Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Առողջապահություն 2.2011

Աղիքների դիսբակտերիոզի (դիսբիոզ) բուժման նոր տարբերակ

Աղիքների դիսբակտերիոզի (դիսբիոզ) բուժման նոր տարբերակ

Մակրոօրգանիզմը` իր միկրոֆլորայի հետ միասին, ամբողջական էկոլոգիական համակարգ է, որը մշտապես գտնվում է հավասարակշռության վիճակում: Չնայած օրգանիզմի վրա արտաքին միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությանը` միկրոֆլորայի կազմը հարաբերականորեն կայուն է մնում:

 

Նշենք, սակայն, որ օրգանիզմի կոմպենսատոր հնարավորություններն անսահմանափակ չեն: Խիստ անբարենպաստ պայմանների դեպքում նրանում տեղի է ունենում մակրոօրգանիզմի միկրոֆլորայի փոփոխություն, որը և դառնում է դիսբիոզի պատճառ: 

 

Աղիքային միկրոֆլորայի խախտումների վերացումը համարվում է գաստրոէնտերոլոգիայի կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Այդ խանգարումները կարող են ընթանալ ինչպես մարսողական համակարգի, այնպես էլ այլ համակարգերի հիվանդության դեպքում և ուղեկցվել առանց ցավի ու այլ ախտանիշների: Հիվանդության հնարավոր անցումը դիսբիոզի պայմանավորված է մակրոօրգանիզմի վիճակով: 

 

Դիսբիոզի պատճառ կարող են դառնալ տարբեր գործոններ` հակաբիոտիկների, հորմոնային և ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոցների, անտացիդների, իմունոդեպրեսանտների ոչ ճիշտ օգտագործումը, ինչպես նաև վարակիչ հիվանդությունները, սթրեսը, տարիքը, և այլ ազդակներ:

 

Հաշվի առնելով դիսբիոզի զարգացման պատճառների բազմազանությունը, ինչպես նաև աղիքային միկրոֆլորայի փոփոխությունների առաջացման առանձնահատկությունները, բուժում նշանակելիս անհրաժեշտ է ցուցաբերել հիմնավորված մոտեցում:

 

Ամբողջ աշխարհում ստամոքսաաղիքային հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար լայնորեն օգտագործվում են պրոբիոտիկներ, որոնց շնորհիվ աղիքային միկրոֆլորան վերականգնվում է: Պրոբիոտիկները նպաստում են նյութափոխանակության լավացմանը: Լաբորատոր և կլինիկական հետազոտությունները փաստում են, որ կաթնաթթվային բակտերիաներով ստամոքսաաղիքային համակարգի գաղութացման շնորհիվ օրգանիզմի իմունային պատասխանն ուժեղանում է: Ելնելով փաստացի տվյալներից, գտնում ենք, որ պրոբիոտիկներով իմունախթանման եղանակը կարող է լայն կիրառություն ստանալ: Բացի այդ, լորձաթաղանթի ամբողջականության պահպանման և դրա թափանցելիության նորմալացման համար կարևորագույն դեր ունի նաև աղիքների հարստացումը կաթնաթթվային բակտերիաներով: Աղիքային դիսբիոզի ժամանակ օգտագործվում են կաթնաթթվային բակտերային տարբեր նյութեր, որոնք հիմնական բուժական գործոններն են: Պրոբիոտիկներից բացի, արդյունավետ են սննդամթերքը, լակտո- և բիֆիդում բակտերիաների մեծ պարունակությամբ հավելումները, հատկապես դրանց համակցված կիրառումը: 

 

Ներկայումս օգտագործվում են մեծ թվով պրոբիոտիկներ (ացիդոլին, բիֆիֆորմ, ացիպոլ, ացիդոլակտ, էուֆլորիններ, նորմոֆլորին, բիոն-3 և այլն): Բուժման արդյունքը պայմանավորված է հիվանդության ընթացքով և դիսբիոզի աստիճանով: Հայտնի է, որ առավել ծանր է համարվում III աստիճանը: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում բժիշկը պետք է որոշում կայացնի պրոբիոտիկի նշանակման նպատակահարմարության մասին: 

 

Հայաստանում աղիքների դիսբիոզի և բորբոքային, ֆունկցիոնալ հիվանդությունների բուժման ու կանխարգելման նպատակով ճառագայթային բժշկության, ուռուցքաբանության ոլորտում, ինչպես նաև մանկական պրակտիկայում, լայնորեն օգտագործվում է ՙՆարինե՚ կաթնաթթվային մթերքը: Հետագայում այդ հիմքի վրա մշակվել և առաջարկվել է նոր խտանյութի ստացման եղանակը: Այն պատրաստվում է կովի կաթից, կուլտիվացնելով Lactobacillus acidofilus Ep-2, շտամ-317/402 մաքուր կուլտուրայի վրա: Դրա ֆիզիկաքիմիական հիմնական հատկությունն այն է, որ չոր նյութերի կշռային մասը կազմում է 13-14%: Հնարավոր եղավ մեծացնել կաթնաթթվային բակտերիաների կենդանի բջիջների խտությունը` 1մլ-ում 5մլրդ-ից հասցնելով 20մլրդ-ի, առանց խտանյութի թթվայնության փոփոխության: Պարզվել, որ տարբեր բնույթի պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմների նկատմամբ խտանյութն օժտված է մանրէասպան մեծ ակտիվությամբ: 

 

Հետազոտությունների առաջին փուլում ՀՀ առողջապահության նախարարության կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ-ում ուսումնասիրել ենք մարսողական համակարգի տարբեր հիվանդություններով պայմանավորված` կլինիկորեն արտահայտված աղիքային դիսբիոզով 120 հիվանդի: Խտանյութով կուրսային բուժման ժամանակ (20-22 օր) արձանագրվել է բարձր արդյունք: Նկատվել է նաև դրական տեղաշարժ առաջին մեկ շաբաթ ընդունելուց հետո: Բուժման վերջում որովայնի շրջանի ցավերը վերացել են, նկատելիորեն նվազել վքնածության զգացումը, որովայնի գրգռվածությունը: Որովայնի խորը շոշափման ժամանակ հիվանդների 80-85%-ի ցավերը պակասել են: Բուժման ընթացքում 2-3%-ի մոտ հայտնաբերվել են ալերգիկ թույլ երևույթներ, ավելի հաճախ` ցանի տեսքով: Խտանյութի ընդունման չափաքանակը փոքրացնելուց կամ այն մի քանի օր չընդունելուց հետո ցանը գրեթե անհետացել է: Հազվադեպ նկատվել է թթվայնության կարճատև զգացում, որը չի անհանգստացրել հիվանդին, եթե խտանյութն օգտագործվել է ուտելուց հետո կամ գազազրկված հանքային տաք ջրով: Հիվանդների մեծ մասի կղանքի մակրո- և միկրոպատկերը կարգավորվել է, անհետացել են լորձը և տհաճ հոտը: Քրոնիկական գաստրիտով և խոլեցիստիտով հիվանդների 27%-ի մոտ II աստիճանի դիսբիոզը դարձել է I աստճանի: Պայմանական-ախտածին միկրոֆլորայի քանակը նվազել է, իսկ բիֆիդում- և լակտոբակտերիաներինը` վերականգնվել: Աղիքների բորբոքման ժամանակ հիվանդների 21%-ի մոտ դիսբիոզը II աստիճանից դարձել է I աստճանի: Հետևաբար խտանյութի կուրսային ընդունման ժամանակ դիսբիոզը զգալիորեն պակասում է, որը նպաստում է կղանքի մեջ բիֆիդումի, լակտոբակտերիաների, ինչպես նաև աղիքային լակտոզոպոզիտիվ ցուպիկների քանակի ավելացմանը:

 

Կոլոնոսկոպիայի տվյալների համաձայն, խտանյութի կուրսային ընդունումից հետո հիվանդների 80%-ի հաստ աղիքի լորձաթաղանթի բորբոքային երևույթները նկատելիորեն նվազել են, իսկ 85%-ի էրոզիան` վերացել: Դրական դինամիկա է նկատվել նաև էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիայով, սոնոգրաֆիայով: Նվազել են ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի բորբոքային երևույթները (65-70%), վերացել մանր էրոզիան (75%), լավացել է 70%-ի լեղապարկի կրճատման ֆունկցիան, փոքրացել պատի հաստությունը:

 

Ստացված տվյալները հաստատում են, որ խտանյութը լավացնում է ոչ միայն աղիքների վիճակը, այլև դրականորեն է ազդում ստամոքսաաղիքային ամբողջ համակարգի վրա: Աղիքների արտահայտված դիսբիոզի դեպքում նորմալացումը հաստատված է 80, իսկ ավելի թույլ դրական տեղաշարժ` 14%-ի մոտ: 

 

Անհրաժեշտ է նշել, որ խտանյութի ազդեցությամբ ճնշվում է Helicobacter pylori-ի ակտիվությունը: Հիմնվելով վերը նշված տվյալների վրա, մենք օգտագործում ենք խտանյութը խոցային հիվանդության և էրոզիվ գաստրոդուոդենիտի բուժման նպատակով: Նկատվել են էրոզիայի անհետացում և խոցի չափսերի փոքրացում ու սպիացում: Բացահայտվել է նաև կաթնաթթվային բակտերիաներով հարստացված հանքային ջրի դրական ազդեցությունը ստամոքսաաղիքային համակարգի մի շարք հիվանդություններից առաջացած դիսբիոզի ժամանակ: Կլինիկական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ համակցման շնորհիվ դրական տեղաշարժերն ավելի արտահայտված են, քան միայն խտանյութի ընդունման ժամանակ: 

 

Բիոակտիվ բուժիչ ըմպելիքն ընդունելուց հետո, կղանքի բակտերիոլոգիական հետազոտությունների համաձայն, աղիքային բիոցենոզը նորմալացել է կամ լավացել: Լավացել է նաև աղիքների վիճակը: Զգալիորեն լավացել է ստամոքսի, 12-մատնյա աղիքի (85%), լյարդի, լեղապարկի աշխատանքը: Հանքային ջրով հարստացված խտանյութի օգտագործման ժամանակ հիվանդների կողմից գանգատներ չեն արձանագրվել, ուստի այդ մեթոդը մեծ հաջողությամբ կիրառվում է էրոզիվ գաստրոդուոդենիտի և խոցային հիվանդության բուժման նպատակով: 

 

Աղիքների արտահայտված դիսբիոզի դեպքում, հատկապես բիֆիդում և լակտոբակտերիաների քանակի կտրուկ նվազման ժամանակ, անհրաժեշտ է երկարացնել խտանյութի ընդունման ժամկետը մինչև 1-1,5 ամիս` բուժման կուրսը կրկնելով 3-4 ամիս հետո: 

 

Այսպիսով, կաթնաթթվային խտանյութն ինչպես առանձին, այնպես էլ հանքային ջրի հետ, անհրաժեշտ է օգտագործել մարսողական համակարգի հիվանդություններից առաջացած աղիքային տարբեր աստիճանի դիսբիոզի բուժման, ինչպես նաև կանխարգելման նպատակով:

Հեղինակ. Է.Հ. Գրիգորյան ՀՀ ԱՆ կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 2.2011 (291)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

01.03.2015

Հարգելի Լուսինե, ներկայացված հոդվածում խոսքը "Նարինե"-ի խտանյութի մասին է, որը կարող եք ձեռք բերել բոլոր դեղատներից:

Լուսինե

13.02.2015

ես չհասկացա ինչ դեղամիջոց է ես կարող եմ գնել դեղատնից եթե այո խնդռւմ եմ ասել անունը ինձ խիստ անհրաժեշտ է

Կարդացեք նաև

Աշխարհասփյուռ հայ բժիշկների երրորդ համագումարը
Աշխարհասփյուռ հայ բժիշկների երրորդ համագումարը

 ՀՀ առողջապահության, կրթության և գիտության ու սփյուռքի նախարարությունների նախաձեռնությամբ վերջերս Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի նիստերի դահլիճում կայացավ հայ բժիշկների միջազգային երրորդ համագումարը...

Իրադարձություններ Հայաստանում Միջոցառումներ
Նորը` Հայաստանի բժշկական գրադարանում
Նորը` Հայաստանի բժշկական գրադարանում

Երկու տարի առաջ էր, որ լրացավ ՀՀ ԱՆ հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանի 70 տարին: Իր գոյատևման ընթացքում գործելով`«Առավելագույնս նպաստել Հայաստանի բժշկագիտության զարգացմանը»նշանաբանով...

Միջոցառումներ
Հայաստանի միջազգային բուժքույրական առաջին համագումարը
Հայաստանի միջազգային բուժքույրական առաջին համագումարը

Մեր հանրապետությունում բուժքույրերի շահերի և իրավունքների պաշտպանության, պրակտիկ գործունեություն և կրթական պատշաճ մակարդակ ապահովելու նպատակով «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջի...

Իրադարձություններ Հայաստանում Միջոցառումներ
Համառոտ` ցողունային բջիջների մասին

Բանալի բառեր. ռեգեներատիվ բժշկություն, արյունաստեղծ, մեզենխիմային, սաղմնային ցողունայինբջիջներ

Դեռևս X դարի սկզբներին մեծն Ավիցեննան նշում էր, որ բժշկի գործիքներն են խոսքը, բույսը և դանակը...

Բուժման մեթոդներ
Ֆիտոբեզոարի առաջացրած բարակաղիքային անանցանելիության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. ֆիտոբեզոար, բարակաղիքային անանցանելիություն

Ներածություն: Բարակաղիքային մեխանիկական անանցանելիությունը բարակ աղիքի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող և առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանական վիճակ է...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Բուժման մեթոդներ
Միզասեռական կանդիդոզի բուժումը միկոֆլու դեղամիջոցով

Բանալի բառեր. Միզասեռական կանդիդոզ, միկոֆլու, ֆլուկոնազոլ

Ներածություն: Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների կառուցվածքում սնկային` կանդիդային վուլվովագինիտը (ԿՎՎ) շարունակում է զբաղեցնել առաջատար...

Վարակաբանություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Ուրոլոգիա Վեներաբանություն Դեղագիտություն
Լեյշմանիոզներ` մոռացված հիվանդություններ
Լեյշմանիոզներ` մոռացված հիվանդություններ

Առաջին անգամ «մոռացված, արհամարհված հիվանդություններ» (neglected diseases) տերմինն օգտագործվել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից` 2001թ., ինֆեկցիոն և մակաբուծային բնույթի մի խումբ...

Վարակաբանություն
Սթրես

Սթրեսը վտանգի, մարտահրավերների և միջավայրի փոփոխությունների դեպքում առաջացած ընդհանուր հարմարվողական համախտանիշն է, որի հայեցակարգը մշակել և զարգացրել է կանադացի բնագետ...

Հոգեկան առողջություն
Այսպես պետք է լինի միշտ և ամենուր
Այսպես պետք է լինի միշտ և ամենուր

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը տարվա ամենաերկար օրվա նախօրեն մշտապես նվիրել է երկարօրյա աշխատանքին վարժված, այլոց հոգսերն իրենցը դարձնելու երդմանը հավատարիմ բուժաշխատողներին...

Միջոցառումներ
Սամվել Անուշավանի Խաչատրյան. սիրած գործի նվիրյալը
Սամվել Անուշավանի Խաչատրյան. սիրած գործի նվիրյալը

Սամվել Անուշավանի Խաչատրյան. ով թեկուզ մեկ անգամ գործ է ունեցել բժշկական տեխնոլոգիաների և տեխնիկայի հետ, կճանաչի այդ ոլորտում բացառիկ գիտելիքներ և փորձառություն ունեցող...

Բժիշկներ
Սումամեդ` վերին շնչուղիների հիվանդությունների բուժման համար

Բակտերային ռինոսինուսիտների և տոնզիլոֆարինգիտների ժամանակ անհրաժեշտ է կիրառել ընդհանուր հակաբիոտիկոթերապիա: Մասնագետների մեծ մասի կարծիքով, մինչև 2 տարեկան երեխաներին ևս բոլոր դեպքերում հակաբիոտիկային...

Դեղամիջոցներ Շնչառական համակարգ
Երիկամաբորբ (նեֆրիտ)
Երիկամաբորբ (նեֆրիտ)

Մեզ խնդրել են գրել երիկամաբորբի մասին: Սակայն երիկամների` արտաթորության այս օրգանի մասին առանց տեղեկություններ տալու, դժվար կլինի պատկերացնել, թե ինչպիսի վնասակար ազդեցություն կարող են ունենալ հիվանդությունները...

Միզային համակարգ
Պարօդոնտ, պարօդոնտոզ
Պարօդոնտ,  պարօդոնտոզ

Այս երկու հիվանդությունների դեպքում ախտահարման օջախը նույնն է` պարօդոնտը (լատ. par-հար և odontos-ատամ): Խոսքը վերաբերում է հիմնականում ատամի արմատին հարող լնդոսկրային շերտին...

Ստոմատոլոգիա
Առաջին օգնությունը ուշագնացության ժամանակ
Առաջին օգնությունը ուշագնացության ժամանակ

Դժվար թե գտնվի մարդ, որն իր կյանքում ականատես եղած չլինի ինչ-որ մեկի ուշագնացությանը: Ըստ ամերիկյան վիճակագրական տվյալների, չափահաս մարդկանց մոտավորապես մեկ երրորդի կյանքում եղել է ուշագնացության գոնե մեկ դեպք...

Առաջին նախաբժշկական օգնություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ