Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սեքսոլոգիա

Խոսենք այդ մասին. ձեռնաշարժություն

Հիվանդագին է, եթե չափից ավելի է... Ձեռնաշարժությունը (ձեռնահարություն, օնանիզմ, մաստուրբացիա, իպսացիա) սեփական սեռական կամ էրոգեն` տարփածին գոտիների արհեստական գրգռումն է` սեռական բավարարվածություն ստանալու նպատակով։

 

Դա սովորաբար սկսվում է սեռական հասունացման շրջանում և կարգավորվում սեռական նորմալ կյանքով ապրելուն զուգընթաց։ Այն կապված է կենսասոցիալական աններդաշնակության հետ, որը պայմանավորված է սեռական զարթոնքով։ Այդ աններդաշնակությունը խորանում է երեխաների ու դեռահասների արագացած աճով և ֆիզիկական զարգացմամբ (աքսելերացիա)։ Այսպիսով, ձեռնաշարժությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս վերացնել կամ մեղմացնել ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը, որի պատճառը չբավարարվող կենսաբանական պահանջմունքն է։ Այդ սովորությունը կարող է առաջանալ վաղ տարիքում, երբ նեղ հագուստը գրգռում է սեռական օրգանները` առաջացնելով հաճելի զգացում։ Երեխան հետագայում ձգտում է վերապրել այն։ Հաճախ այդպիսի զգացում նրան առաջինը պատճառում են ծնողները` շոյելով կամ համբուրելով տարփածին գոտիները (աճուկի շրջան, որովայնի ստորին մաս, նստատեղ, սեռական օրգաններ)։ Դա սեռական դաստիարակության տեսանկյունից կոպիտ սխալ է համարվում։


Մի շարք դեպքերում երեխաները ձեռնաշարժությունն ընդօրինակում են հասակակիցներից։ Այն կարծիքը, թե իբր ձեռնաշարժությունը բացասական ազդեցություն է թողնում առողջության վրա, պայմանավորված է ամենից առաջ դրա նկատմամբ չհիմնավորված, չափազանցված վախով, որը կարող է հանգեցնել նյարդային խանգարումների (օնանոֆոբիա)։ Բացի այդ, վաղ տարիքում ձեռնաշարժությունը երեխայի ուշադրությունը կարող է կենտրոնացնել սեռական օրգանների վրա և նպաստել սեռական վաղ զարթոնքին` դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։


Սեռական հասունացման շրջանում ձեռնաշարժությունից հետո դեռահասը, սովորաբար, ճնշված է զգում` իրեն համարելով կամազուրկ և հաճախ ջանում է ազատվել այդ սովորությունից։


Գոյություն ունեն ձեռնաշարժության տարբեր տեսակներ և ձևեր։


•    Պատանեկան հիպերսեքսուալության շրջանին բնորոշ ձեռնաշարժության պատճառը կենսասոցիալական աններդաշնակությունն է, քանի որ սեռական ոլորտի կենսաբանական ձևավորումը ժամանակային առումով չի համապատասխանում անձի սոցիալական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս հաստատելու կանոնավոր սեռական կյանք։ Այլ խոսքով` գոյություն ունի սեռական և սոցիալական հասունացումների տարանջատում, երբ պատանին արդեն կայացած է սեռական առումով, բայց սոցիալապես և իրավաբանորեն դեռևս իրավունք չունի մտնելու ամուսնական կապի մեջ։ Այդ պատճառով ձեռնաշարժության այս տեսակը ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը փոքր-ինչ թուլացնելու տարբերակ է։ Ծնողները պետք է գիտենան, որ տարիքային այս շրջանում ձեռնաշարժությունը համարվում է նորմալ երևույթ, հետևաբար ամենևին էլ հարկ չկա դեռահասին հեքիաթներ պատմել, թե տղամարդու սերմի պաշարները լիմիտավորված են, ուստի պետք է «խնայողաբար» օգտագործել դրանք, կամ վախեցնել, թե, իբր, ձեռնաշարժությունը հանգեցնում է հիշողության վատացման կամ օրգանիզմի հյուծման։


•    Ֆրուստրացիոն պսևդոմաստուրբացիան սեռական օրգանների այնպիսի ձեռնաշարժումն է, որը չի ուղեկցվում ոչ սերմնաժայթքումով, ոչ էլ հեշտանքով։


•    Նախապուբերտատային վաղ մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս նախքան սեռական հասունացման առաջին դրսևորումները, որպես կանոն, մինչև 10 տարեկանը։ Այս տեսակին հատկանշական է սերմնաժայթքումն առանց հեշտանքի, կամ, ընդհակառակն, հեշտանք առանց սերմնաժայթքման, որոնք սովորաբար սեռական հասունացման հետ վերանում են։


•    Փոխարինող (վիկար) մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելուց հետո՝ սեռական աբստինենցիայի (ժուժկալություն, ձեռնպահություն) ժամանակ։


•    Կպչուն մտքերի` պերսևերատոր-օբսեսիվ մաստուրբացիային բնորոշ է կպչունության հատկանիշը։ Եթե ձեռնաշարժության թվարկված բոլոր տեսակները մի քանի տարի հետո լրիվ անհետանում են կամ փոխարինվում այլ տեսակով, ապա այս դեպքում մաստուրբացիան համառորեն շարունակվում է` նույնիսկ անձի ամուսնանալուց հետո։ Ամենածանր դեպքերում բացակայում են սեռական ցանկությունը, էրեկցիան և հեշտանքը։ Անձն ի զորու չէ իր կամքով սանձելու մաստուրբացիայի պահանջը և չի հասկանում, թե ինչու է դիմում այդ քայլին, երբ դրա կարիքը ամենևին չկա։ Մաստուրբացիայի այս ձևը ախտաբանական երևույթ է և պահանջում է մասնագիտական բուժում։


•    Ընդօրինակվող մաստուրբացիան
բնորոշվում է նրանով, որ այն իրականացվում է ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։ Դրա պատճառը, սովորաբար, սեռականապես ավելի հասուն և հատկապես դեռահասային հիպերսեքսուալության մաստուրբացիայով զբաղվողներից հետ չմնալն է։


Ինչ վերաբերում է մանկական տարիքում դիտվող ձեռնաշարժությանը, ապա դա մանկական սեռականության նորմալ դրսևորում է, որից հաճույք են ստանում և ձգտում ինքնաբացահայտման։


Օրվա ընթացքում ձեռնաշարժությամբ 6-8 անգամ զբաղվելը համարվում է ախտաբանական երևույթ, որն անհրաժեշտ է կանխել անհատական զրույցների ու խորհուրդների միջոցով։ Սովորաբար, դեռահասի արժանապատվությունը նսեմացնող խրատներն ու դիտողությունները, ինչպես նաև սպառնալիքները, ֆիզիկական պատիժը, ահաբեկումը ապարդյուն են, նույնիսկ` վնասակար։ Ծնողների ու դաստիարակների հիմնական ջանքերը պետք է նպատակամղվեն երեխայի ֆիզիկական, հիգիենիկ և սեռական ճիշտ դաստիարակությանն ու հոգեբանական վերակառուցմանը։ Անհրաժեշտ է նրան վարժեցնել ճիշտ, ակտիվ ապրելակերպին, մարդկանց հետ հաղորդակցմանը, նրանց ներգրավել հակումներին համապատասխանող պարապմունքներին, ուտելիքից բացառել կծուն, թունդ թեյը և սուրճը, ստամոքսը չծանրաբեռնել քնելուց առաջ։ Քնելիս ձեռքերը պետք է լինեն վերմակի վրա, իսկ հագուստը` ազատ։


Սեռական հասունացման շրջանում հատկապես ուշադրության ու հիգիենիկ ճիշտ դաստիարակության կարիք ունեն աղջիկները։ Պետք է նշել, որ նրանք երբեմն օգտվում են հեշտանքի հասնելու այլ միջոցներից. օրինակ՝ փոքր սեռական շուրթերը ցնցելը, որոնց չափերը հաճախակի ձեռնաշարժության հետևանքով կարող են մեծանալ։ Հայտնի է նաև, որ առավել ուժեղ ձեռնաշարժային հեշտանքի են հասնում տաք ջրի շիթը ծլիկի վրա ուղղելով, իսկ որոշ կանայք` հեծանիվ քշելով, ձի հեծնելով կամ պարզապես ոտքերը ռիթմիկ սեղմելով և իրարից հեռացնելով։


Ի տարբերություն տղաների, որոնք ձեռնաշարժությանբ առավել հաճախ զբաղվում են 13-18 տարեկանում, որը նվազում է մոտավորապես 25-27-ում, կանայք այն սովորաբար սկսում են 25 տարեկանից հետո, որը խթանվում և իր առավելագույն հաճախականությանն է հասնում 30-50 տարեկանում։ Պատճառն այն է, որ, ի տարբերություն տղամարդկանց, կանանց սեքսուալ լիբիդոն ուշ է արթնանում (25-ից հետո)։ Բացի այդ, միջավայրը կանանց ձեռնաշարժության վրա առանձնապես չի ազդում, և հաճախ նրանք նույնիսկ չեն էլ գիտակցում, որ ստացած հաճույքաբեր զգացողությունները ձեռնաշարժության արդյունք են։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները պետք է հագնեն հարմար կրծկալներ ու համապատասխան չափսերի այլ պարագաներ։


Երեխաների ու դեռահասների հանդեպ մեծահասակների զգայուն և նրբանկատ վերաբերմունքը կօգնի խուսափելու այդ սովորությունից։

Հեղինակ. Վրեժ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ բժիշկ-սեքսապաթոլոգ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սեքսոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 01.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Gagik

19.03.2015

BAREV DZEZ ES AMUSNACAC EM U HARABERUTYAN JAMANAK KNOJS MOTIC SERMNAHEXUK@ DURS E TAPVUM JAMANAK AR JHAMANAK INCHIC DA KAROX E LINEL EV HNARAVOR E VOR DA XANGARI CHHXIANALUN INCH ANEL VOR DA ANCNI

Gagik

19.03.2015

BAREV DZEZ ES AMUSNACAC EM U HARABERUTYAN JAMANAK KNOJS MOTIC DURS E TAPVUM JAMANAK AR JHAMANAK INCHIC DA KAROX E LINEL EV HNARAVOR E VOR DA XANGARI CHHXIANALUN INCH ANEL VOR DA ANCNI

Մեդ-Պրակտիկ

18.03.2015

Հարգելի SUREN, բարև Ձեզ: Ձեզ մոտ առկա է միանգամից երկու խնդիր` էրեկտիլ դիսֆունկցիա և վաղաժամ սերմնաժայթքում, որոնք Ձեր դեպքում փոխկապակցված են: Պատճառները տարբեր կարող են լինել, ինչպես օրգանական, այնպես էլ հոգեբանական: Կարևոր է նաև ճշտել, թե խնդիրը նոր է առաջացել, թե միշտ եղել է, և եթե նոր է, ապա ինչից հետո է առաջացել: Պատճառները պարզելու դեպքում կարելի է խնդրին լուծում տալ: Հարկավոր է նեղ մասնագետի` սեքսոպաթոլոգի խորհրդատվություն:

աննա

18.03.2015

Dzernasharjutyun@ karoxe zrkel kusutyunic

Dina

18.03.2015

Bjishk xndrumem im harcinel patasxaneq, vaxenumem, hnaravore lurj xndirner kan?

Մեդ-Պրակտիկ

17.03.2015

Հարգելի Aren, բարև Ձեզ: Կապված սեռական հասունացման հետ, օրգանիզմում արտադրվում են մեծ քանակությամբ անդրոգեններ, որոնք առաջացնում են ուժեղ սեռական ցանկություն, և քանի որ դեռևս սեռական կյանքով չեք ապրում, կամ այն կանոնավոր չէ, սեռական ցանկությունը բավարավում է այդ կերպ: Կարող եք չանհանգստանալ տարիքի և կանոնավոր սեռական կյանքին անցնելու հետ, այն այլևս չի անհանգստացնի Ձեզ:

Anna

17.03.2015

moraca nshel vor hima 28tarekan em ev amusnacac em ev ayd harc@inc anhangstacnum e....es sirum em amusnus u da poxadarc e u mer serakan kyanqnel shat aktiv e da amusnus het kapvac che..minch amusnanalner kar inc mot ayd xndir@....amusnanaluc 2-3amis es jamanak ar jamanak unecel em orgazm hima lriv bacakayum e....inchne xndir@

Anna

17.03.2015

xndrum em patasxaneq es 14tarekanic zbaxvel em dzernasharjutyamb heto sksel em aprel serakan kyanqov ...bayc orgazm chem unenum ev tuyl grgrvacutyn e mots. karox e dzernasharjutyan hetevanq da lini

Dina

17.03.2015

masturbaciaic heto vorovaynis shrjanum caveren linum, xndrum em aseq hnaravore ka voreve lurj xndir?

Մեդ-Պրակտիկ

16.03.2015

Հարգելի Arm, խնդիրն այլ կերպ կոչվում է վաղաժամ սերմնաժայքում: Պատճառ կարող են լինել ինչպես նյարդային հոգեկան-գործոնները, այնպես էլ օրգանական խնդիրները, որոնք հանդիպում են տարած սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաներից հետո կամ բորբոքային պրոցեսներից հետո: Հարկավոր է սեքսոպաթոլոգի կոնսուլտացիա, նախ պատճառը պարզելու, այնուհետև համապատասխան բուժում ստանալու համար: Սեռական ակտի տևողությունը որոշ չափով եևկարացնելու համար կարող եք օգտագործել "Անեսթեզին" պարունակող քսուքներ կամ անեսթեզին պարունակող պահպանակներ:

SUREN

16.03.2015

BAREV BJISHK JAN, MI HARC UNEM DZEZ, HARABERUTYAN JANANAK VOCH MISHT LINUM E ENPES VOR ANDAMS NORMAL CHI DZQVUM, DZQVELU DEPQUMEL SERMNAJAYTQUM@ SHUT E LINUM, XNDRUM EM ASEQ TE VORNA PATCHAR@ EV INCHA HARKAVOR ANEL, SHNORAKALUTYUN

Մեդ-Պրակտիկ

15.03.2015

Հարգելի Ani, իհարկե հնարավոր չէ: Բեղմնավորման համար անհրաժեշտ են սպերմատոզոիդներ:

Մեդ-Պրակտիկ

15.03.2015

Հարգելի Ananun, բարև Ձեզ: Խնդիրը այլ կերպ կոչվում է էրէկտիլ դեֆորմացիա, առաջանում է առնանդամի անատոմիական կառուցվածքի մաս կազմող էլաստիկ թելերի դեֆորմացիայի հետևանքով: Կարող է լինել բնածին կամ ձեռքբերովի: Էրեկցիայի ընթացքում վնասված հատվածը ձգվում է ավելի քիչ չափով, և առաջանում է թեքվածություն: Կախված նրանից, թե որ կողմ է թեքվում, համապատասխանաբար կա այդ հատվածի էլաստիկ թելերի վնասում: Նման խնդիր հանդիպում է հետևյալ հիվանդությունների դեպքում. Պեյրոնի հիվանդություն, բնածին թեքվածություն և տեղային ֆիբրոզ: Բուժումը կարող է լինել ինչպես կոնսերվատիվ այնպես էլ վիրահատական: Բուժման մեթոդի ընտրությունը կախված է կոնկրետ հիվանդությունից և վնասվածքի աստիճանից: Հարկավոր է դիմել ուրոլոգի: 

Մեդ-Պրակտիկ

14.03.2015

Հարգելի ani, բարև Ձեզ, մի փոքր անհասկանալ է, ինչ նկատի ունեք "հեշտոցի պատերը լայնացել են"  կամ ինչպես եք դա պարզել: Ձեռնաշարժությամբ զբաղվելով հեշտցի լայնացում ուղղակիորեն հնարավոր չէ: Իսկ ինչ վերաբերում է կույս լինելուն, եթե տարբեր երկար առարկաներ չեք օգտագործել ինքնաբավարարման համար, ապա կուսաթաղանթի վնասումը շատ քիչ հավանական է:

Մեդ-Պրակտիկ

14.03.2015

Հարգելի Vahe, բարև Ձեզ, եթե ձեռնաշարժության ժամանակ ունեցել եք էրեկցիա, ապա իմպոտենցիայի մասին խոսք լինել չի կարող: Իսկ առաջին անհաջող սեռական հարաբերությունը կապված է հոգեկան-նյարդային լարվածության հետ, որ որոշ ժամանակ անց կանցնի: Անհանգստանալու կարիք չկա:

Aren

13.03.2015

Barev cez.xndrum em aseq mi mijoc vorov karox emcerbazatvel cernasharjutyunic es 14 tarekan em ayn darnum e immot hivandagin anandhat dra masin em mtacum shabat@ zbaxvum em mot 2-4 angam linum e vor or@ 2 angam em zbaxvum xndrum em oggneq. Naxapes shnorhakalutyun

Մեդ-Պրակտիկ

13.03.2015

Հարգելի Հայկ, առնանդամի թլիպի տակ ժամանակի ընթացքում կուտակվում է ճարպանման նյութ, որը կոչվում է սմեգմա, երկար ժամանակ մնալով այն տհաճ հոտ է ունենում: Անհրաժեշտ է անընդհատ մաքրել այդ հատվածը: Հարաբերության ժամանակ առնանդամի գլխիկը բացվում է, և հոտը ավելի զգալի է դառնում:

Մեդ-Պրակտիկ

12.03.2015

Հարգելի Սրբուհի, նորմայում որոշ քանակի արտադրություն սեռական ուղիներից միշտ էլ կա, սակայն եթե առկա է նաև հոտ, ապա դա խոսում է բորբոքման մասին: Արտադրությունը անմիջականաորեն կապված չէ ձեռնաշարժության հետ, սակայն կարող է կապված լինել հիգիենայի կանոնների խախտման հետևանքով բորբոքման առաջացման հետ: Հնարավոր է, նաև որ իմունիտետի անկման կամ հակաբիոտիկների ընդունման հետ կապված խախտվել է հեշտոցի նորմալ միկրոֆլորան: Քանի որ կույս եք, բնականաբար այլ միջոցներ չեք կարող օգտագործել: Կարող եք կատարել արտաքին լվացումներ հակասեպտիկ լուծույթներով, օրինակ հեքսիկոնի, կալիումի պերմանգանատի շատ թույլ կամ երիցուկի թուրմով: Ցանկալի է, որ օգտագործեք միկրոֆլորան կարգավորող միջոցներ, նարինե, լինքս և այլն: Ինչ վերաբերում է ձեռնաշարժությամբ զբացվելուն, ապա կոնկրետ տարիք չկա, որից հետո կարելի է զբաղվել ձեռնաշարժությամբ: 

arm

11.03.2015

barev bjisk harcs ayspisine,in4ove paymanavorvac serakan haraberutyan jamanak sermnahexuki shut jaytqum@???

Ananun

07.03.2015

Barev bjishk jan. Mi ayspisi xndir unem arnandams yep aktivanum e koranum e yev dqvum depi ver .inchi pacharov chem karoxanum normal haraberucyunner unenal... U yerp porcumem derqov sexmel nerqev ujex cav em zgum... Uxaki xndrac kliney aseiq inchica uyev i verjo duq vorpes masnaget inch xorurd ktaiq anel... Naxapes merai.

Ani

07.03.2015

Asaceq xndrum en karoxe dzernasharjutyan jamanak kin@ hxianal,te da uxaki inqnabavararum e.

ani

07.03.2015

xndrum em patasxaneq

Մեդ-Պրակտիկ

07.03.2015

Հարգելի Karina, մի փոքր դժվար է պատկերացում կազմել խնդրի մասին: Եթե ապրում եք սեռական կյանքով ինֆեկցիոն ախտահարման ռիսկը մեծ է: Եթե սեռական կյանքով չեք ապրում և կույս եք, ապա հնարավոր է դա լինի շփաբորբ: Կարող եք կատարել արտաքին լվացում հակասեպտիկ լուծույթներով: Խնդրի չվերանալու դեպում դիմեք գինեկոլոգի:

ani

06.03.2015

barev zhez es 15 tarekan am zbaxvum em dernasarjutyamb ev mi harc unem im heshtoci pater2 iraric hearacvacen serakan haraberutyanb chem zbaxvel xndrum em aseq da nsanakum e vor es kuys cem

Vahe

03.03.2015

Barev zez.xndrum em patasxaneq harcis.es 18 tarekan em.arajin angam porcel em serakan harabetuteun unenal sakayn chi stacvel.arnandams chi grgrvel.bayc erb zbaxvum em zernasharjutyanb amen inch stacvum e nuenisk or@ mi qani angam.inc hetaqrqrum e karox e im mot INPOTENCIA hivanduteune.hnaravor e tenc ban.naxapes shnorhakaluteun

Հայկ

01.03.2015

Հարգելի բժիշկ ,առնանդամիցս տհաճ հոտ է գալիս հարաբերություն ունենալու ընթացքում,ինչից է դա?

Սրբուհի...

28.02.2015

Բարև Ձեզ խնդրում եմ պատասխանեք հարցիս, զբաղվում եմ ձեռնաշարժությամբ և ունեմ արտադրություն սպիտակավուն է նաև կա հոտի առկայություն դա կապված է ձեռնաշարժության հետ??? եթե ոչ ինչ խորհուրդ կտաք անել ազատվելու արտադրությունից ??? կամ ինչից կարող է լինել արտադրությունը և ևս մեկ հարց որ տարքից կարող է աղջիկը զբաղվել ձեռնաշարժությամբ... Նախապես Շնորհակալություն

Karina

20.02.2015

Hargeli bjishk mek harc unem ete axjka nerqin shrtunqneri vra spitak bshtikner en arajacel da inchi hetevanq karox e linel..ardyoq varak e???

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2015

Հարգելի Tigran, անհանգստանալու կարիք չկա, սեռահասունացման ժամանակ տղամարդկանց ցայլքի շրջանում սկսում են աճել մազեր, այդ թվում նաև առնանդամի հետևի հատվածում:

Մեդ-Պրակտիկ

15.02.2015

Հարգելի David, Ձեր տարիքում նման երևույթներ հաճախ են հանդիպում, դա կապված է հորմոնալ տեղաշարժերի, սեռական մեծ ցանկության հետ, որը ցավոք միշտ չէ որ կարող է բավարարվել: Տարիքի հետ, երբ սեռական կյանքը կանոնավորվի  դրանք կվերանան: Անհանգստանալու կարիք չկա:

Կարդացեք նաև

Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am
Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am

Ինտիմ կյանքում առաջանում են խնդիրներ մարդկանց մոտ, ովքեր ստանում են կամ արդեն ավարտել են ուռուցքաբանական բուժումը։ Պատճառը նրանում է, որ ուռուցքաբանական բուժումն իր հետքն է թողնում ինչպես հիվանդի ֆիզիկական վիճակի...

Սեռական կյանք Ուռուցքաբանություն
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am

Մարդն իր ծնված օրվանից պատկանում է արական կամ իգական սեռին: Հենց դրանով է պայմանավորված նրա վարքագիծը, սովորությունները և կենսակերպը: Յուրաքանչյուր սեռի մոտ գոյություն ունի կախվածություն իր սեքսուալ ոլորտից: Սեքսուալությունը մարդու...

ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am

Չնայած սեքսուալության և նրա դրսևորման նորմաների մասին գիտնականների և փիլիսոփաների բազմաթիվ ձևակերպումներին՝ հասարակության մոտ պահպանվում են այս բառի փոքր-ինչ այլ պատկերացումներ: Հենց հասարակությունն է որոշում...

Սեռական կյանք ԿԻՆ: Ինտիմ
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am

Այսպիսով, ի՞նչ է սեքսուալությունը: Իրականում սեքսուալությունը պարզապես մարդու բնավորության գիծ չէ, որը նրան տրված է ծնված օրվանից, այլ նրա որակների հավաքածու է, որի շնորհիվ նա գրավում է շրջապատի մարդկանց: Սեփական սեքսուալության...

Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am
Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am

Սեռական բժշկությունը հատուկ ուղղություն չէ, հոգեբանության մաս է կազմում, սակայն կարևոր է թե՛ մարմնական և թե՛ հոգեբանական բժշկության ցանկացած ոլորտում բուժական և կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ...

Ուրո-անդրոլոգիա
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am

Առնանդամի առավոտյան էրեկցիան կամ գիշերային այտուցվածությունը ոչ միայն հետաքրքիր ֆիզիոլոգիական երևույթ է, այլ նաև բնութագրում է տղամարդու սեռական ֆունկցիան...

Ուրո-անդրոլոգիա ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am

Բժշկական տեսանկյունից ո՞ր տարիքից կարելի է սկսել սեռական հարաբերությունները: Արդյո՞ք կուսության վաղ կորստի վտանգ գոյություն ունի: Արդյո՞ք սեռական ժուժկալությունը վնասակար է...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am

Սեքսը կարող է բացակայել կնոջ կյանքում տարբեր պատճառներով: Որոշներն այն ընդունում են որպես փաստ, որի հետ պետք է հաշտվել և սպասել «մինչև լավ ժամանակներ», մյուսները տագնապում են: Կան նաև այնպիսիները, ովքեր սեքսից...

Սեռական կյանք
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am

ԱՄՆ Սննդամթերքի և դեղորայքի վերահսկողության հարցերով վարչությունը տվել է ֆլիբանսերին դեղի արտադրության թույլտվություն, որն ունի կանացի աֆրոդիզիակի հատկություններ։ Այս մասին հայտնում է BBC-ն...

ԼՈՒՐԵՐ: Կին. ինտիմ Լրահոս կանանց համար
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am

Դիսպարեունիան ցավով ուղեկցվող սեռական ակտ է, որով տառապում են բազմաթիվ կանայք, ովքեր, սակայն, չեն կիսվում իրենց խնդիրներով՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այս խնդրի բուժումը շատ պարզ է եւ...

ԿԻՆ: Ինտիմ
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am

Սեռական նախասիրությունների և սեռական կյանքի այլ ինտիմ մանրամասների մասին ընդունված չէ խոսել պարկեշտ հասարակությունում, սակայն արգելված պտուղը քաղցր է, և մարդիկ...

Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am
Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am

Մասնագետները պնդում են, որ ծխող մարդկանց շրջանում տարատեսակ սեռական խնդիրներն առավել հաճախ են ի հայտ գալիս։ Մասնավորապես, ծխող տղամարդկանց մոտ բավական հաճախ...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)

Տղամարդու պոտենցիայի (էրեկցիայի) հետ կապված դժվարությունները բոլոր տարիքային խմբերում հաճախ հանդիպող գանգատներից են: Սեռական ոչ մի խանգարում տղամարդուն այնքան մեծ անհանգստություն և հուսահատություն...

Սեռական կյանք Բժշկի ընդունարանում Բժիշկներ
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am

Ինչու՞ եմ ես աղջիկ, իսկ ինչու՞ ես դու՝ տղա։ Որն է մեր գենդերային դերի կենսաբանական խթանը, եւ ինչպես է այն ազդում մեր կյանքի վրա։ Մինեսոթայի համալսարանի աշխատակիցները փորձել են հասկանալ կենդանիների...

Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com
Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com

Սեռական կարողության խանգարումը` իմպոտենցիան, ժամանակակից բժշկությունն անվանում է էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այսինքն՝ գրգռվածության խանգարում...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ