Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Դեղաբույսեր

Նվիկ արևելյան - Аронник восточный - Arum orientale Bieb
Նվիկ արևելյան - Аронник восточный - Arum orientale Bieb

Հայկական տարանունները - դանիկ, կաճապ, հայոց բանջար, նվիճ, օձաբարձ, օձադանակ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Նվիկազգիների ընտանիքին պատկանող, կոճղեզանման կոճղարմատով, 20-30 սմ բարձրության, բազմամյա, միատուն խոտաբույս է...

Մակարդախոտ իսկական - Подмаренник настоящий - Galium verum L.
Մակարդախոտ իսկական - Подмаренник настоящий - Galium verum L.

Հայկական տարանունները - բուն մածնի, կաթնախոտ, կաթնախոտ, կտրածի խոտ, մածնի, մակրդուկ, քրքմեղ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Տորոնազգիների ընտանիքին պատկանող, 15-80 սմ երկարության, ճյուղավոր, թույլ խավոտ ցողունով բազմամյա խոտաբույս է...

Ղանձիլ - Черемша - Allium ursinum L.
Ղանձիլ - Черемша - Allium ursinum L.

Հայկական տարանունները - արջասխտոր, խալիար, սխտորուկ, վայրի սխտոր

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Սոխազգիների ընտանիքին պատկանող, 20-50 սմ բարձրության, ուղղաձիգ ցողունով, սխտորի բնորոշ հոտով բազմամյա խոտաբույս է...

Խնկեղեգ եղեգնային - Аир тростниковый - Acorus calamus L.
Խնկեղեգ եղեգնային - Аир тростниковый - Acorus calamus L.

Հայկական տարանունները - ագարակի խոտ, ալպուճ, ակիր, բաղշտակ, բաշխ, եղեգնախունկ, շառավ, շավառեղեգ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Նվիկազգիների ընտանիքին պատկանող, մինչև 70 սմ բարձրության, եռանիստ ցողունով բազմամյա խոտաբույս է...

Սինդրիկ - Купена - Polygonatum Adans
Սինդրիկ - Купена - Polygonatum Adans

Հայկական տարանունները - կցմծուկ, սամնտրուկ, սանդրուկ, սնդրիկ, սնդրուկ, Սողոմոնի կնիք, քրմնցուկ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Ծնեբեկազգիների ընտանիքին պատկանող, 15-45 սմ բարձրության, բազմամյա խոտաբույս է, հաստ կոճղարմատով...

Խռնդատ - Коровяк - Verbascum L.
Խռնդատ - Коровяк - Verbascum L.

Հայկական տարանունները - արճիճուկ գետնի, եզան ագի, եզնագի, խռնտալ, խռջտակ, կովագի, ձկան մահարար, պախրու ագի

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Խլածաղկազգիների ընտանիքին պատկանող, 60-150 սմ բարձրության, երկամյա կամ բազմամյա խոտաբույս է...

Գաղձ - Повилика - Cuscuta L.
Գաղձ - Повилика - Cuscuta L.

Հայկական տարանունները - ավթիմոն, աքշուշ, գայլախոտ, գելուկ, գոճամորուս, գոճմորու, ծտաճինճի, փաթթկենի, փոթորնի, քշութ, քշուշ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Գաղձազգիների ընտանիքին պատկանող մակաբույծ, միամյա բույս է, զուրկ արմատներից, տերևներից, նույնիսկ քլորոֆիլից...

Թանթրվենի սև - Бузина черная - Sambucus nigra L.
Թանթրվենի սև - Бузина черная - Sambucus nigra L.

Հայկական տարանունները - բոռքիչ, թանթրավենի, կտտկենի, շամբուկ, փորքիչ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Այծատերևազգիների ընտանիքին պատկանող թուփ կամ մինչև 2-6 մետրի հասնող լայնասաղարթ ծառ է: Տերևները բարդ են, բնորոշ տհաճ հոտով...

Իշառվույտ դեղատու - Донник лекарственный - Melilotus officinalis (L.) Pall
Իշառվույտ դեղատու - Донник лекарственный - Melilotus officinalis (L.) Pall

Հայկական տարանունները - դառնոսպ, եդիսար, նշահամունք

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Բակլազգիների կամ թիթեռնածաղկավորների ընտանիքին պատկանող, 50-150 սմ բարձրության, երկամյա խոտաբույս է: Տերևները բարդ եռմասնյա են, կոթունավոր...

Լոշտակ սպիտակ - Переступень белая - Bryonia alba L.
Լոշտակ սպիտակ - Переступень белая - Bryonia alba L.

Հայկական տարանունները - մարդախոտ, մարդածաղիկ, մարդատակ, մարմնատակ, օձի թաղ, օձի թուզ, օձի խաղող, ֆաշարա

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Դդմազգիների ընտանիքին պատկանող, 2-4 մետրի հասնող, մագլցող և փաթաթվող ցողուններով բազմամյա խոտաբույս է, հաստ, բողկանման, մսալի արմատով...

Լորենի - Липа - Tilia L.
Լորենի - Липа - Tilia L.

Հայկական տարանունները - թմբի, լորի, լռնի, կակղի

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Լորենազգիների ընտանիքին պատկանող, մինչև 40 մ բարձրության տերևաթափ ծառ է: Կեղևը մոխրագորշագույն է, տերևները սրտաձև հիմքով, հերթադիր, սղոցաեզր կամ ամբողջաեզր...

Գայլուկ սովորական - Хмель обыкновенный - Humulus lupulus L.
Գայլուկ սովորական - Хмель обыкновенный - Humulus lupulus L.

Հայկական տարանունները - դրոժի թուփ, հմուլ, հյուսիսայգի, հումել, ջղլաբատ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Թթազգիների ընտանիքին պատկանող միամյա կամ բազմամյա լիան է: Տերևներն ամբողջական կամ բլթակավոր են...

Գետնամորի անտառային - Земляника лесная - Fragaria vesca L.
Գետնամորի անտառային - Земляника лесная - Fragaria vesca L.

Հայկական տարանունները - գետնաելակ, գետնաթութ, գետնամորուկ, իծամորի, մոր, վայրի ելակ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Վարդազգիների ընտանիքին պատկանող բազմամյա, կոճղարմատավոր խոտաբույս է, 5-15 սմ բարձրության: Տերևներն ունեն երկար կոթեր և բաղկացած են ատամնաեզր 3 տերևիկներից...

Եզնարգել դաշտային - Стальник полевой - Ononis arvensis L.
Եզնարգել դաշտային - Стальник полевой - Ononis arvensis L.

Հայկական տարանունները - արորկալ, եզնկա, զողալ-փուշ, իշախոռն, լծարգել, կաղնուտ, օձխի, աձխուկ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Թիթեռնածաղկավորների ընտանիքին պատկանող, 30-70 սմ բարձրության, բազմամյա, փշոտ խոտաբույս է` երկարավուն, ձվաձև տերևներով, վարդագույն, երկսեռ ծաղիկներով...

Գայլահատ մահացու - Волчеягодник смертельный - Daphne mezereum L.
Գայլահատ մահացու - Волчеягодник смертельный - Daphne mezereum L.

Հայկական տարանունները - անտառի յասաման, դափնյակ, կակղենիկ, կատվենիկ, մազարիոն, տերևատ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Գոճմակազգիների ընտանիքին պատկանող, 03-1,5 մ բարձրության թուփ է: Աճում է ենթալպյան գոտու սաղարթավոր անտառներում, հիմնականում ստվերոտ, հումուսային խոնավ հողերում...

Ազնվամորի - Малина - Rubus idaeus L.
Ազնվամորի - Малина - Rubus idaeus L.

Հայկական տարանունները - անտառամորի, արքայամորի, ժոխենի, ժողովենի, մոռ, մոռենի

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Վարդազգիների ընտանիքին պատկանող, 1-1,5 մ բարձրության թուփ է կամ կիսաթուփ: Տերևները բարդ են` եռմասնյա, վերևից գրեթե մերկ ու կանաչ, ներքևից` թաղիքանման ու սպիտակավուն...

Գազ մանրագլխիկ - Астрагал мелкоголовчатый - Astragalus microcephalus Wild.
Գազ մանրագլխիկ - Астрагал мелкоголовчатый - Astragalus microcephalus Wild.

Հայկական տարանունները - աստրագալ, արծվոց մոշի, գմազ, խազիրան, խազվիրան, հոսի, մուրիկ, ոս

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Թիթեռնածաղկավորների ընտանիքին պատկանող, բազմամյա, մինչև 1 մ բարձրության կիսաթուփ է:Ծաղկում է հունիս-հուլիս, պտղակալում` հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին...

Արյունխմիկ դեղատու - Кровохлебка лекарственная - Sanguisorba officinalis L.
Արյունխմիկ դեղատու - Кровохлебка лекарственная - Sanguisorba officinalis L.

Հայկական տարանունները - արյունախում, արյունածուծ, արյունակուլ, արյունխոտ, արյունքամ, կարմրագլխիկ, ջերմատակ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Վարդազգիների ընտանիքին պատկանող բազմամյա խոտաբույս է, մինչև 1 մ բարձրության: Տերևները բարդ են, կենտ փետրաձև: Ծաղկաբույլը հասկ է, գլանաձև, արյունաբոսոր ծաղիկներով...

Սրոհունդ սովորական - Зверобой обыкновенный - Hypericum perforatum L.
Սրոհունդ սովորական - Зверобой обыкновенный - Hypericum perforatum L.

Հայկական տարանունները - արևքուրիկ, եզնածաղիկ դաշտի, թեյի ծաղիկ, հազարածաղիկ, հայֆարիզոն, հիպերիկոն, հոտմոտ, մկան աղիք, մշահամուկ, պոպղակ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Սրոհունդազգիների ընտանիքին պատկանող, 20-60     սմ բարձրության, ուղիղ, ողորկ ցողունով բազմամյա խոտաբույս է: Տերևները նստադիր են, հակադիր, ձվաձև, ամբողջաեզր...

Հալևորիկ ռոմբատերև - Крестовник ромболистный - Senecio rhombifolius (Willd), Sch. Bip.
Հալևորիկ ռոմբատերև - Крестовник ромболистный - Senecio rhombifolius (Willd), Sch. Bip.

Հայկական տարանունները - ալևորիկ, ալևորուկ, հալևորուկ, սարի ալևորիկ

Դեղաբույսի նկարագրությունը: Աստղածաղկավորների կամ բարդածաղկավորների ընտանիքին պատկանող, 50-150 սմ երկարության, բազմամյա խոտաբույս է...

Loading...

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ