Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Առողջ երեխա

Մանկական օրգանիզմի զարգացումը

Երեխաների ֆիզիկական զարգացումը օրգանիզմի մոոֆոֆունկցիոնալ վիճակի հիմնական ցուցանիշներից է: Քանի որ զանազան կլիմայական-աշխարհագրական գոտիներում, քաղաքային և գյուղական վայրերում բնակվող երեխաների ֆիզիկական զարգացման տեմպերը կարող են տարբեր լինել, ուստի երեխաների ֆիզիկական զարգացումը գնահատելիս ներկայումս ընդունված է հաշվի առնել նաև նրանց կենսաբանական տարիքը։


Կենսաբանական տարիքը որոշելիս ուշադրություն է դարձվում մարմնազննման և մարմնաչափական հետազոտությունների տվյալներին, ոսկրացման կետերի առաջացման, կաթնատամների ու մշտական ատամների ծկթման ժամկետների և քանակության, սեռական հասունացման նշանների առկայության և արտահայտվածության վրա։


Կենսաբանական տարիքը բնորոշող ցուցանիշների նկատելի շեղումները որոշակիորեն կախված են երեխայի ժառանգական գործոններից, ազգությունից և այլն։


Ինչպե՞ս չափել մինչև 1 տարեկան երեխաների հասակը


Մինչև մեկ տարեկան երեխաների հասակը (մարմնի երկարությունը) չափում են երեխայի պառկած դիրքում՝ ոտքերն ուղղած և ոտնաթաթերն ուղիղ անկյան տակ թեքած։ Մեկ տարեկանից մեծ երեխաների հասակը չափում են հասակաչափով։ Երեխան պետք է կանգնի ուղիղ, «զգաստ» դիրքում՝ գլխով, թիակներով և հետույքով հպվելով հասակաչափի հենակին։ Հասակի ցուցանիշը նշվում է հասակաչափի հենակին գլխի հետ շփվող շարժատախտակի ստորին եզրով։


Մինչև 1 տարեկան երեխաների կրծքավանդակի շրջագիծը


Կրծքավանդակի շրջագիծը չափում են երեխայի հանգիստ շնչառության ժամանակ և ձեռքերն իջեցված վիճակում, սանտիմետրային ժապավենը մեջքի կողմից դրվում է թիակների ստորին անկյան տակ, իսկ առջևից՝ կրծքապտկիկների եզրերին։ Եթե աղջիկների մոտ առկա է կրծքագեղձերի զարգացումը, ժապավենը դրվում է չորրորդ կողի վերին եզրով։


Կրծքավանդակի շրջագիծը կյանքի առաջին եռամսյակում մեծանում է յուրաքանչյուր ամիս մոտավորապես 2,5-3 սմ, երկրորդ եռամսյակում՝ 1-1,5 սմ, իսկ կյանքի երկրորդ կիսամյակում՝ 0,5-1 սմ չափով։ Մեկ տարեկանում կրծքավանդակի շրջագծի չափերը ավելանում են 13-15 սմ-ով։ Եթե ծնվելիս կրծքավանդակի շրջագիծը 1-2 սմ փոքր է գլխի շրջագծից, ապա 2-3 ամսականում այդ ցուցանիշները հավասարվում են։ Հետագայում կրծքավանդակի շրջագիծը գերազանցում է գլխի շրջագիծն այնքան թիվ-սանտիմետրով, որքան մոտավորապես երեխայի տարիքն է։


Մինչև 1 տարեկան երեխաների գլխի շրջագիծը


Գլխի շրջագիծը չափելիս սանտիմետրային ժապավենը տեղադրվում է ետևից՝ ծոծրակային թմբի, առջևից՝ վերհոնքային աղեղների վրայով։ Բազկի շրջագիծը որոշում են վերին երկրորդականում, անմիջականորեն անութային փոսի շրջանում։ Ազդրի շրջագիծը որոշում են նրա ամենալայն հատվածում, մոտավորապես շեքի մակարդակով։ Սրունքի շրջագիծը չափելիս սանտիմեարային ժապավենը տարվում է ձկնամկանների ամենալայն մասով։


Գլխի շրջագծի արագ մեծացումը նկատվում է կյանքի առաջին տարում։ Առաջին 3 ամիսներին գլխի շրջագծի ամենամսյա մեծացումը կազմում է մոտ 2 սմ, 3-6 ամսականում՝ 1 սմ։ Կյանքի առաջին տարվա երկրորդ կեսում գլխի շրջագիծը մեծանում է 2,5 սմ-ով։ Մեկ տարեկանում գլխի շրջագիծը կազմում է 47-48 սմ, 3 տարեկանում՝ մոտ 50 սմ, իսկ 14-15 տարեկանում՝ 52-56 սմ։ Պետք է նշել, որ աղջիկների գլխի շրջագիծը սեռական հասունացման շրջանում 5-8 սմ փոքր է տղաների գլխի շրջագծից։


Երեխաների գանգի մեծացումը լայնությամբ և բարձրությամբ ընթանում է անհավասարաչափ։ Նորածնի գանգը համեմատաբար լայն է և նրա մեծացումը կյանքի առաջին տարում տեղի է ունենում գերազանցապես լայնությամբ։ Գանգի բարձրության աճը հիմնականում տեղի է ունենում նախադպրոցական և դպրոցական տարիքում։


Ինչպե՞ս որոշել մինչև 1 տարեկան երեխաների ենթամաշկային շերտի հաստությունը


Ենթամաշկային շերտի հաստությունը որոշում են կալիպերով՝ երեք տեղամասերում, պորտի շրջանում, թիակի ստորին անկյան տակ և բազկի հետին երեսով (եռագլուխ մկանի միջնամասում)։ Ստացված արդյունքը՝ երեք չափումների ընդհանուր գումարը երեքի բաժանելուց հետո, արտահայտում է ենթամաշկային ճարպաշերտի հաստությունը։ Որոշ հեղինակներ առաջարկում են ճարպային ծալքի հաստությունը որոշել 4-10 տեղամասերում։


Երեխայի հասակի և մարմնի զանգվածի աճը տարիքային տարբեր շրջաններում


Երեխաների հասակի ու մարմնի զանգվածի մոտավոր գնահատման համար Ա.Ֆ. Տուրն առաջարկում է օգտվել հետևյալ բանաձևերից։
Մարմնի հասակը (սմ) մինչև մեկ տարեկան երեխայի համար հավասար է մարմնի երկարությանը ծնվելիս +3x ամիսների թվով (մինչև 3 ամսական երեխաների համար), +2,5x ամիսների թիվը՝ 3 (3-6 ամսական երեխաների համար), +1,5x ամիսների թիվը՝ 6, (6-9 ամսական երեխաների համար), +1x ամիսների թիվը՝ 9, (9-12 ամսական երեխաների hամար)։


Հասակը (սմ) մեկ տարեկանից մեծ երեխայի համար = 75 + (5X տարիների թիվը)։


Մարմնի զանգվածը (գ) մինչև մեկ տարեկան երեխայի համար 3250+(600 կամ 500x կյանքի ամիսների թվով), որտեղ 600-ն օգտագործում են երեխայի կյանքի աոաջին կես տարվա, իսկ 500-ը՝ երկրորդ կես տարվա համար։


Վերջին տասնամյակներում hատկապես պարզորոշ դարձան երեխաների ֆիզիկական զարգացման արագացած պրոցեսները՝ աքսելերացիան։ Այդ իսկ պատճառով էլ փոխվել են հասակի և մարմնի զանգվածի մոտավոր գնահատման էմպիրիկ բանաձևերը։


Քանի որ նշված բանաձևերը ներկայումս պատկերացում են տալիս միայն նորմայի ստորին սահմանների մասին, ուստի Ի.Մ. Վորոնցովն առաջարկել է ֆիզիկական զարգացման գնահատման համար հետևյալ բանաձևերը.


1.    Երեխաների հասակը կյանքի առաջին կես տարում՝ 50+30xn (սմ), որտեղ՝ ո-ը կյանքի ամիսների թիվն է։ Երեխաների հասակը 7-12 ամսում՝ 64+ո (սմ), որտեղ՝ ո-ը կյանքի ամիսների թիվն է։ Թույլատրելի տատանումների սահմանը՝ ±4 սմ։


2.    Մարմնի զանգվածը երեխաների կյանքի առաջին տարում` 8200 գ (8400) = 6 ամսական երեխայի մարմնի զանգվածին։ Յուրաքանչյուր պակասող ամսվա համար — 800 գ։ Յուրաքանչյուր հաջորդող ամսվա համար` +400 գ: Թույլատրելի տատանումների սահմանը՝ 0 -6 ամս. ±1000 գ, 1-12 ամս ±1500 գ


3.    2-15 տարեկան երեխաների հասակը. 8 տարեկանում = 130 սմ։ Յուրաքանչյուր պակասող տարվա համար հանվում է 7 սմ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար գումարվում է 5 սմ։ Տատանման սահմանները՝ 1-5 տարեկանում՝ ±6 սմ, 5-10 տարեկանում՝ ±9 սմ, 10-15 տարեկանում՝ ±10 սմ։


4.    Մարմնի զանգվածը 2-12 տարեկանում. մարմնի զանգվածը 5 տարեկանում = 19 կգ, յուրաքանչյուր պակասող տարվա համար հանվում է 2 կգ, յուրաքանչյուր հաջորդող տարվա համար գումարվում է 3 կգ։


5.    Մարմնի զանգվածը 12-14 տարեկան երեխաների մոտ՝ 5n հանած 20-ական կգ, որտեղ՝ ո-ը կյանքի տարիներն են։ Տատանման սահմանները՝ 1-5 տ.՝ ±3 կգ, 5-10 տ.՝ ±6 կգ, 10-15 տ.՝ ±10 կգ:


Երեխայի հասակի և մարմնի զանգվածի աճը տարիքային տարբեր շրջաններում տարբեր է։ Այսպես, կյանքի աոաջին 4 ամիսներին մարմնի երկարության և զանգվածի աճի միջին ինտենսիվություն է լինում, իսկ հաջորդ 4 ամիսները բնորոշվում են մարմնի երկարության ինտենսիվ աճով։ Սկզբնական շրջանում մարմնի զանգվածը չի փոփոխվում կամ էլ նույնիսկ փոքր-ինչ պակասում է և միայն առաջին տարվա երկրորդ եռամսյակի վերջում է նկատվում զանգվածի որոշ ավելացում։ Տարվա վերջին 4 ամիսները մարմնի երկարության ամենափոքր աճի և մարմնի զանգվածի ամենամեծ ավելացման շրջանն են։


Գաղթունի մասին


Նորածնի գանգի երկու կողմնային և ճակատոսկրերի միակցման տեղում գտնվում է շարակցահյուսվածքային թաղանթը՝ մեծ գաղտունը:
Նորածինների մեծ գաղտունի չափերը սովորաբար տատանվում են 1,5x2,0 սմ մինչև 2,8x4,0 սմ սահմաններում։ Որոշ նորածինների մոտ մեծ գաղտունը կարող է լինել և զգալիորեն փոքր՝ 0,5x1,0 սմ։ Երեխաների մեծ մասի մոտ մեծ գաղտունը փակվում է մեկ տարեկանում, որոշ դեպքերում՝ մինչև 1,5 տարեկանը։ Սակայն ներկայումս, ոչ hազվադեպ, այն փակվում է 6-7 ամսականում և նույնիսկ ավելի վաղ։ Վ.Ա. Տաբոլինը և համահեղինակները (1968) գտնում են, որ ըստ տարիքի գլխի նորմալ շրջագիծ ունեցող երեխաների մոտ մեծ գաղտունի վաղաժամ փակվելը չի փոխում գլխի հետագա աճի դինամիկան և ռախիտի կանխարգելման համար հակացուցում չէ։ Մեծ գաղտունի փոքր չափերով և գլխի փոքր շրջագծով երեխաների մոտ, կրծքավանդակի շրջագծի համեմատությամբ, հետագայում գլխի անբավարար մեծացումը կարող է անհանգստացնող նշան լինել՝ երեխայի նյարդահոգեկան թերզարգացման առումով։ Հեղինակների դիտարկումներում դա հանդիպել է միայն այն երեխաների մոտ, որոնք ծնվել են շնչահեղձությամբ և ունեցել են գլխուղեղային արյունազեղման երևույթներ։


Փոքր (ծոծրակային) գաղտունը (կողմնային և ծոծրակային ոսկրերի միջև) հասուն նորածինների մեծ մասի մոտ ծնվելիս կամ փակ է լինում կամ էլ փոքր չափեր է ունենում։ Բոլոր առողջ երեխաների կյանքի առաջին 2-3 ամիսներին փոքր գաղտունը փակվում է;


Ինչպե՞ս գնահատել մինչև 1 տարեկան երեխաների ներդաշնակ զարգացումը


Որոշ հեղինակներ երեխաների ներդաշնակ զարգացումը գնահատելու համար առաջարկում են որոշել մարմնի զանգվածի և կրծքավանդակի համապատասխանությունն ըստ հասակի։ Հասակի, մարմնի զանգվածի և կրծքավանդակի շրջագծի հարաբերությամբ ֆիզիկական զարգացման գնահատականը տալու այդ փորձն ըստ էության ճիշտ է, քանի որ մարմինը իրոք ծավալային հասկացողություն է, այսինքն՝ եռաչափ է։ Գիտնականները վաղուց են նշել ֆիզիկական զարգացման գնահատման ժամանակ մարմնի զանգվածը հասակի հետ համեմատելու անլիարժեքությունը։ Իրոք, լայն կրծքավանդակ ու հենք ունեցող երկու տարբեր երեխաներ միևնույն հասակն ու միևնույն զանգվածն են ունենում, չնայած նրանցից մեկն ունի նիհար, իսկ մյուսը՝ գերսնված տեսք։ Այդ պատճառով էլ բազմաթիվ փորձեր են կատարվել` գտնելու երեխաների ֆիզիկական զարգացումը բնորոշող ավելի ամբողջական հատկանիշներ, (քան հասակն ու մարմնի զանգվածը), որտեղ հաշվի են առնվում և համեմատվում մարմնի մի քանի չափանիշները, ինչպես նաև գրաֆիկորեն պատկերվում են զարգացումը բնութագրող որոշ երևույթներ։


Ըստ Լ,.Դ. Զայացի (1975), Վ.Դ. Կրավչիկի, Տ.Մ. Գլիբինայի (1975) առանձնացվում են հետևյալ ձևաբանական տեսակները.


—    նորմալ (բոլոր չափերի օպտիմալ հարաբերություն),
—    թերհաս (կոնքի, կրծքավանդակի և հասակի թերչափերի դեպքում),
—    ասթենիկ (կոնքի և կրծքավանդակի թերչափերի և հաճախ բարձր հասակի դեպքում),
—    ընդհանուր գերազանցող (կոնքի, կրծքավանդակի և հասակի մեծացած չափերի դեպքում),
—    բրախիսկելիա (կոնքի և կրծքավանդակի գերչափերի, հասակի թեր կամ նորմալ չափերի դեպքում),
—    ինտերսեքսուալ կամ ատլետիկ (կրծքավանդակի գերզարգացումն անկախ հասակից, կոնքի թերչափերի դեպքում)
—    այլ (միայն կոնքի կամ կրծքավանդակի թեր կամ գերչափերի դեպքում, տարբեր զուգորդություններով)։

 

Ի՞նչ է աքսելերացիան


«Աքսելերացիա» (լատիներեն acceleration — արագացում բառից) տերմինը 1935 թ. առաջարկել Է գերմանացի բժիշկ Կոխը։ Աքսելերացիան արտահայտում Է վերջին հարյուրամյակի ընթացքում երեխաների տարիքային զարգացման արագացած պրոցեսը: Ներկայումս այդ տերմինը սովորաբար գործածվում Է մարդու արագացած անհատական զարգացման երևույթն արտահայտելու համար (հասակի աճ, սեռական հասունացում, հոգեկան արագ զարգացում և այլն)։


Համաձայն Յու.Ե. Վելտիշչևի և Գ.Ս. Գրաչյովայի (1979), աքսելերացիայի հիմնական արտահայտությունները կարելի Է համարել՝ ներկայիս նորածինների մարմնի մեծ երկարությունն ու մեծ զանգվածը անցյալ դարի և մեր դարի 20-30-ական թվականների նորածինների նույն ցուցանիշների համեմատությամբ,


—     առաջին ատամների ավելի վաղ ծկթումը,


—    կրծքի երեխայի մարմնի զանգվածի և երկարության միջին բարձր ցուցանիշները՝ դարասկզբի նույն տարիքի երեխաների համեմատությամբ,


—     նախադպրոցական և դպրոցական տարիքում մարմնի զանգվածի և երկարության ավելի վաղ ավելացումը,


—    մշտական ատամների ավելի վաղ ծկթումը (անցյալ դարի երեխաների համեմատությամբ՝ մեկ տարի ավելի շուտ),


—    նախորդ սերնդի համեմատությամբ ներկա սերնդի մարմնի ավելի մեծ երկարությունը։ Վերջին 100 տարիների ընթացքում անչափահասների հասակն ավելացել է միջին հաշվով 15-20 սմ,


—    աոաջին դաշտանի զգալիորեն վաղ հայտնվելը։ Ամփոփիչ տվյալներով յուրաքանչյուր 10 տարի դաշտանի սկսման ժամկետն արագանում է 4-6 ամսով։ Արևմտյան Եվրոպայի բազմաթիվ երկրներում և ԱՄՆ-ում դաշտանի սկսման միջին ժամկետը՝ 12-13 տարեկանն է (50 տարի առաջ՝ 15-16 տարեկանն էր)։ Նկատվում է տղաների ավելի վաղ սեռական հասունացում 0,5-2 տարով)։

 

 

Հեղինակ. Վ.Ա. Աստածատրյան
Սկզբնաղբյուր. Կլինիկական մանկաբուժություն
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

07.03.2016

Հարգելի Անի, բարև Ձեզ: Ձեր բալիկի քաշը և հասակն, ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների նորմայի սահմաններում են, անհանգստանալու կարիք չկա:

Մեդ-Պրակտիկ

07.03.2016

Հարգելի Anahit, բարև Ձեզ: Անհանգստանալու կարիք չկա, դա նորմալ երևույթ է:

Անի

13.02.2016

Բարև ձեզ հարգելի բժշկ շատ շնորհակալ կլինեմ եթե ինձ օգնյք , երեխաս 6 ամսեկան է հասկը 64 սմ է քաշը 7.600 գր իսկ գլի չափսը 46 սմ է ասացեք խնդրեմ անհանգստանալու պատճառ կա նախապես շնորհակալություն:

anahit

04.02.2016

hargeli bjishk im txan 3 tarekan e ev qnac jamanak sharjum e matikner@ ev totikner@.minchev xor qun mtnel@ asaceq xndrem anhangstanaluk kariq ka ardyoq.

Մեդ-Պրակտիկ

02.02.2016

Հարգելի Anna, բարև Ձեզ: Միօրինակ սնունդ տալ անընդհատ ցանկալի չէ: Կարող եք մեկընդմեջ կաթով պատրաստել նաև հնդկաձավարի կամ բրնձի շիլաները, կարող եք ավելացնել նաև հատապտուղներ կամ չրերի կտորներ: Կալցիումի և սպիտակուցի պահանջը կարող եք լրացնել պանրի միջոցով, եթե այլ տեսակի կաթնամթերք երեխան չի սիրում, կարող եք տալ նաև պանրիկներ տարբեր համերով:

Liana

01.02.2016

Barev dzez hargeli bjishk xndrum em patasxaneq indz tanjox harcin, poqriks cnvel e 3550kg, hima 3 amsakan u kshrum em 7kg, kerakrum em krcwov, ardcyoq da shat e 3 amsakan erexayi hamar? ? Kanxav shnprhakalshnorhakal em

Մեդ-Պրակտիկ

24.01.2016

Հարգելի Karmen, բարև Ձեզ: 8 ամսեկան բալիկին արդեն աստիճանաբար  հարկավոր է տալ  այն կերակուրը, որն ինքներտ եք ուտում, ացի դժվարամարս, արհեստական հավելյանութերով սննդից: Եթե կա նման խնդիր, շատ օգտակարո է դդումը, կարող եք պատրաստել դդումով շիլա կամ դդումն ավելացնել այլ շիլաների մեջ: Օգտակար է սև սալորը, թարմ և չրի ձևով: Կարող եք պատրաստել սալորաձրով կոմպոտ կամ ավելացնել շիլաների մեջ: Արդեն կարող եք տալ կեֆիր, մանկական յոգուրտ, որը ևս օգտակար է: Ստորև ներկայացնում ենք կայքի հղում, որտեղ կգտնեք լրացուցիչ ինֆորմացիա.

 

 

http://www.kid.ru/rebenok/24-4.php3

Մեդ-Պրակտիկ

24.01.2016

Հարգելի LUSINE, բարև Ձեզ: Նման բան նկատվում է կալցիումի դեֆիցիտի դեպքում: Ցանկալի է ստուգել կալցիումն արյան մեջ:

Anna

20.01.2016

Hargeli bzhishk,im erekhan 1 tari 7 amsekan e,katnamterq chi sirum,sakayn pordzum em pahanjy bavararel gone kerakri mijocov,ayd patcharov amen or aravotyan patrastum em gerkules katov.Ardyoq kareli e tal erekhayin ayn amen or???Nakhapes shnorhakalutyun

LUSINE

16.01.2016

Hargeli bzishk im erexan 11 amsekan e ev shat e qrtnum. inch karox em anel?

Karmen

10.01.2016

Barev dzez im balik@ 8amsekan e chgitem inch kerakurner tam iren vorovhetev axineri xndir uni shaaat e sirum banan bayc erb talis em axiner@ chi gorcum inch kareli e kerakrel?

Մեդ-Պրակտիկ

27.12.2015

Հարգելի Natali, բարև Ձեզ: Ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների Ձեր բալիկի քաշն ու հասակը նորմայի սահմաններում են, անհանգստանալու կարիք չկա:

Natali

26.12.2015

Աղջիկս 4 տարեկան է: Քաշ 13.5 կգ. է, իսկ հասակը՝ 98սմ: Ուզում եմ հասկանալ, արդյոք անհանգստանալու առիթ կա, թե ոչ: Շնորհակալություն

Natali

21.12.2015

Աղջիկս 4 տարեկան է: Քաշ 13.5 կգ. է, իսկ հասակը՝ 98սմ: Ուզում եմ հասկանալ, արդյոք անհանգստանալու առիթ կա, թե ոչ: Շնորհակալություն

Մեդ-Պրակտիկ

30.10.2015

Հարգելի'  կայքի այցելուներ, տեխնիկական պատճառներով հարցերին պատասխանելը ժամանակավորապես հնարավոր չէր, և որոշ հարցեր, որոնց պատասխանելն այլևս ակտուալ չէ, հեռացվել են կայքից: Խնդրում ենք, եթե Ձեր հարցերը դեռևս ակտուալ են, նորից գրել:  Հայցում են Ձեր ներողամտությունը:

Մեդ-Պրակտիկ

26.07.2015

Հարգելի Armine, բարև Ձեզ: Երեխայի աճը գնահատելու համար հարկավոր են քաշի և հասակի տվյալները: Խնդրում եմ նշեք: Եթե երեխայի աճը հետ է մնում իր հասակակիցներից հարկավոր է պարզել պատճառը: Այդ տարիքի երեխաների մոտ քաշի նվազման պատճառը ավելի հաճախ հելմինթներն են, ցանկալի է հանձնել կղանքի անալիզ: Վիտամիններց կարող եք տալ տվյալ տարիքային խմբի համար նախատեսված ցանկացած վիտամինային կոմպլեքս, սակայն ամառվա ամիսների այնքան էլ ցանկալի չէ: Ավելի  ցանկալի է վիտամինների պակասը լրացնել մրգերի և բանջարեղենի միջոցով:

Մեդ-Պրակտիկ

25.07.2015

Հարգելի Կարինե Ռուբինյան, բարև Ձեզ: Ըստ ԱՀԿ տվյալների Ձեր երեխայի քաշը և հասակը նորմայի սահմաններում են: Եթե կնկատեք քաշի պրոգրեսիվ ավելացում, ցանկալի  է դիմել բժշկի:

Armine

26.06.2015

Hargeli bjishk.im axchik@ 9 tarekan e bayc ach@ normal che.Yes axchkas hagustner@ gnum em 6-7 tarekani razmerov,,,,,Asem vor es shogerin el axorjakic @nkel e.Inc asum ein od@ kpoxvi normal kachi bayc menq hima Sankt-Peterburgum enq .Axchiks @ndhanur armamb aroxch e -ashxuyj,yev pari e hachaxum yev yergi..........inch vitamin e anhrajesht xndrum em xorhurd tveq

Կարինե Ռուբինյան

22.06.2015

Աղջիկս 9 տարեկան է: Քաշը այսօր 37 կգ է, 1 ամիս առաջ 35 կգ էր, իսկ հասակը՝ 135սմ: Ուզում եմ հասկանալ, արդյո՞ք անհանգստանալ առիթ կա, թե ոչ: Շնորհակալություն

Մեդ-Պրակտիկ

15.06.2015

Հարգելի RUZAN, բարև Ձեզ: Մեծ գաղթունը փակվում է մինչև երեխայի 1.5 տարեկան հասակը: Եթե քիչ է մնացել փակվելուն, անհանգստանալու կարիք չկա:

Anna

13.06.2015

shat shnorhakal em

Մեդ-Պրակտիկ

12.06.2015

Հարգելի Anna, եթե չկա կալցիումի դեֆիցտիտ, կարիք չկա:

RUZAN

05.06.2015

BAREV DEZ BYISHK JAN NORMALE 1 TAREKAN 2 AMSEKAN EREXAYI GLXUXEXN LRIV DER CHI PAKVEL SHAT KICHE MNACEL VOR PAKVI

Sona

05.06.2015

Shnorhakalutyun!

Մեդ-Պրակտիկ

03.06.2015

Հարգելի Sona, բարև Ձեզ: 7-8 ամսեկանում երեխաների մոտ սկսում է ատամների ծկթումը, երեխայի անհանգստությունը և ախորժակի անկումը կապված են հենց դրա հետ, անհանգստանալու կարիք չկա: Հատկապես, եթե երեխան նախքան այդ էլ անհանգիստ է եղել, այժմ ավելի արտահայտված կլինի, կարող եք դիմել մանկաբույժին, համապատասխան մանկական հանգստացնող միջոց նշանակելու համար: Ինչ վերաբերում է քաշին, 8.5 կգ-ն նորմայի սահմաններում է, անհանգստանալու կարիք այժմ չկա:  

Anna

03.06.2015

Hargeli Bjishk,harkavor e ardyoq 1 tarekan erexayin kalci tal?

Sona

27.05.2015

Hargeli bjishk! Kanxav shnorhakal em dzer bolor ogtakar xosrhurdneri hamar! Erexas 8 amsakan e,ahavor sharjun u lackan! Der atamner chuni! Ir anhangstutyun@ karox em kapel dra het?nshem vor cnvac orvanic aydpisina exel!Mankabuyji karciqov voreve xndir chka! Kcankanayi imanalda normal e? Evs mek harc! 7 amsekanum kshrum er 8.500kg.hima evs nuyn qashin e! Shat qich e utum u djvarutyamb!inch xorhurd ktaq inch anem?

Մեդ-Պրակտիկ

22.05.2015

Հարգելի Vera, բարև Ձեզ: Ըստ ԱՀԿ տվյալների`  երկու տարեկան աղջիկ երեխաների քաշը նորմայում պետք է լինի 9-14.5 կգ, իսկ տղաներինը` 9.7-15.3 կգ: Ձեր բալիկի քաշը նորմայի սահմաններում է, անհանգստանալու կարիք չկա:

Մեդ-Պրակտիկ

22.05.2015

Հարգելի Anna, ըստ Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության տվյալների 1 տարեկան աղջիկ երեխաների քաշը նորմայում պետք է լինի 7.0-11.5 կգ, հասակը 69-79 սմ , իսկ տղաներինը 7.7-12 կգ, հասակը 71-80 սմ: Ձեր երեխայի քաշը և հասակը նորմայի սահմաններում են, անհանգստանալու կարիք չկա:

vera

18.05.2015

barev dez normale 2 tarekan 5amsekan erexay qas@ 13kg 400g

Կարդացեք նաև

ՀՀ ԱՆ. Փոփոխություն՝ պատվաստումների քաղաքականության մեջ
ՀՀ ԱՆ. Փոփոխություն՝ պատվաստումների քաղաքականության մեջ

Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է պատվաստումների քաղաքականության մեջ առաջիկա փոփոխությունների մասին: Այս առումով պարզաբանենք հետեւյալը. նախ հնգավալենտ (դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, հեպատիտ...

ԿՅԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲԸ…. ԾԱՐԱՎՈՎ
ԿՅԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲԸ…. ԾԱՐԱՎՈՎ

Վերջին տարիներին շատ հարցերում, եթե իհարկե, արդեն ոչ բոլոր, մեզ առաջնորդողը դրսի հրահանգներն են, ՛՛պրոտոկոլները՛՛, ուղեցույցները, որոնք տարբեր պայմանագրերի կնքումներով դառնում են կյանք, առօրյա, ճակատագիր՝ մարդու, ազգի...

ՀՀ ԱՆ. Կրծքով կերակրվող նորածիններն առավել պաշտպանված են
ՀՀ ԱՆ. Կրծքով կերակրվող նորածիններն առավել պաշտպանված են

Կրծքով կերակրման խրախուսման իրականացմանն ուղղված միջոցառումները աշխարհում հայտնի են որպես երեխայի առողջ աճին ու զարգացմանն ուղղված առավել արդյունավետ և քիչ ծախսատար ռազմավարություն...

ՀՀ ԱՆ. Հատուկ ուշադրություն փոքրիկներին.
ՀՀ ԱՆ. Հատուկ ուշադրություն փոքրիկներին.

Եղանակային ցուրտ պայմանները շատերին են ստիպում վերանայել սովորական դարձած կենսակերպը: Ցրտի պատճառով մարդիկ ավելի քիչ են շարժվում, զբոսանքները,  համեմատաբար շարժուն կենսակերպը, փոքրիկների...

Դիսլեքսիա. izmirlianmedicalcenter.com
Դիսլեքսիա. izmirlianmedicalcenter.com

Դիսլեքսիան դիտարկվում է նյարդաբանական էնցեֆալոպաթիկ խանգարումների համախտանիշում: Այլ կերպ ասած՝ դիսլեքսիան դիտվում է կենտրոնական նյարդային համակարգի տարբեր համակարգային խանգարումներով երեխաների մոտ...

Ձայնի զարգացումը երեխաների մոտ. izmirlianmedicalcenter.com
Ձայնի զարգացումը երեխաների մոտ. izmirlianmedicalcenter.com

Ներզատական համակարգի հորմոնալ տարիքային տեղաշարժերի արդյունքում, որոնք ծագում են սեռական հասունացման շրջանում, տեղի է ունենում ինչպես ամբողջ օրգանիզմի փոփոխություն, այնպես էլ ձայնային ապարատի մուտացիա...

Խոսքային ֆունկցիայի կրիտիկական շրջանները: Կակազություն. izmirlianmedicalcenter.com
Խոսքային ֆունկցիայի կրիտիկական շրջանները: Կակազություն. izmirlianmedicalcenter.com

Առանձնացնում են խոսքի զարգացման 3 կրիտիկական շրջաններ.
1.1-2 տարեկան, երբ ձևավորվում են խոսքի նախադրյալները և սկսվում է խոսքի զարգացումը...

Լոգոպեդիա. izmirlianmedicalcenter.com
Լոգոպեդիա. izmirlianmedicalcenter.com

Լոգոպեդիան դեֆեկտոլոգիայի բնագավառ է, որն ուսումնասիրում է խոսքային խանգարումները և մշակում է մեթոդներ ու հնարներ դրանց հաղթահարման ու նախազգուշացման համար: Լոգոպեդիա տերմինն առաջացել է հունարեն...

Ինչու չարժե երեխային ամեն օր լողացնել. news.am
Ինչու չարժե երեխային ամեն օր լողացնել. news.am

Ամեն օր երեխաներին լողացնելու սովորությունն այդքան էլ օգտակար չէ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից, վստահեցնում են Մաշկաբանության ամերիկյան ակադեմիայի աշխատակիցները...

ՀՀ ԱՆ. Օգտակար խորհուրդներ ուսումնական տարվան ընդառաջ
ՀՀ ԱՆ. Օգտակար խորհուրդներ ուսումնական տարվան ընդառաջ

Դպրոցական երեխաների առողջական վիճակը պայմանավորված է մի շարք գործոններով: Դպրոցը պետք է լինի այն միջավայրը, որը ոչ միայն կապահովի կրթական մակարդակը, այլև կծառայի որպես առողջ միջավայր...

6 բան, որ պետք է իմանա ցանկացած ծնող. պարզաբանում է Ավանտա ժամանակակից ստոմատոլոգիայի և իմպլանտոլոգիայի մասնագիտացված կենտրոնների ցանցի բժիշկ-օրթոդոնտ Տիգրան Դեմիրճյանը
6 բան, որ պետք է իմանա ցանկացած ծնող. պարզաբանում է Ավանտա ժամանակակից ստոմատոլոգիայի և իմպլանտոլոգիայի մասնագիտացված կենտրոնների ցանցի բժիշկ-օրթոդոնտ Տիգրան Դեմիրճյանը

Կարծիք կա, որ ծծակի օգտագործումը կարող է վնաս հասցնել երեխայի ատամնաշարի զարգացմանը:  Արդյոք այդպե՞ս է:


–   Իհարկե, քանի որ ինչպես ծծակի երկարատև օգտագործումը, այնպես էլ երեխաների շրջանում շատ տարածված...

Երեխայի ոսկրերը ամրացնելու համար մանկաբույժի հինգ խորհուրդ. news.am
Երեխայի ոսկրերը ամրացնելու համար մանկաբույժի հինգ խորհուրդ. news.am

Կաթն անհրաժեշտ է երեխայի նորմալ զարգացման համար, վստահեցնում են գիտնականները, չէ՞ որ այն նպաստում է ոսկրային զանգվածի աճին: Բայց ի՞նչ անել, եթե երեխան կաթ չի սիրում կամ չի կարողանում խմել, քանի որ չի յուրացնում լակտոզան...

Ինչպես տանը պլաստիլին պատրաստել. 1in.am
Ինչպես տանը պլաստիլին պատրաստել. 1in.am

novate.ru-ն ներկայացնում է բաղադրատոմս, որով տնային պայմաններում կարելի է ոչ թանկարժեք և անվտանգ պլաստիլին պատրաստել...

7 հարց ու պատասխան այն մասին, թե ինչու երեխաները պետք է ջուր խմեն. med.news.am
7 հարց ու պատասխան այն մասին, թե ինչու երեխաները պետք է ջուր խմեն. med.news.am

Դեռահասների ու երեխաների մեծ մասը բավականաչափ ջուր չի խմում, իսկ մոտավորապես քառորդ մասը, Harvard School of Public Health-ի տվյալներով, երբեք մաքուր...

Երեխայի սնուցումը
Ինչպե՞ս է անքնությունն ազդում մանկական առողջության վրա. news.am
Ինչպե՞ս է անքնությունն ազդում մանկական առողջության վրա. news.am

Գլխուղեղի գիտահետազոտական ինստիտուտի ֆրանսիացի մասնագետներին հաջողվել է պարզել մանկական անքնության պատճառները եւ դրա հետեւանքները...

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ