Ի գիտություն


Կայքում գրանցվելուց հետո Դուք կունենաք անձնական էջ: Ըստ Ձեր ցանկության կարող եք լրացնել մնացած տվյալները (երեք լեզուներով), «այլ տեղեկություններ» բաժնում` լրացուցիչ տեղեկություններ: Աշխատավայրը նշելու դեպքում` ադմինիստրատիվ թույտվությունից հետո, Ձեր տվյալները կներառվեն «Կազմակերպություններ» խորագրի համապատասխան կազմակերպության ցուցակում և «Բժիշկներ» խորագրի բժիշկների որոնման համակարգում, որի մասին կտեղեկացվեք Ձեր նշած էլեկտրոնային հասցեով: (Եթե ցանկություն ունեք ստեղծելու էլեկտրոնային այցեքարտ, կապվեք ադմինիստրացիայի հետ` պայմաններին ծանոթանալու)։ Ձեր անհատական էջը հնարավորություն կտա բաժանորդագրվելու կայքում ցանկացած խորագրով հոդվածների և լուրերի, որոնք կստանաք գրանցված էլեկտրոնային հասցեով, կարող եք մուտքագրել հոդվածներ կամ լուրեր, որոնք կհայտնվեն կայքի համապատասխան խորագրերում` ադմինիստրատիվ թույլտվությունից անմիջապես հետո։ Այդ մասին լրացուցիչ կտեղեկացվեք Ձեր նշած էլեկտրոնային հասցեով: Հիշեցնենք, որ համապատասխան խորագրերին բաժանորդագրված բոլոր բժիշկները կստանան Ձեր կողմից մուտքագրված հոդվածը` կայքում հայտնվելու պահից: Դուք հնարավորություն եք ստանում հաղորդակցվելու գրանցված բժիշկների հետ, ստեղծելու ընտրյալ բժիշկների ցանկ, Ձեր որոշմամբ` կապ հաստատելու և պատասխանելու գրանցված այցելուների հարցերին, նրանց ներառելով հիվանդների ցանկում: Անձնական էջի բոլոր հնարավորությունները կայքը տրամադրում է անվճար: Ձեր կողմից Պորտալ մուտքագրվող տեսանելի տեղեկատվությունից բացի, էջի օգտագործման այլ գործունեության վերաբերյալ կայքը պատասխանատվություն չի կրում։


Տեղեկացված եմ: