Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սեքսոլոգիա

Խոսենք այդ մասին. ձեռնաշարժություն

Հիվանդագին է, եթե չափից ավելի է... Ձեռնաշարժությունը (ձեռնահարություն, օնանիզմ, մաստուրբացիա, իպսացիա) սեփական սեռական կամ էրոգեն` տարփածին գոտիների արհեստական գրգռումն է` սեռական բավարարվածություն ստանալու նպատակով։

 

Դա սովորաբար սկսվում է սեռական հասունացման շրջանում և կարգավորվում սեռական նորմալ կյանքով ապրելուն զուգընթաց։ Այն կապված է կենսասոցիալական աններդաշնակության հետ, որը պայմանավորված է սեռական զարթոնքով։ Այդ աններդաշնակությունը խորանում է երեխաների ու դեռահասների արագացած աճով և ֆիզիկական զարգացմամբ (աքսելերացիա)։ Այսպիսով, ձեռնաշարժությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս վերացնել կամ մեղմացնել ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը, որի պատճառը չբավարարվող կենսաբանական պահանջմունքն է։ Այդ սովորությունը կարող է առաջանալ վաղ տարիքում, երբ նեղ հագուստը գրգռում է սեռական օրգանները` առաջացնելով հաճելի զգացում։ Երեխան հետագայում ձգտում է վերապրել այն։ Հաճախ այդպիսի զգացում նրան առաջինը պատճառում են ծնողները` շոյելով կամ համբուրելով տարփածին գոտիները (աճուկի շրջան, որովայնի ստորին մաս, նստատեղ, սեռական օրգաններ)։ Դա սեռական դաստիարակության տեսանկյունից կոպիտ սխալ է համարվում։


Մի շարք դեպքերում երեխաները ձեռնաշարժությունն ընդօրինակում են հասակակիցներից։ Այն կարծիքը, թե իբր ձեռնաշարժությունը բացասական ազդեցություն է թողնում առողջության վրա, պայմանավորված է ամենից առաջ դրա նկատմամբ չհիմնավորված, չափազանցված վախով, որը կարող է հանգեցնել նյարդային խանգարումների (օնանոֆոբիա)։ Բացի այդ, վաղ տարիքում ձեռնաշարժությունը երեխայի ուշադրությունը կարող է կենտրոնացնել սեռական օրգանների վրա և նպաստել սեռական վաղ զարթոնքին` դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։


Սեռական հասունացման շրջանում ձեռնաշարժությունից հետո դեռահասը, սովորաբար, ճնշված է զգում` իրեն համարելով կամազուրկ և հաճախ ջանում է ազատվել այդ սովորությունից։


Գոյություն ունեն ձեռնաշարժության տարբեր տեսակներ և ձևեր։


•    Պատանեկան հիպերսեքսուալության շրջանին բնորոշ ձեռնաշարժության պատճառը կենսասոցիալական աններդաշնակությունն է, քանի որ սեռական ոլորտի կենսաբանական ձևավորումը ժամանակային առումով չի համապատասխանում անձի սոցիալական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս հաստատելու կանոնավոր սեռական կյանք։ Այլ խոսքով` գոյություն ունի սեռական և սոցիալական հասունացումների տարանջատում, երբ պատանին արդեն կայացած է սեռական առումով, բայց սոցիալապես և իրավաբանորեն դեռևս իրավունք չունի մտնելու ամուսնական կապի մեջ։ Այդ պատճառով ձեռնաշարժության այս տեսակը ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը փոքր-ինչ թուլացնելու տարբերակ է։ Ծնողները պետք է գիտենան, որ տարիքային այս շրջանում ձեռնաշարժությունը համարվում է նորմալ երևույթ, հետևաբար ամենևին էլ հարկ չկա դեռահասին հեքիաթներ պատմել, թե տղամարդու սերմի պաշարները լիմիտավորված են, ուստի պետք է «խնայողաբար» օգտագործել դրանք, կամ վախեցնել, թե, իբր, ձեռնաշարժությունը հանգեցնում է հիշողության վատացման կամ օրգանիզմի հյուծման։


•    Ֆրուստրացիոն պսևդոմաստուրբացիան սեռական օրգանների այնպիսի ձեռնաշարժումն է, որը չի ուղեկցվում ոչ սերմնաժայթքումով, ոչ էլ հեշտանքով։


•    Նախապուբերտատային վաղ մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս նախքան սեռական հասունացման առաջին դրսևորումները, որպես կանոն, մինչև 10 տարեկանը։ Այս տեսակին հատկանշական է սերմնաժայթքումն առանց հեշտանքի, կամ, ընդհակառակն, հեշտանք առանց սերմնաժայթքման, որոնք սովորաբար սեռական հասունացման հետ վերանում են։


•    Փոխարինող (վիկար) մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելուց հետո՝ սեռական աբստինենցիայի (ժուժկալություն, ձեռնպահություն) ժամանակ։


•    Կպչուն մտքերի` պերսևերատոր-օբսեսիվ մաստուրբացիային բնորոշ է կպչունության հատկանիշը։ Եթե ձեռնաշարժության թվարկված բոլոր տեսակները մի քանի տարի հետո լրիվ անհետանում են կամ փոխարինվում այլ տեսակով, ապա այս դեպքում մաստուրբացիան համառորեն շարունակվում է` նույնիսկ անձի ամուսնանալուց հետո։ Ամենածանր դեպքերում բացակայում են սեռական ցանկությունը, էրեկցիան և հեշտանքը։ Անձն ի զորու չէ իր կամքով սանձելու մաստուրբացիայի պահանջը և չի հասկանում, թե ինչու է դիմում այդ քայլին, երբ դրա կարիքը ամենևին չկա։ Մաստուրբացիայի այս ձևը ախտաբանական երևույթ է և պահանջում է մասնագիտական բուժում։


•    Ընդօրինակվող մաստուրբացիան
բնորոշվում է նրանով, որ այն իրականացվում է ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։ Դրա պատճառը, սովորաբար, սեռականապես ավելի հասուն և հատկապես դեռահասային հիպերսեքսուալության մաստուրբացիայով զբաղվողներից հետ չմնալն է։


Ինչ վերաբերում է մանկական տարիքում դիտվող ձեռնաշարժությանը, ապա դա մանկական սեռականության նորմալ դրսևորում է, որից հաճույք են ստանում և ձգտում ինքնաբացահայտման։


Օրվա ընթացքում ձեռնաշարժությամբ 6-8 անգամ զբաղվելը համարվում է ախտաբանական երևույթ, որն անհրաժեշտ է կանխել անհատական զրույցների ու խորհուրդների միջոցով։ Սովորաբար, դեռահասի արժանապատվությունը նսեմացնող խրատներն ու դիտողությունները, ինչպես նաև սպառնալիքները, ֆիզիկական պատիժը, ահաբեկումը ապարդյուն են, նույնիսկ` վնասակար։ Ծնողների ու դաստիարակների հիմնական ջանքերը պետք է նպատակամղվեն երեխայի ֆիզիկական, հիգիենիկ և սեռական ճիշտ դաստիարակությանն ու հոգեբանական վերակառուցմանը։ Անհրաժեշտ է նրան վարժեցնել ճիշտ, ակտիվ ապրելակերպին, մարդկանց հետ հաղորդակցմանը, նրանց ներգրավել հակումներին համապատասխանող պարապմունքներին, ուտելիքից բացառել կծուն, թունդ թեյը և սուրճը, ստամոքսը չծանրաբեռնել քնելուց առաջ։ Քնելիս ձեռքերը պետք է լինեն վերմակի վրա, իսկ հագուստը` ազատ։


Սեռական հասունացման շրջանում հատկապես ուշադրության ու հիգիենիկ ճիշտ դաստիարակության կարիք ունեն աղջիկները։ Պետք է նշել, որ նրանք երբեմն օգտվում են հեշտանքի հասնելու այլ միջոցներից. օրինակ՝ փոքր սեռական շուրթերը ցնցելը, որոնց չափերը հաճախակի ձեռնաշարժության հետևանքով կարող են մեծանալ։ Հայտնի է նաև, որ առավել ուժեղ ձեռնաշարժային հեշտանքի են հասնում տաք ջրի շիթը ծլիկի վրա ուղղելով, իսկ որոշ կանայք` հեծանիվ քշելով, ձի հեծնելով կամ պարզապես ոտքերը ռիթմիկ սեղմելով և իրարից հեռացնելով։


Ի տարբերություն տղաների, որոնք ձեռնաշարժությանբ առավել հաճախ զբաղվում են 13-18 տարեկանում, որը նվազում է մոտավորապես 25-27-ում, կանայք այն սովորաբար սկսում են 25 տարեկանից հետո, որը խթանվում և իր առավելագույն հաճախականությանն է հասնում 30-50 տարեկանում։ Պատճառն այն է, որ, ի տարբերություն տղամարդկանց, կանանց սեքսուալ լիբիդոն ուշ է արթնանում (25-ից հետո)։ Բացի այդ, միջավայրը կանանց ձեռնաշարժության վրա առանձնապես չի ազդում, և հաճախ նրանք նույնիսկ չեն էլ գիտակցում, որ ստացած հաճույքաբեր զգացողությունները ձեռնաշարժության արդյունք են։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները պետք է հագնեն հարմար կրծկալներ ու համապատասխան չափսերի այլ պարագաներ։


Երեխաների ու դեռահասների հանդեպ մեծահասակների զգայուն և նրբանկատ վերաբերմունքը կօգնի խուսափելու այդ սովորությունից։

Հեղինակ. Վրեժ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ բժիշկ-սեքսապաթոլոգ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սեքսոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 01.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

25.12.2015

Հարգելի Has, բարև Ձեզ: Կուսաթաղանթի պատռումը հիմնականում ուղեկցվում է արյունահոսությամբ և ցավով: Եթե սեռական հարաբերություն կամ մեխանիկական վնասում չի եղել, կուսաթաղանթը չի կարող ինքնուրույն վնասվել:

Մեդ-Պրակտիկ

25.12.2015

Հարգելի Monika, բարև Ձեզ: Եթե խոսքը պատանեկան տարիքի ձեռնաշարժության մասին է, հարկավոր չէ ազատվել այդ սովորությունից, դա պաթոլոգիկ չէ, եթե չափից շատ չէ, չի վնասում առողջությանը: Կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելու հետ, նման ցանկություն այլևս չի լինի, կամ շատ հազվադեպ:

Մեդ-Պրակտիկ

25.12.2015

Հարգելի Moso, բարև Ձեզ: Նախ և առաջ պետք է հաստատել դա սրածայր կոնդիլոմա է, թե մեկ այլ բան: Եթե այնուամենայինվ հաստատվի, միանշանակ հարկավո է բուժել: Վտանգավոր է նրանով, որ փոխանցվում է սեռական ճանապարհով, և կանանց մոտ կարող է արգանդի պարանոցի քաղցկեղի պատճառ դառնալ, տղամարդկանց  մոտ չարորակացման հավանականությունը շատ ավելի քիչ է, բացի այդ այն պատճառում է տհաճություններ սեռական հարաբերության ժամանակ, կարող է արյունահոսել, ինֆեկցվել և այլն:

Vahag

25.12.2015

Byishk jan gisherner@ sermnayatquma arajanum mots u dranic heto koxqs cavma chgitem incha dzernasharyucyamb zbaxvelem 3 tari bayc hima chem zbaxvum. Inch xorhurd ktaq nuynisk hormonal xangarman dexerem xmel. Shutov 18 tarekan

Մեդ-Պրակտիկ

21.12.2015

Հարգելի GGGG, դա վերաբերում է կանանց, երբ օգտագործվում են տարբեր առարկաներ, որոնք կարող են վնասել կուսաթաղանթը:

Moso

20.12.2015

shat shorakal em, bayc aseq et vtangavora? meka karam dzez zangem?

has

20.12.2015

Barev dzez... inchpes kareli e imanal kam haskanal vor kusataxant@ vnasvele?

Monika

20.12.2015

isk inchpes kareli e azatvel ayd sovorutyunic,, dzernasharjutyunic?

GGGG

19.12.2015

dzernasharjutyan jamanak Kopit mijocneri dimel aselov inch i nkati uneq... ?

Մեդ-Պրակտիկ

17.12.2015

Հարգելի Moso, բարև Ձեզ: Ձեր նկարագրածը նման է սրածայր կոնդիլոմայի, որը փոխանցվում է սեռական ճանապարհով: Այն իրենից ներկայացնում է վիրուսային հիվանդություն, և  բուժում է պահանջում: Միանշանակ համոզվելու և համապատասխան բուժում ստանալու համար, հարկավոր է ուրոլոգի կոնսուլտացիա: Տնային պայմաններում խնդրին լուծում տալ հնարավոր չէ:

Մեդ-Պրակտիկ

17.12.2015

Հարգելի Anna A, բարև Ձեզ: Պատասխանի համար հարկավոր է նորից գրել բժշկի էլէկտրոնային հասցեին: Հոդվածի տակ գրված հարցերին պատասխանում է Մեդ-Պրակտիկը:

Moso

16.12.2015

bjishk mi anteseq patasxaneq, xndranqa aseq inch anem xorurd tveq, dranq im mot mecanum u bazmanuma

MilII

15.12.2015

Barev Dezdz Hargeli Bjishk Im Sirac Txamard@ inddz het chi hamburvum pacarabanuma vor 23 tarekanum mec harvaca stacel hin @nkeruhuc u ardyunqum es em tujum inchpes karox em et amen@ hartel

Մարինա

14.12.2015

Բարև ձեզ .երեք ամիս է կրցքի սուր ցավեր ունեմ.ցավը ուղղվումա դեպի թիակ ,թևատակեր ցավերը լինում են նաև մզալու տեսքով

Moso

11.12.2015

che henc eta vor manr chi skzbic manr er heto gnalov mecacav mi hat mec@ ka teliki vraya u et masum koxker@, gortnuki pesa, u glxiki verevi masum mecacox chgitem inchera, ese patrastvum em amusnucyan bayc vaxum em chgitem et incha

mos

11.12.2015

moso et vtangvor che manr keteren ha

Moso

10.12.2015

Barev dzez bjishk jan xndrum em patasxaneq shat karevora, andamis glxiki u taki teliki vra haytnvuma gortnuki nman inchvor baner inchpes karelia et veracnel, xndrum em shut patasxaneq, et im mot bazmanuma andamis vra, shat karevora im hamar, naxapes shnorakalucyun

Anna A

03.12.2015

Bjishk jan es inch vor lurj baner chem asel nran parzapes aselem vor chi kareli dzerq tal da shat vtangavor e. Ev hetevel em dzer ver@ nshvac xorhurdnerin. Chem toxnum kcu uti erbeq menak chem toxnum senyakum anndhat nran zbaxmunq em talis. Arayjm chem nkatel nman ban. Inch kaseq normale? Te mievnuyne anhangstutyan patchar ka?

Մեդ-Պրակտիկ

22.11.2015

Հարգելի Silva, բարև Ձեզ: Ձեռնաշարժության միջոցով կուսաթաղանթի վնասումը քիչ հավանական է, հատկապես, եթե դեպի հեշտոց ներթափանցում չի եղել: Եթե դեպքը եղել է դաշտանը վերջանալուց անմիջապես հետո կամ դաշտանից մեկ երկու օր առաջ, հնարավոր է շագանակագույն երանգը կապված է հեշտոցում կուտակված արյան հետ, որը լորձի հետ միախառնված դուրս է եկել:

Մեդ-Պրակտիկ

22.11.2015

Հարգելի Erika, բարև Ձեզ: Եթե արյունային արտադրություն և ցավ չի եղել, կուսաթաղանթի վնասումը քիչ հավանական է:

Մեդ-Պրակտիկ

21.11.2015

Հարգելի Mariam, բարև Ձեզ: Փոքր սեռական շրթերի ձևը և դրանց չափերը Ձեր օրգանիզմի անատոմիական առանձնահատկությունն է: Եթե կոսմետիկ առումով դա Ձեզ անհանգստացնում է, իհարկե կարելի է դիմել պլաստիկ վիրահատության: Ինչ վերաբերում է կուսաթաղանթը վնասելուն, վիրահատական միջամտության ընթացքում, քիչ է հավանական է:

Մեդ-Պրակտիկ

18.11.2015

Հարգելի Anna A, բարև Ձեզ: 9 տարեկան հասակում ձեռնաշարժությունը նորմալ երևույթ չէ: Ցանկալի չէ երեխայի հետ խոսել այդ մասին, քանի որ այդ տարիքում ձեռնաշարժությունը հիմնականում գիտակցված չէ, և ցանկացած անզգույշ խոսք կարող է վատ անդրադառնալ: Միանշանակ հարկավոր է նեղ մասնագետի` սեքսոպաթոլոգի կոնսուլտացիա:

Մեդ-Պրակտիկ

18.11.2015

Հարգելի Karen, բարև Ձեզ: Ձեզ մոտ պատանեկան տարիքի ձեռնաշարժություն է, որը կապված է սեռահասունացման հետ, կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելու հետ, այլև նման ցանկություն չի լինի: Քանի որ դեռևս կանոնավոր սեռական կյանքով չեք ապրում, նման ցանկություն դեռևս կունենաք, և հարկավոր չէ ինքներտ Ձեզ ստիպել այլևս ձեռնաշարժությամբ չզբաղվել, ներկա պահին  դա Ձեր օրգանիզմի պահանջն է: Ինչ վերաբերում է ցավերին, դրա պատճառը մկանային լարվածությունն է: Ցավերն ինքնուրույն կանցնեն  ձեռաշարժությամբ չզբաղվելու դեպքում:

Մեդ-Պրակտիկ

18.11.2015

Հարգելի aaaaaaa, բարև Ձեզ: Եթե օգտագործում եք տարբեր երկարության առարկաներ, կամ կոպիտ միջոցների եք դիմում, հնարավոր է կուսաթաղանթի մասնակի վնասում լինի:

Մեդ-Պրակտիկ

14.11.2015

Հարգելի AVIK, բարև Ձեզ: Հնարավոր է բշտիկներն ալերգիկ բնույթի են: Ալերգիա կարող է առաջանալ ոչ բնական ծագում ունեցող ներքրնաշորերից, կամ, եթե օգտագործում եք պահպանակ` լատեքսից: Փորձեք զերծ մնալ ալերգենների հետ շփումից: Եթե որոշ ժամանակ անց դրանք ինքնուրույն չանցնեն, հարկավոր է դիմել ուրոլոգի, միգուցե այլ խնդիր է: Կարող եք կատարել լվացումներ երիցուկի թուրմով:

Մեդ-Պրակտիկ

07.11.2015

Հարգելի Ani, բարև Ձեզ: Իհարկե ոչ, նման բան հնարավոր չէ:

Մեդ-Պրակտիկ

30.10.2015

Հարգելի'  կայքի այցելուներ, տեխնիկական պատճառներով հարցերին պատասխանելը ժամանակավորապես հնարավոր չէր, և որոշ հարցեր, որոնց պատասխանելն այլևս ակտուալ չէ, հեռացվել են կայքից: Խնդրում ենք, եթե Ձեր հարցերը դեռևս ակտուալ են, նորից գրել:  Հայցում են Ձեր ներողամտությունը պատճառված անհարմարության համար:

erika

28.10.2015

erika ban chka arxain ete cav ches stcel urem normala

Silva

27.10.2015

Nereceq,miguce da kapvac e ayn hangamanqi het,vor mot kes jamva @ntacqum dzernasharjutyamb zbaxvel em 2-3 angam.(nshem ,vor linum e 2 amis,erb @ndhanrapes chem zbaxvum dranov) Xndrum em patasxaneq,ardyoq kusataxanti vnasman xndir e?

Silva

26.10.2015

Barev dzez ,bjishk kareli e mi harc? Dzernasharjutyamb zbaxveluc heto indz mot lordzayin artadrutyun em nkatel bac shaganakaguyn ,karmrot erangov,naxkinum erbeq nmam ban chi exel u ayd depqic heto el chka,,hnaravor e ardyoq,vor vnasac linem kusataxants? Nshem ,vor vochinch chem mtcrel heshtoc,uxxaki dzerqov cncel em hast shurter@,ev poqr shurteri artaqin mas@,@nd vorum nrboren.. Naxapes shnorhakal em

Կարդացեք նաև

Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am
Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am

Ինտիմ կյանքում առաջանում են խնդիրներ մարդկանց մոտ, ովքեր ստանում են կամ արդեն ավարտել են ուռուցքաբանական բուժումը։ Պատճառը նրանում է, որ ուռուցքաբանական բուժումն իր հետքն է թողնում ինչպես հիվանդի ֆիզիկական վիճակի...

Սեռական կյանք Ուռուցքաբանություն
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am

Մարդն իր ծնված օրվանից պատկանում է արական կամ իգական սեռին: Հենց դրանով է պայմանավորված նրա վարքագիծը, սովորությունները և կենսակերպը: Յուրաքանչյուր սեռի մոտ գոյություն ունի կախվածություն իր սեքսուալ ոլորտից: Սեքսուալությունը մարդու...

ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am

Չնայած սեքսուալության և նրա դրսևորման նորմաների մասին գիտնականների և փիլիսոփաների բազմաթիվ ձևակերպումներին՝ հասարակության մոտ պահպանվում են այս բառի փոքր-ինչ այլ պատկերացումներ: Հենց հասարակությունն է որոշում...

Սեռական կյանք ԿԻՆ: Ինտիմ
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am

Այսպիսով, ի՞նչ է սեքսուալությունը: Իրականում սեքսուալությունը պարզապես մարդու բնավորության գիծ չէ, որը նրան տրված է ծնված օրվանից, այլ նրա որակների հավաքածու է, որի շնորհիվ նա գրավում է շրջապատի մարդկանց: Սեփական սեքսուալության...

Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am
Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am

Սեռական բժշկությունը հատուկ ուղղություն չէ, հոգեբանության մաս է կազմում, սակայն կարևոր է թե՛ մարմնական և թե՛ հոգեբանական բժշկության ցանկացած ոլորտում բուժական և կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ...

Ուրո-անդրոլոգիա
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am

Առնանդամի առավոտյան էրեկցիան կամ գիշերային այտուցվածությունը ոչ միայն հետաքրքիր ֆիզիոլոգիական երևույթ է, այլ նաև բնութագրում է տղամարդու սեռական ֆունկցիան...

Ուրո-անդրոլոգիա ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am

Բժշկական տեսանկյունից ո՞ր տարիքից կարելի է սկսել սեռական հարաբերությունները: Արդյո՞ք կուսության վաղ կորստի վտանգ գոյություն ունի: Արդյո՞ք սեռական ժուժկալությունը վնասակար է...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am

Սեքսը կարող է բացակայել կնոջ կյանքում տարբեր պատճառներով: Որոշներն այն ընդունում են որպես փաստ, որի հետ պետք է հաշտվել և սպասել «մինչև լավ ժամանակներ», մյուսները տագնապում են: Կան նաև այնպիսիները, ովքեր սեքսից...

Սեռական կյանք
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am

ԱՄՆ Սննդամթերքի և դեղորայքի վերահսկողության հարցերով վարչությունը տվել է ֆլիբանսերին դեղի արտադրության թույլտվություն, որն ունի կանացի աֆրոդիզիակի հատկություններ։ Այս մասին հայտնում է BBC-ն...

ԼՈՒՐԵՐ: Կին. ինտիմ Լրահոս կանանց համար
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am

Դիսպարեունիան ցավով ուղեկցվող սեռական ակտ է, որով տառապում են բազմաթիվ կանայք, ովքեր, սակայն, չեն կիսվում իրենց խնդիրներով՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այս խնդրի բուժումը շատ պարզ է եւ...

ԿԻՆ: Ինտիմ
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am

Սեռական նախասիրությունների և սեռական կյանքի այլ ինտիմ մանրամասների մասին ընդունված չէ խոսել պարկեշտ հասարակությունում, սակայն արգելված պտուղը քաղցր է, և մարդիկ...

Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am
Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am

Մասնագետները պնդում են, որ ծխող մարդկանց շրջանում տարատեսակ սեռական խնդիրներն առավել հաճախ են ի հայտ գալիս։ Մասնավորապես, ծխող տղամարդկանց մոտ բավական հաճախ...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)

Տղամարդու պոտենցիայի (էրեկցիայի) հետ կապված դժվարությունները բոլոր տարիքային խմբերում հաճախ հանդիպող գանգատներից են: Սեռական ոչ մի խանգարում տղամարդուն այնքան մեծ անհանգստություն և հուսահատություն...

Սեռական կյանք Բժշկի ընդունարանում Բժիշկներ
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am

Ինչու՞ եմ ես աղջիկ, իսկ ինչու՞ ես դու՝ տղա։ Որն է մեր գենդերային դերի կենսաբանական խթանը, եւ ինչպես է այն ազդում մեր կյանքի վրա։ Մինեսոթայի համալսարանի աշխատակիցները փորձել են հասկանալ կենդանիների...

Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com
Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com

Սեռական կարողության խանգարումը` իմպոտենցիան, ժամանակակից բժշկությունն անվանում է էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այսինքն՝ գրգռվածության խանգարում...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ