Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Լաբորատոր հետազոտություններ

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում

Էրիթրոցիտներ (RBC)


Արյան կարմիր մարմնիկներն են, առանց կորիզի տափակ բջիջներ են, որոնք հյուսվածքներին մատակարարում են թթվածնով և դրանցից հեռացնում են նյութափոխանակության արգասիք հանդիսացող հիմնական «շլակը»՝ ածխաթթու գազը։ Արյան կարմիր մարմնիկների՝ այսպես կոչված էրիթրոցիտների մակարդակի նվազեցումը վկայում է հյուսվածքներում թթվածնի հնարավոր անբավարարության մասին։ Էրիթրոցիտների քանակի ավելացումը կարող է խոսել արյան խտացման և թրոմբոզի առաջացման վտանգի մասին։


Նորմայում.

 

  • Տղամարդկանց համար՝ 4.3 – 6.2 х 1012/լ
  • Կանանց համար՝ 3.8 – 5.5 х 1012/լ
  • Երեխաների համար՝ 3.8 – 5.5 х 1012/լ։
 
Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Հեմոգլոբին (HGB, Hb)


էրիթրոցիտի հիմնական սպիտակուցն է, որն ունի բարձր քիմիական խնամակցություն թթվածնի և ածխաթթու գազի նկատմամբ։ Հենց նրա վրա են տեղափոխվում օրգանիզմի հյուսվածքների համար կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող գազի մոլեկուլները և հյուսվածքներից հեռացվում օրգանիզմի հիմնական «շլակը»՝ ածխաթթու գազը։ Հեմոգլոբինի նվազումը ուղղակիորեն խոսում է սակավարյունության առկայության մասին, իսկ բարձրացումը հանդիսանում է օրգանիզմի ջրազրկման կամ արյան խտացման հետևանք։


Նորմայում.


120-140 գ/լ


ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (RDWC) տոկոսային ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս, թե որքանով է արյան նմուշում առկա ամենամեծ տրամագծով էրիթրոցիտը տարբերվում ամենափոքրից։ 15%-ից ավել տարբերությունը վկայում է անիզոցիտոզի մասին, որը սակավարյունության բնորոշ նշան է։


Նորմայում՝ 11,5 – 14,5%։

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


ԷՐԻԹՐՈՑԻՏԻ ԾԱՎԱԼԸ (MCV) էրիթրոցիտների միջին չափի բնութագիրն է և արյան կարմիր բջիջների գնահատման և տարբերակման ևս մեկ գործոն, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել սակավարյունությունը։ Ցուցանիշի նվազումը վկայում է երկաթդեֆիցիտային կամ միկրոցիտար սակավարյունության մասին, բարձրացումը խոսում է ֆոլաթթվի ( վիտամին В12) անբավարարության մասին, որն էլ վկայում է մեգալոբլաստային սակավարյունության առկայության մասին։


Նորմայում՝ 80 – 100 ֆլ։


ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՈՒՄ ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ (MCH) գործոն է, որի նվազեցումը վկայում է երկաթդեֆիցիտային սակավարյունության մասին, իսկ բարձրացումը՝ մեգալոբլաստային սակավարյունության մասին։

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Նորմայում` 26-35 gu (pg)։


ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՈՒՄ ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆ (MCHC) չափազանց կարևոր և բավական հազվադեպ ցուցանիշ է, որի բարձրացումը վկայում է օրգանիզմում քողարկված բորբոքային պրոցեսների, չարորակ ուռուցքների և սակավարյունությունների մասին։ Նվազեցումը կարող է խոսել էրիթրոցիտների քանակի ավելացման մասին։


Նորմայում` 30 – 370 գ/լ։


ՀԵՄԱՏՈԿՐԻՏԸ (HCT) ցուցանիշ է, որը որոշում է արյան ընդհանուր ծավալում էրիթրոցիտների ծավալը։ Բարձր հեմատոկրիտը վկայում է էրիթրոցիտների բարձր պարունակության մասին (էրիթրոցիտոզ), որը լինում է ջրազրկման ժամանակ։ Հեմատոկրիտի նվազեցումը ևս սակավարյունության հայտնաբերման գործոն է։ Այն կարող է նաև վկայել արյան հեղուկ մասի ոչ նորմալ աճի մասին։ Նորմատիվներն ունեն սեռային տարբերություններ. տղամարդկանց համար նորմալ հեմատոկրիտը 39 – 49% է, կանանց համար 35 – 45%, ինչը պայմանավորված է ամենամսյա արյան կորուստով։

 

 

Թրոմբոցիտներ (RLT)


Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս արյան մեկ լիտրի մեջ այն բջիջների քանակը, որոնք պատասխանատու են կարծր կոնգլոմերատների առաջացմամբ էրիթրոցիտների միաձուլման համար, որոնք անոթների վնասման դեպքում խոչընդոտում են արյունահոսությանը: Թրոմբոցիտների մակարդակի բարձրացում դիտվում է փայծաղի հեռացումից հետո և մի շարք այլ հիվանդությունների դեպքում: Ցուցանիշի նվազումը վկայում է լյարդի ցիրոզի, իդիոպաթիկ թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրայի, ապլաստիկ սակավարյունության կամ արյան բնածին հիվանդությունների մասին:


Նորմայում` 180-320 х 10*9 բջ/լ:

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Գրանուլոցիտներ (GRA, GRAN):


Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս հումորալ իմունիտետի սպեցիֆիկ բջիջների քանակն` արյան մեկ լիտրում: Գրանուլոցիտների քանակն աճում է բորբոքային գործընթացների ժամանակ, նվազում է որոշ դեղորայքի ազդեցությամբ, ապլաստիկ սակավարյունությունների և համակարգային կարմիր գայլախտի դեպքերում:


Նորմայում` 1,2-6,8 х 10*9/լ

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Լեյկոցիտներ (WBC)


Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս արյան մեկ լիտրում սպիտակ մարմնիկների քանակը: Նրանց գլխավոր ֆունկցիան օրգանիզմը մանրէներից պաշտպանելն է: Լեյկոցիտների բարձր քանակը վկայում է օրգանիզմում բակտերիալ գրոհի առաջացման և զարգացման մասին: Լեյկոցիտների մակարդակը նվազում է արյան հիվանդությունների, որոշ սպեցիֆիկ վարակների և դեղերի ընդունման դեպքում:


Նորմայում` 4,0 – 9,0 х 10*9 բջ/լ


• Գրանուլոցիտներ (GRA, GRAN): Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս հումորալ իմունիտետի սպեցիֆիկ բջիջների քանակն` արյան մեկ լիտրում: Գրանուլոցիտների քանակն աճում է բորբոքային գործընթացների ժամանակ, նվազում է որոշ դեղորայքի ազդեցությամբ, ապլաստիկ սակավարյունությունների և համակարգային կարմիր գայլախտի դեպքերում:


Նորմայում` 1,2-6,8 х 10*9/լ

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Մոնոցիտներ (MON)


Լեյկոցիտների տարատեսակ են, որոնց քանակն առանձին են հաշվում: Արյան այս խոշսր բջիջները վերածվում են մակրոֆագերի, որոնց հիմնական ֆունկցիան մանրէների և օրգանիզմի մահացած բջիջների կլանումը և վերամշակումն է: Մոնոցիտների քանակի ավելացումը բնորոշ է վարակիչ հիվանդություններին, ռևմատոիդ արթրիտին և արյան որոշ հիվանդություններին: Մոնոցիտների քանակի նվազում հաճախ տեղի է ունենում իմունասուպրեսորների՝ իմունիտետն ընկճող պատրաստուկների ազդեցությամբ, ինչպես նաև ծանր վնասվածքներից, վիրահատություններից կամ երկար քաղցից հետո:


Նորմայում` 0.1-0.7 х 10*9/լ, , երբեմն գրանցվում է որպես MON% 4–10%:

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Լիմֆոցիտներ (LYM, LY%)


Լիմֆոցիտները լեյկոցիտների տարատեսակ են, որոնք առկա են նորմալ արյան մեջ: Լիմֆոցիտները մասնագիտացված են վիրուսների և որոշ մանրթների դեմ պայքարելու մեջ և պատկանում են հումորալ իմունիտետի բջիջներին: Այս ցուցանիշն աճում է վիրուսային վարակների, ճառագայթային հիվանդության, որոշ դեղերի ընդունման և արյան հիվանդությունների դեպքում: Նվազում է տարբեր իմունային անբավարարությունների ժամանակ, որոնք բնորոշ են երիկամային անբավարարությանը, իմունասուպրեսորների ընդունմանը, երկարատև քաղցին, գերհոգնածությանը, ՄԻԱՎ-ին:


Նորմայում` 1,2 - 3,0х10*9/լ, երբեմն գրանցվում է որպես LY% 25-40%

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԾԱՆՈՒՄ: ԱՐՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ


Երբեմն կարելի է հանդիպել անգլերեն լեզվով արյան հետազոտության արդյունքներ: Միշտ չէ, որ անմիջապես հաջողվում է հասկանալ արյան ընդհանուր կլինիկական կամ կենսաքիմիական հետազոտության տվյալների կրճատումները:


Ստորև արյան ընդհանուր հետազոտության տվյալների ընդունված վերծանումն է անգլերեն լեզվով:


WВС՝ լեյկոցիտներ
RВC՝ էրիթրոցիտներ
HGB՝ հեմոգլոբին
HCT՝ հեմատոկրիտ
PLT՝ թրոմբոցիտներ


Էրիթրոցիտային ինդեքսներ (MCV, МСН, MCHC).


MCV՝ էրիթրոցիտների միջին կորպուսկուլյար ծավալ
МСН՝ արյան գունային ցուցանիշ
MCHC՝ էրիթրոցիտում հեմոգլոբինի միջին կոնցենտրացիան, որը նորմայում 320-370գ/լ


Թրոմբոցիտային ինդեքսներ (МРV, PDW, РСТ): Նշում.


# բացարձակ պարունակությունը
% հարաբերական պարունակությունը


Լեյկոցիտային ինդեքսներ.


LYМ% (LY%)` լիմֆոցիտներ
МХD% ՝ մոնոցիտներ, բազոֆիլներ և էոզինոֆիլներ, նորման կազմում է 5-10%
МХD#՝ նորման կազմում է 0,2-0,8 х 109/լ:
NEUТ%, NEUТ# ՝ նեյտրոֆիլներ
MON#,MON՝ մոնոցիտներ
ЕО#,ЕО%՝ էոզինոֆիլներ
ВА#, ВА%՝ բազոֆիլներ
IММ# , IММ%՝ ոչ հասուն գրանուլոցիտներ АТL#, АТL%՝ ատիպիկ լիմֆոցիտներ
GR# , GR%՝ գրանուլոցիտներ


Էրիթրոցիտային ինդեքսներ.


RВС/НСТ, HGB/RВC, НGВ/НСТ, RDW,RDW-SD, RDW-CV, P -LCR,
ESR (ԷՆԱ) (էրիթրոցիտների նստեցման արագություն)

med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հերպես (herpes simplex virus 1,2), igg հակամարմիններ հետազոտության նկարագրությունը. abmed.am
Հերպես (herpes simplex virus 1,2), igg հակամարմիններ հետազոտության նկարագրությունը. abmed.am

1, 2 տիպ հերպեսի (Herpes simplex virus) IgG հակարմինների հետազոտությունն իրականացվում է արյան մեջ առաջին և երկրորդ տիպի հերպեսի վիրուսների նկատմամբ G իմունոգլոբուլինների (հակամարմինների) որոշման համար...

Հեշտոցային քսուկների մանրադիտակային հետազոտում. abmed.am
Հեշտոցային քսուկների մանրադիտակային հետազոտում. abmed.am

Հետազոտման մեթոդը՝ մանրադիտակային:

Հետազոտության նյութը՝ քերուկ հեշտոցից, արգանդի վզիկից, միզուկից:

Նախապատրաստում: Հետազոտման նյութը վերցվում է բժիշկ-ուրոլոգի կամ գինեկոլոգի կողմից...

Ախտորոշում Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա
Արյունահոսության ժամանակի որոշում (ըստ այվի). abmed.am
Արյունահոսության ժամանակի որոշում (ըստ այվի). abmed.am

Հետազոտության նյութը. մազանոթային արյուն


Հետազոտության եղանակը. մաշկի ստանդարտ վնասման պահից մինչև արյունահոսության դադարեցման ժամանակի որոշում...

Ախտորոշում
Բիոմարկերներ. biostem.am
Բիոմարկերներ. biostem.am

Բիոմարկերներն արյան հատուկ սպիտակուցներ են, ինդիկատորներ, որոնցով կարելի է որոշել այս կամ այն հիվանդության զարգացման հավանականությունը: Իլլինոյսի Համալսարանի հետազոտողների խումբն անհաս նորածինների պորտալարային...

Մեզի տարբեր հետազոտությունների հանձնման կանոնները. abmed.am
Մեզի տարբեր հետազոտությունների հանձնման կանոնները. abmed.am

Նախքան մեզի հետազոտությունը խորհուրդ չի տրվում այնպիսի մրգեր և բանջարեղեն ընդունել, որոնք կարող են ազդել մեզի գույնի վրա, ինչպիսիք են` ճակնդեղը, գազարը և այլն, միզամուղների ընդունումը նույնպես արգելվում է...

Ախտորոշում
Խորխի քննության նախապատրաստում. abmed.am
Խորխի քննության նախապատրաստում. abmed.am

Բերանի խոռոչի մանրակրկիտ լվացումից հետո (ատամների մաքրում և ողողում` եռացրած ջրով) ստերիլ տարայի մեջ հավաքում են առավոտյան խորխի չափաբաժինը: Ախտորոշիչ արժեք է ներկայացնում լորձային կամ լորձաթարախային...

Ախտորոշում
Բկանցքից` քսուկ և մանրէաբանական հետազոտություն. abmed.am
Բկանցքից` քսուկ և մանրէաբանական հետազոտություն. abmed.am

Շատ կարևոր է նախքան բկանցքի քսուկ վերցնելը և մանրէաբանական հետազոտությունից ձեռնպահ մնալ սննդի ընդունումից և ատամները լվանալուց: Խմել կարելի է: Սնունդը, ատամի մածուկը և, նույնիսկ, վերջինիս մնացորդներն...

Ախտորոշում
Ինչպես նախապատրաստվել կղանքի հետազոտություն հանձնելուն. abmed.am
Ինչպես նախապատրաստվել կղանքի հետազոտություն հանձնելուն. abmed.am

Կղանքի քննություն հանձնելուց 3-4 օր առաջ դադարեցնել լուծողականների, գերչակի և վազելինի յուղի, ակտիվացված ածուխի (սորբենտների) ընդունումը և ուղիղաղիքային մոմիկների տեղադրումը: Հոգնայից, ինչպես նաև բարիումի (ռենտգեն հետազոտության ժամանակ) ընդունումից հետո...

Ախտորոշում
Ինչպե՞ս նախապատրաստվել արյան հետազոտություն հանձնելուն. abmed.am
Ինչպե՞ս նախապատրաստվել արյան հետազոտություն հանձնելուն. abmed.am

Ընդհանուր կանոնները հայտնի են, սակայն ավելորդ չէ նախքան արյան ցանկացած հետազոտություն հանձնելը վերհիշել ամենակարևոր կետերը...

Ախտորոշում
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. պիգմենտներ, ֆերմենտներ. abmed.am
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. պիգմենտներ, ֆերմենտներ. abmed.am

Ընդհանուր բիլիռուբին: Դեղին պիգմենտ է՝ բաղկացած ուղղակի և անուղղակի բիլիռուբիններից: Նորման կազմում է 3,4–17,1 մկմոլ/լ: Բարձր արժեքներ հիմնականում դիտվում են լյարդի գործունեության լուրջ խանգարումների դեպքում...

Ախտորոշում
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. անօրգանական նյութեր և վիտամիններ. abmed.am
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. անօրգանական նյութեր և վիտամիններ. abmed.am

Վիտամին В12


Մասնակցում է կարմիր ոսկրածուծի կողմից էրիթրոցիտների արտադրման և հասունացման գործընթացին...

Ախտորոշում
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. ածխաջրեր . abmed.am
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. ածխաջրեր . abmed.am

  • Գլյուկոզա
 

Գլյուկոզան օրգանիզմի բոլոր բջիջների և հյուսվածքների համար էներգիայի աղբյուր է:
Արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի նորման համարվում է...

Ախտորոշում
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. ճարպեր. abmed.am
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. ճարպեր. abmed.am

Խոլեսթերին -ԲԽԼՊ


Աթերոսկլերոզի զարգացման ռիսկի ցուցանիշ է: Բարձր խտության լիպոպրոտեիդները կիրառվում են ճարպերի...

Ախտորոշում
Ի՞նչ է ցույց տալիս արյան կենսաքիմիական հետազոտությունը և ինչպե՞ս է այն իրականացվում. abmed.am
Ի՞նչ է ցույց տալիս արյան կենսաքիմիական հետազոտությունը և ինչպե՞ս է այն իրականացվում. abmed.am

«Արյան կենսաքիմիա» բառակապակցությունը շատերին է ծանոթ, այն տեղեկատվական հետազոտություն է, որը տարբեր մասնագիտացմամբ բժիշկները հաճախ են պացիետներին նշանակում` հիվանդության ախտորոշման համար...

Ախտորոշում
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. սպիտակուցներ. abmed.am
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն. սպիտակուցներ. abmed.am

Ալբումին


Այս սպիտակուցն արտադրվում է լյարդի կողմից, կազմում է արյան պլազմայի մինչև 65%-ը: Տարբեր տարիքում նորմայի արժեքները...

Ախտորոշում

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ