Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սեքսոլոգիա

Խոսենք այդ մասին. ձեռնաշարժություն

Հիվանդագին է, եթե չափից ավելի է... Ձեռնաշարժությունը (ձեռնահարություն, օնանիզմ, մաստուրբացիա, իպսացիա) սեփական սեռական կամ էրոգեն` տարփածին գոտիների արհեստական գրգռումն է` սեռական բավարարվածություն ստանալու նպատակով։

 

Դա սովորաբար սկսվում է սեռական հասունացման շրջանում և կարգավորվում սեռական նորմալ կյանքով ապրելուն զուգընթաց։ Այն կապված է կենսասոցիալական աններդաշնակության հետ, որը պայմանավորված է սեռական զարթոնքով։ Այդ աններդաշնակությունը խորանում է երեխաների ու դեռահասների արագացած աճով և ֆիզիկական զարգացմամբ (աքսելերացիա)։ Այսպիսով, ձեռնաշարժությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս վերացնել կամ մեղմացնել ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը, որի պատճառը չբավարարվող կենսաբանական պահանջմունքն է։ Այդ սովորությունը կարող է առաջանալ վաղ տարիքում, երբ նեղ հագուստը գրգռում է սեռական օրգանները` առաջացնելով հաճելի զգացում։ Երեխան հետագայում ձգտում է վերապրել այն։ Հաճախ այդպիսի զգացում նրան առաջինը պատճառում են ծնողները` շոյելով կամ համբուրելով տարփածին գոտիները (աճուկի շրջան, որովայնի ստորին մաս, նստատեղ, սեռական օրգաններ)։ Դա սեռական դաստիարակության տեսանկյունից կոպիտ սխալ է համարվում։


Մի շարք դեպքերում երեխաները ձեռնաշարժությունն ընդօրինակում են հասակակիցներից։ Այն կարծիքը, թե իբր ձեռնաշարժությունը բացասական ազդեցություն է թողնում առողջության վրա, պայմանավորված է ամենից առաջ դրա նկատմամբ չհիմնավորված, չափազանցված վախով, որը կարող է հանգեցնել նյարդային խանգարումների (օնանոֆոբիա)։ Բացի այդ, վաղ տարիքում ձեռնաշարժությունը երեխայի ուշադրությունը կարող է կենտրոնացնել սեռական օրգանների վրա և նպաստել սեռական վաղ զարթոնքին` դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։


Սեռական հասունացման շրջանում ձեռնաշարժությունից հետո դեռահասը, սովորաբար, ճնշված է զգում` իրեն համարելով կամազուրկ և հաճախ ջանում է ազատվել այդ սովորությունից։


Գոյություն ունեն ձեռնաշարժության տարբեր տեսակներ և ձևեր։


•    Պատանեկան հիպերսեքսուալության շրջանին բնորոշ ձեռնաշարժության պատճառը կենսասոցիալական աններդաշնակությունն է, քանի որ սեռական ոլորտի կենսաբանական ձևավորումը ժամանակային առումով չի համապատասխանում անձի սոցիալական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս հաստատելու կանոնավոր սեռական կյանք։ Այլ խոսքով` գոյություն ունի սեռական և սոցիալական հասունացումների տարանջատում, երբ պատանին արդեն կայացած է սեռական առումով, բայց սոցիալապես և իրավաբանորեն դեռևս իրավունք չունի մտնելու ամուսնական կապի մեջ։ Այդ պատճառով ձեռնաշարժության այս տեսակը ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը փոքր-ինչ թուլացնելու տարբերակ է։ Ծնողները պետք է գիտենան, որ տարիքային այս շրջանում ձեռնաշարժությունը համարվում է նորմալ երևույթ, հետևաբար ամենևին էլ հարկ չկա դեռահասին հեքիաթներ պատմել, թե տղամարդու սերմի պաշարները լիմիտավորված են, ուստի պետք է «խնայողաբար» օգտագործել դրանք, կամ վախեցնել, թե, իբր, ձեռնաշարժությունը հանգեցնում է հիշողության վատացման կամ օրգանիզմի հյուծման։


•    Ֆրուստրացիոն պսևդոմաստուրբացիան սեռական օրգանների այնպիսի ձեռնաշարժումն է, որը չի ուղեկցվում ոչ սերմնաժայթքումով, ոչ էլ հեշտանքով։


•    Նախապուբերտատային վաղ մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս նախքան սեռական հասունացման առաջին դրսևորումները, որպես կանոն, մինչև 10 տարեկանը։ Այս տեսակին հատկանշական է սերմնաժայթքումն առանց հեշտանքի, կամ, ընդհակառակն, հեշտանք առանց սերմնաժայթքման, որոնք սովորաբար սեռական հասունացման հետ վերանում են։


•    Փոխարինող (վիկար) մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելուց հետո՝ սեռական աբստինենցիայի (ժուժկալություն, ձեռնպահություն) ժամանակ։


•    Կպչուն մտքերի` պերսևերատոր-օբսեսիվ մաստուրբացիային բնորոշ է կպչունության հատկանիշը։ Եթե ձեռնաշարժության թվարկված բոլոր տեսակները մի քանի տարի հետո լրիվ անհետանում են կամ փոխարինվում այլ տեսակով, ապա այս դեպքում մաստուրբացիան համառորեն շարունակվում է` նույնիսկ անձի ամուսնանալուց հետո։ Ամենածանր դեպքերում բացակայում են սեռական ցանկությունը, էրեկցիան և հեշտանքը։ Անձն ի զորու չէ իր կամքով սանձելու մաստուրբացիայի պահանջը և չի հասկանում, թե ինչու է դիմում այդ քայլին, երբ դրա կարիքը ամենևին չկա։ Մաստուրբացիայի այս ձևը ախտաբանական երևույթ է և պահանջում է մասնագիտական բուժում։


•    Ընդօրինակվող մաստուրբացիան
բնորոշվում է նրանով, որ այն իրականացվում է ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։ Դրա պատճառը, սովորաբար, սեռականապես ավելի հասուն և հատկապես դեռահասային հիպերսեքսուալության մաստուրբացիայով զբաղվողներից հետ չմնալն է։


Ինչ վերաբերում է մանկական տարիքում դիտվող ձեռնաշարժությանը, ապա դա մանկական սեռականության նորմալ դրսևորում է, որից հաճույք են ստանում և ձգտում ինքնաբացահայտման։


Օրվա ընթացքում ձեռնաշարժությամբ 6-8 անգամ զբաղվելը համարվում է ախտաբանական երևույթ, որն անհրաժեշտ է կանխել անհատական զրույցների ու խորհուրդների միջոցով։ Սովորաբար, դեռահասի արժանապատվությունը նսեմացնող խրատներն ու դիտողությունները, ինչպես նաև սպառնալիքները, ֆիզիկական պատիժը, ահաբեկումը ապարդյուն են, նույնիսկ` վնասակար։ Ծնողների ու դաստիարակների հիմնական ջանքերը պետք է նպատակամղվեն երեխայի ֆիզիկական, հիգիենիկ և սեռական ճիշտ դաստիարակությանն ու հոգեբանական վերակառուցմանը։ Անհրաժեշտ է նրան վարժեցնել ճիշտ, ակտիվ ապրելակերպին, մարդկանց հետ հաղորդակցմանը, նրանց ներգրավել հակումներին համապատասխանող պարապմունքներին, ուտելիքից բացառել կծուն, թունդ թեյը և սուրճը, ստամոքսը չծանրաբեռնել քնելուց առաջ։ Քնելիս ձեռքերը պետք է լինեն վերմակի վրա, իսկ հագուստը` ազատ։


Սեռական հասունացման շրջանում հատկապես ուշադրության ու հիգիենիկ ճիշտ դաստիարակության կարիք ունեն աղջիկները։ Պետք է նշել, որ նրանք երբեմն օգտվում են հեշտանքի հասնելու այլ միջոցներից. օրինակ՝ փոքր սեռական շուրթերը ցնցելը, որոնց չափերը հաճախակի ձեռնաշարժության հետևանքով կարող են մեծանալ։ Հայտնի է նաև, որ առավել ուժեղ ձեռնաշարժային հեշտանքի են հասնում տաք ջրի շիթը ծլիկի վրա ուղղելով, իսկ որոշ կանայք` հեծանիվ քշելով, ձի հեծնելով կամ պարզապես ոտքերը ռիթմիկ սեղմելով և իրարից հեռացնելով։


Ի տարբերություն տղաների, որոնք ձեռնաշարժությանբ առավել հաճախ զբաղվում են 13-18 տարեկանում, որը նվազում է մոտավորապես 25-27-ում, կանայք այն սովորաբար սկսում են 25 տարեկանից հետո, որը խթանվում և իր առավելագույն հաճախականությանն է հասնում 30-50 տարեկանում։ Պատճառն այն է, որ, ի տարբերություն տղամարդկանց, կանանց սեքսուալ լիբիդոն ուշ է արթնանում (25-ից հետո)։ Բացի այդ, միջավայրը կանանց ձեռնաշարժության վրա առանձնապես չի ազդում, և հաճախ նրանք նույնիսկ չեն էլ գիտակցում, որ ստացած հաճույքաբեր զգացողությունները ձեռնաշարժության արդյունք են։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները պետք է հագնեն հարմար կրծկալներ ու համապատասխան չափսերի այլ պարագաներ։


Երեխաների ու դեռահասների հանդեպ մեծահասակների զգայուն և նրբանկատ վերաբերմունքը կօգնի խուսափելու այդ սովորությունից։

Հեղինակ. Վրեժ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ բժիշկ-սեքսապաթոլոգ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սեքսոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 01.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

07.07.2015

Հարգելի Vardan1, բարև Ձեզ: Հիգիենիկ տեսանկյունից, իհարկե ցանկալի է: Ինֆեկցիայի փոխանցման հավանականությունը քիչ է, սակայն որոշ ինֆեկցիաներ կարող են փոխանցվել կենցաղ կոնտակտային ճանապարհով: 

Մեդ-Պրակտիկ

07.07.2015

Հարգելի Armine, բարև Ձեզ: Ստորև ներկայացնում ենք հոդված, որտեղ կգտնեք Ձեզ անհանգստացնող հարցի պատասխանը.

 

http://www.med-practic.com/arm/922/13486/article.more.html

karine87

06.07.2015

Hargeli bjishk,es kcankanayi mek ban imanal,vor tariqic e axjikneri mot arajanum kusataxanty?ev artyoq karox e manuk hasakum vnasvel,ete iharke ayn ka ayd tariqum .naxapes shnorhakalutyun ..

MERIKA

06.07.2015

HARGELI BJISHK BAREV DZEZ, XNDRUM EM HARCIS PATASXANEQ __INCHIC E ETE HESHTOCAYIN ARTADRUTYUN KA TANDZR KISADEXNAVUM EV DA LINUM EM DASHTANIC ANMIJAPES HETO XNDRUM EM INC ASEQ ETIALOGIAN NAXAPES SHNORHAKALUTYUN

Its me

03.07.2015

Hargeli bjishk mi ban harcem, arandami chapser@ kam unen vahanadzev gexdzi het. Shnorhakalutyun!

ԱՐՄԵՆ

25.06.2015

Բարև ձեզ ես 23 տարեկան եմ։ Պարբերաբար ձեռնաշարժությամբ զբաղվելը կարո՞ղ է հանգեցնել իմպոտենտության։ Եվ եթե այո, ապա այդ դեպքում ինչպե՞ս բուժել իմպոտենտությունը։

karin

15.06.2015

barev dez bjishk jan mi harc unem es arden amis 15 ore amusnacac em bayc dashtan chem tesel im dashtanayin cikl@ 35-40 orekane,mtaceci vor hxiem bayc test treci vochmi ban chuyc chtvec,xndrum em ogneq hnaravore lurj mi ban lini

Lili

15.06.2015

Barev dzez, bjishk jan xndrum em kaseq, es dzernasharjutyamb em zbaxvum u dranic heto miqich cavera arjanum u lordzayin artadrutyuna lini da vtangavor !!!! knereq mekel mi ban harcnem isk kuyseri hamar vtangavora dzernasharjutyun@???????????

Armine

14.06.2015

Barev dzez...isk injice vor dzernasharjutyunic heto menq nexvumenq mez vatenq zgum ev ayln...da karoxe vnas linel seerakan kyanqin...es 16 tarekanem..

vardan1

14.06.2015

Erazaxabutyunic heto anhrajesht e vermaky lvanal?isk ed sermnahexukic hnaravor e urishnery varakven?

Marieta

14.06.2015

Es 15 tarekan em ev zbaxvum em dernasharjuttyab uzum em imanal da vnas che ete sharunakem

Marieta

14.06.2015

Es 15 Tarekanem zbaxvum em dernasharjutyamb ev da anum em inch vor arakayi ognutyamb uzum em imanal da vttangavor e sharunakelu depqum

Մեդ-Պրակտիկ

04.06.2015

Հարգելի Նարեկ, ըստ Ձեր նկարագրածի չի բացառվում, որ աճուկային ճողվածք է: Քանի որ դեռ հստակ հայտնի չէ ինչ գոյացության հետ գործ ունենք, բնական է որոշել կա վիրահատության կարիք, թե ոչ, այժմ չենք կարող: Ցավի առկայությունը կամ բացակայությունը էական չէ, եթե գոյացությունը պահանջում է վիրաբուժական միջամտություն: Այդ պատճառով ցանկալի է դիմել վիրաբույժի նախ պարզելու գոյացության բնույթը:

Մեդ-Պրակտիկ

03.06.2015

Հարգելի Layra, եթե արտադրությունը լորձային է, անհանգստանալու կարիք չկա: Սեռական գրգռման ժամանակ հեշտոցի լորձաթաղանթում արտադրվում է լորձա-շճային բնույթի արտադրուկ, որը խոնավեցնում է հեշտոցի լորձաթաղանթը: Հարաբերությունից կամ ձեռնաշարժությունից հետո արտադրությունը դուրս է գալիս հեշտոցից: Եթե արտադրությունը դեղնավուն է, թանձր, ունի հոտ, չի բացռվում, որ կա բորբոքային պրոցես: Այդ դեպքում հարկավոր է դիմել գինեկոլոգի:

Նարեկ

03.06.2015

Ոչինչ:Անցավ է,կարծես աճուկի ինչ-որ հատված լինի,փոքր չափի:Ցավ բացարձակ չկա:Իսկ դրա համար պետք է նորից վիրահատական միջամտություն?

Մեդ-Պրակտիկ

02.06.2015

Հարգելի Նարեկ, բարև Ձեզ: Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունն ուշացած պատասխանի համար: Միանշանակ ասել, թե դա ինչ է հնարավոր չէ: Եթե գոյացությունը շարժուն է և անցավ, չի բացառվում, որ դա լիպոմա է, այլ կերպ ասած ճարպագունդ: Եթե շոշափելիս գոյացությունը ներս է գնում, հնարավոր, որ դա աճուկային ճողվածք է: Տվյալ հատվածում հաճախ կարող են առաջանալ նաև պապիլոմաներ: Քանի որ չգիտենք ինչ գոյացության հետ գործ ունենք, ինքնուրույն կանցնի թե ոչ, դժվար է ասել: Հարկավոր է դիմել վիրաբույժի խորհրդատվության, հնարավոր է վիրահատական միջամտության կարիք լինի:

Նարեկ

02.06.2015

իմ հարցը պատասխան չստացավ,ես ամեն օր մտնում եմ,խնդրում եմ պատասխանեք

Նարեկ

29.05.2015

Հարգելի բժիշկ, ես 15 տարեկան եմ, աջ աճուկիս ծայրին փոքրիկ ինչ-որ գոյաթություն կա, ձեռքով շոշափելիս պարզ զգացվում է, նախկինում նման բան չի եղել, սարսափելի վախենում եմ, կասեք ինչի՞ց կարող է լինել և արդյոք ժամանակի ընթացքում կարո՞ղ է անհետանա:Կանխավ շնորհակալություն:

Մեդ-Պրակտիկ

28.05.2015

Հարգելի ARM01, բարև Ձեզ: Առնանդամի թլիպի տակ ժամանակի ընթացքում կուտակվում է ճարպանման նյութ, որը կոչվում է սմեգմա, երկար ժամանակ մնալով այն տհաճ հոտ է ունենում: Անհրաժեշտ է անընդհատ մաքրել այդ հատվածը: Ինչ վերաբերում է վաղաժամ սերմնաժայթքման, այն հաճախակի հանդիպող խնդիր է տղամարդկանց շրջանում: Պատճառները տարբեր են` նյարդային կամ օրգանական: Օրգանական խնդիրներ կարող են առաջանալ բորբոքումներից կամ ինֆեկցիաներից հետո: Վաղաժամ սերմնաժայթքումը կարող է լինել նաև հետևանք ոչ կանոնավոր սեռական կյանքի կամ պատանեկան տարիքում հաճախակի ձեռանաշարժության: Ցանկալի է դիմել նեղ մասնագետի խորհրդատվության, պատճառը պարզելու և համապատասխան բուժում ստանալու համար: Խնդիրը որոշ չափով կարելի է մեղմել հարաբերությունից առաջ "Անեսթեզին" պարունակող քսուք կամ անեսթեզինով պատված պահպանակ օգտագործելով:

layra

27.05.2015

hargeli bjishk es 16 tarekan em dernasarjutyamb zbaxveluc heto nkatum em inch vor artadrytyun xndrum em aseq da vtangavore ev inche naxapes shnorhakalutyun

Մեդ-Պրակտիկ

25.05.2015

Հարգելի Ggggg: Խնդիրն այլ կերպ կոչվում է ֆիմոզ, երբ ինչ-ինչ պատճառներոց անհնարին է դառնում սեռական անդամի գլխիկի լրիվ մերկացումը: Տարբերում ենք բնածին և ձեռքբերովի ֆիմոզ: Ձեռքբերովի ֆիմոզի պատճառները տարբեր են` բորբոքային, վնասվածքային, պատճառ կարող է լինել նաև օրգանիզմում շարակցական հյուսվածքի` մասնավորապես էլաստիկ թելերի քանաի պակասը: Կան ֆիմոզի մի քանի աստիճաններ, որից կախված բուժման տակտիկան տարբեր է: Թույլ արտահայտված ֆիմոզի դեպքում հնարավոր է քսուքների և վարժությունների միջոցով խնդրին լուծում տալ: Ծանր դեպքերում հնարավոր է վիրահատական միջամտության կարիք լինի: Նույնիսկ թեթև ֆիմոզի դեպքում ինքնաբուժությամբ զբաղվել ցանկալի չէ: Հարկավոր է դիմել ուրոլոգի` նախ պատճառը պարզելու, այնուհետև համապատասխան բուժում ստանալու համար;

Մեդ-Պրակտիկ

25.05.2015

Հարգելի Lilit, բարև Ձեզ: Ըստ նեղ մասնագետների կարծիքի դաշտանի ժամանակ ձեռնաշարժությամբ զբաղվելը վնասակար չէ օրգանիզմի համար: Քանի որ դաշտանային օրերի ընթացքում արտաքին սեռական օրգաններն ավելի զգայուն են դառնում, ցանկալի է հետևել անձնական հիգիենային, հետագայում բորբոքային բարդություններից խուսափելու համար:  

ARM01

24.05.2015

BJISHK JAN BAREV XNTUM EM HARCIS PATASXANEL ZGUM EM THAJ HOTER NUYNISK LOXANALUC HTO INCHI HETEVANQ KAROXA LINEL.... U NKATELEM SHUT SERMNAJAYTQUM XNTRUM EM PATASXANEL HARCIS. NAXOROK SHNARAKLUTYUN

Մեդ-Պրակտիկ

21.05.2015

Հարգելի Karina, բարև Ձեզ: Ոչ նման բան հնարավոր չէ: Ձեռնաշարժությունը հորմոնալ շեղումներ չի առաջացնում: 

Gggggg

21.05.2015

bzhishk jan arnandamis kashin minchev verj chi icnum,,et inchica 15 tarekanem

Lilit

20.05.2015

Barev cdzes... dashtani jamanak dzenasharjutyamb zbaxvelu depqum inj vnasnere hascvum?

ARMEN

15.05.2015

Mersi sat bjisk jan

Մեդ-Պրակտիկ

15.05.2015

Հարգելի Narek, սերմնահեղուկում ոսկեգույն ստաֆիլակոկի առկայությունն արդեն վկայում է պրոստատի բորբոքման մասին, բացի այդ ստֆիլակոկն ազդում է ամորձիների վրա, դա կարող է դառնալ տղամարդկային անպտղության պատճառ: Բացի այդ ախտահարելով կնոջ վերարտադրողական համակարգի օրգանները կարող է դառնալ կանացի չբերության պատճառ:

Մեդ-Պրակտիկ

15.05.2015

Հարգելի ARMEN, բարև Ձեզ: Ոչ նման բան հնարավոր չէ: Կորյակների պատճառն այլ է, ցանկալի է դիմել մաշկաբանի, հնարավոր է կա հորմոնալ խանգարում:

Karina

15.05.2015

Barev dzez! Hargeli Bjishk Hnaravore dzernahsarjutyan patjar lini dzvranneri polikistoze?? u endhanrapes dzernasharjutyune arajacnum e hormonal xangarumner u sheghumner. Kankhav shnorhakalutyun!

Կարդացեք նաև

Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am
Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am

Ինտիմ կյանքում առաջանում են խնդիրներ մարդկանց մոտ, ովքեր ստանում են կամ արդեն ավարտել են ուռուցքաբանական բուժումը։ Պատճառը նրանում է, որ ուռուցքաբանական բուժումն իր հետքն է թողնում ինչպես հիվանդի ֆիզիկական վիճակի...

Սեռական կյանք Ուռուցքաբանություն
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am

Մարդն իր ծնված օրվանից պատկանում է արական կամ իգական սեռին: Հենց դրանով է պայմանավորված նրա վարքագիծը, սովորությունները և կենսակերպը: Յուրաքանչյուր սեռի մոտ գոյություն ունի կախվածություն իր սեքսուալ ոլորտից: Սեքսուալությունը մարդու...

ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am

Չնայած սեքսուալության և նրա դրսևորման նորմաների մասին գիտնականների և փիլիսոփաների բազմաթիվ ձևակերպումներին՝ հասարակության մոտ պահպանվում են այս բառի փոքր-ինչ այլ պատկերացումներ: Հենց հասարակությունն է որոշում...

Սեռական կյանք ԿԻՆ: Ինտիմ
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am

Այսպիսով, ի՞նչ է սեքսուալությունը: Իրականում սեքսուալությունը պարզապես մարդու բնավորության գիծ չէ, որը նրան տրված է ծնված օրվանից, այլ նրա որակների հավաքածու է, որի շնորհիվ նա գրավում է շրջապատի մարդկանց: Սեփական սեքսուալության...

Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am
Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am

Սեռական բժշկությունը հատուկ ուղղություն չէ, հոգեբանության մաս է կազմում, սակայն կարևոր է թե՛ մարմնական և թե՛ հոգեբանական բժշկության ցանկացած ոլորտում բուժական և կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ...

Ուրո-անդրոլոգիա
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am

Առնանդամի առավոտյան էրեկցիան կամ գիշերային այտուցվածությունը ոչ միայն հետաքրքիր ֆիզիոլոգիական երևույթ է, այլ նաև բնութագրում է տղամարդու սեռական ֆունկցիան...

Ուրո-անդրոլոգիա ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am

Բժշկական տեսանկյունից ո՞ր տարիքից կարելի է սկսել սեռական հարաբերությունները: Արդյո՞ք կուսության վաղ կորստի վտանգ գոյություն ունի: Արդյո՞ք սեռական ժուժկալությունը վնասակար է...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am

Սեքսը կարող է բացակայել կնոջ կյանքում տարբեր պատճառներով: Որոշներն այն ընդունում են որպես փաստ, որի հետ պետք է հաշտվել և սպասել «մինչև լավ ժամանակներ», մյուսները տագնապում են: Կան նաև այնպիսիները, ովքեր սեքսից...

Սեռական կյանք
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am

ԱՄՆ Սննդամթերքի և դեղորայքի վերահսկողության հարցերով վարչությունը տվել է ֆլիբանսերին դեղի արտադրության թույլտվություն, որն ունի կանացի աֆրոդիզիակի հատկություններ։ Այս մասին հայտնում է BBC-ն...

ԼՈՒՐԵՐ: Կին. ինտիմ Լրահոս կանանց համար
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am

Դիսպարեունիան ցավով ուղեկցվող սեռական ակտ է, որով տառապում են բազմաթիվ կանայք, ովքեր, սակայն, չեն կիսվում իրենց խնդիրներով՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այս խնդրի բուժումը շատ պարզ է եւ...

ԿԻՆ: Ինտիմ
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am

Սեռական նախասիրությունների և սեռական կյանքի այլ ինտիմ մանրամասների մասին ընդունված չէ խոսել պարկեշտ հասարակությունում, սակայն արգելված պտուղը քաղցր է, և մարդիկ...

Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am
Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am

Մասնագետները պնդում են, որ ծխող մարդկանց շրջանում տարատեսակ սեռական խնդիրներն առավել հաճախ են ի հայտ գալիս։ Մասնավորապես, ծխող տղամարդկանց մոտ բավական հաճախ...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)

Տղամարդու պոտենցիայի (էրեկցիայի) հետ կապված դժվարությունները բոլոր տարիքային խմբերում հաճախ հանդիպող գանգատներից են: Սեռական ոչ մի խանգարում տղամարդուն այնքան մեծ անհանգստություն և հուսահատություն...

Սեռական կյանք Բժշկի ընդունարանում Բժիշկներ
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am

Ինչու՞ եմ ես աղջիկ, իսկ ինչու՞ ես դու՝ տղա։ Որն է մեր գենդերային դերի կենսաբանական խթանը, եւ ինչպես է այն ազդում մեր կյանքի վրա։ Մինեսոթայի համալսարանի աշխատակիցները փորձել են հասկանալ կենդանիների...

Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com
Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com

Սեռական կարողության խանգարումը` իմպոտենցիան, ժամանակակից բժշկությունն անվանում է էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այսինքն՝ գրգռվածության խանգարում...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ