Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ՄԱԲՀ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Առողջ երեխա

Մանկական օրգանիզմի զարգացումը

Երեխաների ֆիզիկական զարգացումը օրգանիզմի մոոֆոֆունկցիոնալ վիճակի հիմնական ցուցանիշներից է: Քանի որ զանազան կլիմայական-աշխարհագրական գոտիներում, քաղաքային և գյուղական վայրերում բնակվող երեխաների ֆիզիկական զարգացման տեմպերը կարող են տարբեր լինել, ուստի երեխաների ֆիզիկական զարգացումը գնահատելիս ներկայումս ընդունված է հաշվի առնել նաև նրանց կենսաբանական տարիքը։


Կենսաբանական տարիքը որոշելիս ուշադրություն է դարձվում մարմնազննման և մարմնաչափական հետազոտությունների տվյալներին, ոսկրացման կետերի առաջացման, կաթնատամների ու մշտական ատամների ծկթման ժամկետների և քանակության, սեռական հասունացման նշանների առկայության և արտահայտվածության վրա։


Կենսաբանական տարիքը բնորոշող ցուցանիշների նկատելի շեղումները որոշակիորեն կախված են երեխայի ժառանգական գործոններից, ազգությունից և այլն։


Ինչպե՞ս չափել մինչև 1 տարեկան երեխաների հասակը


Մինչև մեկ տարեկան երեխաների հասակը (մարմնի երկարությունը) չափում են երեխայի պառկած դիրքում՝ ոտքերն ուղղած և ոտնաթաթերն ուղիղ անկյան տակ թեքած։ Մեկ տարեկանից մեծ երեխաների հասակը չափում են հասակաչափով։ Երեխան պետք է կանգնի ուղիղ, «զգաստ» դիրքում՝ գլխով, թիակներով և հետույքով հպվելով հասակաչափի հենակին։ Հասակի ցուցանիշը նշվում է հասակաչափի հենակին գլխի հետ շփվող շարժատախտակի ստորին եզրով։


Մինչև 1 տարեկան երեխաների կրծքավանդակի շրջագիծը


Կրծքավանդակի շրջագիծը չափում են երեխայի հանգիստ շնչառության ժամանակ և ձեռքերն իջեցված վիճակում, սանտիմետրային ժապավենը մեջքի կողմից դրվում է թիակների ստորին անկյան տակ, իսկ առջևից՝ կրծքապտկիկների եզրերին։ Եթե աղջիկների մոտ առկա է կրծքագեղձերի զարգացումը, ժապավենը դրվում է չորրորդ կողի վերին եզրով։


Կրծքավանդակի շրջագիծը կյանքի առաջին եռամսյակում մեծանում է յուրաքանչյուր ամիս մոտավորապես 2,5-3 սմ, երկրորդ եռամսյակում՝ 1-1,5 սմ, իսկ կյանքի երկրորդ կիսամյակում՝ 0,5-1 սմ չափով։ Մեկ տարեկանում կրծքավանդակի շրջագծի չափերը ավելանում են 13-15 սմ-ով։ Եթե ծնվելիս կրծքավանդակի շրջագիծը 1-2 սմ փոքր է գլխի շրջագծից, ապա 2-3 ամսականում այդ ցուցանիշները հավասարվում են։ Հետագայում կրծքավանդակի շրջագիծը գերազանցում է գլխի շրջագիծն այնքան թիվ-սանտիմետրով, որքան մոտավորապես երեխայի տարիքն է։


Մինչև 1 տարեկան երեխաների գլխի շրջագիծը


Գլխի շրջագիծը չափելիս սանտիմետրային ժապավենը տեղադրվում է ետևից՝ ծոծրակային թմբի, առջևից՝ վերհոնքային աղեղների վրայով։ Բազկի շրջագիծը որոշում են վերին երկրորդականում, անմիջականորեն անութային փոսի շրջանում։ Ազդրի շրջագիծը որոշում են նրա ամենալայն հատվածում, մոտավորապես շեքի մակարդակով։ Սրունքի շրջագիծը չափելիս սանտիմեարային ժապավենը տարվում է ձկնամկանների ամենալայն մասով։


Գլխի շրջագծի արագ մեծացումը նկատվում է կյանքի առաջին տարում։ Առաջին 3 ամիսներին գլխի շրջագծի ամենամսյա մեծացումը կազմում է մոտ 2 սմ, 3-6 ամսականում՝ 1 սմ։ Կյանքի առաջին տարվա երկրորդ կեսում գլխի շրջագիծը մեծանում է 2,5 սմ-ով։ Մեկ տարեկանում գլխի շրջագիծը կազմում է 47-48 սմ, 3 տարեկանում՝ մոտ 50 սմ, իսկ 14-15 տարեկանում՝ 52-56 սմ։ Պետք է նշել, որ աղջիկների գլխի շրջագիծը սեռական հասունացման շրջանում 5-8 սմ փոքր է տղաների գլխի շրջագծից։


Երեխաների գանգի մեծացումը լայնությամբ և բարձրությամբ ընթանում է անհավասարաչափ։ Նորածնի գանգը համեմատաբար լայն է և նրա մեծացումը կյանքի առաջին տարում տեղի է ունենում գերազանցապես լայնությամբ։ Գանգի բարձրության աճը հիմնականում տեղի է ունենում նախադպրոցական և դպրոցական տարիքում։


Ինչպե՞ս որոշել մինչև 1 տարեկան երեխաների ենթամաշկային շերտի հաստությունը


Ենթամաշկային շերտի հաստությունը որոշում են կալիպերով՝ երեք տեղամասերում, պորտի շրջանում, թիակի ստորին անկյան տակ և բազկի հետին երեսով (եռագլուխ մկանի միջնամասում)։ Ստացված արդյունքը՝ երեք չափումների ընդհանուր գումարը երեքի բաժանելուց հետո, արտահայտում է ենթամաշկային ճարպաշերտի հաստությունը։ Որոշ հեղինակներ առաջարկում են ճարպային ծալքի հաստությունը որոշել 4-10 տեղամասերում։


Երեխայի հասակի և մարմնի զանգվածի աճը տարիքային տարբեր շրջաններում


Երեխաների հասակի ու մարմնի զանգվածի մոտավոր գնահատման համար Ա.Ֆ. Տուրն առաջարկում է օգտվել հետևյալ բանաձևերից։
Մարմնի հասակը (սմ) մինչև մեկ տարեկան երեխայի համար հավասար է մարմնի երկարությանը ծնվելիս +3x ամիսների թվով (մինչև 3 ամսական երեխաների համար), +2,5x ամիսների թիվը՝ 3 (3-6 ամսական երեխաների համար), +1,5x ամիսների թիվը՝ 6, (6-9 ամսական երեխաների համար), +1x ամիսների թիվը՝ 9, (9-12 ամսական երեխաների hամար)։


Հասակը (սմ) մեկ տարեկանից մեծ երեխայի համար = 75 + (5X տարիների թիվը)։


Մարմնի զանգվածը (գ) մինչև մեկ տարեկան երեխայի համար 3250+(600 կամ 500x կյանքի ամիսների թվով), որտեղ 600-ն օգտագործում են երեխայի կյանքի աոաջին կես տարվա, իսկ 500-ը՝ երկրորդ կես տարվա համար։


Վերջին տասնամյակներում hատկապես պարզորոշ դարձան երեխաների ֆիզիկական զարգացման արագացած պրոցեսները՝ աքսելերացիան։ Այդ իսկ պատճառով էլ փոխվել են հասակի և մարմնի զանգվածի մոտավոր գնահատման էմպիրիկ բանաձևերը։


Քանի որ նշված բանաձևերը ներկայումս պատկերացում են տալիս միայն նորմայի ստորին սահմանների մասին, ուստի Ի.Մ. Վորոնցովն առաջարկել է ֆիզիկական զարգացման գնահատման համար հետևյալ բանաձևերը.


1.    Երեխաների հասակը կյանքի առաջին կես տարում՝ 50+30xn (սմ), որտեղ՝ ո-ը կյանքի ամիսների թիվն է։ Երեխաների հասակը 7-12 ամսում՝ 64+ո (սմ), որտեղ՝ ո-ը կյանքի ամիսների թիվն է։ Թույլատրելի տատանումների սահմանը՝ ±4 սմ։


2.    Մարմնի զանգվածը երեխաների կյանքի առաջին տարում` 8200 գ (8400) = 6 ամսական երեխայի մարմնի զանգվածին։ Յուրաքանչյուր պակասող ամսվա համար — 800 գ։ Յուրաքանչյուր հաջորդող ամսվա համար` +400 գ: Թույլատրելի տատանումների սահմանը՝ 0 -6 ամս. ±1000 գ, 1-12 ամս ±1500 գ


3.    2-15 տարեկան երեխաների հասակը. 8 տարեկանում = 130 սմ։ Յուրաքանչյուր պակասող տարվա համար հանվում է 7 սմ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար գումարվում է 5 սմ։ Տատանման սահմանները՝ 1-5 տարեկանում՝ ±6 սմ, 5-10 տարեկանում՝ ±9 սմ, 10-15 տարեկանում՝ ±10 սմ։


4.    Մարմնի զանգվածը 2-12 տարեկանում. մարմնի զանգվածը 5 տարեկանում = 19 կգ, յուրաքանչյուր պակասող տարվա համար հանվում է 2 կգ, յուրաքանչյուր հաջորդող տարվա համար գումարվում է 3 կգ։


5.    Մարմնի զանգվածը 12-14 տարեկան երեխաների մոտ՝ 5n հանած 20-ական կգ, որտեղ՝ ո-ը կյանքի տարիներն են։ Տատանման սահմանները՝ 1-5 տ.՝ ±3 կգ, 5-10 տ.՝ ±6 կգ, 10-15 տ.՝ ±10 կգ:


Երեխայի հասակի և մարմնի զանգվածի աճը տարիքային տարբեր շրջաններում տարբեր է։ Այսպես, կյանքի աոաջին 4 ամիսներին մարմնի երկարության և զանգվածի աճի միջին ինտենսիվություն է լինում, իսկ հաջորդ 4 ամիսները բնորոշվում են մարմնի երկարության ինտենսիվ աճով։ Սկզբնական շրջանում մարմնի զանգվածը չի փոփոխվում կամ էլ նույնիսկ փոքր-ինչ պակասում է և միայն առաջին տարվա երկրորդ եռամսյակի վերջում է նկատվում զանգվածի որոշ ավելացում։ Տարվա վերջին 4 ամիսները մարմնի երկարության ամենափոքր աճի և մարմնի զանգվածի ամենամեծ ավելացման շրջանն են։


Գաղթունի մասին


Նորածնի գանգի երկու կողմնային և ճակատոսկրերի միակցման տեղում գտնվում է շարակցահյուսվածքային թաղանթը՝ մեծ գաղտունը:
Նորածինների մեծ գաղտունի չափերը սովորաբար տատանվում են 1,5x2,0 սմ մինչև 2,8x4,0 սմ սահմաններում։ Որոշ նորածինների մոտ մեծ գաղտունը կարող է լինել և զգալիորեն փոքր՝ 0,5x1,0 սմ։ Երեխաների մեծ մասի մոտ մեծ գաղտունը փակվում է մեկ տարեկանում, որոշ դեպքերում՝ մինչև 1,5 տարեկանը։ Սակայն ներկայումս, ոչ hազվադեպ, այն փակվում է 6-7 ամսականում և նույնիսկ ավելի վաղ։ Վ.Ա. Տաբոլինը և համահեղինակները (1968) գտնում են, որ ըստ տարիքի գլխի նորմալ շրջագիծ ունեցող երեխաների մոտ մեծ գաղտունի վաղաժամ փակվելը չի փոխում գլխի հետագա աճի դինամիկան և ռախիտի կանխարգելման համար հակացուցում չէ։ Մեծ գաղտունի փոքր չափերով և գլխի փոքր շրջագծով երեխաների մոտ, կրծքավանդակի շրջագծի համեմատությամբ, հետագայում գլխի անբավարար մեծացումը կարող է անհանգստացնող նշան լինել՝ երեխայի նյարդահոգեկան թերզարգացման առումով։ Հեղինակների դիտարկումներում դա հանդիպել է միայն այն երեխաների մոտ, որոնք ծնվել են շնչահեղձությամբ և ունեցել են գլխուղեղային արյունազեղման երևույթներ։


Փոքր (ծոծրակային) գաղտունը (կողմնային և ծոծրակային ոսկրերի միջև) հասուն նորածինների մեծ մասի մոտ ծնվելիս կամ փակ է լինում կամ էլ փոքր չափեր է ունենում։ Բոլոր առողջ երեխաների կյանքի առաջին 2-3 ամիսներին փոքր գաղտունը փակվում է;


Ինչպե՞ս գնահատել մինչև 1 տարեկան երեխաների ներդաշնակ զարգացումը


Որոշ հեղինակներ երեխաների ներդաշնակ զարգացումը գնահատելու համար առաջարկում են որոշել մարմնի զանգվածի և կրծքավանդակի համապատասխանությունն ըստ հասակի։ Հասակի, մարմնի զանգվածի և կրծքավանդակի շրջագծի հարաբերությամբ ֆիզիկական զարգացման գնահատականը տալու այդ փորձն ըստ էության ճիշտ է, քանի որ մարմինը իրոք ծավալային հասկացողություն է, այսինքն՝ եռաչափ է։ Գիտնականները վաղուց են նշել ֆիզիկական զարգացման գնահատման ժամանակ մարմնի զանգվածը հասակի հետ համեմատելու անլիարժեքությունը։ Իրոք, լայն կրծքավանդակ ու հենք ունեցող երկու տարբեր երեխաներ միևնույն հասակն ու միևնույն զանգվածն են ունենում, չնայած նրանցից մեկն ունի նիհար, իսկ մյուսը՝ գերսնված տեսք։ Այդ պատճառով էլ բազմաթիվ փորձեր են կատարվել` գտնելու երեխաների ֆիզիկական զարգացումը բնորոշող ավելի ամբողջական հատկանիշներ, (քան հասակն ու մարմնի զանգվածը), որտեղ հաշվի են առնվում և համեմատվում մարմնի մի քանի չափանիշները, ինչպես նաև գրաֆիկորեն պատկերվում են զարգացումը բնութագրող որոշ երևույթներ։


Ըստ Լ,.Դ. Զայացի (1975), Վ.Դ. Կրավչիկի, Տ.Մ. Գլիբինայի (1975) առանձնացվում են հետևյալ ձևաբանական տեսակները.


—    նորմալ (բոլոր չափերի օպտիմալ հարաբերություն),
—    թերհաս (կոնքի, կրծքավանդակի և հասակի թերչափերի դեպքում),
—    ասթենիկ (կոնքի և կրծքավանդակի թերչափերի և հաճախ բարձր հասակի դեպքում),
—    ընդհանուր գերազանցող (կոնքի, կրծքավանդակի և հասակի մեծացած չափերի դեպքում),
—    բրախիսկելիա (կոնքի և կրծքավանդակի գերչափերի, հասակի թեր կամ նորմալ չափերի դեպքում),
—    ինտերսեքսուալ կամ ատլետիկ (կրծքավանդակի գերզարգացումն անկախ հասակից, կոնքի թերչափերի դեպքում)
—    այլ (միայն կոնքի կամ կրծքավանդակի թեր կամ գերչափերի դեպքում, տարբեր զուգորդություններով)։

 

Ի՞նչ է աքսելերացիան


«Աքսելերացիա» (լատիներեն acceleration — արագացում բառից) տերմինը 1935 թ. առաջարկել Է գերմանացի բժիշկ Կոխը։ Աքսելերացիան արտահայտում Է վերջին հարյուրամյակի ընթացքում երեխաների տարիքային զարգացման արագացած պրոցեսը: Ներկայումս այդ տերմինը սովորաբար գործածվում Է մարդու արագացած անհատական զարգացման երևույթն արտահայտելու համար (հասակի աճ, սեռական հասունացում, հոգեկան արագ զարգացում և այլն)։


Համաձայն Յու.Ե. Վելտիշչևի և Գ.Ս. Գրաչյովայի (1979), աքսելերացիայի հիմնական արտահայտությունները կարելի Է համարել՝ ներկայիս նորածինների մարմնի մեծ երկարությունն ու մեծ զանգվածը անցյալ դարի և մեր դարի 20-30-ական թվականների նորածինների նույն ցուցանիշների համեմատությամբ,


—     առաջին ատամների ավելի վաղ ծկթումը,


—    կրծքի երեխայի մարմնի զանգվածի և երկարության միջին բարձր ցուցանիշները՝ դարասկզբի նույն տարիքի երեխաների համեմատությամբ,


—     նախադպրոցական և դպրոցական տարիքում մարմնի զանգվածի և երկարության ավելի վաղ ավելացումը,


—    մշտական ատամների ավելի վաղ ծկթումը (անցյալ դարի երեխաների համեմատությամբ՝ մեկ տարի ավելի շուտ),


—    նախորդ սերնդի համեմատությամբ ներկա սերնդի մարմնի ավելի մեծ երկարությունը։ Վերջին 100 տարիների ընթացքում անչափահասների հասակն ավելացել է միջին հաշվով 15-20 սմ,


—    աոաջին դաշտանի զգալիորեն վաղ հայտնվելը։ Ամփոփիչ տվյալներով յուրաքանչյուր 10 տարի դաշտանի սկսման ժամկետն արագանում է 4-6 ամսով։ Արևմտյան Եվրոպայի բազմաթիվ երկրներում և ԱՄՆ-ում դաշտանի սկսման միջին ժամկետը՝ 12-13 տարեկանն է (50 տարի առաջ՝ 15-16 տարեկանն էր)։ Նկատվում է տղաների ավելի վաղ սեռական հասունացում 0,5-2 տարով)։

 

 

Հեղինակ. Վ.Ա. Աստածատրյան
Սկզբնաղբյուր. Կլինիկական մանկաբուժություն
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Anna

22.04.2015

Hargeli Bjishk im erexan 4 tarekan e,na mtutyunic chi vaxenum,karox e miaynak erekoyan durs gal bak,sakayn erb cerekn e xaghum bakum anpayman es petq e linem nra het.Hnaravor e ,vor da uxaki erexayakan kapriz e?

Մեդ-Պրակտիկ

21.04.2015

Հարգելի Anush, Դուք նշում եք, որ բացի աչքերի խնդրից, տարբերություն նկատում եք աջ և ձախ այտերի միջև, այսինքն բացի աչքերի մկանների թերզարգացությունից կա նաև դեմքի այտային հատվածի մկանների թերզարգացում, իսկ դա կարող է կապված լինել դիմային կամ եռորյակ նյարդի վնասման հետ, իհարկե միանշանակ ասել դժվար է: Բուժման արդյունավետությունը կախված է վնասվածքի աստիճանից, դա կարող է որոշել միայն մանկական նյարդաբանը:

Anush

18.04.2015

HARGELI BJISHK IHARKE DIMELEM BAYC BJISHKNER@ MEKNABANMEIN VOR DER EREXAYI ACHQI MKANNER@ ZARGACAC CHI U AYN ZARGANUME MICHEV VEC AMSEKAN KZARGANA KUXXVI VOCHINCH CHKA AMEN INCH NORMALE ISK HIMA ASUMEN KA XNTIR< NSHEM VOR BNAKVUMEM FRANSIAYUM> ETE DJVAR CHI KAROXEQ ASEL INCHIC KAROXE DA LINEL U AYN KBUJVI HETAGAYUM??????

Մեդ-Պրակտիկ

17.04.2015

Հարգելի Anush, եթե նկատել եք նման խնդիր ծնված օրվանից ցանկալի էր հենց այդ ժամանակ էլ բժշկի դիմել: Չի բացառվում, որ խնդիրը կապված է նյարդային համակարգի հետ, սակայն վնասումը կենտրոնական, թե ծայրամասային է դժվար է ասել: Հարկավոր է անպայման դիմել մանկական նյարդաբանի և վիրաբույժի:

Մեդ-Պրակտիկ

15.04.2015

Հարգելի Ani, բարև Ձեզ: Նորմայում երեխաները սկսում են քայլել մինչև 12 ամսեկանը, որոշ դեպքերում նաև մինչև 10, 11 ամսեկանը: Սակայն շատ նորմալ զարգացող երեխաներ սկսում են քայլել 14-17 ամսեկանից, դա ևս նորմալ է: Որոշ երեխաներ ավելի երկար են չորեքթաթ քայլում, մյուսները ավելի կարճ ժամանակահատվածից հետո սկսում են ինքնուրույն քայլել: Այժմ անհանգստանալու կարիք չկա: Պետք է նշել նաև, որ անհաս ժամեկում ծնված նորածինները ավելի ուշ են սկսում քայլել: Եթե երեխայի քայլելը կուշանա նշված ժամկետներից, հարկավոր է դիմել մանկաբույժի պատճառը պարզելու համար: 

Anush

14.04.2015

hargeli Bjishk ingz anhangstacnum im erexayi glxi karucvacqn, balikis mot ka xndir dzax koxmi achq@ erb poqr inch hoqnume kam lac e linum poranume u arhasrak ayd acchqi bib@ aveli xorne qan aj achqi bib@ nayev dzax komi tushik@ aveli kax e inchov karox e d Pymanavorvac linel ev inch bujman tarberakner kan nshem vor baliks 6 amsakane isk xntir@ ka cnvac orvanic

Ani

13.04.2015

Barev Dzez,im erexan 11 amsekan e,sakayn choreqtat chi qaylum ev qaylelu porcel chi anum.Hnaravor e ,vor miangamic sksi qaylel?Dimel em mankabuyji votqeri het amen inch normal e,xndir chka

Anna

13.04.2015

Shnorhakal em shaaaat

Մեդ-Պրակտիկ

11.04.2015

Հարգելի Anna, բարև Ձեզ: Նորմայում ատամների ծկթելը պետք է սկսվի 7-8 ամսեկանից, սակայն որոշ դեպքերում, օրինակ եթե  դա համընկնում է ձմռան կամ գարնան ամիսների հետ տեղի է ունենում ուշացում: Ձեր բալիկի մոտ ամենայն հավանականությամբ դա ևս կապված է եղանակի հետ: 

Anna

05.04.2015

Barev Dzez,im erexan 11 amsekan e,nor sksel e atam hanel,naxqan ayd arden anhangstanum ei,bayc ardyoq kariq kar anhangstanalu?

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2015

Հարգելի Անահիտ,  մի փոքր դժվար կլինի 4 ամսեկան բալիկի հետ կատարել վարժություններ, քանի որ դրանք նախատեսված են ավել մեծ տարիքի երեխաների համար: Ձեզ ենք ներկայացնում ռուսական կայքի հղումը, որտեղ կգտնեք վարժություններ տնային պայմաններում կատարելու համար.

 

http://narodniesredstva.ru/bolezni_glaz/81-kak-vylechit-kosoglazie-u-detey-v-domashnih-usloviyah-uprazhneniya-podrobnaya-metodika.html

Մեդ-Պրակտիկ

01.03.2015

Հարգելի ԱՆՆԱ, անհանգստանալու կարիք այժմ չկա, քանի որ սեռական հասունացման տարիքում չգտնվող տղա երեխաների արտաքին սեռական օրգանները տարիների ընթացում չափերով շատ չեն փոխվում: Ինչպես գիտեք աղջիկների համեմատ տղաների սեռական հասունացումը մի փոքր ուշ է սկսվում: Եթե երեխայի մոտ սկսվի սեռական հասունացումը և նկատեք, որ չափերը մնացել են նույնը, այդ դեպքում հարկավոր է դիմել բժշկի:

Անահիտ

18.02.2015

Բարև Ձեզ, իմ բալիկը 4 ամսական է, նրա մի աչքը մի փոքր շլություն ունի: Ես գիտեմ որ մինչև 3 ամսական շլությունը անցնում է, բայց մենք արդեն 4 ամսական ենք և դեռ չի անցել: Ինչ վարժություններ կարեղ եք ինձ խորհուրդ տալ: Նախապես շնորհակալություն.

ԱՆՆԱ

13.02.2015

im txan 12 tarekan e...nra arnandam@ arden 4 tari e nuyn chapsin e mnacel,,,,xndrum em aseq petq e dimel bjishki ognutyan@ te voch/.?naxapes shnorhakalutyun

Մեդ-Պրակտիկ

17.01.2015

Հարգելի Նարինե, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալնների Ձեր երեխայի քաշի հասակի և գլխի շրջագծի չափերը համապատասխանում են նորմային: Միայն գլխի շրջագիծը վերին սահմանում է: Անհանգստանալու որևէ պատճառ չունեք:

Մեդ-Պրակտիկ

17.01.2015

Հարգելի  Alina, աղջիկների գլխի շրջագիծը 8 ամսեկանում 40,7-46 սմ է: Անհանգստանալու կարիք չկա:

Մեդ-Պրակտիկ

17.01.2015

Հարգելի Gohar Galstyan,11 ամսեկան հասակում աղջիկ երեխաների քաշը նորմայում տատանվում է 9.2-10.5 կգ սահմաններում:Այժմ անհանգստանալու կարիք չկա:Փորձեք հավելյալ սնունդ տալ,օրինակ շիլաներ,թեթև ապուրներ:Եթե կնկատեք քաշի նվազում,կամ քաշի շատ քիչ ավելացում,ապա հարկավոր է դիմել մանկաբույժի:

gohar galstyan

23.12.2014

barev tzez es mi harc unem,axchiks 11 amsekan e cnvela 3.900 g hima kshrum e 9.5 kg chgitem da normal e te che,, uxaki lav chi utum axorjak chuni inch karox em anel?,naxapes shnorhakalutiun

Մեդ-Պրակտիկ

21.12.2014

Հարգելի Հրանուշ, անհանգստանալու կարիք այժմ չկա: 7200գ, 7400գ քաշը 6 ամսական երեխաների համար նորմալ քաշ է ( նորման 6600-9000գ ): Փորձեք բացի կաթից տալ նաև շիլաներ, թեթև ապուրներ: Միգուցե տրված սնունդը մի փոքր քիչ է և չի բավարարում երեխաների ֆիզիկական պահանջներին: Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի օգտակար հղում, որոնք կօգնեն ավելի ճիշտ կազմակերպել երեխաների սնուցումը.
http://www.med-practic.com/arm/70/12779/article.more.html
http://www.med-practic.com/arm/70/12787/article.more.html
http://www.med-practic.com/arm/70/12782/article.more.html

Նարինե

10.12.2014

Barev dzez, im txan 5 amsakan e,na cnvel 3.500 kg hasak@ 51 sm,ayjm 9.500 kg , isk hasak@ 69 sm, glxi shrjagic@ 45 sm,gitem vor tariqin chi hamapatasxanum, xndrum em aseq ardyoq petq e avel qashi ev glxi shrjagci hamar anhangstanam,mankabuyj@ vochinch chi asum,snvum e bacarapes krcqi katov,talis em nayev D vitamin.Naxapes shnorhakal em.

Alina

08.12.2014

barev dzez im axjik@ 8 amsekan e glxi chaps 41cm e.xndrum em asek 41cm normal e te mtahogvelu kariq ka? naxapes shnorhakal em

Հրանուշ

12.11.2014

բարև Ձեզ, մի հարց ունեմ, ես զույգ երեխաների մայր եմ՝ աղջիկ, տղա, ովքեր ծնվել են վաղահաս՝ փոքր քաշով՝ 2250, 2040:Արդեն 6 ամսական են, հավելյալ սննդով կերեկրվելուց հետո նիհարել են: Նախքան հավելյալ սնունդ ընդունելը աղջիկս կշռում էր 7700 այժմ՝ 7200, տղաս 8000 այժմ՝ 7400 գրամ, հետաքրքիր է ինչը կարող է առիթ լինել: նախքան հավելյալ սնունդը միշտ կերեկրվել են արհեստական կաթնախառնուրդով՝ հիփփ-ով, հիմա օրը երկու անգամ կովի կաթ են խմում ՝ ջրով նոսրացված:

Մեդ-Պրակտիկ

08.09.2014

Հարգելի SUSANNA, ըստ ծնված քաշի՝ քիչ հետ է մնում: Սակայն, եթե հաշվի առնենք, որ ծնվել է մեծ քաշով և այն, որ ամռան ամիսներին երեխաները հակված են ավելի պակաս քաշ հավաքելու, ապա այս պահին անհանգստանալու առիթ չկա: Շարունակեք հետևել, եթե շոգերն անցնելուց հետո քաշի ավելացում չի նկատվի, նաև սննդի ընդունման իրական պակաս կնկատեք, դիմեք մանկաբույժի խորհրդատվության:

Մեդ-Պրակտիկ

07.09.2014

Հարգելի Syuzi, ստորև ներկայացնում ենք երեխայի գլխի չափերի փոփոխությունը՝ ըստ ամիսների.

SUSANNA

01.09.2014

Barev dzes, im poqrik@ 11AMSAKAN E utum e grete amen inch,bayc lav chi chaxanum- cnvel e 4kilogram, isk hima 8,750 gram e. Xndrum em asaceq da normal e,te dimenq masnageti? Naxapes shnorhakalutyun.

Syuzi

29.08.2014

Barev dzez,xndrum em im harcin patasxaneq..erexas 6 ams. e,glxi shrjagic@ 43 sm e..ardyoq tariqin anhamapatasxan e?anhangstanalu arit ka?erexayis mot aneninch normal e,normal snvum e,nstum e,dzig kangnum e...

Մեդ-Պրակտիկ

08.08.2014

Հարգելի Հրանուշ, պուլսացիա ասվածը դա գլխուղեղը սնուցող և երեխայի գաղտունի հատվածով անցնող զարկերակի պատերի տատանումներն են արյան հոսքի ժամանակ: Իսկ կալցիումի դեֆիցիտի ժամանակ, այո, կարող է փոքրիկի մոտ առատ քրտնարտադրություն լինել: Առողջ եղեք: 

Հրանուշ

06.08.2014

Շնորհակալ եմ պատասխանի համար: Արդեն դիմել ենք բժշկի և նեյրոսոնոգրաֆիայի արդյունքում պարզվեց որ լայնացում կա և պուլսացիա, ճիշտն ասաց տղայիս մոտ նկատվում է նաև առատ քրտնարտադրություն: Դեռ մանկաբույժի մոտ չեք գնացել, բայց մտածում եմ կալցիի պակա է: Մի հարց. Պուլսացիա ասվածն ինչ է և ինչ վտանգավորություն ունի: Շնորհակալություն:

Մեդ-Պրակտիկ

05.08.2014

Հարգելի Հրանուշ, անհանգստանալու ոչ մի առիթ չունեք, դա նորմալ երևույթ է: Այդ գաղտունների հաշվին է տեղի ունենում երեխայի գլխի աճը: Երեխայի մեծանալուն զուգահեռ գաղտունը սկսում է ոսկրանալ: Իսկ այն, որ շնչառական ակտի հետ գաղտունը շարժվում է, դա ևս անհանգստանալու առիթ չէ: Եթե ակնհայտ գաղթունի չափերը մեծ են, դիմեք մանկաբույժի խորհրդատվության:

Հրանուշ

04.08.2014

Բարև Ձեզ, ներեցեք, մի հարց. Երեխաս 3 ամսական է, (ընդ որում` զույգ) երեխայի գաղտունը համեմատաբար մեծ է, օրվա ընթացքում լինում է շատ փափուկ և երբեմն շնչելիս շարժվում է: Արդյոք կարող է վտանգավոր լինել և ինչի հետ է կապված: Շնորհակալություն:

Կարդացեք նաև

Ինչպե՞ս է անքնությունն ազդում մանկական առողջության վրա. news.am
Ինչպե՞ս է անքնությունն ազդում մանկական առողջության վրա. news.am

Գլխուղեղի գիտահետազոտական ինստիտուտի ֆրանսիացի մասնագետներին հաջողվել է պարզել մանկական անքնության պատճառները եւ դրա հետեւանքները...

Գիշերամիզություն
Գիշերամիզություն

«Չոր գիշերների» մասին երազում են բոլոր մայրիկները: Երեխան մեծացել է տակդիրների հասակից, սակայն գիշերը դեռևս շարունակում է միզել անկողնում: Լվացք, ներքնակի չորացում, սպիտակեղեն փոխելու անընդհատ հոգս, նյարդայնություն...

Միզային համակարգ
6 մոլորություն՝ պատվաստանյութերի մասին. news.am
6 մոլորություն՝ պատվաստանյութերի մասին. news.am

Որքան էլ որ պատվաստանյութերը կարեւոր նշանակություն ունեն բժշկության մեջ եւ կարող են իմունային համակարգի խթանման միջոցով մի շարք հիվանդությունների, ներառյալ՝ գրիպի դեմ պրոֆիլակտիկ պայքարի գերարդյունավետ...

Կանխարգելում Դեղամիջոցներ ...
Ի՞նչ անել քրտնախաշի դեպքում. news.am
Ի՞նչ անել քրտնախաշի դեպքում. news.am

Քրտնախաշը հաճախ երեխաների հետ է ասոցացվում, չնայած այն կարող է, նույն հավականությամբ, չափահաս մարդկանց մոտ էլ ի հայտ գալ: Մասնավորապես, երբ խոսքը շոգ եւ խոնավ եղանակի ազդեցությանն է վերաբերում...

Ի՞նչ անել, եթե երեխան այրվածք կամ արեւային հարված է ստացել. med.news.am
Ի՞նչ անել, եթե երեխան այրվածք կամ արեւային հարված է ստացել. med.news.am

Եթե տանը առաջին օգնության համար նախատեսված դեղատուփ ունեք, դեռեւս չի նշանակում, որ հանգիստ կարող եք կյանքը վայելել, զգուշացնում է Medical Observer-ը: Իսկ եթե, Աստված չանի, երեխային մի բա՞ն պատահի...

Առաջին նախաբժշկական օգնություն
Առաջին օգնությունը երեխաների մոտ արյունահոսության ժամանակ
Առաջին օգնությունը երեխաների մոտ արյունահոսության ժամանակ

Եթե տանն առաջին օգնության համար նախատեսված դեղատուփ ունեք, դեռեւս չի նշանակում, որ հանգիստ կարող եք կյանքը վայելել, զգուշացնում է Medical Observer-ը...

Առաջին նախաբժշկական օգնություն
Ի՞նչ անել, եթե երեխան խաղալիք, մագնիս կամ մարտկոց է կուլ տվել
Ի՞նչ անել, եթե երեխան խաղալիք, մագնիս կամ մարտկոց է կուլ տվել

Ծնողները լավ գիտեն, որ երեխաները հաճախ են փորձում ձեռքի տակ ընկած իրերը բերանը տանել: Լինում են դեպքեր, երբ փոքրիկը հրաժարվում է ամենահամեղ սնունդն անգամ ընդունել, բայց դեմ չէ, ասենք՝ կավճի կամ խաղալիքի համը տեսնել...

Առաջին նախաբժշկական օգնություն
Պատվաստումների հակացուցումները. ե՞րբ երեխաներին չի կարելի պատվաստել. med.news.am
Պատվաստումների հակացուցումները. ե՞րբ երեխաներին չի կարելի պատվաստել. med.news.am

Գրեթե բոլոր ծնողները ցանկանում են իմանալ, թե որո՞նք են պատվաստումների հիմնական հակացուցումները, եւ ո՞ր դեպքերում երեխաներին չի կարելի պատվաստել...

Սա պետք է իմանան բոլորը. ինչի՞ վրա ուշադրություն դարձնել երեխային պատվաստելիս. med.news.am
Սա պետք է իմանան բոլորը. ինչի՞ վրա ուշադրություն դարձնել երեխային պատվաստելիս. med.news.am

Որոշել եք, որ Ձեր երեխան պետք է պատվաստու՞մ ստանա: ՀՀ ԱՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի մանրէային պատրաստուկների բաժնի վարիչ Ալմաստ Հարոյանը պատմեց NEWS.am Medicine-ի թղթակցին...

Սիրված երեխա` առողջ երեխա
Սիրված երեխա` առողջ երեխա

Սիրված երեխաներն առողջ  են մեծանում. դա է ապացուցում առողջ հասուն մարդկանց կյանքի ուսումնասիրությունը: Այդ հետազոտության արդյունքներից դատելով` կարելի է մարդու առողջության կարևորագույն չափանիշ ու պայման համարել սիրված լինելը...

Առաջին բուժօգնություն երեխային
Առաջին բուժօգնություն երեխային

Եթե երեխան վիրավորվում է, մեղքը հիմնականում ծնողներինն ու մեծահասակներինն է, քանի որ անտեսում ենք անվտանգության տարրական նորմերը...

Առաջին նախաբժշկական օգնություն
Այսօրվա առողջ երեխան վաղվա քաղաքացին է
Այսօրվա առողջ երեխան վաղվա քաղաքացին է

ՀՀ առողջապահության նախարարության աջակցությամբ «Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիան» «Մարիոթ» հյուրանոցի կոնֆերենց-սրահում նոյեմբերի 2-3-ը կազմակերպել էր մանկաբուժական ազգային երրորդ գիտաժողովը...

Առողջապահության լրատու 16-17.2012
Երեխային բարուրելը չի կարող որևէ դրական ազդեցություն ունենալ. Մեր հյուրն է Արա Այվազյանը
Երեխային բարուրելը չի կարող որևէ դրական ազդեցություն ունենալ. Մեր հյուրն է Արա Այվազյանը

1970-ականներին Ճապոնիայում գրեթե համատարած բոլորը բարուրում էին նորածիններին: Հենց այնտեղ առաջին անգամ փորձեցին վիճակագրական տվյալներ ստանալ, որի արդյունքներն ապշեցուցիչ էին. այն երեխաները, որոնց չէին բարուրում, զգալիորեն ավելի առողջ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բժշկի ընդունարանում ԼՈՒՐԵՐ: Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բժիշկներ
Մանկական տակդիրները վնաս են հատկապես տղա երեխաներին, իսկ բարուրելը`բոլոր նորածիններին
Մանկական տակդիրները վնաս են հատկապես տղա երեխաներին, իսկ բարուրելը`բոլոր նորածիններին

Մանկաբույժները խորհուրդ են տալիս չչարաշահել մանակական տակդիրների օգտագործումը. հատկապես տղա երեխաների համար դա կարող է ոչ ցանկալի հետևանքներ ունենալ...

Կաթնատամների հեռացումը. ցուցումներ, հակացուցումներ, հեռացման մեթոդներ
Կաթնատամների հեռացումը. ցուցումներ, հակացուցումներ, հեռացման մեթոդներ

Կաթնատամների փոխումը հիմնական ատամների նորմայում տեղի է ունենում 6-13 տարեկան հասակում: Դա բնական գործընթաց է, երբ մշտական հիմնական ատամը դուրս է հանում ժամանակավոր կաթնատամին...

Ստոմատոլոգիա Առողջապահության լրատու 10-11.2012

 

4Life Research USA, LLC ամերիկյան դեղագործական ընկերություն
Трансфер Фактор
Доставка по
России и СНГ.
Без посредников,
от производителя.
 
Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ