Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սեքսոլոգիա

Խոսենք այդ մասին. ձեռնաշարժություն

Հիվանդագին է, եթե չափից ավելի է... Ձեռնաշարժությունը (ձեռնահարություն, օնանիզմ, մաստուրբացիա, իպսացիա) սեփական սեռական կամ էրոգեն` տարփածին գոտիների արհեստական գրգռումն է` սեռական բավարարվածություն ստանալու նպատակով։

 

Դա սովորաբար սկսվում է սեռական հասունացման շրջանում և կարգավորվում սեռական նորմալ կյանքով ապրելուն զուգընթաց։ Այն կապված է կենսասոցիալական աններդաշնակության հետ, որը պայմանավորված է սեռական զարթոնքով։ Այդ աններդաշնակությունը խորանում է երեխաների ու դեռահասների արագացած աճով և ֆիզիկական զարգացմամբ (աքսելերացիա)։ Այսպիսով, ձեռնաշարժությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս վերացնել կամ մեղմացնել ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը, որի պատճառը չբավարարվող կենսաբանական պահանջմունքն է։ Այդ սովորությունը կարող է առաջանալ վաղ տարիքում, երբ նեղ հագուստը գրգռում է սեռական օրգանները` առաջացնելով հաճելի զգացում։ Երեխան հետագայում ձգտում է վերապրել այն։ Հաճախ այդպիսի զգացում նրան առաջինը պատճառում են ծնողները` շոյելով կամ համբուրելով տարփածին գոտիները (աճուկի շրջան, որովայնի ստորին մաս, նստատեղ, սեռական օրգաններ)։ Դա սեռական դաստիարակության տեսանկյունից կոպիտ սխալ է համարվում։


Մի շարք դեպքերում երեխաները ձեռնաշարժությունն ընդօրինակում են հասակակիցներից։ Այն կարծիքը, թե իբր ձեռնաշարժությունը բացասական ազդեցություն է թողնում առողջության վրա, պայմանավորված է ամենից առաջ դրա նկատմամբ չհիմնավորված, չափազանցված վախով, որը կարող է հանգեցնել նյարդային խանգարումների (օնանոֆոբիա)։ Բացի այդ, վաղ տարիքում ձեռնաշարժությունը երեխայի ուշադրությունը կարող է կենտրոնացնել սեռական օրգանների վրա և նպաստել սեռական վաղ զարթոնքին` դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։


Սեռական հասունացման շրջանում ձեռնաշարժությունից հետո դեռահասը, սովորաբար, ճնշված է զգում` իրեն համարելով կամազուրկ և հաճախ ջանում է ազատվել այդ սովորությունից։


Գոյություն ունեն ձեռնաշարժության տարբեր տեսակներ և ձևեր։


•    Պատանեկան հիպերսեքսուալության շրջանին բնորոշ ձեռնաշարժության պատճառը կենսասոցիալական աններդաշնակությունն է, քանի որ սեռական ոլորտի կենսաբանական ձևավորումը ժամանակային առումով չի համապատասխանում անձի սոցիալական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս հաստատելու կանոնավոր սեռական կյանք։ Այլ խոսքով` գոյություն ունի սեռական և սոցիալական հասունացումների տարանջատում, երբ պատանին արդեն կայացած է սեռական առումով, բայց սոցիալապես և իրավաբանորեն դեռևս իրավունք չունի մտնելու ամուսնական կապի մեջ։ Այդ պատճառով ձեռնաշարժության այս տեսակը ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը փոքր-ինչ թուլացնելու տարբերակ է։ Ծնողները պետք է գիտենան, որ տարիքային այս շրջանում ձեռնաշարժությունը համարվում է նորմալ երևույթ, հետևաբար ամենևին էլ հարկ չկա դեռահասին հեքիաթներ պատմել, թե տղամարդու սերմի պաշարները լիմիտավորված են, ուստի պետք է «խնայողաբար» օգտագործել դրանք, կամ վախեցնել, թե, իբր, ձեռնաշարժությունը հանգեցնում է հիշողության վատացման կամ օրգանիզմի հյուծման։


•    Ֆրուստրացիոն պսևդոմաստուրբացիան սեռական օրգանների այնպիսի ձեռնաշարժումն է, որը չի ուղեկցվում ոչ սերմնաժայթքումով, ոչ էլ հեշտանքով։


•    Նախապուբերտատային վաղ մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս նախքան սեռական հասունացման առաջին դրսևորումները, որպես կանոն, մինչև 10 տարեկանը։ Այս տեսակին հատկանշական է սերմնաժայթքումն առանց հեշտանքի, կամ, ընդհակառակն, հեշտանք առանց սերմնաժայթքման, որոնք սովորաբար սեռական հասունացման հետ վերանում են։


•    Փոխարինող (վիկար) մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելուց հետո՝ սեռական աբստինենցիայի (ժուժկալություն, ձեռնպահություն) ժամանակ։


•    Կպչուն մտքերի` պերսևերատոր-օբսեսիվ մաստուրբացիային բնորոշ է կպչունության հատկանիշը։ Եթե ձեռնաշարժության թվարկված բոլոր տեսակները մի քանի տարի հետո լրիվ անհետանում են կամ փոխարինվում այլ տեսակով, ապա այս դեպքում մաստուրբացիան համառորեն շարունակվում է` նույնիսկ անձի ամուսնանալուց հետո։ Ամենածանր դեպքերում բացակայում են սեռական ցանկությունը, էրեկցիան և հեշտանքը։ Անձն ի զորու չէ իր կամքով սանձելու մաստուրբացիայի պահանջը և չի հասկանում, թե ինչու է դիմում այդ քայլին, երբ դրա կարիքը ամենևին չկա։ Մաստուրբացիայի այս ձևը ախտաբանական երևույթ է և պահանջում է մասնագիտական բուժում։


•    Ընդօրինակվող մաստուրբացիան
բնորոշվում է նրանով, որ այն իրականացվում է ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։ Դրա պատճառը, սովորաբար, սեռականապես ավելի հասուն և հատկապես դեռահասային հիպերսեքսուալության մաստուրբացիայով զբաղվողներից հետ չմնալն է։


Ինչ վերաբերում է մանկական տարիքում դիտվող ձեռնաշարժությանը, ապա դա մանկական սեռականության նորմալ դրսևորում է, որից հաճույք են ստանում և ձգտում ինքնաբացահայտման։


Օրվա ընթացքում ձեռնաշարժությամբ 6-8 անգամ զբաղվելը համարվում է ախտաբանական երևույթ, որն անհրաժեշտ է կանխել անհատական զրույցների ու խորհուրդների միջոցով։ Սովորաբար, դեռահասի արժանապատվությունը նսեմացնող խրատներն ու դիտողությունները, ինչպես նաև սպառնալիքները, ֆիզիկական պատիժը, ահաբեկումը ապարդյուն են, նույնիսկ` վնասակար։ Ծնողների ու դաստիարակների հիմնական ջանքերը պետք է նպատակամղվեն երեխայի ֆիզիկական, հիգիենիկ և սեռական ճիշտ դաստիարակությանն ու հոգեբանական վերակառուցմանը։ Անհրաժեշտ է նրան վարժեցնել ճիշտ, ակտիվ ապրելակերպին, մարդկանց հետ հաղորդակցմանը, նրանց ներգրավել հակումներին համապատասխանող պարապմունքներին, ուտելիքից բացառել կծուն, թունդ թեյը և սուրճը, ստամոքսը չծանրաբեռնել քնելուց առաջ։ Քնելիս ձեռքերը պետք է լինեն վերմակի վրա, իսկ հագուստը` ազատ։


Սեռական հասունացման շրջանում հատկապես ուշադրության ու հիգիենիկ ճիշտ դաստիարակության կարիք ունեն աղջիկները։ Պետք է նշել, որ նրանք երբեմն օգտվում են հեշտանքի հասնելու այլ միջոցներից. օրինակ՝ փոքր սեռական շուրթերը ցնցելը, որոնց չափերը հաճախակի ձեռնաշարժության հետևանքով կարող են մեծանալ։ Հայտնի է նաև, որ առավել ուժեղ ձեռնաշարժային հեշտանքի են հասնում տաք ջրի շիթը ծլիկի վրա ուղղելով, իսկ որոշ կանայք` հեծանիվ քշելով, ձի հեծնելով կամ պարզապես ոտքերը ռիթմիկ սեղմելով և իրարից հեռացնելով։


Ի տարբերություն տղաների, որոնք ձեռնաշարժությանբ առավել հաճախ զբաղվում են 13-18 տարեկանում, որը նվազում է մոտավորապես 25-27-ում, կանայք այն սովորաբար սկսում են 25 տարեկանից հետո, որը խթանվում և իր առավելագույն հաճախականությանն է հասնում 30-50 տարեկանում։ Պատճառն այն է, որ, ի տարբերություն տղամարդկանց, կանանց սեքսուալ լիբիդոն ուշ է արթնանում (25-ից հետո)։ Բացի այդ, միջավայրը կանանց ձեռնաշարժության վրա առանձնապես չի ազդում, և հաճախ նրանք նույնիսկ չեն էլ գիտակցում, որ ստացած հաճույքաբեր զգացողությունները ձեռնաշարժության արդյունք են։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները պետք է հագնեն հարմար կրծկալներ ու համապատասխան չափսերի այլ պարագաներ։


Երեխաների ու դեռահասների հանդեպ մեծահասակների զգայուն և նրբանկատ վերաբերմունքը կօգնի խուսափելու այդ սովորությունից։

Հեղինակ. Վրեժ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ բժիշկ-սեքսապաթոլոգ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սեքսոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 01.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

17.04.2015

Հարգելի Ani, ձեռնաշարժության պատճառները տարբեր տարիքում տարբեր են: Եթե երիտասարդ եք և դեռևս սեռական կյանքով չեք ապրում, ձեռնաշարժությունը Ձեզ համար փոխարինող միջոց է սեռական ցանկությունը բավարարելու համար: Այս դեպքում դա պաթոլոգիկ չէ, և կանոնավոր սեռական կյանքի հետ այդ սովորությունը կվերանա: Եթե Դուք ապրում եք կանոնավոր սեռական կյանքով, սակայն ցանկություն եք ունենում ձեռնաշարժությամբ զբաղվելու, ապա դա կարող է կապված լինել սեռական աններդաշնակության, սեռական անբավարարվածության հետ: Այդ դեպքում ցանկալի կլինի դիմել սեքսոպաթոլոգի խորհրդատվության:

Մեդ-Պրակտիկ

17.04.2015

Հարգելի Mari, Դուք նշում եք, որ մոտ երկու ամիս առաջ Ձեր ընկերը վթարի է ենթարկվել, և հատկապես վնասվել են արտաքին սեռական օրգանները: Հարկավոր է ճշտել, թե նշված խնդիրնեը երբ են առաջացել, վթարից անմիջապես հետո, թե որոշ ժամանակ անց: Եթե դրանք առաջացել են անմիջապես վթարից հետո, ապա միանշանակ կապված են տրավմայի հետ: Եթե առաջացել են որոշ ժամանակ անց, ապա ամենայն հավանականությամբ պատճառն այլ է: Հարկավոր է դիմել սեքսոպաթոլոգի մանրամասն հետազոտվելու համար:

Մեդ-Պրակտիկ

15.04.2015

Հարգելի Sevak, բարև Ձեզ: Առնանդամի թեքվածությունը այնքան էլ կապված չէ ձեռնաշարժության հետ: Երբեմն, տարբեր պատճառներով վնասվում են առնանդամի կառուցվածքային մաս կազմող էլաստիկ թելերը, տվյալ հատվածում առաջանում է ֆիբրոզ, որն էլ հենց թեքվածության պատճառ է դառնում: Կախված նրանից, թե վնասումը որ հատվածում է, թեքումը համապատասխանաբար այդ կողմում էլ կլինի: Ինչ վերաբերում է նորմալ հարաբերություն ունենալուն, ապա դա կախված է թեքման աստիճանից: Եթե թեքվածությունը աննշան է կամ քիչ այն չի անհանգստացնի:

Մեդ-Պրակտիկ

14.04.2015

Հարգելի Արմինկա, բարև Ձեզ: Ինչպես նորմալ սեռական հարաբերությունից, այնպես էլ ձեռնաշարժությունից հետո ցավերը որովայնի ստորին կամ աճուկային շրջաններում վկայում են փոքր կոնքում առկա պաթոլոգիայի մասին: Դուք նշում եք, որ Ձեզ մոտ ախտորոշվել է ձվարանների պոլիկիստոզ և ցավերը հենց դրա հետ էլ կապված են: Ձեռնաշարժությունը չի ազդում սեռական օրգանների ֆունկցիայի և կառուցվածքի վրա, սակայն չարաշահումը իհարկե ցանկալի չէ, քանի որ դա կարող է հետագայում խանգարել նորմալ սեռական կյաքի հանդեպ Ձեր նորմալ վերաբերմունքի ձևավորմանը:

Ani

14.04.2015

Inchpes azatvel dzernasharjutyunic?

Մեդ-Պրակտիկ

13.04.2015

Հարգելի Gago, բարև Ձեզ: Անհանգստանալու կարիք չկա, ամեն ինչ նորմալ է:

Sevak

13.04.2015

Barev zez.mi harca inc hetaqrqir.zernasharjutyan patcharov arnandams koracel e aysinqn crvel e.hnaravor e serakan haraberutyan @ndacqum da xangari ev chkaroxanam normal haraberuteunner unenal?naxapes shnorhakaluteun

Mari

13.04.2015

Hargeli Bjishk, Dzez em dimum , qanzi im @nkern shat mec stress e aprum ayn banic, vor uni voch liarjeq erekcia, ev vaxajam sermnajaytqum. Na 2 amis araj avtovtari e entarkvel, ev ir amordzineric mek@ kaptuk uni derevs, guce ayd amenn kayanum e henc dranum?

Արմինկա

12.04.2015

Barev dzez! knerek mi harst unem kapvac dzernasharjutyan het, masturbaciayic heto caver unem dzvaranneris shrjanum. unem nayev polikistoz, hnaravore cavere kapvac lini hivandutyan het? isk inch chapov vat azdecutyun uni dzernasharjutyune serakan organneri vra, ev hormonal hamakargi xaxtman vra? Nakhorok shnorhakalem patasxani hamar!

gago

11.04.2015

barev dzez es 15 tarekan em ev im arnandam@ 19 sm e normal; e da

Մեդ-Պրակտիկ

27.03.2015

Հարգելի KAREN, վաղաժամ սերմնաժայթքումը հաճախակի հանդիպող խնդիր է տղամարդկանց շրջանում: Պատճառները տարբեր են` նյարդային կամ օրգանական: Օրգանական խնդիրներ կարող են առաջանալ բորբոքումներից կամ ինֆեկցիաներից հետո: Վաղաժամ սերմնաժայթքումը կարող է լինել նաև հետևանք ոչ կանոնավոր սեռական կյանքի կամ պատանեկան տարիքում հաճախակի ձեռանաշարժության: Ցանկալի է դիմել նեղ մասնագետի խորհրդատվության, պատճառը պարզելու և համապատասխան բուժում ստանալու համար: Խնդիրը որոշ չափով կարելի է մեղմել հարաբերությունից առաջ "Անեսթեզին" պարունակող քսուք կամ անեսթեզինով պատված պահպանակ օգտագործելով:

Մեդ-Պրակտիկ

25.03.2015

Հարգելի Martin, երբեմն հնարավոր է ձեռնաշարժությունից հետո նկատվեն ցավեր գոտկային հատվածներում, դա կապված է մկանային լարվածություն հետ: Ինչ վերաբերում է ոտքերի թուլությանը, ապա քիչ հավանական է, որ կապված լինի ձեռնաշարժության հետ:

Մեդ-Պրակտիկ

25.03.2015

Հարգելի Սյուզան, ձեռնաշարժությունը չի կարող դառնալ չբերության պատճառ, այն չի ազդում նաև ձվաբջիջների հասունացման վրա: Երբեմն կարող են առաջանալ խնդրիներ արտաքին սեռական օրգանների հետ կապված, օրինակ մեծ սեռական շրթերի շփաբորբ, հազվադեպ նաև վուլվիտ և բարտոլինիտ:

Մեդ-Պրակտիկ

25.03.2015

Հարգելի Gevorg, դա ընդամենը անատոմիական առանձնահատկություն է: Ձեռնաշարժությունը չի ազդում սեռական օրգանների ձևավորման վրա:

KAREN

25.03.2015

HARGELI BJISHK JAN IM MOT AMEN INCH NORMAL E MIAYN MEK XNDIR KA SERMNAJAYTQUM@ SHUTA LINUM MOTS INCHIC E DA U INCH KAROX EM ANEL NAXAPES MERSI OGNELU HAMAR..

Gevorg

24.03.2015

bjishk zug@nkeruhus serakan shrtunqner@ inc tvuma met en, mi tesak kaxvac, normala? inchia tenc,karoxa shata zbaxvel dzernasharjutyamb metacela?normala vor tenca

Սյուզան

24.03.2015

Հարգելի Բժիշկ խնդրում եմ ասեք հնարավոր է, ձեռնաշարժության պատճառով ի հայտ գան գինեկոլոգիական հիվանդություններ, չբերություն, կամ ձվաբջիջների փոքր լինելը, հնարավոր է ձեռնաշարժության հետևանքն է?

Martin

24.03.2015

Hargeli bjishk hnaravore e ardyoq dzernasharjutyan hetevanqov mejki kam votqer tulutyun ev cav zgacvi. Martin 16 tarekan

Մեդ-Պրակտիկ

22.03.2015

Հարգելի Ananun, բարև Ձեզ: Բնական է, սեռական հարաբերության ընթացքում օրգանիզմը ծախսում է որոշ քանակի կալորիաներ, սակայն դա բնական երևույթ է, և չի կարող ազդեցություն ունենալ ֆիզիկական պարապմունքների վրա:

Մեդ-Պրակտիկ

22.03.2015

Հարգելի Aren, պատճառ կարող են լինել ինչպես նյարդային հոգեկան-գործոնները, այնպես էլ օրգանական խնդիրները, որոնք հանդիպում են տարած սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաներից հետո կամ բորբոքային պրոցեսներից հետո: Ձեր դեպքում այն կարող է կապված լինել նաև անկանոն սեռական կյանքի հետ, որը ժամանակի ընթացքում կկարգավորվի: Եթե խնդիրը ունի շարունակական բնույթ, հարկավոր է դիմել սեքսոպաթոլոգի պատճառը պարզելու և համապատասխան բուժում ստանալու համար:

Մեդ-Պրակտիկ

22.03.2015

Հարգելի David, բարև Ձեզ: Սեռահասունացման ընթացքում, եթե կա ճարպակալում, ապա այն ամենայն հավանականությամբ հորմոնալ բնույթ ունի, հետևաբար ազդեցություն կունենա ընդհանուր սեռահասունացման պրոցեսի և երկրորդային սեռական հատկանիշների ձևավորման վրա: Այս դեպքում առկա է անդրոգենների քանակի նվազում: Եթե կա նման խնդիր, հարկավոր է դիմել էնդոկրինոլոգի: Եթե նկատի ունեք արդեն սեռահասուն տարիքում ճարպակալման հետ կապը, ապա այն բնական է ազդեցություն ունենալ չի կարող, քանի որ երկրորդային սեռական հատկանիշներն արդեն ձևավորված են: Այս դեպքում ճարպակալումը կարող է ազդել սեռական ֆունկցիայի վրա: 

Մեդ-Պրակտիկ

22.03.2015

Հարգելի GAGIK, բարև Ձեզ: Հարաբերությունից հետո սերմնահեղուկի որոշ մասը միշտ էլ դուրս է հոսում հեշտոցից: Հարաբերությունից հետո բեղմնավորման համար անհրաժեշտ սերմնահեղուկի քանակը կուտավում է հեշտոցի հետին կամարում, որտեղից էլ որոշ ժամանակ անց անցնում է արգանդի խոռոչ և ձվարաններ, իսկ մնացած մասը դուրս է հոսում, անհանգստանալու կարիք չկա: 

Մեդ-Պրակտիկ

22.03.2015

Հարգելի Anna, բարև Ձեզ: Հեշտանքի բացակայությունը կամ անօրգազմիան ունի բազմաթիվ պատճառներ, որոնք կարող են լինել ինչպես օրգանական, այնպես էլ հոգեբանական: Ըստ Ձեր նկարագրածի, Ձեզ մոտ օրգանական խնդիրներ չկան, քանի որ ի սկզբանե ունեցել եք հեշտանք, և ժամանակի ընթացքում ինչ-ինչ պատճառներով նկատվել է հեշտանքի թուլացում, ապա լրիվ բացակայություն: Ձեզ մոտ խնդիրը ավելի շատ հոգեբանական է: Այս դեպքում բավականին դրական էֆեկտ տալիս է հոգեթերապիան: Ինչ վերաբերում է ձեռնաշարժության հետ կապին, ապա ներկայիս խնդրիը ավելի շատ կարող է կապված լինել ոչ թե հենց ձեռնաշարժությամբ զբաղվելու հետ, այլ Ձեր վերաբերմունքի հետ, ընդհանրապես ձեռնաշարժությանը կամ սեռական հարաբերությանը: Նման խնդիրներ հաճախ հանդիպում են խիստ դաստիարակություն ստացած աղջիկների մոտ: Խորհուրդ է տրվում դիմել նեղ մասնագետի` սեքսոպաթոլոգի խորհրդատվության, ցանկալի է ամուսնու հետ միասին: Ինչպես նշեցի խնդրի լուծման լավագույն տարբերակ է հոգեթերապիան: Ստորև ներկայացնում ենք հղում, որտեղ կգտնեք Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի պատասխանները.

 

http://www.med-practic.com/arm/346/13377/article.more.html

Մեդ-Պրակտիկ

21.03.2015

Հարգելի Աննա, եթե կոպիտ միջոցների չեք դիմում, ապա ոչ: 

Ananun

21.03.2015

Barev hargeli bjishk.... es unem mi harc)) hnaravor e sexov zbaxvel@ xangari sportin... es inqs @mbshamartik em ev amen anqam sexic 1 kam 2 or heto marzumneri @ntacqum tpavortyun em stanum te ujers nvazel en arydoq aydpisi ban ka te uxaki nershnchamn ardzyumq e...

David

20.03.2015

Barev cez bjishk. Ardyoq karox e girutyun@ npastel arnandami poqr chapserin. Naxapes shnorhakalutyun

Aren

20.03.2015

Shnorhakalutyun bayc unem evs mi harc .kxndrei vor bacatreq inchi het e kapvac haraberutyunneri kam cernasharjutyan jamnak vaxajam sermnajaytqum@. Naxapes shnorhakalutyun

Gagik

20.03.2015

BAREV DZEZ ES AMUSNACAC EM U HARABERUTYAN JAMANAK KNOJS MOTIC SERMNAHEXUK@ DURS E TAPVUM JAMANAK AR JHAMANAK INCHIC DA KAROX E LINEL EV HNARAVOR E VOR DA XANGARI CHHXIANALUN INCH ANEL VOR DA ANCNI.xndrum em patasxaneq harcis naxapes shnorhakalutyun

Anna

19.03.2015

xndrum em bjishk im harcin el patasxaneq karox e vax hasakum dernasharjutyan ardyunq lini ayn vor es hima orgazm chem aprum( es kareli e asel vochinch chem zgum)....uxaki es shat em anhangstanum....isk ete da che inch@ karox e patjar liner

Մեդ-Պրակտիկ

19.03.2015

Հարգելի Dina, ձեռնաշարժության ժամանակ տեղի է ունենում որովայնի առաջային պատի մկանների լարում, որը հետո կարող ցավային զգացողություն առաջացնել: Վտանգավոր ոչինչ չկա:

Կարդացեք նաև

Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am
Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am

Ինտիմ կյանքում առաջանում են խնդիրներ մարդկանց մոտ, ովքեր ստանում են կամ արդեն ավարտել են ուռուցքաբանական բուժումը։ Պատճառը նրանում է, որ ուռուցքաբանական բուժումն իր հետքն է թողնում ինչպես հիվանդի ֆիզիկական վիճակի...

Սեռական կյանք Ուռուցքաբանություն
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am

Մարդն իր ծնված օրվանից պատկանում է արական կամ իգական սեռին: Հենց դրանով է պայմանավորված նրա վարքագիծը, սովորությունները և կենսակերպը: Յուրաքանչյուր սեռի մոտ գոյություն ունի կախվածություն իր սեքսուալ ոլորտից: Սեքսուալությունը մարդու...

ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am

Չնայած սեքսուալության և նրա դրսևորման նորմաների մասին գիտնականների և փիլիսոփաների բազմաթիվ ձևակերպումներին՝ հասարակության մոտ պահպանվում են այս բառի փոքր-ինչ այլ պատկերացումներ: Հենց հասարակությունն է որոշում...

Սեռական կյանք ԿԻՆ: Ինտիմ
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am

Այսպիսով, ի՞նչ է սեքսուալությունը: Իրականում սեքսուալությունը պարզապես մարդու բնավորության գիծ չէ, որը նրան տրված է ծնված օրվանից, այլ նրա որակների հավաքածու է, որի շնորհիվ նա գրավում է շրջապատի մարդկանց: Սեփական սեքսուալության...

Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am
Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am

Սեռական բժշկությունը հատուկ ուղղություն չէ, հոգեբանության մաս է կազմում, սակայն կարևոր է թե՛ մարմնական և թե՛ հոգեբանական բժշկության ցանկացած ոլորտում բուժական և կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ...

Ուրո-անդրոլոգիա
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am

Առնանդամի առավոտյան էրեկցիան կամ գիշերային այտուցվածությունը ոչ միայն հետաքրքիր ֆիզիոլոգիական երևույթ է, այլ նաև բնութագրում է տղամարդու սեռական ֆունկցիան...

Ուրո-անդրոլոգիա ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am

Բժշկական տեսանկյունից ո՞ր տարիքից կարելի է սկսել սեռական հարաբերությունները: Արդյո՞ք կուսության վաղ կորստի վտանգ գոյություն ունի: Արդյո՞ք սեռական ժուժկալությունը վնասակար է...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am

Սեքսը կարող է բացակայել կնոջ կյանքում տարբեր պատճառներով: Որոշներն այն ընդունում են որպես փաստ, որի հետ պետք է հաշտվել և սպասել «մինչև լավ ժամանակներ», մյուսները տագնապում են: Կան նաև այնպիսիները, ովքեր սեքսից...

Սեռական կյանք
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am

ԱՄՆ Սննդամթերքի և դեղորայքի վերահսկողության հարցերով վարչությունը տվել է ֆլիբանսերին դեղի արտադրության թույլտվություն, որն ունի կանացի աֆրոդիզիակի հատկություններ։ Այս մասին հայտնում է BBC-ն...

ԼՈՒՐԵՐ: Կին. ինտիմ Լրահոս կանանց համար
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am

Դիսպարեունիան ցավով ուղեկցվող սեռական ակտ է, որով տառապում են բազմաթիվ կանայք, ովքեր, սակայն, չեն կիսվում իրենց խնդիրներով՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այս խնդրի բուժումը շատ պարզ է եւ...

ԿԻՆ: Ինտիմ
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am

Սեռական նախասիրությունների և սեռական կյանքի այլ ինտիմ մանրամասների մասին ընդունված չէ խոսել պարկեշտ հասարակությունում, սակայն արգելված պտուղը քաղցր է, և մարդիկ...

Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am
Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am

Մասնագետները պնդում են, որ ծխող մարդկանց շրջանում տարատեսակ սեռական խնդիրներն առավել հաճախ են ի հայտ գալիս։ Մասնավորապես, ծխող տղամարդկանց մոտ բավական հաճախ...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)

Տղամարդու պոտենցիայի (էրեկցիայի) հետ կապված դժվարությունները բոլոր տարիքային խմբերում հաճախ հանդիպող գանգատներից են: Սեռական ոչ մի խանգարում տղամարդուն այնքան մեծ անհանգստություն և հուսահատություն...

Սեռական կյանք Բժշկի ընդունարանում Բժիշկներ
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am

Ինչու՞ եմ ես աղջիկ, իսկ ինչու՞ ես դու՝ տղա։ Որն է մեր գենդերային դերի կենսաբանական խթանը, եւ ինչպես է այն ազդում մեր կյանքի վրա։ Մինեսոթայի համալսարանի աշխատակիցները փորձել են հասկանալ կենդանիների...

Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com
Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com

Սեռական կարողության խանգարումը` իմպոտենցիան, ժամանակակից բժշկությունն անվանում է էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այսինքն՝ գրգռվածության խանգարում...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ