Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Առողջապահություն 1.2013

Համաձայնությունը` բժշկական միջամտության համար

Անկախ անձի գտնվելու վայրից և կյանքի տարբեր իրավիճակներից` բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալիս յուրաքանչյուրին պետք է երաշխավորվի բժշկական միջամտության համար համաձայնություն տալու իրավունքը: Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը նույնպես երաշխավորում է սույն իրավունքի առկայությունը`«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով: Ընդ որում` նույն օրենքի 8-րդ հոդվածն ավելի մանրամասնորեն է անդրադառնում բժշկական միջամտության համար համաձայնության առկայության պարտադիր լինելու հանգամանքին: Այդ հոդվածի համաձայն` «Մարդու համաձայնությունը բժշկական միջամտության համար անհրաժեշտ պայման է, բացի սույն օրենքով նախատեսված դեպքերից: Բուժողի կամ բուժվողի պահանջով համաձայնությունը կարող է լինել նաև գրավոր: 18 տարին չլրացած կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ ճանաչված հիվանդին, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ հիվանդի վիճակը թույլ չի տալիս արտահայտել իր կամքը, բժշկական միջամտության համար համաձայնությունը տրվում է նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից»:

 

Այսպես` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանվում է, որ անձի նկատմամբ բժշկական միջամտություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վերջինիս, իսկ օրենքով սահմանված որոշ դեպքերում` նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնությունը: 

 

Միաժամանակ, վերոնշյալ 2 դեպքերի անհնարինության ժամանակ, երբ միջամտությունը հետաձգման ենթակա չէ, որոշումը կարող է կայացվել բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի), իսկ դրա անհնարինության դեպքում` բժշկի կողմից: Ընդ որում, վերոնշյալ հոդվածի համաձայն, բժշկական միջամտության իրականացման համար տրվող համաձայնությունը կարող է լինել ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր: Այսինքն, երբ բժիշկը կամ անձը դիմում են նման պահանջով, համաձայնությունը կարող է տրվել գրավոր, ինչը որոշակիորեն բացառում է հետագայում համաձայնության առկայությունը վիճարկելու հանգամանքը:

 

Ինչ վերաբերում է բժշկական միջամտության ենթարկվող անձի փոխարեն համաձայնություն տալու իրավասություն ունեցող անձանց, ապա հարկ է նշել, որ այդպիսիք են.

 

  • ծնողները կամ որդեգրողները, եթե վերջիններիս երեխան դեռևս 18 տարեկան չէ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ երեխան ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 24-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ձեռք է բերել գործունակություն,
  • խնամակալները, որոնք նշանակվում են 14 տարին չլրացած անչափահասների, ինչպես նաև հոգեկան խանգարման հետևանքով դատարանով անգործունակ ճանաչված քաղաքացիների նկատմամբ,
  • հոգաբարձուները, որոնք նշանակվում են 14-18 տարեկան անչափահասների, ինչպես նաև սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղաքացիների նկատմամբ:

 

Հետաքրքիր է նշել, որ ըստ հասարակության որոշակի շրջանակում տարածված թյուր կարծիքի` բժշկական միջամտության որոշ ձևերի համար անհրաժեշտ է ոչ միայն միջամտության ենթարկվողի, այլև այլ անձանց համաձայնությունը: 

 

Կարծիք կա, օրինակ, թե հղիության արհեստական ընդհատման համար անհրաժեշտ է նաև ամուսնու թույլտվությունը կամ համաձայնությունը, այնինչ «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն`«Հղիության արհեստական ընդհատումը մինչև 12 շաբաթական հղիության ժամկետը կատարվում է կնոջ դիմումի համաձայն: Հղիության արհեստական ընդհատումը մինչև 22 շաբաթական հղիության ժամկետը կարող է կատարվել բժշկասոցիալական ցուցումների դեպքում` կնոջ համաձայնությամբ»:

 

Այսպիսով, կինն ինքն է որոշում` համաձայնվել կամ դիմել հղիության արհեստական ընդհատման` անկախ ամուսնու համաձայնությունից:

 

Միաժամանակ, անդրադառնալով համաձայնության առկայության պարտադիր լինելուն, հարկ է նշել, որ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածով նախատեսվում է բացառություն ընդհանուր կանոնից: Մասնավորապես` նշված հոդվածի համաձայն`«Առանց մարդու կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության թույլատրվում է իրականացնել բժշկական օգնություն և սպասարկում մարդու կյանքին սպառնացող վտանգի, ինչպես նաև շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով»:

 

Այսպիսով, պացիենտի կյանքին վտանգ սպառնալու դեպքում, եթե անգամ նա ինքը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը դեմ են բժշկական միջամտություն իրականացնելուն, բժիշկը, ՀՀ օրենսդրության համաձայն, պարտավոր է իրականացնել համապատասխան միջամտությունը` անկախ համաձայնության առկայությունից:

 

Ինչ վերաբերում է մյուս բացառությանը, այսինքն` շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում պացիենտին` անկախ նրա` բժշկական օգնության ցուցաբերման համաձայնության առկայության, ապա այս հարցում ՀՀ օրենսդրությունը դեռևս կատարյալ չէ:

 

Մասնավորապես` ՀՀ Կառավարության 2001թ. դեկտեմբերի 27-ի N 1286 որոշմամբ սահմանվել է շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ցանկը, որը ներառում է այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են ժանտախտը, խոլերան, տուլարեմիան, սիֆիլիսը և այլն:

 

Միաժամանակ, անդրադառնալով շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում առանց անձի համաձայնության վերջինիս բժշկական օգնություն և սպասարկում ցուցաբերելու հարցին, ի հայտ է գալիս մեկ այլ հարց. իսկ ինչպե՞ս կամ ի՞նչ կարգով է իրականացվում համապատասխան բժշկական օգնությունը և սպասարկումը:

 

Վերը շարադրվածի կապակցությամբ հարկ է նշել, որ դեռևս չկա որևէ սահմանված կարգ, որով կնախատեսվի անձին հարկադիր կարգով բուժման ենթարկելու գործընթացը:

 

Այսպես, եթե ցանկում ներառված` տուբերկուլոզով հիվանդը սովորում է որևէ ուսումնական հաստատությունում կամ աշխատում է որևէ հիմնարկում և չի ցանկանում բուժվել, չկա որևէ հստակ գործելակարգ, որով հնարավոր կլինի վերջինիս հարկադրաբար ենթարկել բուժման: Սույն օրենսդրական բացը պարբերաբար քննարկվում է համապատասխան մարմինների կողմից` հնարավոր լուծում տալու նպատակով:

 

Բժշկական միջամտության ժամանակ անձի համաձայնության հարցում խնդրահարույց իրավիճակներ են առաջանում նաև այն դեպքերում, երբ անձն այս կամ այն աղանդին պատկանելու պատճառով հրաժարվում է անհրաժեշտ բժշկական միջամտությունից: Ավելորդ է նշել, թե երբեմն որքան վտանգավոր կարող է լինել նման իրավիճակում մարդուն առանց համապատասխան միջամտության թողնելը:

 

Պատահում են նաև դեպքեր, երբ ծնողները հրաժարվում են իրենց մի քանի ամսական երեխային անհրաժեշտ վիրահատական միջամտությունից` գիտակցելով, որ երեխան անգամ համապատասխան վիրահատական միջամտությունից հետո լիովին չի ապաքինվի կամ կունենա հաշմանդամության կարգ: 

 

Այնինչ, վերոնշյալ և նմանատիպ այլ դեպքերում առաջ է գալիս օրենքով նախատեսված երաշխիքը, որի համաձայն` մարդու կյանքին վտանգ սպառնալու դեպքում անձին բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացումը պարտադիր է: Այսինքն` անկախ ծնողների ցանկությունից, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձը պարտավոր է կատարել համապատասխան բժշկական միջամտությունը:

 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ իրավիճակների խնդրահարույց բնույթը` օրենքի 16-րդ հոդվածի կապակցությամբ տրվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009թ. հունվարի 26-ի թիվ 1 պարզաբանումը.«Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները»,«Լիցենզավորման մասին»ՀՀ օրենքով նախատեսված լիցենզիայի առկայության դեպքում, մարդու կյանքին սպառնացող ցանկացած վտանգի, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 2001թ. դեկտեմբերի 27-ի N 1286 որոշմամբ սահմանված` շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների առկայության դեպքում, առանց տվյալ կոնկրետ մարդու (պացիենտ) կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության, անկախ այդ համաձայնությունն ստանալու անհնարինության պատճառների (օրինակ` հիվանդի անգիտակից վիճակում գտնվելը, կրոնական կամ այլ համոզմունքներից ելնելով բժշկական միջամտությունից հրաժարվելը), պետք է իրականացնեն անհրաժեշտ բժշկական միջամտություն: Ընդ որում, այդ մասին որոշումը կայացվում է բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի), իսկ դրա անհնարինության դեպքում` բժշկի կողմից»:

 

Վերը շարադրվածի կապակցությամբ հարկ է նշել, որ բժշկական պրակտիկայում հաճախ ի հայտ է գալիս խնդիր, երբ անձը, գիտակցելով իրավիճակի բարդությունը և կյանքին սպառնացող վտանգը, հրաժարվում է բժշկական միջամտությունից:

 

Այսինքն` ներկայումս մեխանիզմների անկատարությունը կարող է բերել նրան, որ բժիշկը, ներկայացնելով իրավիճակը և բուժման այլ տարբերակ չունենալով, չի կարողանում ձեռնարկել որևէ միջոց անձին հարկադիր բժշկական միջամտության ենթարկելու համար:

 

Այսպիսով, որքան էլ կարևորենք անձի` բժշկական միջամտության համար համաձայնություն տալու իրավունքը, անձի կյանքն ու հասարակության անվտանգությունն ավելի կարևորելով` օրենքը նախատեսում է առանձին դեպքերում անհրաժեշտ բժշկական միջամտության իրականացման հնարավորություն` հիշյալ համաձայնության բացակայության պայմաններում:

 

Հեղինակ. Սուրեն Քրմոյան ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի ղեկավար Անի Մանուչարյան ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբան
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 1.2013
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Առանձնացվեցին տարվա կարևոր անելիքները
Առանձնացվեցին տարվա կարևոր անելիքները

ՀՀ առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը տարեսկզբին անցկացրած գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձավ 2013թ. համակարգի առջև ծառացած գերակա չորս խնդիրներին...

Քննարկվեցին մոր և մանկան առողջության պահպանման խնդիրները
Քննարկվեցին մոր և մանկան առողջության պահպանման խնդիրները

ՀՀ առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած կլոր սեղան-քննարկումը նվիրված էր մոր և մանկան առողջության պահպանմանը և նորածնային սկրինինգի ծրագրերին, որոնք վերջին տարիներին դասվում են ՀՀ Կառավարության, և մասնավորապես, առողջապահության նախարարության գերակա խնդիրների շարքին...

Ուրվագծվում են համագործակցության նոր եզրեր

ՀՀ առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը վերջերս ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկապինիին և մարդասիրական առաքելությամբ Հայաստանում գտնվող «ONLIUS CARDIO-TUSCANIA» թիմի անդամներին...

Միքայել Նարիմանյանը` ԵՊԲՀ ռեկտոր
Միքայել Նարիմանյանը` ԵՊԲՀ ռեկտոր

2012թ.-ի դեկտեմբերին կայացավ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման խորհրդի նիստը, որը վարում էր խորհրդի նախագահ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը...

Անվանի գիտնականի հիշատակին.Հանրապետության ախտաբանաանատոմիական գիտական դպրոցի հիմնադիր Արտաշես Հայկի Բեգլարյանը կլիներ 92 տարեկան

Վերջերս Երևանի Մխիթար Հերացու անվան ՊԲՀ-ում տեղի ունեցած ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, մեծանուն գիտնական, պրոֆեսոր Արտաշես Հայկի Բեգլարյանի կիսանդրու բացման արարողությանը ներկա էին ՀՀ առողջապահության նախարար Դ.Դումանյանը...

Երկու հոբելյաններ.ՀՀ բժշկական գիտությունների ակադեմիան Աշոցքում
Երկու հոբելյաններ.ՀՀ բժշկական գիտությունների ակադեմիան Աշոցքում

1997թ. ստեղծված ՀՀ բժշկական գիտությունների ակադեմիան (ՀՀ ԲԳԱ) համալրված է հանրապետության առաջատար բժիշկ գիտնականներով, որոնք ներկայացնում են բժշկագիտության բոլոր բնագավառները...

Մարդու գենոմ` ուսումնասիրության հեռանկարներ

«Մարդու գենոմ» նախագծի ավարտից անցել է տասը տարի: Գիտության ողջ պատմության ընթացքում այն կենսաբանական-հետազոտական առավել հավակնոտ ծրագիրն էր...

Արդյո՞ք ապագա մայրիկը գիտի իր իրավունքները

«Կա մի հիասքանչ էակ, որին մենք միշտ պարտք ենք` դա մայրն է»:

Ն.Ա. Օստրովսկի

Իրավամբ սա այն պարտքն է, որը երբեք չենք կարող հատուցել, բայց փոխարենը կարող ենք ապագա մայրիկի համար ապահովել այնպիսի պայմաններ, որոնց շնորհիվ վերջինս իրեն ապահով, պաշտպանված ու գնահատված կզգա...

Ինտելեկտը եվ միկրոտարրերը
Ինտելեկտը եվ միկրոտարրերը

Մասնագետները կարևորում են մեկ տարեկանից մեծ երեխաների հավասարակշռված սննդակարգը, քանի որ այդ տարիքում է ձևավորվում նրանց սննդի ռեժիմը: Հաճախ երեխան անհրաժեշտ քանակությամբ օգտակար սնունդ չի ստանում...

«VISION»-Ի Հետ` 21-րդ դար
«VISION»-Ի Հետ` 21-րդ դար

Ըստ վիճակագրական տվյալների, այսօր կենսաբանորեն ակտիվ հավելումներ (ԿԱՀ) օգտագործում է զարգացած երկրների բնակչության 60-80%-ը: ԿԱՀ-երը համեմատաբար նոր են մուտք գործել ԱՊՀ երկրներ. այսպես...

Ճիշտ ախտորոշումը` բուժման գրավական
Ճիշտ ախտորոշումը` բուժման գրավական

Հարցազրույց կենսաբանական համակարգերի միջազգային ինստիտուտի բժշկական ախտորոշիչ կենտրոնի երևանյան մասնաճյուղի տնօրեն Արսեն Թորոսյանի հետ

Ե՞րբ է բացվել կենսաբանական համակարգերի միջազգային ինստիտուտի բժշկա-ախտորոշիչ կենտրոնի երևանյան մասնաճյուղը և ի՞նչ նպատակով...

Քանի դեռ ողջ-առողջ եմ, երազում եմ, որ սաներիցս գոնե մեկը դառնա օլիմպիական չեմպիոն...
Քանի դեռ ողջ-առողջ եմ, երազում եմ, որ սաներիցս գոնե մեկը դառնա օլիմպիական չեմպիոն...

Հարցազրույց աշխարհի քառակի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի եռակի չեմպիոն, լեգենդար մարմնամարզիկ Ալբերտ Ազարյանի հետ

Պարոն Ազարյան, դուք սպորտին` մարմնամարզությանն եք նվիրել Ձեր ամբողջ կյանքը, և, որքանով ես եմ տեղյակ, բավականին առողջ եք մինչ այժմ` չնայած Ձեր տարիքին: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված, որքանո՞վ են փոխկապակցված պրոֆեսիոնալ սպորտն ու առողջ ապրելակերպը...

Ամբուլատոր պայմաններում թոքաբորբերի եվ բրոնխիտների բուժումը մանկաբուժական պրակտիկայում

Մանկական հիվանդությունների և մահացության կառուցվածքում շնչառական օրգանների հիվանդությունները զբաղեցնում են երրորդ տեղը` պերինատալ ախտաբանություններից և բնածին արատներից հետո...

Ամենամեծ գեղձը` լյարդից հետո (ենթաստամոքսային գեղձ)

Սիրելի հետաքրքրասեր բարեկամ, մեր հանդեսի նախորդ համարների ՙՃանաչիր քո օրգանիզմը՚ խորագրի տակ տպագրված հոդվածները ձեզ ծանոթացրել են մարդու օրգանիզմում գործող տարբեր գեղձային օրգանների, բջիջների գործունեությանը...

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ