Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք

Պետական ծրագրեր առողջապահության ոլորտում

Պետական ծրագրեր առողջապահության ոլորտում

2013թ. համար գործադիրը սեպտեմբերի29-ին հաստատեց նաեւ առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերը։ Դրանք են՝ 1. բնակչության հիգիենիկ եւ համաճարակային անվտանգության ապահովումը, 2. բնակչության առողջության առաջնային պահպանումը, 3. մոր եւ մանկան առողջության պահպանումը, 4. բնակչության սոցիալապես անապահով եւ առանձին /հատուկ/ խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնությունը, 5. սոցիալական կախվածություն եւ հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների բուժօգնության եւ դեղերով ապահովումը։


Առողջապահության նախարարությունը մանրամասնում է այդ ծրագրերը։


Բնակչության հիգիենիկ եւ համաճարակային անվտանգության ապահովման ծրագրի նպատակներից է հանրային առողջության բնագավառում բնակչության առողջության պահպանման, վարակիչ (շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող) եւ զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման հարցերի համակարգումը, պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային հսկողությունը։ 2013թ. պետբյուջեից ֆինանսավորվող միջոցառումները ներառում են վարակիչ եւ զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների առաջացման ու դրանց տարածման պատճառների ու պայմանների բացահայտումն (հայտնաբերում) ու քննումը, վարակիչ ու մակաբուծային հիվանդությունների օջախներում հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպումը։ Ֆինանսավորվող միջոցառումները համաճարակաբանական հատուկ ծրագրերի ուղղությամբ ներառում են՝ մալարիայի ներմերումը կանխարգելելը, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման քայլերի ձեռնարկումը, մեր երկրի սահմանային անվտանգության եւ պետական սահմանի համալիր կառավարումը։


Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծրագրի նպատակն է 2013թ. ապահովել առողջության առաջնային պահպանման ոլորտի զարգացման շարունակականությունը, որպես բնակչությանը ցուցաբերվող բժշկական օգնության մատչելիությունը, սոցիալական արդարությունն ու հավասարությունն ապահովող հիմնական օղակի, եւ առողջապահության զարգացման ու բարեփոխումների ամենաարդյունավետ ուղու։ Հաջորդ տարվա՝ առողջության առաջնային պահպանման պետական նպատակային ծրագիրն ուղղվելու է ընտանեկան բժշկության ներդրման շարունակականության ապահովմանը, սոցիալական կախվածություն եւ հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների (սրտանոթային, էնդոկրինոլոգիական ուռուցքաբանական, հակատուբերկուլյոզային, ինֆեկցիոն, հոգեբուժական, նարկոլոգիական, մաշկավեներաբանական եւ այլն) կրճատմանը՝ կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման, բուժման եւ վերականգնողական միջոցառումների գործընթացի բարելավման ճանապարհով։

 

Կարեւոր է նաեւ՝

 

1. ամբուլատոր-պոլիկլինիկական մասնագիտացված ստոմատոլոգիական օգնության իրականացումը՝ մինչեւ 8 տարեկան երեխաներին, 12 տարեկան երեխաներին, 65 տարեկան եւ բարձր տարիքի անձանց, ինչպես նաեւ սոցիալապես անապահով ու հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին։

 

2. Տուբերկուլյոզի վաղ հայտնաբերման եւ կանխարգելման նպատակով խորխի բակտերիոսկոպիկ հետազոտության իրականացումը՝ ռիսկի խմբում ընդգրկված, սոցիալապես խոցելի խմբերի, ինչպես նաեւ հոգեկան ու որոշ քրոնիկական հիվանդություններով (շաքարային դիաբեթ, խոցային հիվանդություն) տառապող անձանց համար։

 

3. Շաքարային դիաբետի վաղ հայտնաբերումն ու կանխարգելումը՝ ռիսկի խմբում ընդգրկված բոլոր անձանց համար։

 

4. Հիպերտոնիկ հիվանդության վաղ հայտնաբերումն ու կանխարգելումը։

 

5. Պարբերական հիվանդության վաղ հայտնաբերում, բարդությունների կանխարգելում եւ բուժում։

 

6. ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման նպատակով ռիսկի խմբում ընդգրկված, սոցիալապես խոցելի խմբերի, ինչպես նաեւ որոշ քրոնիկական հիվանդություններով տառապող անձանց համար, ինչպես նաեւ առողջարանային, ստոմատոլոգիական բուժման ուղեգրվող հիվանդների կամավոր խորհրդատվության եւ հետազոտության կետերի միջոցով արյան հավաքագրման կազմակերպում։

Չբերության հետազոտումն ու բուժումը որոշ դեպքերում՝ անվճար

Մոր եւ մանկան առողջության պահպանման պետական ծրագիրը ներառում է՝ մինչեւ 18 տարեկան երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության կազմակերպումը լրիվ ծավալով։ Ասել է թե՝ նաեւ անկախ սոցիալական կարգավիճակից մինչեւ 18 տարեկան երեխաների նեղ մասնագիտական բուժօգնության իրականացումը եւ լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացումը, 14-15 տարեկան արական սեռի անձանց, նախազորակոչային տարիքի պատանիների առողջական վիճակի գնահատումը, ըստ անհրաժեշտության բուժօգնության կազմակերպումը։ Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով ծրագիրը նախատեսում է՝ 1. սոցիալապես անապահով եւ հատուկ (առանձին) խմբերում ընդգրկված երեխաների (անկախ տարիքից) եւ մինչեւ 7 տարեկան երեխաների (անկախ սոցիալական կարգավիճակից) հիվանդանոցային բժշկական օգնության ցուցումների առկայության դեպքում հիվանդանոցային բուժօգնության կազմակերպում՝ անկախ հիվանդության ախտորոշումից, 2. սոցիալական կախվածություն եւ հատուկ նշանակություն ունեցող առանձին հիվանդություններով (հոգեկան խանգարումներ, դիաբետ, չարորակ նորագոյացություններ, սեռավարակներ, տուբերկուլյոզ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, ինֆեկցիոն հիվանդություններ եւ այլն) տառապող երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնության ապահովումը՝ սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դեմ պայքարի նպատակային ծրագրին համապատասխան, 3. մինչեւ 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող անհետաձգելի վիճակների եւ սուր հիվանդությունների դեպքերում բուժօգնությունը հիվանդանոցային բուժկազմակերպություններում, 4. նորածնային եւ վաղ հասակի երեխաների բժշկական սպասարկման ծառայությունների ուժեղացման ծրագրի իրականացումը։


Մոր եւ մանկան առողջության պահպանման ծրագիրը, այլ մասնագիտացված բուժօգնության գծով, ներառում է՝ 1. տուբերկուլյոզի ազգային ծրագրի շրջանակներում ռիսկի խմբի երեխաների մոտ անհրաժեշտ ծավալով լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտությունների, այդ թվում՝ խորխի բակտերիոլոգիական քննության ապահովումը, հատկապես կարեւորելով դեռահասության շրջանում տուբերկուլյոզի կանխարգելման հիմնախնդիրը, 2. ՄԻԱՎ վարակակիր մորից ծնված եւ ֆենիլկետոնուրիայով հիվանդ երեխաներին սննդապահովումը (ադապտացված եւ հատուկ բժշկական կաթնախառնուրդներով)։


Հատկապես չբերությամբ տառապող ամուսնական զույգերի համար հավելենք, որ ծրագիը ներառում է անվճար հետազոտում եւ բուժում (համաձայն սահմանված ծավալների՝ բնակչության սոցանապահով եւ առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում)։

Ինչ բուժօգնություն է նախատեսված սոցանապահովների համար

Բնակչության սոցիալապես անապահով եւ առանձին /հատուկ/ խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության պետական ծրագիրը ներառում է սոցիալապես անապահով եւ հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց հիվանդանոցային բուժման մեջ նորագույն, բարդ եւ թանկարժեք միջամտություններ, միջոցներ ու ինպլանտներ պահանջող բուժման կիրառում, այդ թվում՝ սրտանոթային վիրաբուժություն, գլխուղեղի եւ պերիֆերիկ ռենտգեն/էնդովասկուլյար միջամտությունների կիրառում, երիկամի փոխպատվաստում, առիթմոլոգիական բուժում եւ ռիթմը կանոնավորող հատուկ միջոցների կիրառում, ձայնալարի պրոթեզի կիրառում՝ կոկորդի չարորակ նորագոյացությունների վիրահատության ժամանակ։


Սոցիալական կախվածություն եւ հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների բուժօգնության եւ դեղերով ապահովման պետական ծրագիրը ներառում է նաեւ առանձին ինֆեկցիոն հիվանդությունների, այդ թվում՝ տուբերկուլյոզի, մալարիայի, սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում՝ հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային ծառայության հետ համատեղ։ Ներառում է նաեւ՝ նոր հայտնաբերված բոլոր տուբերկուլյոզով հիվանդների եւ կրկնակի հիվանդացածների բուժման կազմակերպումը, տուբերկուլյոզի առումով բարձր ռիսկի խմբերի, ինչպես նաեւ զորակոչային տարիքի անձանց եւ բնակչության այլ հատուկ խմբերի ռենտգենաբանական հետազոտությունը։ Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի ուղղությամբ ծրագիրը ներառում է՝ ուռուցքաբանական դիսպանսերներում եւ նեղ մասնագիտական կաբինետներում չարորակ նորագոյացություններով տառապող անձանց հայտնաբերման, հաշվառման, բժշկական օգնության ու շարունակական հսկողության ապահովումը՝ անհրաժեշտության դեպքում լուծելով հիվանդների հոսպիտալացման, քիմիոթերապիայի եւ ճառագայթային բուժման կազմակերպման հետ կապված խնդիրները, ինչպես նաեւ հակաուռուցքային դեղորայքով ապահովման հարցերը՝ ամբողջ բնակչության համար։ Հոգեկան հիվանդների բժշկական օգնության ուղղությամբ՝ բնակչության բոլոր խմբերի համար նախատեսում է նյարդահոգեբուժական դիսպանսերների եւ նեղ մասնագիտացված կաբինետների միջոցով հոգեկան հիվանդություններով տառապող անձանց հայտնաբերումը, հաշվառումը, բժշկական օգնությունը, անհրաժեշտության դեպքում՝ հոսպիտալացումը։


Նույն ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաեւ ալկոհոլամոլության, թմրամոլության եւ թունամոլության դեմ պայքարի ուղղությամբ՝ ամբողջ բնակչության համար. 1. տառապող անձանց հայտնաբերման, հաշվառման, բժշկական օգնության ու շարունակական հսկողության կազմակերպում, 2. տոկսիկոքիմիական փորձաքննությունների կազմակերպումը եւ իրականացումը՝ իրավապահ մարմինների որոշումով, 3. դատանարկոլոգիական փորձաքննությունների կազմակերպումը եւ իրականացումը՝ դարձյալ իրավապահ մարմինների որոշումով, 4. հարկադիր բուժման կազմակերպումը եւ իրականացումը՝ դատարանների որոշումով։

 

Հեղինակ. Արմենուհի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Սկզբնաղբյուր. hhpress.am
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ընդունարանում պացիենտը կարող է մնալ 2 ժամից մինչև 24 ժամ․ Արսեն Թորոսյանի նոր հրամանը՝ բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման գործելակարգի մասին. iravaban.net
Ընդունարանում պացիենտը կարող է մնալ 2 ժամից մինչև 24 ժամ․ Արսեն Թորոսյանի նոր հրամանը՝ բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման գործելակարգի մասին. iravaban.net

Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Հոկտեմբերի 18-ին նոր հրաման է ստորագրել, որով հաստատել է հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման...

Ծննդկանի առողջության պահպանման համար միանվագ նպաստ կտրվի. նախագիծ. iravaban.net
Ծննդկանի  առողջության պահպանման համար միանվագ նպաստ կտրվի. նախագիծ. iravaban.net

Ազգային ժողովի պատգամավորներ Կարինե Պողոսյանը, Դավիթ Մանուկյանը, Ջանիբեկ Հայրապետյանը «Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագիծ են ներկայացրել, որով առաջարկվում է ծննդկանի առողջության...

ՀՀ ԱՆ. Ովքեր կարող են օգտվել «Անպտղություն ունեցող անզավակ զույգերի աջակցության պետական ծրագրից» և ինչ կարգով
ՀՀ ԱՆ. Ովքեր կարող են օգտվել «Անպտղություն ունեցող անզավակ զույգերի աջակցության պետական ծրագրից» և ինչ կարգով

2019թ. օգոստոսի 8-ին կառավարությունն ընդունել է որոշում, որով սահմանվել են անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության և սպասարկման...

ԼՈՒՐԵՐ: Թվեր և փաստեր Հայաստանից
Ի՞նչ աշխատանքային արտոնություններ ունեն հղի և մինչև 3 տարեկան երեխա խնամող կանայք (տեսանյութ). newspress.am
Ի՞նչ աշխատանքային արտոնություններ ունեն հղի և մինչև 3 տարեկան երեխա խնամող կանայք (տեսանյութ). newspress.am

Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է իրազեկող տեսանյութ աշխատաշուկայում հղի և մինչև 3 տարեկան երեխա խնամող կանանց իրավունքների վերաբերյալ...

Հատուկ ընդմիջումներ՝ +40 աստիճանից բարձր պայմաններում աշխատանքի ժամանակ. iravaban.net
Հատուկ ընդմիջումներ՝ +40 աստիճանից բարձր պայմաններում աշխատանքի ժամանակ. iravaban.net

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 153-րդ հոդվածը սահմանում է աշխատանքի ընթացքում լրացուցիչ և հատուկ ընդմիջումներ ունենալու իրավունքը...

Աշխատավայրում
Առաջարկվում է 2018 թ. հուլիսի 1-ից երկրորդ երեխայի ծննդյան նպաստի չափը եռապատկել՝ սահմանելով 150.000 դրամ
Առաջարկվում է 2018 թ. հուլիսի 1-ից երկրորդ երեխայի ծննդյան նպաստի չափը եռապատկել՝ սահմանելով 150.000 դրամ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցեր նախարար Մանե Թանդիլյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.

Ժողովրդագրական խնդիրները և աղքատության բարձր մակարդակը Կառավարության սոցիալական ոլորտի գլխավոր...

Մայրը կարող է սկեսրոջը վարձել որպես երեխայի դայակ, որի համար պետությունը կվճարի. նոր օրենք. arenanews.am
Մայրը կարող է սկեսրոջը վարձել որպես երեխայի դայակ, որի համար պետությունը կվճարի. նոր օրենք. arenanews.am

Աշխատող մայերին այլեւս չի վճարվի 18 հազար դրամ նպաստը, որը ստանում էին երեխայի խնամքի արձակուրդի ժամանակ: Դրա փոխարեն պետությունը կվճարի երեխայի խնամքով զբաղվող դայակի համար...

Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀԱՆ. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի մասին իրազեկվում են ծննդատներում
ՀՀԱՆ. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի մասին իրազեկվում են ծննդատներում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ Հայաստանի բոլոր ծննդատներում սկսում է քարոզարշավ` երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի մասին...

Սոցապնախարարությունը ներկայացրել է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափերն ու նշանակման պայմանները
Սոցապնախարարությունը ներկայացրել է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափերն ու նշանակման պայմանները

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակվում և վճարվում է, եթե ծնողը և նոր ծնված երեխան հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով, և նոր ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցումն...

ՀՀ ԱՆ. Դեղերի օրենքն ուժի մեջ է
ՀՀ ԱՆ. Դեղերի օրենքն ուժի մեջ է

«Դեղերի մասին» ՀՀ նոր օրենքն այսօրվանից ուժի մեջ է մտել։  Տեղեկացնում ենք, որ բոլոր այն նորմերը (այդ թվում` դեղերը դեղատոմսով բաց թողնելու վերաբերյալ), որոնց կիրարկման համար օրենքով նախատեսված են...

Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Դեղագործական շուկան Հայաստանում
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ ստանալու նոր կարգ է սահմանվել. araratnews.am
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ ստանալու նոր կարգ է սահմանվել. araratnews.am

Սահմանվել է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար առցանց դիմում ներկայացնելու կարգը, ներկայացվող տվյալների ցանկը, առցանց ներկայացված դիմումի (տվյալների) հիման վրա նպաստը նշանակելու...

Եթե վաղաժամ եք ծննդաբերել, ապա իմացեք մայրության նպաստի հետևյալ կարգավորման մասին. 1in.am
Եթե վաղաժամ եք ծննդաբերել, ապա իմացեք մայրության նպաստի հետևյալ կարգավորման մասին. 1in.am

«Պետական նպաստների մասին» 22.1-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն սահմանված է. հղիության 154-րդ օրը և 154 օրից հետո՝ մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի...

ԼՈՒՐԵՐ: Հղիություն, ծննդաբերություն Լրահոս կանանց համար
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հավանություն է տվել տղամարդկանց համար դեկրետային արձակուրդի ներդրման գաղափարին. news.am
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հավանություն է տվել տղամարդկանց համար դեկրետային արձակուրդի ներդրման գաղափարին. news.am

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունը հավանություն է տվել տղամարդկանց համար դեկրետային արձակուրդ ներդնելու գաղափարին: Նրա կարծիքով, դա կբարելավի իրավիճակն ընտանիքներում եւ կնպաստի առանց բռնության...

ԼՈՒՐԵՐ: Սեր, հարաբերություններ, ընտանիք ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ աշխարհում Հրատապ թեմա Աշխարհում
Մայիսի 4-ից կգործեն նոր փոփոխություններ բժիշկների համար. 1in.am
Մայիսի 4-ից կգործեն նոր փոփոխություններ բժիշկների համար. 1in.am

04.05.2016 թվականից, օրինական ուժի մեջ կմտնեն «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին...

Ո՞ր դեպքում կարող եք Ձեզ անհրաժեշտ դեղերը ստանալ անվճար. 1in.am
Ո՞ր դեպքում կարող եք Ձեզ անհրաժեշտ դեղերը ստանալ անվճար. 1in.am

Ինչպես հայտնում է iravaban.net-ը, ՀՀ կառավարության թիվ 1717–Ն որոշման համաձայն` «Անվճար կամ արտոնյալ դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին»...

Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ