Պետության կողմից երաշխավորված անվճար նյարդահոգեբուժական դիսպանսերային օգնության կազմակերպում


Նյարդահոգեբուժական դիսպանսերային բժշկական կազմակերպություններն արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության շրջանակներում իրականացնում են.

 

 

 

 

 

իրենց սպասարկման տարածքում մշտապես բնակվող հոգեկան հիվանդների (երեխաների և մեծահասակների) հաշվառում համաձայն ՀՀ կառավարության 01.01.2010թ. թիվ 350-Ն «Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնության տրամադրման կարգը հաստատվելու մասին» որոշման,

 

 

 

 

 

 

 

 

իրենց սպասարկման տարածքում մշտապես բնակվող հոգեկան հիվանդների (երեխաների և մեծահասակների) դիսպանսերային հսկողություն` համաձայն ՀՀ կառավարության 01.01.2010թ. թիվ 350-Ն «Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնության տրամադրման կարգը հաստատվելու մասին» որոշման: Դիսպանսերային հսկողությունը անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնությամբ կարող է իրականացնել նաև ՀՀ ԱՆ «Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն,

 

 

 

 

 

 

իրենց սպասարկման տարածքում մշտապես բնակվող հոգեկան հիվանդների (երեխաների և մեծահասակների) խորհրդատվական բժշկական օգնություն` համաձայն ՀՀ կառավարության 01.01.2010թ. թիվ 350-Ն «Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնության տրամադրման կարգը հաստատվելու մասին» որոշման:

 

ԱՎԱՆ  հոգեբուժական կլինիկա

 

  Տնօրեն

 

Արեգա Հակոբյան

 

 

Հասցե


Հայաստան, Երևան, Ավան համայնք, Աճառյան փող., 21 շենք

 

 

Հեռախոս


+374 10 61 72 82

 

Հոգեկան հիվանդների հիվանդանոցային բուժումը և խնամքը


ԱՎԱՆ  հոգեբուժական կլինիկա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության շրջանակներում հոգեկան հիվանդների հիվանդանոցային բուժումը և խնամքը ընդգրկում է.

 

հոգեկան հիվանդների սուր և անհետաձգելի վիճակների բուժօգնությունը,
քրոնիկ հոգեկան հիվանդների խնամքը,
քրոնիկ հոգեկան հիվանդների բուժումը սրացման շրջանում,
դատահոգեբուժական ստացիոնար փորձաքննության իրականացումը,
հոգեկան հիվանդների հարկադիր բուժումը,
բժշկասոցիալական փորձաքննության կազմակերպումը,
զորակոչիկների փորձաքննության իրականացումը,
զորակոչիկների բուժում,

 

հոգեկան հիվանդների ախտորոշման ճշտում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային օգնության շրջանակներում հոգեկան հիվանդների հիվանդանոցային օգնությունն իրականացվում է հոգեկան հիվանդների և անհետաձգելի վիճակների բուժօգնության գծով` ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում (մեծահասակներ և երեխաներ), «Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ում, «Վանաձորի նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր», ՓԲԸ-ում, «Կապանի նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ում, «Սևանի հանրապետական հոգեբուժական հիվանդանոց» ՓԲԸ-ում, «Արմենիա» բժշկական կենտրոնի փսիխոսոմատիկ բաժանմունքում:

 

 

 

 

 

 

Հոգեկան հիվանդները հոսպիտալացվում են մասնագիտացված դիսպանսերների, պոլիկլինիկաների հոգեբույժների ուղեգրով, զորակոչային տարիքի անձիք` զինկոմիսարիատների ուղեգրով կամ համաձայնությամբ, իսկ շտապ օգնության հոգեբուժական բրիգադների կամ հարազատների կողմից բերված անհետաձգելի դեպքերը` տվյալ հոգեբուժական հաստատոըթյան բժշկի ուղեգրով։

 

ԱՎԱՆ  հոգեբուժական կլինիկա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Քրոնիկ հոգեկան հիվանդների խնամքի, դատահոգեբուժական փորձաքննության և հոգեկան հիվանդների հարկադիր բուժման գծով` տվյալ հոգեբուժական օգնությունն իրականացնելու իրավունք ունեցող հոգեբուժական հաստատություններում.

 

 

 

 

հոգեկան հիվանդների խնամքն իրականացվում է ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում «Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ում, «Վանաձորի նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր», ՓԲԸ-ում , «Կապանի նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ում, և «Սևանի հանրապետական հոգեբուժական հիվանդանոց» ՓԲԸ-ում, Արմաշի առողջության կենտրոնում, Վարդենիսի տուն-ինտերնատում` համապատասխան մասնագետի եզրակացությամբ և ուղեգրով,

 

 

ստացիոնար դատահոգեբուժական փորձաքննությունները կազմակերպվում են ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում,

 

 

 

 

հոգեկան հիվանդների հարկադիր բուժումը կազմակերպվում է ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում, «Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ում, «Վանաձորի նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր», ՓԲԸ-ում, «Կապանի նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ում, և «Սևանի հանրապետական հոգեբուժական հիվանդանոց» ՓԲԸ-ում` դատարանի որոշման հիման վրա:

 

Կազմակերպության ստորաբաժանումները
Լուրեր Ծառայություններ Գիտական բժշկություն Երեխա Թվեր, փաստեր, դեպքեր Իրադարձություններ Կազմակերպություններ Հիվանդություններ Կին Աֆորիզմներ Հրապարակումներ Բժիշկներ Ավանդական բժշկություն Տղամարդ Տեսասրահ Հայտարարություններ Հիվանդություններ Առողջ ապրելակերպ Կոսմետոլոգիա Ուղարկել բացիկ Հրատապ թեմա Դեղեր Բժշկական իրավունք Ալգորիթմեր, թեստեր Կապ Մեր հյուրն է Առաջին օգնություն Պատմական խրոնիկա Կարիերային սանդուղքով