Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Դեղագործական շուկա

Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների գործակալություն

Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների գործակալություն

Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունավետ, որակյալ, անվտանգ դեղերի մատչելիության ապահովմանն ուղղված դեղային ազգային քաղաքականության իրագործումն է:

 

Կենտրոնի ստեղծումը պայմանավորված էր Խորհրդային Միության փլուզումով, քանի որ Հայաստանը որպես անկախ պետություն և ՄԱԿ-ի անդամ, պետք է ունենար դեղերի շրջանառության ոլորտը կարգավորող իր սեփական ազգային ծառայությունը, այնպես, ինչպես ունեն աշխարհի բոլոր երկրները: Այդ նկատառումներով 1992 թ. Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) երաշխավորությունների համաձայն ստեղծվեց Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնը` որպես վարչական, ֆինանսական և տեխնիկական ինքնուրույնություն ունեցող և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը հաշվետու կազմակերպություն: Անցած 15 տարիների ընթացքում Կենտրոնն ապրել է մեծ զարգացում և ԱՀԿ գնահատմամբ այսօր համարվում է լավագույններից մեկը` 2002-2005 թ.թ. արժանանալով միջազգային BID կազմակերպության որակի դարաշրջան ոսկե, պլատինե և ադամանդե մրցանակների, իսկ կենտրոնի լաբորատորային մասնաճյուղը` ԱՊՀ երկրներից առաջինը, ստացել է ISO 9001/2000 որակի կառավարման հավաստագիր:

 

ՕՐԻՆԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ


Մասնակցում է ՀՀ ազգային դեղային քաղաքականության դրույթների մշակմանը, ներդրմանը: Կենտրոնի փորձագետների կողմից մշակվել են «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի և դրանից բխող ենթաօրենսդրական փաստաթղթերի նախագծերը:

 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄ


Իրականացնում է ՀՀ տարածքում դեղերի (այդ թվում` անասնաբուժական), բժշկական նշանակության առարկաների ու սարքերի պետական գրանցման նպատակով փորձաքննություն և արժևորում, դրանով իսկ հնարավորություն տալիս խուսափել անորակ, անարդյունավետ, վտանգավոր ու կեղծված արտադրանքի բժշկական կիրառումից: 1992թ. կենտրոնում գրանցման նպատակով փորձաքննվել և արժևորվել է 6400 դեղագործական արտադրանք, մերժվել կամ խիստ սահմանափակվել է 70, այդ թվում՝ առաջատար երկրների հանրաճանաչ ֆիրմաների արտադրության դեղերի կիրառումը:

 

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՀ տարածք ներմուծվող և հանրապետությունից արտահանվող դեղերի և դեղանյութերի հավաստագրման նպատակով իրականացնում է մասնագիտական և լաբորատորային փորձաքննություն` կանխելով չգրանցված, ժամկետանց, կեղծված ու անորակ դեղերի ու դեղանյութերի մուտքը հանրապետություն և վերահսկելով դրանց արտահանումը հանրապետությունից: Տարեկան միջին հաշվով իրականացվում է հանրապետություն ներկրվող դեղերի ավելի քան 10000 սերիայի փաստաթղթային և լաբորատորային փորձաքննություններ: Մինչև օրս մերժվել է 550 դեղերի ներկրումը տարբեր պատճառներով, այդ թվում` որակի ստանդարտներին չհամապատասխանող շուրջ 150 դեղ:

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՀՀ տարածքում շրջանառվող և արտադրվող դեղերի, դեղագործական այլ արտադրանքի որակի ապահովման, ինչպես նաև կեղծված դեղերի բացահայտման նպատակով իրականացնում է դեղագործական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործունեության մասնագիտական ուսումնասիրություն: Այդ ընթացքում կենտրոնի կողմից հայտնաբերվել է կեղծված դեղերի շուրջ 30 դեպք: Հանրապետությունում հայտնաբերված կեղծված և անորակ դեղերի մասին պարբերաբար տեղեկացվում են ինչպես մասնագետները, այնպես էլ բնակչությունը:

 

ԹՄՐԱԲԵՐ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀՍԿՈՒՄ


Իրականացնում է թմրաբեր միջոցների և հոգեմետ նյութերի պահանջարկի (քվոտաների) տարեկան հաշվարկներ, ինչպես նաև թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ներմուծման և արտահանման հավաստագրում` ներկայացնելով հաշվետվություն ՄԱԿ-ի թմրադեղերի հսկման միջազգային կոմիտեին:

 

ԴԵՂԵՐԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ


Կատարում է դեղերի կողմնակի ազդեցությունների ուսումնասիրություններ և արդյունքները ներկայացնում Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության դեղերի միջազգային դիտարկման ծրագրին (ՈՒպսալա, Շվեդիա): Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների դիտարկման ազգային կենտրոնը ստեղծվել է դեռևս 1997 թ., որը ԱՊՀ երկրների առաջիններից 2001 թ. դարձավ ԱՀԿ ծրագրի լիիրավ անդամ: Մինչ օրս հավաքագրվել, քննարկվել և ԱՀԿ են ներկայացվել շուրջ 200 դեղերի կողմնակի ազեցությունների դեպքեր:

 

ԴԵՂԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ


Արմատավորում է սահմանափակ թվով դեղերի՝ հիմնական դեղերի գաղափարախոսությունը հանրապետությունում, մշակում և պարբերաբար նորացնում հիմնական դեղերի ցանկը: Ուսումնասիրում է դեղերի կիրառման օրինաչափությունները, իրականացնում է դեղահամաճարակաբանական հետազոտություններ և մշակում հիվանդությունների դեղաբուժության օպտիմալ սխեմաներ` կատարելով դրանց արժեքների հաշվարկում:

 

Ներկայում մշակված է հանրապետությունում 100-ից ավելի առավել տարածված հիվանդությունների դեղաբուժման օպտիմալ սխեմաներ, որոնցից հաստատված է 65-ը: Երևան քաղաքի թվով վեց բազմապրոֆիլային բժշկական հաստատությունների համար մշակվել են հիվանդանոցային դեղամատյաններ:

 

ՆՈՐ ԴԵՂԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՍԿՈՒՄ


Կլինիկական փորձարկումների իրականացման անհրաժեշտությունը որոշելու նպատակով արժևորում է այդ դեղերի նախակլինիկական փորձարկման արդյունքները, փորձաքննում և հաստատում է դեղերի կլինիկական փորձարկումների ծրագրերը և դիտարկում փորձարկումների ընթացքը: Վերջին տարիներին փորձաքննության է ենթարկվել դեղերի կլինիկական փորձարկման 15 ծրագիր:

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ


Իրականացնում է դեղերի, դեղագործական այլ արտադրանքի վերաբերյալ, տեղեկատվական և հրատարակչական աշխատանքներ: 1993թ., եռամսյակը մեկ անգամ, հրատարակվում է «Դեղեր և բժշկություն» գիտաբժշկական տեղեկագիրը հայերեն և ռուսերեն լեզուներով և անվճար բաշխվում հանրապետության բժշկական կազմակերպություններին: Յուրաքանչյուր ամիս լույս է տեսնում «Էքսպրես-տեղեկատվություն», որտեղ ներկայացվում են բժշկական աշխարհի վերջին նորությունները: Հրատարակվել են ՀՀ «Ազգային դեղամատյանը», «Բուսական դեղերի ազգային մատյանը», «Դեղաբուժության ձեռնարկ բժիշկների և դեղագետների համար» աշխատությունը, ինչպես նաև «Դեղաբուժության օպտիմալ սխեմաների» երկհատորյակը: Առողջապահության ոլորտում աշխատանքի արդյունավետության և սպառողների իրազեկության բարձրացման նպատակով 2004թ. փորձագիտական կենտրոնում մշակվել և տեղադրվել է ինտերնետային ծրագիր, ներկայացնելով` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված և ներկրված դեղերը, նոր գրանցված դեղերի օգտագործման հրահանգները, դեղերին նվիրված գիտաժողովների և այլ միջոցառումների մասին տեղեկություններ, այլ նորություններ:

 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


Իրականացնում է դեղերի ոլորտի կարգավորման, հիվանդությունների դեղաբուժության մեթոդների, կազմակերպչական նոր ձևերի հարցերին նվիրված դեղագիտական ու գիտաբժշկական հետազոտություններ, դեղագրքային հոդվածների, դեղերի որակի վերլուծության մեթոդների և չափորոշիչ այլ պահանջների մշակում, գիտագործնական և ուսուցողական սեմինարների ու գիտաժողովների կազմակերպում, դեղերի շուկայի ուսումնասիրություն և դեղատնտեսագիտական վերլուծություններ:

 

Կենտրոնի աշխատակիցների կողմից պաշտպանվել են տասը թեկնածուական ատենախոսություններ: Կենտրոնում ներկայումս աշխատում են գիտությունների չորս դոկտոր և 24 թեկնածու: Հանրապետական և արտասահմանյան պարբերականներում կենտրոնի աշխատակիցների կողմից տպագրվել է շուրջ 200 գիտական հոդված:

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ եվ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ


Մասնակցում է դիպլոմային և հետդիպլոմային ուսումնական ծրագրերի իրականացմանը: Կենտրոնի աշխատակիցները թվով 156 վերապատրաստում են անցել առաջավոր երկրների դեղաշրջանառության կարգավորման կառույցներում: Կենտրոնի բազայի վրա ուսանել են 50 ինտերն-դեղագետներ: Կենտրոնում գործում է ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի երկու մասնագիտական ամբիոն: ԱՀԿ և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ ծրագրերով Երևանում ու հանրապետության մարզերում անց են կացվել ավելի քան 50 ուսումնամեթոդական սեմինարներ, որոնց մասնակցել է հանրապետության ավելի քան 2000 մասնագետ:

 

ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆ


Իրականացնում է առողջության ամրապնդման, հիվանդությունների կանխարգելման և առողջ ապրելակերպին ուղղված միջոցառումներ: Միայն վերջին տարիների ընթացքում կենտրոնի աշխատակիցները հանրապետության զանգվածային լրատվամիջոցներով բազմիցս հանդես են եկել հոդվածներով և հարցազրույցներով:

 

ԱՊՀ երկրների դեղգործակալությունների գերակշռող մասի փորձագետներն իրենց որակավորումն են անցել Հայաստանի Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի բազայի վրա: Հայաստանի վարչապետին ԱՀԿ եվրոբյուրոյի տնօրենի գրած պաշտոնական նամակում Կենտրոնը բնութագրվել է այսպես.


''Օգտվելով առիթից, ցանկանում եմ արտահայտել Ձեզ իմ գերագույն բավարարվածությունը Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների գործակալության հետ համագործակցությունից: Մենք հնարավորություն ունենք համեմատելու տարբեր երկրների Դեղգործակալությունները, և կարող եմ հավաստիացնել Ձեզ, որ Հայաստանի Դեղգործակալությանը մենք դիտում ենք որպես նորանկախ երկրներում լավագույն և զարգացող գործակալություններից մեկը, որն իր բարձրորակ և պատասխանատու փորձագետների միջոցով իրականացնում է հսկայական աշխատանք դեղերի արժևորման, գրանցման, տեսչական հսկողության, դեղագործական արտ ադրանքի որակի ապահովման ուղղությամբ'':

Հեղինակ. Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. ՀՀ - Ամսագիր ''Ֆարմացևտ պրակտիկ'' 1-2007 (1)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին

 

 

Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

12.04.2014

Հարգելի Մանե, բարև Ձեզ, ծրագրային փոփոխությունների պատճառով հաղորդագրություններին հետևելը ժամանակավորապես անհնար էր դարձել, որի համար հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը: Եթե խնդիրը մնում է հրատապ, խնդրում ենք գրել մեզ և մենք կպատասխանենք այս պահից սկսած:

Մեդ-Պրակտիկ

21.05.2013

Հարգելի Աննա, բարև Ձեզ, մենք կապվել ենք արտադրող ընկերության` Սանոֆի-Ավենտիս հայաստանյան ներկայացուցչության հետ։ Նրանք ասացին, որ իրոք հիմա շուկայում բացակայում է դեղամիջոցը, բայց անպայման կշարունակվի ներմուծումը, սակայն ստույգ ժամկետներ չկարողացան ասել։

Աննա

20.05.2013

Ինչու Հայաստան այլեւս չի ներկրվում Էնտերոժերմին պրեպարատը: Արդեն քանի ամիս է սպասում ենք, բայց դեղատներում պատասխանում են, որ բազայում վերջացել է, իսկ կլինի, թե ոչ չգիտեն:

Մեդ-Պրակտիկ

05.04.2013

Հարգելի Սոֆիա, բարև Ձեզ, Ցերետոնը գրանցված է Հայաստանում։ Հարցրեք դեղատներում։

sofya

05.04.2013

cereton haber@ vortex kaorenq gnel

Կարդացեք նաև

Նորույթ Հայաստանի շուկայում
Նորույթ Հայաստանի շուկայում

Ակվա Մարիս քսուք

Վագիսան-աշխարհում միակ ներքին ընդունման պրոբիոտիկ...

Դեղամիջոցներ
Կայացավ «Ազգային դեղեր-միջազգային որակ» խորագրով «Մարդու առողջությունը» գիտաբժշկական համաժողովը
Կայացավ «Ազգային դեղեր-միջազգային որակ» խորագրով «Մարդու առողջությունը» գիտաբժշկական համաժողովը

Դեկտեմբերի 10-ին Առողջապահության ազգային ինստիտուտում  «Ազգային դեղեր-միջազգային որակ» խորագրի ներքո կայացավ «Մարդու առողջությունը» տասներորդ ազգային գիտաբժշկական համաժողովը: Համաժողովին...

Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում Միջոցառումներ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ . «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ  ՕՐԵՆՔԸ . «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ...

ՀՀ օրենքներ
«Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը) «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը պայմանավորված է դեղերի շրջանառության նոր իրողություններին համապատասխան և համապարփակ կարգավորում...

ՀՀ օրենքներ
ՆԱԽԱԳԻԾ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԴԵՂԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՀՈԴՎԱԾ 1.ՕՐԵՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ


1.Սույն օրենքը կարգավորում է...

ՀՀ օրենքներ
Դեղագործությունը՝ հեռանկարային ոլորտ. պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությունը կայանում է
Դեղագործությունը՝ հեռանկարային ոլորտ. պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությունը կայանում է

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեղագործությունը Հայաստանում ընդգրկված է արդյունաբերության քաղաքականության ռազմավարության ծրագրում որպես գերակա ուղղություն, այդ ոլորտին միտված գործողությունները...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
«Գեդեոն Ռիխտեր» ընկերությունը ներկայացրեց «Դիմիա» և «Դվելլա» դեղամիջոնցերը` նախատեսված կանանց համար
«Գեդեոն Ռիխտեր» ընկերությունը ներկայացրեց «Դիմիա» և «Դվելլա» դեղամիջոնցերը` նախատեսված կանանց համար

Ամերիկյան բիզնես-կենտրոնի կոնֆերանս-դահլիճում հունիսի 27-ին տեղի ունեցավ  «Գեդեոն Ռիխտեր» ԲԲԸ դեղագործական ընկերության կոնֆերանսը` նվիրված հորմոնալ հակաբեղմնավորմանը և հայաստանյան դեղագործական...

Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում Միջոցառումներ
Դեղագործության Մրցունակության 5-րդ միջազգային համաժողովը Հայաստանում
Դեղագործության Մրցունակության 5-րդ միջազգային համաժողովը  Հայաստանում

Հունիսի 14-ին Մխ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանում տեղի ունեցավ դեղագործության մրցունակության 5-րդ միջազգային համաժողովը: Համաժողովը դեղագործակության ոլորտի մասնավոր և հանրային շահառուներին Հայաստանի վերջին...

Իրադարձություններ Հայաստանում Միջոցառումներ
2013թ. մայիսի 26. Պֆայզեր դեղագործական ընկերության հերթական սեմինարը Աղվերանում
2013թ. մայիսի 26. Պֆայզեր դեղագործական ընկերության հերթական սեմինարը Աղվերանում

Մայիսի 26-ին Պֆայզեր դեղագործական ընկերությունը կազմակերպել էր սեմինար ոչ ցանցային դեղատների աշխատակիցների համար, որին մասնակցեցին նաև Մեդ-Պրակտիկ առողջապահական պորտալի աշխատակիցները։ Սեմինարն անցավ ընկերության համար ավանդույթ դարձած...

Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում Միջոցառումներ
ԱՐՄԵՆ ՍՈՂՈՅԱՆ. Դեղամիջոցների գովազդման խնդրի կարգավորումը Հայաստանում, առկա թերությունները
ԱՐՄԵՆ ՍՈՂՈՅԱՆ. Դեղամիջոցների գովազդման խնդրի կարգավորումը Հայաստանում, առկա թերությունները

Հայաստանում դեղամիջոցների գովազդման խնդրի կարգավորման, այդ բնագավառում կատարված վերափոխումների և առկա թերությունների մասին զրուցեցինք ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի Լիցենզավորման գործակալության...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Հղիության դեղորայքային ընդհատման դիմելու դեպքում միայն մեկ դեղամիջոցի օգտագործումը չի կարող բավարար լինել և անպայման պետք է լինի գինեկոլոգի հսկողություն
Հղիության դեղորայքային ընդհատման դիմելու դեպքում միայն մեկ դեղամիջոցի օգտագործումը չի կարող բավարար լինել և անպայման պետք է լինի գինեկոլոգի հսկողություն

Մեր զրուցակիցններն են ՇՏԱԴԱ դեղագործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Աշոտ Այվազյանը, բժշկական ներկայացուցիչ Անժելա Մելիքյանը և ՄԱԼԱԹԻԱ ԲԿ կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքի վարիչ գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգ...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա Բժշկի ընդունարանում Դեղաբանի մոտ Բժիշկներ
Դեղերի գովազդին ներկայացվող պահանջներ

ՀՀ Առողջապահության նախարարությունը հետևողական գործընթաց է սկսել, որը վերաբերում է մեր հանրապետությունում դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի ընթացակարգին...

Հրատապ թեմա Հայաստանում Առողջապահության լրատու 16-17.2012
Պայքար դեղերի կեղծման դեմ
Պայքար դեղերի կեղծման դեմ

2006 թվականից ի վեր, Եվրոպայի Խորհրդի Դեղերի որակի և առողջապահության վարչությունը կեղծ դեղերի և սննդի նմանատիպ հավելումների շրջանառությունը բացառելու...

Հրատապ թեմա Հայաստանում Առողջապահության լրատու 16-17.2012
Դ. Դումանյան. «Շատ կարևոր գործի հիմնաքարն ենք դնում»

Այսօր տեղի ունեցավ ՀՀ առողջապահության նախարարին կից կոլեգիայի նիստ, որտեղ քննարկվեց «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը...

Առողջապահության լրատու 14-15.2012
Դեղատոմսերն այլևս չեն կնքվի և չեն դրոշմակնքվի
Դեղատոմսերն այլևս չեն կնքվի և չեն դրոշմակնքվի

Օգոստոսի 25-ից ուժի մեջ են «Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող դեղատոմսային ձևաթղթերը հաստատելու մասինե ՀՀ կառավարության 2001 թ. օգոստոսի 14-ի որոշման մեջ կատարված փոփոխությունները...

Առողջապահության լրատու 12-13.2012

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ