ սև - Белена черная - Hyoscyamus niger L.   Մոլեխինդ սև
Белена черная
Hyoscyamus niger L.
Մոշենի - Ежевика - Rubus caesius L.   Մոշենի
Ежевика
Rubus caesius L.
     
Ն
   
Նուռ- Гранат- Pomegranate   Նուռ
Гранат
Pomegranate
Նվիկ արևելյան - Аронник восточный - Arum orientale Bieb   Նվիկ արևելյան
Аронник восточный
Arum orientale Bieb
Շ
   
Շնալեզու դեղատու - Чернокорень лекарственный - Cynoglossum officinale L.   Շնալեզու դեղատու
Чернокорень лекарственный
Cynoglossum officinale L.
     
Ո
   
Ոզնենի կլորագլուխ - Мордовник круглоголовчатый - Echinops sphaerocephalus L.   Ոզնենի կլորագլուխ
Мордовник круглоголовчатый
Echinops sphaerocephalus L.
Ոջլախոտ դաշտային- Живокость полевая- Delphinium consolida L.   Ոջլախոտ դաշտային
Живокость полевая
Delphinium consolida L.
Չ
   
Չիչխան դժնիկանման - Облепиха крушиновидная - Hippophae rhamnoides L.   Չիչխան դժնիկանման
Облепиха крушиновидная
Hippophae rhamnoides L.
     
Պ
   
Պատատուկ դաշտային- Вьюнок полевой- Field Bindweed   Պատատուկ դաշտային
Вьюнок полевой
Field Bindweed
Պղպեղ - Перец - Capsicum annumղ   Պղպեղ
Перец
Capsicum annumղ
Ս
   
Սեզ սողացող - Пырей ползучий - Agropyron repens (Z) P. B.   Սեզ սողացող
Пырей ползучий
Agropyron repens (Z) P. B.
Սինդրիկ - Купена - Polygonatum Adans   Սինդրիկ
Купена
Polygonatum Adans
Սիսեռիկ մկնային- Горошек мышиный- Vicia cracca L.   Սիսեռիկ մկնային
Горошек мышиный
Vicia cracca L.
Սխտոր - Чеснок посевной - Allium sativum   Սխտոր
Чеснок посевной
Allium sativum
Սուրճ - Кофе - Coffea  

Սուրճ
Кофе
Coffea

Սպանդ սովորական - Могильник обыкновенный - Peganum harmala L.   Սպանդ սովորական
Могильник обыкновенный
Peganum harmala L.
Սրոհունդ սովորական - Зверобой обыкновенный - Hypericum perforatum L.   Սրոհունդ սովորական
Зверобой обыкновенный
Hypericum perforatum L.
     
Վ
   
Վաղենակ դեղատու - Календула лекарственная - Calendula officinalis L.   Վաղենակ դեղատու
Календула лекарственная
Calendula officinalis L.
Վարունգ սովորական - Огурец обыкновенный - Cucumis sativus L.   Վարունգ սովորական
Огурец обыкновенный
Cucumis sativus L.
Տ
   
Տատրակ սովորական - Мать-и-мачеха - Tussillago farfara L.   Տատրակ սովորական
Мать-и-мачеха
Tussillago farfara L.
Տերեփուկ կապույտ - Василек синий - Centaurea cyanus L.   Տերեփուկ կապույտ
Василек синий
Centaurea cyanus L.
Տորոն ներկատու - Марена красильная - Rubia tinctorum L. (R. petiolaris W)   Տորոն ներկատու
Марена красильная
Rubia tinctorum L. (R. petiolaris W)
Տուղտ դեղատու - Алтей лекарственный - Althaea officinalis L.   Տուղտ դեղատու
Алтей лекарственный
Althaea officinalis L.
ՈԻ    
Ունաբի - Унаби (зизифус или китайский финик) - Ziziphus jujuba, Ziziphus sinensis  

Ունաբի

Унаби (зизифус или китайский финик)

Ziziphus jujuba, Ziziphus sinensis

Ուրց սողացող - Тимьян ползучий - Thymus serpyllum L.   Ուրց սողացող
Тимьян ползучий
Thymus serpyllum L.
Փ
   
Փիսիկխոտ - Котовник кошачий - Nepeta cataria  

Փիսիկխոտ

Котовник кошачий

Nepeta cataria

Փշահաղարջ- Крыжовник- Gooseberry    Փշահաղարջ
Крыжовник
Gooseberry
Ք
   
Քնախոտ - Прострел - Pulsatilla Adans.   Քնախոտ
Прострел
Pulsatilla Adans
     
Օ
   
Օճառախոտ դեղատու - Мыльнянка лекарственная - Saponaria officinalis L.   Օճառախոտ դեղատու
Мыльнянка лекарственная
Saponaria officinalis L.
Օշինդր դառը - Полынь горькая - Artemisia absinthium L.   Օշինդր դառը
Полынь горькая
Artemisia absinthium L.
Ֆ    
Ֆեյխոա - Фейхоа - Feijoa  

Ֆեյխոա

Фейхоа

Feijoa

     

Սկզբնաղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

21.07.2015

Հարգելի Ալլա, բարև Ձեզ: Դեռևս ոչ: Համապատասխան նյութ ունենալու դեպքում կտեղադրենք անպայման:

Ալլա

19.06.2015

բարև ձեզ : Իսկ չինական թեյի մասին նյութեր չունե՞ք.

Մեդ-Պրակտիկ

30.03.2015

Հարգելի Ռուզաննա, ցավոք տեղեկություններ չկան նշված բույսի մաին:

Ռուզաննա

28.03.2015

Ես կուզեի իմանալ կա ղուկաս կամ խուկաս բույս

Մեդ-Պրակտիկ

27.03.2015

Հարգելի Սուրեն, քանի որ Դուք նշում եք բավականին հին հրատարակություն, հնարավոր է, այդ անվանումները գործածությունից դուրս են եկել, և այժմ մեզ հայտնի են այլ անվանումներով: Ցավոք ավելի ինֆորմացիայի չենք տիրապետում: Գխտորը ռուսերենում կոչվում է  "Галл" : Մանրամասն ինֆորմացիա կարող եք ստանալ հետևալ հղումը սեղմելով.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

 

Սւրեն

25.03.2015

Ի՞նչ կազմւթյւն ւնի գխտորը, ինձ շատ հետաքրքիր է։

Սւրեն

25.03.2015

բարև ձեզ/ Ես արտագրել եմ այդ անւնները 1905թ նոր նախիջևանւմ տպված հայատառ գրքից

Մեդ-Պրակտիկ

24.03.2015

Հարգելի Սուրեն, հալվեն դա նույն "Алоэ "-ն է, իսկ կոճապղպեղը "Имбирь "-ը: Գղտորը առանձին բույս չէ,այն փոքր ընկույզի նման դաբաղային պարունակությամբ նյութ է որոշ բույսերի (գլխավորապես տերևների) վրա, որն առաջանում է զանազան մակաբույծների ազդեցությամբ: Այսինքն նա իրենից չի ներկայացնում առանձին բույս, և տարբեր բույսերի վրա առաջանում է տարբեր տարբերակներով: Այն անվանում են նաև կիկի, կիկիս, որն առաջանում է կաղնու տերևահյութի պնդացած նյութից: Ռուսերեն անվանումն է «чернильный ореше» կամ «галл», անգլերեն՝ «galla»: Ցավոք նշված բույսերի մասին տեղեկատվություն չկա, հավանաբար դրանք բարբառային կամ օտարալեզու տարբերակներն են: Եթե ունեք հավելյալ ինֆորմացիա խնդրում ենք գրեք, կփորձենք օգնել Ձեզ:

 

Սւրեն

21.03.2015

կոճապղպեղ/հալվե՞?կւզեի իմանալ ինչ է մերսեմենտ խոտ,սամխարաբի,փալւտակի պտւղ, գխտոր,հալիշան,չորակոտին,քաքանաճի տերեվ,հալդիս,չւբիշին

Մեդ-Պրակտիկ

11.05.2014

Հարգելի Աֆրիկյան Ասյա, բարև Ձեզ, այդ բույսը բսբ. հայերենով կոչվում է վայրի ստեպղին, ռուսերեն՝ Борщевик Сосновского, անգլերեն՝

Heracleum Sosnowskyi Manden կամ Parsnip Sosnowski. Նրա մասին տեղեկություններ կարղ եք ստանալ՝ սեղմելով հետևյալ հղումները.

 

http://lurkmore.to/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE

http://borshevik.net/borshhevik-sosnovskogo/

Աֆրիկյան Ասյա

09.05.2014

Խնդրում եմտեղեկություն տալ Քեղ բույսի մասին, Տաուշի մարզում այն կոչվում է Բլդրղան։

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2014

Հարգելի Աիդա Գրիգորյան, բարև Ձեզ, գխտորը փոքր ընկույզի նման դաբաղային պարունակությամբ նյութ է որոշ բույսերի (գլխավորապես տերևների) վրա, որն առաջանում է զանազան մակաբույծների ազդեցությամբ: Այսինքն նա իրենից չի ներկայացնում առանձին բույս, և տարբեր բույսերի վրա առաջանում է տարբեր տարբերակներով: Այն անվանում են նաև կիկի, կիկիս, որն առաջանում է կաղնու տերևահյութի պնդացած նյութից: Ռուսերեն անվանումն է «чернильный ореше» կամ «галл», անգլերեն՝ «galla»: Ստորև ներկայացնում ենք նրա կիրառման վերաբերյալ ռուսերեն տեղեկատվություն.


В конце лета на листьях дуба иногда появляются вызываемые насекомыми (орехотворками) шаровидные наросты — галлы. Орехотворки откладывают яйца в ткани листьев, и их личинки развиваются в патологически разросшейся ткани листа, образующих галл («орешек»), специфичный для каждого вида. На листьях дуба обычны округлые зелёные галлы, приросшие к нижней стороне листа, внешне напоминающие лесной орех («чернильные орешки»). Их собирают, заваривают и пьют как чай в прикуску с кусковым сахаром или мёдом. Наружно применяют в виде примочек отвара ( 1 ст. сырья на 1 л. воды заварить кипятком, кипятить 5 мин., настаивать, процедить). Наиболее полезны зелёные и неспелые галлы.

Лечебные свойства галлов дубовых листьев:
1. обладают вяжущими свойствами — в смеси с уксусом помогают при зубной и ушной боли
2. способствуют росту волос (питьё и ванны)
3. помогают при трещинах губ (питьё и ванны)
4. хорошее средство против лёгочного туберкулёза
5. способствуют заживлению ошпаренных и обоженных мест тела
6. излечивают язвы глаз (питьё и ванны)
7. укрепляют органы живота, останавливают понос и кровотечение
8. высушивают выделения из матки
9. лечат различные кожные болезни: лишаи, рожистые воспаления (настой в уксусе), экзему, трещины на руках и ногах, влажные язвы (отвар) помогают при различных кровотечениях: из матки, желудка, ран
10. лечат выпадение заднего прохода (питьё отвара)

!!! Галлы вредны для мочевого пузыря, разовый приём — не более 3 г.!!!

aida

15.02.2014

shat lavna

տիգրան

15.02.2014

գխտոր

Աիդա Գրիգորյան

15.02.2014

Խնդրում եմ մեկնաբանել ԳԽՏՈՐ բույսի անվանումը և օգտակար հատկությունները ; Նախապես շնորհակալություն;

Մեդ-Պրակտիկ

19.01.2014

Հարգելի Անահիտ, բարև Ձեզ, Ձեր գրած բույսի անունը թուրքերեն եթե Zencefil է, ապա դա հայերեն կոճապղպեղն է, իսկ ռուսերեն՝ имбирь.

 

Անահիտ

15.01.2014

Բարեվ Ձեզ: Խնդրում եմ ուղարկեք ինձ խոտաբուսի հայերեն կամ ռուսերեն թարգմանությունը - ջենջեվիլ եվ հավլջե - սա թուրքերեն է: Նախապես շնորհակալություն:

Varduhi

27.01.2013

shat lav nyuter en shat mersi inch shat ognecin

Կարդացեք նաև

Մոշի տերևների օգտակարությունը
Մոշի տերևների օգտակարությունը

Ճապոնիայի առողջապահության նախարարության կողմից վերջերս անցկացված հետազոտությունները վկայում են, որ մոշի տերևներն ավելի շատ կալցիում են պարունակում, քան կաթը։ Lifer.com.ua-ի հաղորդմամբ՝ սա հրաշալի նորություն է նրանց համար...

Օրգանիզմում առկա մակաբույծներին ոչնչացնող մթերքներ
Օրգանիզմում առկա մակաբույծներին ոչնչացնող մթերքներ

Աշխարհի բնակչության կեսից ավելին տառապում է այդ մակաբուծային հիվանդությունների պատճառով: Մակաբույծների դեմ պայքարում օգնում են լայն տարածում ստացած բնական միջոցները...

Վարակաբանություն Ավանդական բուժման մեթոդներ և միջոցներ
Սամիթի օգտակարությունը
Սամիթի օգտակարությունը

Սամիթն օգտագործվում է վաղ ժամանակներից։ Fithacker.ru-ի հաղորդմամբ՝ իր հատկությունների շնորհիվ սամիթն օգտագործվում է առողջական բազմաթիվ խնդիրների դեպքում։ Այն կարող է օգտակար լինել հիպերտոնիայի սկզբնական փուլում, ստենոկարդիայի, նևրոզների...

Սնունդը և առողջությունը
Հեմոգլոբինը բարձրացնելու միջոցներ
Հեմոգլոբինը բարձրացնելու միջոցներ

Սակավարյունությունը կամ անեմիան օրգանիզմի այն վիճակն է, երբ նվազում է կարմիր բջիջների (էրիթրոցիտների) մակարդակը: Քանակապես անեմիան արտահայտվում է հեմոգլոբինի խտության նվազմամբ...

Սնունդը և առողջությունը Ավանդական բուժման մեթոդներ և միջոցներ
Երիցուկի 6 հատկություն. 168.am
Երիցուկի 6 հատկություն. 168.am

Երիցուկն օգտագործվում է մի շարք խնդիրների դեմ պայքարում: Steptohealth.ru-ի հաղորդմամբ՝ կարող եք երիցուկով թեյ խմել, ողողել բերանը, քսել մաշկին...

Լավագույն միջոցը հազի դեմ
Լավագույն միջոցը հազի դեմ

Հազի դեմ դեղամիջոցներ հարկավոր է օգտագործել բացառապես բժշկի նշանակմամբ։ Budetezdorovy.ru-ի հաղորդմամբ՝ հազի դեմ պայքարում օգտակար են նաև բնական միջոցները։ Առաջարկվող միջոցի հիմնական բաղադրիչը բազուկն է...

Ավանդական բուժման մեթոդներ և միջոցներ ԼՈՒՐԵՐ: Սնունդը և առողջությունը ԼՈՒՐԵՐ: Ի՞նչն է օգտակար ԼՈՒՐԵՐ: Կանխարգելում և բուժում տանը Շնչառական համակարգ
Բույս, որը կօգնի ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից
Բույս, որը կօգնի ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից

Մաղադանոսն օգտագործվում է բազմաթիվ ճաշատեսակների պատրաստման ժամանակ: Այն առանձնանում է ո՛չ միայն համով, այլև օգտակար հատկություններով: Fithacker.ru-ի հաղորդմամբ՝ մաղադանոսը միզամուղ հատկություն ունի...

Ճարպակալում Ավանդական բուժման մեթոդներ և միջոցներ
Ժոժոբայի յուղի օգտակար հատկությունները
Ժոժոբայի յուղի օգտակար հատկությունները

Ժոժոբայի յուղն օգնում է պաշտպանել մաշկը, մաշկից դուրս բերել տոքսինները։ Այն կառուցվածքով ամենամոտն է մարդու մաշկին և հաջողությամբ կարող է օգտագործվել, եթե օրգանիզմն ի վիճակի չէ անհրաժեշտ քանակով ճարպ արտադրել։ Fithacker.ru-ն գրում է, որ ժոժոբայի յուղը...

Ավանդական բուժման մեթոդներ և միջոցներ
Ծիրանի կորիզի հատկությունները. ankakh.com
Ծիրանի կորիզի հատկությունները. ankakh.com

Ինչո՞վ են օգտակար «հայկական խնձորի» կորիզները: Գիտական աշխարհում ծիրանն անվանում են PrՕnus armeniոca, այսինքն` հայկական: Շատերին է հետաքրքրում, թե ինչպես է ծիրանն այդ անվանումը ստացել, չէ՞ որ այն ուրիշ...

Սնունդը և առողջությունը
Սոխը կօգնի ազատվել հազից
Սոխը կօգնի ազատվել հազից

Սոխն օգտագործվում է ոæչ միայն մթերքի պատրաստման ընթացքում, այլև շնչուղիների հիվանդությունների դեպքում: Այն մեծ քանակով հակաօքսիդանտներ է պարունակում, ինչպես նաև նյութեր, որոնք հակաբորբոքային հատկություն ունեն...

Ավանդական բուժման մեթոդներ և միջոցներ Շնչառական համակարգ
Դափնու տերևի օգտակար հատկությունները
Դափնու տերևի օգտակար հատկությունները

Դափնու տերևը, որն օգտագործվում է՝ որպես համեմունք, մի խումբ օգտակար հատկություններ ունի: Steptohealth.ru-ն ներկայացրել է՝ ինչու է հարկավոր դափնու տերև օգտագործել...

Սնունդը և առողջությունը
Հալվեի հյութի կիրառման մի քանի տարբերակ. 168.am
Հալվեի հյութի կիրառման մի քանի տարբերակ. 168.am

Հալվեի հյութը հարուստ է վիտամիններով, ամինաթթուներով, հանքանյութերով, ֆերմենտներով: Fithacker.ru-ի հաղորդմամբ՝ իր հատկությունների շնորհիվ հալվեն կօգնի առողջ ու գեղեցիկ լինել...

Դեմքի խնամք
Ե՞րբ օգտագործել երիցուկ. 168.am
Ե՞րբ օգտագործել երիցուկ. 168.am

Երիցուկն ամենաօգտակար բույսերից է, որն օգտագործվում է մի շարք խնդիրների դեպքում։ Կարող եք երիցուկով թեյ խմել, քսել մաշկին, ողողել բերանը։ Steptohealth.ru-ն ներկայացրել է երիցուկ օգտագործելու մի քանի պատճառ...

6 ըմպելիք, որոնք կօգնեն ազատվել այտուցներից, ավելորդ քաշից, ակտիվացնել նյութափոխանակությունը. 168.am
6 ըմպելիք, որոնք կօգնեն ազատվել այտուցներից, ավելորդ քաշից, ակտիվացնել նյութափոխանակությունը. 168.am

Օրգանիզմն ամեն օր ենթարկվում է վնասակար տոքսինների և այլ գործոնների ազդեցությանը։ Դրանց կուտակման հետևանքով կարող է վատանալ ինքնազգացողությունը, առողջությունը կարող է նկատելիորեն վնասվել, հատկապես, եթե դրանք ժամանակին...

Սնունդը և առողջությունը
Եղինջը` դիաբետի, արթրիտի, սակավարյունության դեմ. 168.am
Եղինջը` դիաբետի, արթրիտի, սակավարյունության դեմ. 168.am

Առողջ սննդակարգի կարևորությունը թերագնահատել հնարավոր չէ։ Fithacker․ru-ի փոխանցմամբ՝ եղինջը ևս պետք է ներառված լինի սննդակարգում, քանի որ կարող է բարենպաստ ազդեցություն ունենալ օրգանիզմի վրա...

Սնունդը և առողջությունը

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ