Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ռադիոլոգիա և այրվածքաբանություն

Համակարգչային տոմոգրաֆիայի ծառայություն Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում

Համակարգչային տոմոգրաֆիայի ծառայություն Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում

Պարուրաձև համակարգչային տոմոգրաֆիան (ՊՀՏ) ախտորոշման ամենաժամանակակից մեթոդներից մեկն է, որը թույլ է տալիս իրականացնել բարձր տեղեկատվական ոչինվազիվ հետազոտույուններ:


Համակարգչային տոմոգրաֆիայի (ՀՏ) սենյակում իրականացվում է գլխուղեղի, կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի, հետորովայնային տարածության, փոքր կոնքի, անոթների, քիթ-կոկորդ-ականջ (ЛОР) օրգանների, կմախքի ոսկրերի, ողնաշարի և այլ օրգանների ախտորոշիչ հետազոտություններ: Անհրաժեշտության դեպքում, ախտորոշման ճշգրտությունը բարձրացնելու նպատակով, կատարվում է հետազոտություն ներերակային ցայտուներանգությամբ (կոնտրաստային), այդ թվում բոլյուսային (արագ ընդունում անմիջապես հետազոտությունից առաջ):


Ախտորոշման տվայլ մեթոդը արդյունավետ կիրառվում է տարբեր օրգաններում բարորակ և չարորակ նորագոյացություններ հայտնաբերելու, դրանց բնույթը պարզելու նպատակով, որոշելու տարածվածության աստիճանը, անոթավորումը և այլն:


Նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության մեջ բազմապարույր համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԲՊՀՏ) անփոխարինելի է հեմոռագիկ և իշեմիկ ինսուլտների (ուղեղային արյունաշրջանառության սուր խանգարումներ) ժամանակ ախտահարված օջախի ծավալի և բնույթի ճշգրտման, գանգուղեղային վնասվածքների (գանգի կոտրվածք, վնասում, արյունազեղում) վաղ և ուշացած հետևանքների բացահայտման համար, գլխուղեղի ուռուցքային գոյացությունների, ողնաշարի դեգեներատիվ փոփոխությունների (միջողային սկավառակների (աճառների) արտափքումների (պրոտրուզիա) և ճողվածքների)  հայտնաբերման համար և այլն:


ՊՀՏ-ն լայնորեն և արդյունավետ կիրառվում է վիրաբուժական և թերապևտիկ հիվանդությունների ախտորոշման, վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի, քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդությունների  ախտորոշման մեջ և այլն:


Համակարգչային տոմոգրաֆիայի մեթոդը թույլ է տալիս հետազոտել` գլուխը և գլխուղեղը, քթի հավելյալ ծոցերը, ծնոտները, պարանոցը, ողնաշարը (ողերի մարմինը և աճառը), կրծքավանդակի օրգանները (թոքերը և միջնորմը), որովայնի խոռոչը և առանձին օրգանները` լյարդը, լեղապարկը, ենթաստամոքսային գեղձը, փայծաղը, հետորովայնային տարածությունը, մակերիկամները, երիկամները, միզածորանները, փոքր կոնքի օրգանները (միզապարկ, շագանակագեղձ, արգանդ, ձվարաններ, ուղիղ աղիք), ոսկրերը և հոդերը:


ՊՀՏ-ն թույլ է տալիս իրականացնել հիվանդի կարճատև և անցավ ախտորոշիչ հետազոտում:


Ախտորոշման բաժանմունքում տեղադրված է Siemens ընկերության Somatom Emotion տոմոգրաֆ: Ներերակային ցայտուներանգային հետազոտությունները կատարվում են բարձրորակ ոչիոնային յոդ պարունակող ցայտուներանգային պատրաստուկներով` Օմնիպակ, Օպտիրեյ և Ուլտրավիստ:


ՀՏ կաբինետն աշխատում է շուրջօրյա:

 

ՀՏ անցկացման ցուցումներ`


Գլխուղեղ

 

 1. Սուր ներգանգային արյունազեղման կասկած (վնասվածքային և ոչվնասվածքային ծագման)
 2. Ուղեղային արյունաշրջանառության սուր խանգարում
 3. Սուր ենթաոստայնային (սուբարախնոիդալ) արյունազեղում
 4. Զարկերակաերակային անևրիզմայի (անոթալայնանքի) կասկած
 5. Գլխուղեղի և ուղեղաթաղանթների առաջնային, երկրորդային և կրկնվող ուռուցքների կասկածներ
 6. Երեխաների մոտ գլխուղեղի զարգացման արատներ
 7. Օջախային բորբոքային պրոցեսներ (թարախակույտ (աբսցես), գրանուլյոմա և այլն)

 

Ակնակապիճներ

 

 1. Ակնակապիճների և գանգաակնակապիճային շրջանի ծավալյանի գոյացություններ
 2. Անհայտ պատճառագիտության էկզոֆթալմ
 3. Վնասվածքներ

 

Դիմային գանգ

 

 1. Հավելյալ ծոցերի բորբոքային հիվանդություններ
 2. Հավելյալ ծոցերի ուռուցքային հիվանդություններ
 3. Վնասվածքներ
 4. Ատամային պատվաստների վիրահատությունների պլանավորում

 

Կրծքավանդակ

 

 1. Թոքեր և թոքամիզ
 2. Տարածված (դիսեմինացված)պրոցեսներ թոքերում
 3. Թոքերում առաջնային ուռուցքի կասկած
 4. Հիվանդի մոտ չարորակ նորագոյացության առկայության դեպքում թոքերում և թոքամզում թաքնված մետաստազների հայտնաբերում
 5. Ռենտգենային հետազոտության տվյալներով թոքամզի ուռուցքի կասկած
 6. Թոքերի վիճակի գնահատում ենթադրյալ ուռուցքային ծագման թոքամզային զանգվածային ներթորանքի (էքսուդադտ) ժամանակ
 7. Ավշային համակարգի հիվանդություններ` ավշահանգույցների ենթադրյալ ախտահարումով

 

Որովայնի խոռոչի օրգաններ

 

 1. Վնասվածքային պատռվածքի, արյունահոսության կասկած
 2. Ճարպային հեպատոզի և հեմոքրոմատոզի ախտորոշում
 3. Ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդության (ուռուցքներ, բշտեր (կիստա)) կասկած
 4. Որովայնի խոռոչի առաջնային և երկրորդային նորագոյացություններ
 5. Որովայնի խոռոչի ազատ և պարկավորված ներթորանքի տարբերակիչ ախտորոշում

 

Հետորովայնային տարածության օրգաններ

 

 1. Աորտայի որովայնային հատվածի անևրիզմա (լայնանք)
 2. Հետորովայնային տարածությունում ուռուցքի կասկած
 3. Հետորովայնային թարախակույտ, հեմատոմա
 4. Հետորովայնային ավշահանգույցների ախտահարում հեմոբլաստոզի ժամանակ
 5. Մետաստազներ հետորովայնային ավշահամգույցներում

 

 

Երիկամներ

 

 1. Երիկամի ուռուցքի կասկասծ
 2. Չգործառնող երիկամ ըստ ռենտգենային-ռադիոմիջուկային (ռադիոնուկլեիդային) հետազո¬տության տվյալների
 3. Երիկամի վնասվածք
 4. Միզաքարային հիվանդություն

 

 

Փոքր կոնքի օրգաններ


Կոնքային շրջանի ծավալային գոյացություններ


ՀՏ անցկացման հակացուցումներ`

 

 1. Բացարձակ հակացուցումներ չկան
 2. Հարաբերական հակացուցումներ`
 • հղիություն
 • հիվանդի ընդհանուր ծանր վիճակ
 • հիվանդի ոչնույնական (ոչադեկվատ) վարքագիծ:

 

Ցայտուներանգային ուժեղացման ժամանակ բացարձակ հակացուցում է յոդպարունակող պատրաստուկների նկատմամբ բարձր զգայնության առկայությունը:


Հղիության ժամանակ` կիրառում միայն կենսական ցուցումներով (նորմայում պատրաստուկը չի անցնում արյուն-ընկերքային պատնեշը): Հատուկ զգուշավորություն է պահանջվում երիկամային ֆիլտրացիայի նվազման և լյարդի գործունեության խանգարումների դեպքում:

Հիվանդների նախապատրաստումը ՀՏ անցկացման`

Հետազոտության անվանում Հիվանդի նախապատրաստում
   
 • Գլխուղեղ
 • Թուրքական թամբ
 • Ակնակապիճներ
 • Քթի հավելյալ ծոցեր
 • Ողնաշար (նշել բաժինը և առավելագույնը 3 սկավառակ)
 • Կրծքավանդակ (թոքեր, միջնորմ)
 • Կաթնագեղձ
 • Փափուկ հյուսվածքներ (գլխի, պարանոցի, կրծքավանդակի, որովայնի պատի)
Նախապատրաստում չի պահանջվում
Որովայնի խոռոչի օրգաններ և հետորովայնային տարածություն Փոքր կոնքի օրգաններ    6-8 ժամ քաղցած վիճակ հետազոտությունից առաջ: Չծխել, մաստակ չծամել: Պատրաստել լուծույթ` 2 սրվակ (40մլ) յոդ պարունակող ցայտուներանգ նյութ (76% ուրոգրաֆինը նոսրացնել 2 լիտր ջրում (նյութով սրվակները և լուծույթը պահել մութ տեղում: 1) 1լ ստացված լուծույթից խմել հետազոտությունից 14-12 ժամ առաջ: 2) 500մլ լուծույթից խմել հետազո¬տությունից 1.5-1 ժամ առաջ: 3) Լուծույթի մնացած մասը` 500մլ խմել անմիջապես հետազոտությունից առաջ (բժշկի հրահանգով):

   
  

Սկզբնաղբյուր. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հինգ հարց ճառագայթային բուժման մասին. oncology.am
Հինգ հարց ճառագայթային բուժման մասին. oncology.am

1.  Ի՞նչ է ճառագայթային բուժումը

Ճառագայթային բուժումը բարձր էներգիայի իոնացնող ճառագայթների կիրառումն է տարբեր...

Ուռուցքաբանություն
Վերին վերջույթների անոթների ուլտրաձայնային հետազոտություն. ultraimaging.am
Վերին վերջույթների անոթների ուլտրաձայնային հետազոտություն. ultraimaging.am

Վերին վերջույթների անոթների ուլտրաձայնային հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս գնահատել երկու ձեռքերի երակների և զարկերակների վիճակը, հետազոտել անոթներում,  դեպի օրգաններ և հյուսվածքներ արյան հոսքի...

Ախտորոշում
Այրվածքներ բուժելու 4 տնական միջոց. med.news.am
Այրվածքներ բուժելու 4 տնական միջոց. med.news.am

Պատկերացրեք, որ դուք վերադառնում եք  աշխատանքից (հատկապես, եթե դուք գտնվում եք մետրոյում), իսկ Ձեր առջեւ նստած մարդը, ով մի ձեռքով խաղում է հեռախոսով...

Կանխարգելում և բուժում տանը
Ճառագայթային թերապիայի հետևանքները
Ճառագայթային թերապիայի հետևանքները

Շատ մարդկանց համար ուռուցքաբանական հիվանդություններն այլևս դատավճիռ չեն դառնում, քանի որ ախտորոշման, բուժման և պահպանող թերապիայի ժամանակակից մեթոդները օգնում են բուժվել այդ հիվանդություններից և շարունակել նորմալ ապրել...

Բուժում Ուռուցքաբանություն Առողջապահության լրատու 3-4.2013
ՆԱԻՐԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ. Ռադիոլոգիան ժամանակակից ստոմատոլոգիայում
ՆԱԻՐԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ. Ռադիոլոգիան ժամանակակից ստոմատոլոգիայում

Մեր հյուրն է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ռենտգեն բաժանմունքի վարիչ Նաիրա Վազգենի Մինասյանը, ում հետ քննարկեցինք ժամանակակից ստոմատոլոգիայի բնագավառում  ռադիոլոգիային և ռադիոախտորոշմանը վերաբերող հրատապ հարցեր...

Ախտորոշում Ստոմատոլոգիա Բժշկի ընդունարանում Բժիշկներ
ՈՒԼՏՐԱԻՄԻՋԻՆԳ. հանդիպում Ռադիոլոգիայի գիտամեթոդական ախտորոշիչ կենտրոնի բժշկական գծով տնօրեն, դոցենտ, բ.գ.թ. Արամ Քոչարյանի հետ
ՈՒԼՏՐԱԻՄԻՋԻՆԳ. հանդիպում Ռադիոլոգիայի գիտամեթոդական ախտորոշիչ կենտրոնի բժշկական գծով տնօրեն, դոցենտ, բ.գ.թ. Արամ Քոչարյանի հետ

Ինչքան էլ հաստատուն քայլերով առաջ գնա բժշկությունը, նրա կարևոր հատվածը ախտորոշումն է:  Ճառագայթային ախտորոշման մագնիսական-ռեզոնանսային մեթոդն իր տեսակով եզակի է և գործնականորեն չունի հավասարը կենտրոնական...

Ախտորոշում Բժշկի ընդունարանում Բժշկական կազմակերպություններ և կենտրոններ Բժիշկներ
Նորագույն տեխնոլոգիա` հիմնված ցիկլոտրոն իոնային ռեզոնանսի վրա, որը հետապնդում է մի գերնպատակ` բարձրացնել կյանքի որակը
Նորագույն տեխնոլոգիա` հիմնված ցիկլոտրոն իոնային ռեզոնանսի վրա, որը հետապնդում է մի գերնպատակ` բարձրացնել կյանքի որակը

Էնդոգեն ցիկլոտրոն իոնոռեզոնանսը, որը հիմնված է Աբրահամ Լիբոֆի և Կառլ Բլեկմանի հայտնագործությունների հիման վրա, մագնիսական թերապիայի լավագույն տարատեսակ է՝ գերթույլ հաճախականությամբ և ինտենսիվությամբ...

Ախտորոշում Բուժում
Ուլտրաձայնային դոպլերոգրաֆիա (երկակի (դուպլեքս) անոթների)
Ուլտրաձայնային դոպլերոգրաֆիա (երկակի (դուպլեքս) անոթների)

Անոթների ուլտրաձայնային դոպլերոգրաֆիան կիրառվում է անոթներում արյունահոսքի խանգարումները հայտնաբերելու նպատակով: Հետազոտությունն անցկացվում է գլխի, պարանոցի, վերին և ստորին վերջույթների...

Ախտորոշում Սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում
Բիոռեզոնանսային ախտորոշման և բուժման մեթոդներ

Բիոռեզոնանսային ախտորոշման  և բուժման մեթոդները կարելի է բնորոշել որպես XXI դարի բժշկություն և հայտնի է վեգետատիվ ռեզոնանսային թեստ անունով։ Այն բժշկական նոր տեխնոլոգիա է, որի շնորհիվ` թեստային համակարգով...

Ախտորոշում Ընդհանուր ախտորոշիչ ծառայություններ
Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա
Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա

Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա -մեթոդն առաջարկելեն Գոտֆրի Հաունսֆիլդը և Ալան Կորմակը 1972թ., որոնք այս մեթոդի մշակման համար արժանացել ոն Նոբելյան մրցանակի...

Ախտորոշում

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ