Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սեքսոլոգիա

Խոսենք այդ մասին. ձեռնաշարժություն

Հիվանդագին է, եթե չափից ավելի է... Ձեռնաշարժությունը (ձեռնահարություն, օնանիզմ, մաստուրբացիա, իպսացիա) սեփական սեռական կամ էրոգեն` տարփածին գոտիների արհեստական գրգռումն է` սեռական բավարարվածություն ստանալու նպատակով։

 

Դա սովորաբար սկսվում է սեռական հասունացման շրջանում և կարգավորվում սեռական նորմալ կյանքով ապրելուն զուգընթաց։ Այն կապված է կենսասոցիալական աններդաշնակության հետ, որը պայմանավորված է սեռական զարթոնքով։ Այդ աններդաշնակությունը խորանում է երեխաների ու դեռահասների արագացած աճով և ֆիզիկական զարգացմամբ (աքսելերացիա)։ Այսպիսով, ձեռնաշարժությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս վերացնել կամ մեղմացնել ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը, որի պատճառը չբավարարվող կենսաբանական պահանջմունքն է։ Այդ սովորությունը կարող է առաջանալ վաղ տարիքում, երբ նեղ հագուստը գրգռում է սեռական օրգանները` առաջացնելով հաճելի զգացում։ Երեխան հետագայում ձգտում է վերապրել այն։ Հաճախ այդպիսի զգացում նրան առաջինը պատճառում են ծնողները` շոյելով կամ համբուրելով տարփածին գոտիները (աճուկի շրջան, որովայնի ստորին մաս, նստատեղ, սեռական օրգաններ)։ Դա սեռական դաստիարակության տեսանկյունից կոպիտ սխալ է համարվում։


Մի շարք դեպքերում երեխաները ձեռնաշարժությունն ընդօրինակում են հասակակիցներից։ Այն կարծիքը, թե իբր ձեռնաշարժությունը բացասական ազդեցություն է թողնում առողջության վրա, պայմանավորված է ամենից առաջ դրա նկատմամբ չհիմնավորված, չափազանցված վախով, որը կարող է հանգեցնել նյարդային խանգարումների (օնանոֆոբիա)։ Բացի այդ, վաղ տարիքում ձեռնաշարժությունը երեխայի ուշադրությունը կարող է կենտրոնացնել սեռական օրգանների վրա և նպաստել սեռական վաղ զարթոնքին` դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։


Սեռական հասունացման շրջանում ձեռնաշարժությունից հետո դեռահասը, սովորաբար, ճնշված է զգում` իրեն համարելով կամազուրկ և հաճախ ջանում է ազատվել այդ սովորությունից։


Գոյություն ունեն ձեռնաշարժության տարբեր տեսակներ և ձևեր։


•    Պատանեկան հիպերսեքսուալության շրջանին բնորոշ ձեռնաշարժության պատճառը կենսասոցիալական աններդաշնակությունն է, քանի որ սեռական ոլորտի կենսաբանական ձևավորումը ժամանակային առումով չի համապատասխանում անձի սոցիալական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս հաստատելու կանոնավոր սեռական կյանք։ Այլ խոսքով` գոյություն ունի սեռական և սոցիալական հասունացումների տարանջատում, երբ պատանին արդեն կայացած է սեռական առումով, բայց սոցիալապես և իրավաբանորեն դեռևս իրավունք չունի մտնելու ամուսնական կապի մեջ։ Այդ պատճառով ձեռնաշարժության այս տեսակը ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը փոքր-ինչ թուլացնելու տարբերակ է։ Ծնողները պետք է գիտենան, որ տարիքային այս շրջանում ձեռնաշարժությունը համարվում է նորմալ երևույթ, հետևաբար ամենևին էլ հարկ չկա դեռահասին հեքիաթներ պատմել, թե տղամարդու սերմի պաշարները լիմիտավորված են, ուստի պետք է «խնայողաբար» օգտագործել դրանք, կամ վախեցնել, թե, իբր, ձեռնաշարժությունը հանգեցնում է հիշողության վատացման կամ օրգանիզմի հյուծման։


•    Ֆրուստրացիոն պսևդոմաստուրբացիան սեռական օրգանների այնպիսի ձեռնաշարժումն է, որը չի ուղեկցվում ոչ սերմնաժայթքումով, ոչ էլ հեշտանքով։


•    Նախապուբերտատային վաղ մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս նախքան սեռական հասունացման առաջին դրսևորումները, որպես կանոն, մինչև 10 տարեկանը։ Այս տեսակին հատկանշական է սերմնաժայթքումն առանց հեշտանքի, կամ, ընդհակառակն, հեշտանք առանց սերմնաժայթքման, որոնք սովորաբար սեռական հասունացման հետ վերանում են։


•    Փոխարինող (վիկար) մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելուց հետո՝ սեռական աբստինենցիայի (ժուժկալություն, ձեռնպահություն) ժամանակ։


•    Կպչուն մտքերի` պերսևերատոր-օբսեսիվ մաստուրբացիային բնորոշ է կպչունության հատկանիշը։ Եթե ձեռնաշարժության թվարկված բոլոր տեսակները մի քանի տարի հետո լրիվ անհետանում են կամ փոխարինվում այլ տեսակով, ապա այս դեպքում մաստուրբացիան համառորեն շարունակվում է` նույնիսկ անձի ամուսնանալուց հետո։ Ամենածանր դեպքերում բացակայում են սեռական ցանկությունը, էրեկցիան և հեշտանքը։ Անձն ի զորու չէ իր կամքով սանձելու մաստուրբացիայի պահանջը և չի հասկանում, թե ինչու է դիմում այդ քայլին, երբ դրա կարիքը ամենևին չկա։ Մաստուրբացիայի այս ձևը ախտաբանական երևույթ է և պահանջում է մասնագիտական բուժում։


•    Ընդօրինակվող մաստուրբացիան
բնորոշվում է նրանով, որ այն իրականացվում է ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։ Դրա պատճառը, սովորաբար, սեռականապես ավելի հասուն և հատկապես դեռահասային հիպերսեքսուալության մաստուրբացիայով զբաղվողներից հետ չմնալն է։


Ինչ վերաբերում է մանկական տարիքում դիտվող ձեռնաշարժությանը, ապա դա մանկական սեռականության նորմալ դրսևորում է, որից հաճույք են ստանում և ձգտում ինքնաբացահայտման։


Օրվա ընթացքում ձեռնաշարժությամբ 6-8 անգամ զբաղվելը համարվում է ախտաբանական երևույթ, որն անհրաժեշտ է կանխել անհատական զրույցների ու խորհուրդների միջոցով։ Սովորաբար, դեռահասի արժանապատվությունը նսեմացնող խրատներն ու դիտողությունները, ինչպես նաև սպառնալիքները, ֆիզիկական պատիժը, ահաբեկումը ապարդյուն են, նույնիսկ` վնասակար։ Ծնողների ու դաստիարակների հիմնական ջանքերը պետք է նպատակամղվեն երեխայի ֆիզիկական, հիգիենիկ և սեռական ճիշտ դաստիարակությանն ու հոգեբանական վերակառուցմանը։ Անհրաժեշտ է նրան վարժեցնել ճիշտ, ակտիվ ապրելակերպին, մարդկանց հետ հաղորդակցմանը, նրանց ներգրավել հակումներին համապատասխանող պարապմունքներին, ուտելիքից բացառել կծուն, թունդ թեյը և սուրճը, ստամոքսը չծանրաբեռնել քնելուց առաջ։ Քնելիս ձեռքերը պետք է լինեն վերմակի վրա, իսկ հագուստը` ազատ։


Սեռական հասունացման շրջանում հատկապես ուշադրության ու հիգիենիկ ճիշտ դաստիարակության կարիք ունեն աղջիկները։ Պետք է նշել, որ նրանք երբեմն օգտվում են հեշտանքի հասնելու այլ միջոցներից. օրինակ՝ փոքր սեռական շուրթերը ցնցելը, որոնց չափերը հաճախակի ձեռնաշարժության հետևանքով կարող են մեծանալ։ Հայտնի է նաև, որ առավել ուժեղ ձեռնաշարժային հեշտանքի են հասնում տաք ջրի շիթը ծլիկի վրա ուղղելով, իսկ որոշ կանայք` հեծանիվ քշելով, ձի հեծնելով կամ պարզապես ոտքերը ռիթմիկ սեղմելով և իրարից հեռացնելով։


Ի տարբերություն տղաների, որոնք ձեռնաշարժությանբ առավել հաճախ զբաղվում են 13-18 տարեկանում, որը նվազում է մոտավորապես 25-27-ում, կանայք այն սովորաբար սկսում են 25 տարեկանից հետո, որը խթանվում և իր առավելագույն հաճախականությանն է հասնում 30-50 տարեկանում։ Պատճառն այն է, որ, ի տարբերություն տղամարդկանց, կանանց սեքսուալ լիբիդոն ուշ է արթնանում (25-ից հետո)։ Բացի այդ, միջավայրը կանանց ձեռնաշարժության վրա առանձնապես չի ազդում, և հաճախ նրանք նույնիսկ չեն էլ գիտակցում, որ ստացած հաճույքաբեր զգացողությունները ձեռնաշարժության արդյունք են։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները պետք է հագնեն հարմար կրծկալներ ու համապատասխան չափսերի այլ պարագաներ։


Երեխաների ու դեռահասների հանդեպ մեծահասակների զգայուն և նրբանկատ վերաբերմունքը կօգնի խուսափելու այդ սովորությունից։

Հեղինակ. Վրեժ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ բժիշկ-սեքսապաթոլոգ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սեքսոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 01.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Erika

26.10.2015

Erika shnorakal em uxaki vaxenum ei 15 tarekanum Chgitei angam kusataxanti masin erexa Ei patkeracnum eq Aysinqn Ete hachuyq chem stacel chi Karox vnasvel?

erika

26.10.2015

erika arxain ete du hajuyq ces stace vochmi banchka

Erika

24.10.2015

Barev dzez Bjishk dzernasharjutyamb zbaxvel em 15 tarekanum mek Erku angam voch shat xor@ ev mek angam voch shat kosht ban em mcrel ev chem Sharjel miangamic Hanel em cav hachuyq chem zgacel ev aryun el chi hosel hnaravore vor kusataxants vnas ell em? Che vor Arden 18 tarekan em ev Michev hima chem zbaxvum darnov kpatasxaneq ?

Mariam

22.10.2015

barev dzez,erb poqr serakan shurtery aveli mets e ev durs ekats da tgegh e ev voch chisht????hnaravor e virahatutyan kam ayl mijocov poqracnel poqr serakan shurtery?,vor normali pes linen mets serakan sshrtunqneri mej????ev hnaravor e ardyoq dzernasharjutyan mijocov zrkvel kusutyunic,nshem naev vor depi heshtoc mutq chi exel,xndrum em patasxanel bolor harceris...naxapes anchap shnorhakal em hargeli bjishk!

aaaaaaa

21.10.2015

bjishk cheq uzum patasxaneq mera spaselov ete cheq patasxanelu es kayq el chmtnenq

gggggg

20.10.2015

karen orn qani anqamir zbaxvum du orn 2 kam mi aanqam ara kdzves

Anna A

19.10.2015

Barev dzez axjkas mot nkatel em dzernasharjutyun.na 9 tarekan e. Inchpes veracnel da.

aaaaaaaaaaaaaaaa

19.10.2015

xndrum em shut patasxaneq

aaaaaaaaaaaa

18.10.2015

uzum em imanal hnaravor e cernasharjutyan hetevanqov korcnel kusutyun@

karen

18.10.2015

barev. bjishk es 17 tarekanem dzernasharjucjamb zbaxvelem motavorapes 3 tari bayc ka mi xntir qnac jamanak sermajajtqumem motavorapes mek tari u kes u mots cavera arajanum cavera arajanum dzernasharjucjunic hetoel koxqs cavuma uzumem targel bayc djvarucjamba stacvum arden 3 amisa ashxatumem chzbaxvem. inchpes azatvem caveric u targem dzernasharjucjun@? SHTAP!!!

AVIK

08.10.2015

BJISK JAN MOT3 TARI E ARNANDAMIS GLXIKI EV KASVI TAK MANR BSTIKNEREN XNDRUMEM ASEL INC ANEM VOR ANCNI

Ani

03.10.2015

Barev dzez es uzum ei imanal sonografiayi jamanak bjishky kara tesnel kam haskanal vor es hachaxaki em zbaxvum dzernasharjutyamb?

Մեդ-Պրակտիկ

21.08.2015

Հարգելի Arman, բարև Ձեզ: Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունն ուշացած պատասխանի համար: Ըստ Ձեր նկարագրածի, Ձեզ մոտ դժվարացած է անդամի գլխիկի մերկացումը, որն ուղեկցվում տհաճ ցավային զգացողությամբ: Խնդրում եմ նշեք միայն հարաբերության ժամանակ է նկատվում դա, թե նաև հանգիստ վիճակում: Ամենայն հավանականությամ Ձեզ մոտ բալանիտ է (անդամի գլխիկի բորբոքում), որն արդեն բերել է ֆիմոզի առաջացման: Պատճառներից ամենահաճախ հանդիպողը սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաներն են, սնկային ախտահարումը, ալերգիան: Ձեզ անհրաժեշտ է նեղ մասնագիտական ` ուրոլոգիական բուժում: Տնային պայմաններում կարող եք միայն անել ֆուրացիլինով լվացումներ, տեղային լոգանքներ կալիումի պերմանգանատի շատ թույլ լուծույթով: Նշված միջոցները միայն ժամանակավոր կթեթևացնեն վիճակը, լիարժեք բուժում ստանալու համար հարկավոր է դիմել ուրոլոգի:

Մեդ-Պրակտիկ

21.08.2015

Հարգելի Armine, բարև Ձեզ: Կոնկրետ որ հատվածներում է ցավը, ներքին, թե արտաքին սեռական օրգանների շրջանում: Ինչ վերաբերում է ձեռնաշարժությունից հետո հաճախակի միզելու ցանկությանը, դրա պատճառը միզուկի մեխանիկական գրգռումն է, որոշ ժամանակ անց ինքնուրույն կանցնի:

Մեդ-Պրակտիկ

21.08.2015

Հարգելի Anahit, բարև Ձեզ: Հնարավոր է, եթե օգտագործվեն կոշտ, տարբեր երկարության առարկաներ: 

Մեդ-Պրակտիկ

19.08.2015

Հարգելի Vardan1, բարև Ձեզ: Ինչպես նշեցի այդ ճանապարհով վարակվելու հավանականությունն այնքան էլ մեծ չէ, սակայն հնարավոր է: Իսկ բարդությունները կախված են ինֆեկցիայի տեսակից:

Մեդ-Պրակտիկ

19.08.2015

Հարգելի Lili, բարև Ձեզ: Կուսաթաղանթի վնասում կարող է լինել ցանկացած կոպիտ միջամտության, կոշտ առարկաներ հեշտոց մտցնելու հետևանքով: 

Մեդ-Պրակտիկ

19.08.2015

Հարգելի ARTUR, բարև Ձեզ: Ձեր հարցն անհասկանալի է: Խնդրում ենք ավելի հասկանալի և մանրամասն նշել  Ձեր գանգատները, կփորձենք օգնել Ձեզ:

anahit

15.07.2015

dzernasharjutyan jamanak inchpes karogh e vnasvel kusataxant@?shnorhakalutyun

Armine

15.07.2015

19 tarekan em.dzeransharjutyamb zbaxveluc heto serakan organnerum zgum em cav ev an@ndhat mizelu cankutyun e arajanum...inchi hetevanq karox e linel?naxapes shnorhakalutyun?

Armine

15.07.2015

19 tarekan em dzernasharjutyamb zbaxveluc heto serakan organnerum zgum em tetevaki cav ev an@ndhat mizelu cankutyun unem..inchi hetevanq karoxe linel?naxapes shnorhakalutyun.

Arman

15.07.2015

Barev dzez ,bjishk jan im arnandami sandzik@ pokvac chi u hima vor sex em anum chi stacvum mots cavum ,nuynisk dzerqov dipcheluc anqam cavuma,voncvor uzena pokvi,u hima voncvor vnasvaca,uzum em imanam xia tenc exel u hima inch anem ?naxapes shnorhakalutyun...

ARTUR

14.07.2015

BAREV BZISHK ES UNEM ERKU ANCKOV MIZELU XNDIR ETE ERKAR ZAMANAK E AYD PROBLEM INDZ MOT HNARAVOR E ARDYOK BUZVEL

ARTUR

11.07.2015

BAREV BZISHK ES UNEM ERKU ANCKOV MIZELU XNDIR U BAVAKANIN ERKAR ZAMANAK E XNDRUM EM ASEK ETE ERKAR ZAMANAK E ANCEL KBUZVI ARDYOK

lili

11.07.2015

Barev dzez,,,,knereq isk inch depqerum karoxe vnasvel kusataxant@? Ev inchpes anel vor da texi chunena, inchpes kanxargelel?

vardan1

11.07.2015

Isk ayd infekciayic hnaravor e varakven urishnery ev lurj aroxjakan xndirner unenan?

Մեդ-Պրակտիկ

09.07.2015

Հարգելի Lili, բարև Ձեզ: Սեռական գրգռման ընթացքում հեշտոցում արտադրվում է լորձային բնույթի արտազատուկ, որը սեռական հարաբերությունից կամ ձեռնաշարժությունից հետո դուրս է գալիս հեշտոցից, անհանգստանալու կարիք չկա: Կույսերի համար վտանգավոր է նրանով, որ կարող է վնասվել կուսաթաղանթը: 

Մեդ-Պրակտիկ

09.07.2015

Հարգելի Karin, բարև Ձեզ: Խնդրում եմ նշեք Ձեր վերջին դաշտանի օրը: Դաշտանի ուշացման պատճառ կարող է լինել հղիությունը, և հնարավոր է տեստի պատասխանը կեղծ բացասական է: Ցանկալի է ևս մեկ անգամ կրկնել, կամ անցնել ՈՒՁՀ: Այլ պատճառ կարող է լինել սեռական կյանքի սկզբի հետ կապված հորմոնալ տեղաշարժերը, օրգանիզմի սթրեսը, որը ժամանակաի ընթացքում ինքնուրույն կկարգավորվի: Եթե դաշտանի ուշացում կլինի հաջորդ ամիսներին, հարկավոր է դիմել գինեկոլոգի, պատճառը պարզելու համար:

Ես եմ

09.07.2015

Բարև ձես հարգելի բժիշկ , մի բան հարցնեմ առանդամի չապսերը կապ ունեն վահանաձև գեղձի հետ։ Նախապես շնորհակալություն։

Մեդ-Պրակտիկ

07.07.2015

Հարգելի Marieta, բարև Ձեզ: Վտանգը կայանում է նրանում, որ կարող է վնասվել կուսաթաղանթը, բացի այդ  կոպիտ օտար մարմնի հետ շփումից կարող է առաջանալ շփաբորբ:

Կարդացեք նաև

Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am
Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am

Ինտիմ կյանքում առաջանում են խնդիրներ մարդկանց մոտ, ովքեր ստանում են կամ արդեն ավարտել են ուռուցքաբանական բուժումը։ Պատճառը նրանում է, որ ուռուցքաբանական բուժումն իր հետքն է թողնում ինչպես հիվանդի ֆիզիկական վիճակի...

Սեռական կյանք Ուռուցքաբանություն
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am

Մարդն իր ծնված օրվանից պատկանում է արական կամ իգական սեռին: Հենց դրանով է պայմանավորված նրա վարքագիծը, սովորությունները և կենսակերպը: Յուրաքանչյուր սեռի մոտ գոյություն ունի կախվածություն իր սեքսուալ ոլորտից: Սեքսուալությունը մարդու...

ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am

Չնայած սեքսուալության և նրա դրսևորման նորմաների մասին գիտնականների և փիլիսոփաների բազմաթիվ ձևակերպումներին՝ հասարակության մոտ պահպանվում են այս բառի փոքր-ինչ այլ պատկերացումներ: Հենց հասարակությունն է որոշում...

Սեռական կյանք ԿԻՆ: Ինտիմ
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am

Այսպիսով, ի՞նչ է սեքսուալությունը: Իրականում սեքսուալությունը պարզապես մարդու բնավորության գիծ չէ, որը նրան տրված է ծնված օրվանից, այլ նրա որակների հավաքածու է, որի շնորհիվ նա գրավում է շրջապատի մարդկանց: Սեփական սեքսուալության...

Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am
Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am

Սեռական բժշկությունը հատուկ ուղղություն չէ, հոգեբանության մաս է կազմում, սակայն կարևոր է թե՛ մարմնական և թե՛ հոգեբանական բժշկության ցանկացած ոլորտում բուժական և կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ...

Ուրո-անդրոլոգիա
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am

Առնանդամի առավոտյան էրեկցիան կամ գիշերային այտուցվածությունը ոչ միայն հետաքրքիր ֆիզիոլոգիական երևույթ է, այլ նաև բնութագրում է տղամարդու սեռական ֆունկցիան...

Ուրո-անդրոլոգիա ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am

Բժշկական տեսանկյունից ո՞ր տարիքից կարելի է սկսել սեռական հարաբերությունները: Արդյո՞ք կուսության վաղ կորստի վտանգ գոյություն ունի: Արդյո՞ք սեռական ժուժկալությունը վնասակար է...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am

Սեքսը կարող է բացակայել կնոջ կյանքում տարբեր պատճառներով: Որոշներն այն ընդունում են որպես փաստ, որի հետ պետք է հաշտվել և սպասել «մինչև լավ ժամանակներ», մյուսները տագնապում են: Կան նաև այնպիսիները, ովքեր սեքսից...

Սեռական կյանք
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am

ԱՄՆ Սննդամթերքի և դեղորայքի վերահսկողության հարցերով վարչությունը տվել է ֆլիբանսերին դեղի արտադրության թույլտվություն, որն ունի կանացի աֆրոդիզիակի հատկություններ։ Այս մասին հայտնում է BBC-ն...

ԼՈՒՐԵՐ: Կին. ինտիմ Լրահոս կանանց համար
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am

Դիսպարեունիան ցավով ուղեկցվող սեռական ակտ է, որով տառապում են բազմաթիվ կանայք, ովքեր, սակայն, չեն կիսվում իրենց խնդիրներով՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այս խնդրի բուժումը շատ պարզ է եւ...

ԿԻՆ: Ինտիմ
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am

Սեռական նախասիրությունների և սեռական կյանքի այլ ինտիմ մանրամասների մասին ընդունված չէ խոսել պարկեշտ հասարակությունում, սակայն արգելված պտուղը քաղցր է, և մարդիկ...

Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am
Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am

Մասնագետները պնդում են, որ ծխող մարդկանց շրջանում տարատեսակ սեռական խնդիրներն առավել հաճախ են ի հայտ գալիս։ Մասնավորապես, ծխող տղամարդկանց մոտ բավական հաճախ...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)

Տղամարդու պոտենցիայի (էրեկցիայի) հետ կապված դժվարությունները բոլոր տարիքային խմբերում հաճախ հանդիպող գանգատներից են: Սեռական ոչ մի խանգարում տղամարդուն այնքան մեծ անհանգստություն և հուսահատություն...

Սեռական կյանք Բժշկի ընդունարանում Բժիշկներ
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am

Ինչու՞ եմ ես աղջիկ, իսկ ինչու՞ ես դու՝ տղա։ Որն է մեր գենդերային դերի կենսաբանական խթանը, եւ ինչպես է այն ազդում մեր կյանքի վրա։ Մինեսոթայի համալսարանի աշխատակիցները փորձել են հասկանալ կենդանիների...

Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com
Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com

Սեռական կարողության խանգարումը` իմպոտենցիան, ժամանակակից բժշկությունն անվանում է էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այսինքն՝ գրգռվածության խանգարում...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ