Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք

 

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք

 

Վիրաբուժական բուժման սպեկտրը.


Լեղաքարային հիվանդություն.

 1. Լապարոսկոպիկ եղանակով լեղապարկահատում (խոլեցիստէկտոմիա),
 2. Լեղապարկահատում (խոլեցիստէկտոմիա) լեղածորանի դրենաժավորման վիրահատումով,
 3. Վերակառուցողական (ռեկոնստրուկտիվ) վիրահատություններ:

 

Լեղապարկի, ներլյարդային և արտալյարդային լեղածորանների ուռուցքներ.

 1. Լեղապարկահատում (խոլեցիստէկտոմիա) լյարդի սեգմենտային մասնահատումով (ռեզեկցիա),
 2. Վերակառուցողական (ռեկոնստրուկտիվ) վիրահատություններ:

 

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք

 

Լյարդի էխինոկոկոզ.

 

 1. Արմատական էխինոկոկոզահատում,
 2. Էխինոկոկոզահատում կապիտոնաժով (վերքային խոռոչի պատերի և եզրերի կարում), դրենաժավորումով և օմենտոպեքսիայով (մեծ ճարպոնի ամրացումը որովայնի պատին),
 3. Համակցված վիրահատություններ:


Ստամոքսի և տասերկումատնյա աղիքի  (ՏՄԱ) խոցային հիվանդություն բարդություններով.

 

 1. Ստամոքսի մասնահատում ըստ Բիլրոթ 1 և Բիլրոթ 2,
 2. Ցողունային վագոտոմիա (թափառող նյարդի հատում) և ստամոքսի ու ՏՄԱ դրենաժավորող վիրահատություններ,
 3. Մոտակա (պրոքսիմալ) ընտրողական վագոտոմիա (թափառող նյարդի հատում),
 4. Ստամոքսի մոտակա (պրոքսիմալ) մասնահատում,
 5. Վերակառուցողական (ռեկոնստրուկտիվ) վիրահատություններ:

 

Ստամոքսի և տասերկումատնյա աղիքի (ՏՄԱ) քաղցկեղ.

 

 1. Ստամոքսի ոչամբողջական (սուբտոտալ) մասնահատում,
 2. Ստամոքսահատում (գաստրէկտոմիա):

 

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք

 

Քրոնիկ պանկրեատիտ և ենթաստամոքսային գեղձի ուռուցքներ:

   

Ենթաստամոքսային գեղձի և տասերկումատնյա աղիքի (պանկրեատոդուոդենալ) մասնահատում և պալիատիվ վիրահատություններ:

 

Սուր պանկրեատիտ.

 1. Պահպանողական (կոնսերվատիվ) բուժում ըստ արձանագրության,
 2. Վիրահատական միջամտություն ըստ անհրաժեշտության:

 

Կաթնագեղձի բարորակ և չարորակ ուռուցքնրի վիրահատական միջամտություն.

 1. Սեկտորալ (հատվածային) մասնահատում,
 2. Կաթնագեղձի արմատական  հեռացում (մաստէկտոմիա):

 

Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ (հանգուցավոր և տարածուն խպիպ).  

 

 1. Պահպանողական բուժում,
 2. Վիրահատական բուժում.
 • վահանաձև գեղձի ոչամբողջական (սուբտոտալ) մասնահատում,
 • ստրումէկտոմիա:

 

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք

 

Ազդրային, պորտային և աճուկային սեղմված (օղակված) և չսեղմված(չօղակված) ճողվածքներ.

 1. Որովայնի պատի արմատական հերնիոտոմիա (ճողվածքահատում) աուտո – կամ ալլոպլաստիկայով,
 2. Լապարոսկոպիկ հերնիոպլաստիկա (ճողվածքային դարպասների փակում):

 

Բարակ աղիքի հիվանդություններ (դիվերտիկուլիտ, ուռուցքներ, ոլորում, ինվագինացիա, թրոմբոզ և այլն). վիրահատության ծավալը կախված է ախտահարման արտահայտվածության աստիճանից:


Հաստ աղիքի հիվանդություններ (ուռուցքներ, որդանման ելունի բորբոքում (ապենդիցիտ), պոլիպներ, թրոմբոզ).

 

 1. Որդանման ելունի հատում (ապենդէկտոմիա) (լապարոսկոպիկ, ավանդական),
 2. Հաստ աղիքի տարբեր բաժինների մասնահատում բերանակցումով (անաստոմոզ) կամ ստոմայի (բացվածքի) տեղադրումով:

 

Փայծաղի պատռում և էխինոկոկոզ.

 

 1. Փայծաղահատում (սպլենէկտոմիա),
 2. Հնարավորության դեպքում օրգանապահպան վիրահատություն:

 

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք

 

Բաժանմունքի վարիչ` Արմեն Ռոբերտի Հարությունյան

Ա.Ռ. Հարությունյանը վերապատրաստումներ է անցել Ֆրանսիայի, ԱՄՆ, Ռուսաստանի կլինիկաներում, Եվրոպական, Ռուսական և Ամերիկյան լապարոսկոպիկ վիրաբույժների միության անդամ է:

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ