Տեսականի

Ամբողջ տեսականու որոնում այբբենական համակարգով և օնլայն առաքում

Հատիկի գինը. 560

2800.00

Առկա չէ պահեստում

5-ՆՕԿ (5-NOK)

Գրանցված է Հայաստանում

5-Ֆտորուրացիլ Էբեվե (5-Fluorouracil Ebewe)

Գրանցված է Հայաստանում

5-Ֆտորուրացիլ Էբեվե (5-Fluorouracil Ebewe)

Գրանցված է Հայաստանում

9 ամիս Ֆոլաթթու (9 months Folic acid

Գրանցված է Հայաստանում

9 ամիս ֆոլաթթու (9 months Folic acid)

Հատիկի գինը. 1320

1320.00

BCG պատվաստանյութ (BCG vaccine)

Գրանցված է Հայաստանում

Ա-կնոտրեն (A-cnotren)

Գրանցված է Հայաստանում

Աբակտալ (Abaktal)

Հատիկի գինը. 290

2880.00

Աբասագլար (Abasaglar)

Գրանցված է Հայաստանում

Աբրոբիոն (Abrobion)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադամանդյա կանաչ (Brilliantgreen)

Հատիկի գինը. 150

150.00

Ադապտոլ (Adaptol)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադապտոլ (Adaptol)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադապտոլ-Ավերսի (Adaptol-Aversi)

Հատիկի գինը. 230

4650

Առկա չէ պահեստում

Ադապտոլ-Ավերսի (Adaptol-Aversi)

Հատիկի գինը. 280

5650

Առկա չէ պահեստում

Ադելֆան-Էզիդրեքս (Adelphane-Esidrex)

Հատիկի գինը. 60

550.00

Առկա չէ պահեստում

Ադենո-Ռից (Adeno-Ritz)

Հատիկի գինը. 100

1920

Առկա չէ պահեստում

Ադենո-Ռից (Adeno-Ritz)

Հատիկի գինը. 5100

5100.00

Առկա չէ պահեստում

Ադենոպրոսին (Adenoprosin)

Հատիկի գինը. 14280

14280.00

Առկա չէ պահեստում

Ադենուրիկ 120մգ (Adenuric 120mg)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադենուրիկ 120մգ (Adenuric 120mg)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադենուրիկ 80մգ (Adenuric 80mg)

Հատիկի գինը. 860

23780.00

Ադիլոք (Adiloc)

Հատիկի գինը. 2800

2800.00

Առկա չէ պահեստում

Ադիլոք (Adiloc)

Հատիկի գինը. 3750

3750.00

Ադիպին (Adipin)

Հատիկի գինը. 50

1530.00

Ադիպին (Adipin)

Հատիկի գինը. 90

2790.00

Ադվագրաֆ (Advagraf)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադվագրաֆ (Advagraf)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադվագրաֆ (Advagraf)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադվագրաֆ (Advagraf)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադվանտան (Advantan)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադվանտան (Advantan)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադվանտան (Advantan)

Հատիկի գինը. 4800

4800.00

Ադվեյթ (Advate)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադվեյթ (Advate)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադվեյթ (Advate)

Գրանցված է Հայաստանում

Ադրենալին-Զդորովյե (Adrenalin-Zdorovye)

Հատիկի գինը. 190

1880.00

Աեվիտ (Aevit)

Հատիկի գինը. 550

550.00

Առկա չէ պահեստում

Աեվիտ (Aevit)

Գրանցված է Հայաստանում

Աեվիտ-ԱՎ (Aevit-AV)

Գրանցված է Հայաստանում

Աերոբրեթ (Aerobreath)

Գրանցված է Հայաստանում

Ազալեպտին 100մգ (Azaleptine 100mg)

Գրանցված է Հայաստանում

Ազալեպտոլ (Azaleptol)

Գրանցված է Հայաստանում

Ազարգա (Azarga)

Հատիկի գինը. 7770

7770.00

Առկա չէ պահեստում

Ազիբիոտ (Azibiot)

Հատիկի գինը. 2220

2220.00

Ազիթրոմիցին (Azithromycin)

Գրանցված է Հայաստանում