Սուրվանտա (Survanta)

Գրանցված է Հայաստանում

Գեմզար (Gemzar)

Գրանցված է Հայաստանում

Գեմզար (Gemzar)

Գրանցված է Հայաստանում

Հումուլին 70/30 (Humulin 70/30)

Գրանցված է Հայաստանում

Հումուլին Ն (Humulin N)

Գրանցված է Հայաստանում

Հումուլին Ռ (Humulin R)

Գրանցված է Հայաստանում

Կալցեմին (Calcemin)

Հատիկի գինը. 70

3850.00

Թերաֆլեքս (Theraflex)

Հատիկի գինը. 210

12300.00

Թերաֆլեքս (Theraflex)

Հատիկի գինը. 250

7620.00

Թերաֆլեքս (Theraflex)

Հատիկի գինը. 19800

19800.00

Կալցեմին (Calcemin)

Հատիկի գինը. 80

2300.00

Կալցեմին (Calcemin)

Հատիկի գինը. 5800

5800.00

Անտիֆլու (Antiflu)

Հատիկի գինը. 140

1690

Առկա չէ պահեստում

Մեթադոզ (Methadose)

Գրանցված է Հայաստանում

Մեթադոն (Methadone)

Գրանցված է Հայաստանում

Մեթադոն (Methadone)

Գրանցված է Հայաստանում

+
Մերկ Շարպ և Դոհմ Իդեա ԱԳ, Վեյշտրասե 20, Պ.Օ. Բոքս ՍՀ-6000 Լուցերնե 6, Շվեյցարիա

Ցեդեքս (Cedax)

Հատիկի գինը. 1400

7000

Առկա չէ պահեստում

Ցեդեքս (Cedax)

Հատիկի գինը. 8000

8000.00

Առկա չէ պահեստում

+
Միսիոն Ֆարմակալ Քոմաանի, 38505 ԻՀ 10 Վեստ, Բոերն, Տեխաս (ՏԽ) 78006

Ուրոցիտ-Կ (Urocit-K)

Գրանցված է Հայաստանում

+
Յունիֆարմ Ինկ., 75 Պրոգրես Լեյն, Ուոթերբարի, Կոնեկտիկուտ (ԿՏ), 06705

Արտրա (Artra)

Հատիկի գինը. 130

16000.00

Յունիգամա (Unigamma)

Հատիկի գինը. 5700

5700.00

Արտրա ՄՍՄ Ֆորտե (Artra MSM Forte)

Հատիկի գինը. 210

12660.00

Վիտրում Թինեյջեր (Vitrum Teenager)

Հատիկի գինը. 4000

4000.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում Բյուտի (Vitrum Beauty)

Հատիկի գինը. 6150

6150.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում Վիժն Ֆորտե (Vitrum Vision Forte)

3870

Առկա չէ պահեստում

Արտրա (Artra)

Հատիկի գինը. 15000

15000.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում Քիդս (Vitrum Kids)

Հատիկի գինը. 3600

3600.00

Վիտրում Վիժն Ֆորտե (Vitrum Vision Forte)

Հատիկի գինը. 200

11700.00

Արտրա (Artra)

Հատիկի գինը. 200

11500.00

Մելաքսեն (Melaxen)

Հատիկի գինը. 230

5520.00

Վիտրում Թինեյջեր (Vitrum Teenager)

Հատիկի գինը. 100

6000.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում կարդիո օմեգա-3 (Vitrum Cardio Omega-3)

Հատիկի գինը. 230

13800.00

Արտրա (Artra)

Հատիկի գինը. 210

6500.00

Վիտրում Քիդս (Vitrum Kids)

Հատիկի գինը. 100

6000.00

Վիտրում Պերֆորմանս (Vitrum Performance)

Հատիկի գինը. 170

9900.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում մեմորի (Vitrum Memory)

Հատիկի գինը. 120

6900.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում Սենչրի (Vitrum Century)

Հատիկի գինը. 80

8000.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում Բյուտի (Vitrum Beauty)

Հատիկի գինը. 170

9900.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում Անտիօքսիդանտ (Vitrum Antioxidant)

Հատիկի գինը. 120

7100.00

Վիտրում (Vitrum )

Հատիկի գինը. 8000

8000.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում (Vitrum )

Հատիկի գինը. 110

3200.00

Առկա չէ պահեստում

Վիտրում սուպեր-ստրես (Vitrum Super-stress)

Հատիկի գինը. 100

5780.00

+
Նովարտիս Քոնսումեր Հելթ Ինկ., 10401 Հայվեյ 6, Լինկոլն, ՆԵ 68517

Էքսեդրին (Excedrin)

Գրանցված է Հայաստանում

Թերաֆլյու (Theraflu)

Գրանցված է Հայաստանում

+
Պֆայզեր Ֆարմասյուտիկալս ՍՊԸ, 1.9կմ Ռոադ 689, Վեգա Բաջա, Պուերտո Ռիկո 00693

Զիվօքս (Zyvox)

Գրանցված է Հայաստանում

+
Ֆարմացիա և Ապջոն Քոմպանի (Սագմել Ինկ.)

Դալացին (Dalacin)

Հատիկի գինը. 8500

8500.00

Առկա չէ պահեստում