Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Հիշարժան տարեթվեր

Մարտի 25­-ը` Ստրկության և տրանսատլանտյան ստրկավաճառության հիշողության միջազգային օր

Մարտի 25­-ը` Ստրկության և տրանսատլանտյան ստրկավաճառության հիշողության միջազգային օր

­«Այդ օրը նշե­լով՝ մենք պետք է հա­կադր­վենք մարդ­կանց վատ որակ­նե­րին, դրա հետ մեկ­տեղ` գո­վեր­գենք ստր­կու­թյան ան­ցյա­լի և ներ­կայի հա­կա­ռա­կորդ­նե­րին, պահպանենք ստրկության մասին հիշողությունը»։

ՄԱԿ­-ի գլ­խա­վոր քար­տու­ղար Պան Գի Մուն


Ստր­կու­թյան և տրան­սատ­լան­տյան ստր­կա­վա­ճա­ռու­թյան զո­հե­րի հի­շա­տա­կի մի­ջազ­գային օրն (Internatioanl Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) ամեն տա­րի նշ­վում է Գլ­խա­վոր Ան­սամբ­լեայի 2007 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17­-ի որոշ­ման հա­մա­ձայն:


Մի­ջազ­գային տա­րեթ­վի խն­դի­րը մարդ­կանց տրան­սատ­լան­տյան առևտ­րի ու ստր­կու­թյան մա­սին հի­շո­ղու­թյան պահ­պա­նումն է, ապա­գա սե­րունդ­նե­րին այդ եր­ևույթ­նե­րի պատ­ճառ­նե­րի ու հետ­ևանք­նե­րի մա­սին իրա­զե­կու­մը: Օր­վա ոչ պա­կաս կար­ևոր նպա­տակ է հա­սա­րա­կու­թյան ռա­սա­յա­կան նա­խա­պա­շար­մունք­նե­րի վտան­գի մա­սին մարդ­կանց տե­ղե­կաց­վա­ծու­թյու­նը։ Այդ ուղ­ղու­թյամբ ՄԱԿ­-ի մաս­նա­գետ­ներն ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի և հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հա­մար ստեղ­ծել են ու­սու­ցո­ղա­կան-լու­սա­վոր­չա­կան ծրա­գիր։


Հի­շար­ժան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը, որոնք շատ երկր­նե­րում ան­ցկաց­վում են մար­տի 25­-ի­ն, նվիր­վում են մի­լիոնա­վոր մարդ­կանց, ով­քեր իրենց ժա­մա­նա­կին դար­ձել են ստր­կու­թյան զո­հեր: Ծրագ­րի մաս­նա­կից­նե­րը փոր­ձում են հաս­կա­նալ, ով­քե՞ր են եղել այդ մար­դիկ, ինչ­պե՞ս են դա­սա­վոր­վել նրանց ճա­կա­տագ­րե­րը, ի՞նչ հի­շո­ղու­թյուն­ներ են պահ­պան­վել նրանց մա­սին:


Անդ­րատ­լան­տյան ստր­կա­վա­ճա­ռու­թյու­նը, որը շա­րու­նակ­վել է 400 տա­րի, մարդ­կանց բնա­կա­տե­ղից հե­ռա­վոր երկր­ներ բռ­նի տե­ղա­փո­խ­ման մարդ­կու­թյան պատ­մու­թյան տարեգրության մեջ դար­ձել է ամե­նա­մաս­սա­յա­կա­նը։ ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՈ­-ի գնա­հա­տա­կան­նե­րով, այդ դա­րաշր­ջա­նում Աֆ­րի­կայից տե­ղա­հան­վել է 25-30 մի­լիոն մարդ: Գե­րի­նե­րին շղ­թա­յա­կապ տա­նում էին Հյու­սի­սային և Հա­րա­վային Ամե­րի­կայի երկր­ներ: Չորս հա­րյու­րա­մյա­կի ըն­թաց­քում Ատ­լան­տյան օվ­կիանո­սի հա­տա­կը վե­րած­վել է այն մի­լիոնա­վոր մարդ­կանց ընդ­հա­նուր գե­րեզ­մա­նի, ով­քեր չեն դի­մա­կայել դժ­վար ճա­նա­պար­հին, մի­լիոնա­վոր մար­դիկ էլ մա­հա­ցել են տան­ջանք­նե­րի և հյու­ծիչ ստր­կային աշ­խա­տան­քի հետ­ևան­քով:

Սկզբնաղբյուր. calend.ru
Լուսանկարը. goddesssaintnoblewomannun.blogspot.com
Թարգմանությունը. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Մայիսի 17-ը` Հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր:
Մայիսի 17-ը` Հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր:

Հոմոֆոբիա տերմինն առաջացել է հունարեն homо- միանման և  phоbos- վախ բառերից: Այս տերմինը շրջանառության մեջ է դրվել 1972 թ.: Մինչ այդ երևույթը, որն այսօր կոչվում է հոմոֆոբիա, հասարակական նորմա էր...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 15-ը` ՁԻԱՀ-ից մահացած մարդկանց հիշատակի համաշխարհային օր
Մայիսի 15-ը` ՁԻԱՀ-ից մահացած մարդկանց հիշատակի համաշխարհային օր

ՄԻԱՎ վարակի համաճարակն իր ներգործությամբ և կործանարար չափերով աշխարհում արտակարգ իրավիճակ է ստեղծել: Առաջին անգամ արձանագրվելով 1981թ.-ին ԱՄՆ-ում, այսօր ՄԻԱՎ վարակը տարածվել է բոլոր մայրցամաքներում...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 13-ը Հայաստանում Համբարձման օրն է
Մայիսի 13-ը Հայաստանում Համբարձման օրն է

Համբարձումը Հայաստանում որպես տոն հաստատվել է IV-V դարերում և տոնվում է Սուրբ Զատիկից քառասուն օր անց: Հարություն առնելուց հետո Քրիստոսը դեռ քառասուն օր երևաց աշակերտներին ու Աստծո Արքայության մասին խոսեց...

Ամեն ինչ տոն օրերի մասին Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 11-ը Մայրերի օրն է
Մայիսի 11-ը Մայրերի օրն է

Ամեն տարի մայիսի երկրորդ կիրակի օրը եվրոպական շատ երկրներում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Չինաստանում և Ճապոնիայում նշվում է ամենալուսավոր և ամենաբարի տոներից մեկը՝ Մայրերի օրը...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 9-ը Հաղթանակի օրն է
Մայիսի 9-ը Հաղթանակի օրն է

Պատերազմը միշտ անսպասելի է սկսվում, թեև մեկ սերունդ հետո պատմաբանների համար այն անխուսափելի է թվում: 1941թ. սկսեց ամենասարսափելի, ամենամոտիկ, ամենաթանկ Հայրենական Մեծ պատերազմը: Ասում են, առանց...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 8-ը՝ Կարմիր Խաչի և Կարմիր Կիսալուսնի համաշխարհային օր
Մայիսի 8-ը՝ Կարմիր Խաչի և Կարմիր Կիսալուսնի համաշխարհային օր

Կարմիր Խաչի և Կարմիր Կիսալուսնի համաշխարհային օրը (World Red Cross and Red Crescent Day) նշվում է ամեն տարի մայիսի 8-ին և հաստատվել է շվեյցարացի գործարար, հասարակական գործիչ և հումանիստ...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 5-ը Հաշմանդամների իրավունքների համար պայքարի միջազգային օրն է
Մայիսի 5-ը Հաշմանդամների իրավունքների համար պայքարի միջազգային օրն է

Մեզ մոտ հաշմանդամներ են անվանում, Արևմուտքում՝ առողջության սահմանափակ հնարավորություններով մարդիկ: Մայիսի 5-ին միջազգային հանրությունը նշում է Հաշմանդամների իրավունքների համար պայքարի միջազգային օրը...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 5-ը՝ Մանկաբարձուհու միջազգային օր
Մայիսի 5-ը՝ Մանկաբարձուհու միջազգային օր

Մայիսի 5-ին իրենց մասնագիտական տոնը նշում են մարդիկ, ում հոգատար ձեռքերի շնորհիվ մեզնից շատերն են ծնվել: Ավելի քան երկու տասնամյակ շարունակ մայիսի 5-ը համարվում է Մանկաբարձուհու միջազգային...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 3-ը՝ Արևի համաշխարհային օր
Մայիսի 3-ը՝ Արևի համաշխարհային օր

Արևը Երկրին ամենամոտ գտնվող աստղն է, մնացած բոլորը մեզանից գտնվում են անսահմանորեն հեռու: Օրինակ` մեզ ամենամոտ գտնվող աստղ Պրոքսիման՝ Ալֆա Ցենտավրի համակարգից, Արևից 4,22 լուսային տարի հեռավորության...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 3-ին նշվում է Ասթմայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը
Մայիսի 3-ին նշվում է Ասթմայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը

Ամբողջ աշխարհում ավելի քան 150 միլիոն մարդ տառապում է բրոնխիալ ասթմայից: Հանրության ուշադրությունը բրոնխիալ ասթմայով հիվանդացության աճի խնդրի վրա հրավիրելու նպատակով, 1998 թվականից սկսած, ամեն մայիս ամսվա...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 2-ը ասթմայի համաշխարհային օրն է
Մայիսի 2-ը ասթմայի համաշխարհային օրն է

Յուրաքանչյուր տարի մայիսի առաջին երեքշաբթի օրը նշվում է Ասթմայի համաշխարհային օրը, որը հռչակվել է ԱՀԿ-ի կողմից և անցկացվում է ՙԱսթմայի դեմ գլոբալ նախաձեռնության՚ (Global Initiative for Asthma – GINA) հովանու ներքո: Ամենամյա միջոցառման...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Մայիսի 1-ը տոն՝ նվիրված աշխատանքին (Աշխատանքի օր)
Մայիսի 1-ը տոն՝ նվիրված աշխատանքին (Աշխատանքի օր)

Աշխարհի շատ երկրներում մայիսի 1-ին Աշխատանքի միջազգային օրն է նշվում, որն ի սկզբանե Աշխատավորների համերաշխության միջազգային օր անվանումն էր կրում...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Ապրիլի 28-ը Քիմիական վտանգից մարդու իրավունքների պայքարի օր
Ապրիլի 28-ը Քիմիական վտանգից մարդու իրավունքների պայքարի օր

Ամեն տարի ապրիլի 28-ը Ռուսաստանում նշվում է որպես Քիմիական վտանգից մարդու իրավունքների  պայքարի օր կամ Քիմիական անվտանգության օր...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Ապրիլի 28` Աշխատանքի անվտանգության պաշտպանության համաշխարհային օր
Ապրիլի 28` Աշխատանքի անվտանգության պաշտպանության համաշխարհային օր

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը  (International Labour Organization, ILO, հայերեն՝ ԱՄԿ) ապրիլի 28-ը Աշխատանքի անվտանգության պաշտպանության համաշխարհային օր է  հայտարարել...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ
Ապրիլի 27-ը՝ Անասնաբույժի միջազգային օր
Ապրիլի 27-ը՝  Անասնաբույժի միջազգային օր

Ապրիլի 27-ին իրենց տոնը նշում են ամենաբարի մասնագիտություններից մեկի ներկայացուցիչները՝ անասնաբույժները: Բժիշկները, ովքեր բուժում են թռչուններին և կենդանիներին, իհարկե, չեն սպասում իրենց...

Հիշարժան օրեր, տարեթվեր, տոներ

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ