Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սեքսոլոգիա

Խոսենք այդ մասին. ձեռնաշարժություն

Հիվանդագին է, եթե չափից ավելի է... Ձեռնաշարժությունը (ձեռնահարություն, օնանիզմ, մաստուրբացիա, իպսացիա) սեփական սեռական կամ էրոգեն` տարփածին գոտիների արհեստական գրգռումն է` սեռական բավարարվածություն ստանալու նպատակով։

 

Դա սովորաբար սկսվում է սեռական հասունացման շրջանում և կարգավորվում սեռական նորմալ կյանքով ապրելուն զուգընթաց։ Այն կապված է կենսասոցիալական աններդաշնակության հետ, որը պայմանավորված է սեռական զարթոնքով։ Այդ աններդաշնակությունը խորանում է երեխաների ու դեռահասների արագացած աճով և ֆիզիկական զարգացմամբ (աքսելերացիա)։ Այսպիսով, ձեռնաշարժությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս վերացնել կամ մեղմացնել ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը, որի պատճառը չբավարարվող կենսաբանական պահանջմունքն է։ Այդ սովորությունը կարող է առաջանալ վաղ տարիքում, երբ նեղ հագուստը գրգռում է սեռական օրգանները` առաջացնելով հաճելի զգացում։ Երեխան հետագայում ձգտում է վերապրել այն։ Հաճախ այդպիսի զգացում նրան առաջինը պատճառում են ծնողները` շոյելով կամ համբուրելով տարփածին գոտիները (աճուկի շրջան, որովայնի ստորին մաս, նստատեղ, սեռական օրգաններ)։ Դա սեռական դաստիարակության տեսանկյունից կոպիտ սխալ է համարվում։


Մի շարք դեպքերում երեխաները ձեռնաշարժությունն ընդօրինակում են հասակակիցներից։ Այն կարծիքը, թե իբր ձեռնաշարժությունը բացասական ազդեցություն է թողնում առողջության վրա, պայմանավորված է ամենից առաջ դրա նկատմամբ չհիմնավորված, չափազանցված վախով, որը կարող է հանգեցնել նյարդային խանգարումների (օնանոֆոբիա)։ Բացի այդ, վաղ տարիքում ձեռնաշարժությունը երեխայի ուշադրությունը կարող է կենտրոնացնել սեռական օրգանների վրա և նպաստել սեռական վաղ զարթոնքին` դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։


Սեռական հասունացման շրջանում ձեռնաշարժությունից հետո դեռահասը, սովորաբար, ճնշված է զգում` իրեն համարելով կամազուրկ և հաճախ ջանում է ազատվել այդ սովորությունից։


Գոյություն ունեն ձեռնաշարժության տարբեր տեսակներ և ձևեր։


•    Պատանեկան հիպերսեքսուալության շրջանին բնորոշ ձեռնաշարժության պատճառը կենսասոցիալական աններդաշնակությունն է, քանի որ սեռական ոլորտի կենսաբանական ձևավորումը ժամանակային առումով չի համապատասխանում անձի սոցիալական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս հաստատելու կանոնավոր սեռական կյանք։ Այլ խոսքով` գոյություն ունի սեռական և սոցիալական հասունացումների տարանջատում, երբ պատանին արդեն կայացած է սեռական առումով, բայց սոցիալապես և իրավաբանորեն դեռևս իրավունք չունի մտնելու ամուսնական կապի մեջ։ Այդ պատճառով ձեռնաշարժության այս տեսակը ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը փոքր-ինչ թուլացնելու տարբերակ է։ Ծնողները պետք է գիտենան, որ տարիքային այս շրջանում ձեռնաշարժությունը համարվում է նորմալ երևույթ, հետևաբար ամենևին էլ հարկ չկա դեռահասին հեքիաթներ պատմել, թե տղամարդու սերմի պաշարները լիմիտավորված են, ուստի պետք է «խնայողաբար» օգտագործել դրանք, կամ վախեցնել, թե, իբր, ձեռնաշարժությունը հանգեցնում է հիշողության վատացման կամ օրգանիզմի հյուծման։


•    Ֆրուստրացիոն պսևդոմաստուրբացիան սեռական օրգանների այնպիսի ձեռնաշարժումն է, որը չի ուղեկցվում ոչ սերմնաժայթքումով, ոչ էլ հեշտանքով։


•    Նախապուբերտատային վաղ մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս նախքան սեռական հասունացման առաջին դրսևորումները, որպես կանոն, մինչև 10 տարեկանը։ Այս տեսակին հատկանշական է սերմնաժայթքումն առանց հեշտանքի, կամ, ընդհակառակն, հեշտանք առանց սերմնաժայթքման, որոնք սովորաբար սեռական հասունացման հետ վերանում են։


•    Փոխարինող (վիկար) մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելուց հետո՝ սեռական աբստինենցիայի (ժուժկալություն, ձեռնպահություն) ժամանակ։


•    Կպչուն մտքերի` պերսևերատոր-օբսեսիվ մաստուրբացիային բնորոշ է կպչունության հատկանիշը։ Եթե ձեռնաշարժության թվարկված բոլոր տեսակները մի քանի տարի հետո լրիվ անհետանում են կամ փոխարինվում այլ տեսակով, ապա այս դեպքում մաստուրբացիան համառորեն շարունակվում է` նույնիսկ անձի ամուսնանալուց հետո։ Ամենածանր դեպքերում բացակայում են սեռական ցանկությունը, էրեկցիան և հեշտանքը։ Անձն ի զորու չէ իր կամքով սանձելու մաստուրբացիայի պահանջը և չի հասկանում, թե ինչու է դիմում այդ քայլին, երբ դրա կարիքը ամենևին չկա։ Մաստուրբացիայի այս ձևը ախտաբանական երևույթ է և պահանջում է մասնագիտական բուժում։


•    Ընդօրինակվող մաստուրբացիան
բնորոշվում է նրանով, որ այն իրականացվում է ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։ Դրա պատճառը, սովորաբար, սեռականապես ավելի հասուն և հատկապես դեռահասային հիպերսեքսուալության մաստուրբացիայով զբաղվողներից հետ չմնալն է։


Ինչ վերաբերում է մանկական տարիքում դիտվող ձեռնաշարժությանը, ապա դա մանկական սեռականության նորմալ դրսևորում է, որից հաճույք են ստանում և ձգտում ինքնաբացահայտման։


Օրվա ընթացքում ձեռնաշարժությամբ 6-8 անգամ զբաղվելը համարվում է ախտաբանական երևույթ, որն անհրաժեշտ է կանխել անհատական զրույցների ու խորհուրդների միջոցով։ Սովորաբար, դեռահասի արժանապատվությունը նսեմացնող խրատներն ու դիտողությունները, ինչպես նաև սպառնալիքները, ֆիզիկական պատիժը, ահաբեկումը ապարդյուն են, նույնիսկ` վնասակար։ Ծնողների ու դաստիարակների հիմնական ջանքերը պետք է նպատակամղվեն երեխայի ֆիզիկական, հիգիենիկ և սեռական ճիշտ դաստիարակությանն ու հոգեբանական վերակառուցմանը։ Անհրաժեշտ է նրան վարժեցնել ճիշտ, ակտիվ ապրելակերպին, մարդկանց հետ հաղորդակցմանը, նրանց ներգրավել հակումներին համապատասխանող պարապմունքներին, ուտելիքից բացառել կծուն, թունդ թեյը և սուրճը, ստամոքսը չծանրաբեռնել քնելուց առաջ։ Քնելիս ձեռքերը պետք է լինեն վերմակի վրա, իսկ հագուստը` ազատ։


Սեռական հասունացման շրջանում հատկապես ուշադրության ու հիգիենիկ ճիշտ դաստիարակության կարիք ունեն աղջիկները։ Պետք է նշել, որ նրանք երբեմն օգտվում են հեշտանքի հասնելու այլ միջոցներից. օրինակ՝ փոքր սեռական շուրթերը ցնցելը, որոնց չափերը հաճախակի ձեռնաշարժության հետևանքով կարող են մեծանալ։ Հայտնի է նաև, որ առավել ուժեղ ձեռնաշարժային հեշտանքի են հասնում տաք ջրի շիթը ծլիկի վրա ուղղելով, իսկ որոշ կանայք` հեծանիվ քշելով, ձի հեծնելով կամ պարզապես ոտքերը ռիթմիկ սեղմելով և իրարից հեռացնելով։


Ի տարբերություն տղաների, որոնք ձեռնաշարժությանբ առավել հաճախ զբաղվում են 13-18 տարեկանում, որը նվազում է մոտավորապես 25-27-ում, կանայք այն սովորաբար սկսում են 25 տարեկանից հետո, որը խթանվում և իր առավելագույն հաճախականությանն է հասնում 30-50 տարեկանում։ Պատճառն այն է, որ, ի տարբերություն տղամարդկանց, կանանց սեքսուալ լիբիդոն ուշ է արթնանում (25-ից հետո)։ Բացի այդ, միջավայրը կանանց ձեռնաշարժության վրա առանձնապես չի ազդում, և հաճախ նրանք նույնիսկ չեն էլ գիտակցում, որ ստացած հաճույքաբեր զգացողությունները ձեռնաշարժության արդյունք են։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները պետք է հագնեն հարմար կրծկալներ ու համապատասխան չափսերի այլ պարագաներ։


Երեխաների ու դեռահասների հանդեպ մեծահասակների զգայուն և նրբանկատ վերաբերմունքը կօգնի խուսափելու այդ սովորությունից։

Հեղինակ. Վրեժ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ բժիշկ-սեքսապաթոլոգ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սեքսոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 01.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

08.02.2015

Հարգելի VARUJ, Դուք բուժումը կիսատ եք թողել, և բնականաբար խնդիրը չէր կարող ինքնուրույն վերանալ: Նշված կլինիկական ախտանիշներն էլ կապված են հենց ինֆեկցիայի հետ: Հարկավոր է նորից դիմել բժշկի և ստանալ լիարժեք բուժում:

Մեդ-Պրակտիկ

06.02.2015

Հարգելի MIHRAN, սերմնաժայթքման բացակայությունը կամ անէակուլյացիան, Ձեր դեպում երկրորդային է: Դուք նշեցիք  որ մի քանի ամիս առաջ ունեցել եք ինֆեկցիա,որը բնականաբար կարող էր պատճառ լինել սերմնաժայթքման բացակայության: Քանի որ սերմնահեղուկի հեղուկ մասը արտադրվում է շագանակագեղձում ,ապա բնականաբար դրա բորբոքումը կամ ինչ-որ գոյացության առկայությունը ուղղակիորեն կազդի սերմնաժայթքման վրա: Ցանկալի է ուրոլոգի կոնսուլտացիա:

Tigran

04.02.2015

Barev cez bjishk. Es 14 tarekan em. Ogneq xndrum em arnandamis hetevi mignamasic mazer en sksel achel. Inch anem. Hnaravor e vor da inch vor xndri masin e xosum. Naxapes shnorhakalutyun.

Մեդ-Պրակտիկ

03.02.2015

Հարգելի gggg,վեգարփիի ազդող նյութ սիլդենաֆիլը ազդում էրեկտիլ ֆունկցիայի վրա և հիմնականում օգտագործվում է էրէկտիլ դիսֆունկցիայի դեպքում: Այն երկարատև ազդեցություն չունի և բուժման նպատակով հիմնականում չի օգտագործվում: Եթե առկա է էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ցանկալի է գտնել պատճառը և համապատասխան բուժում ստանալ: Սիլդենաֆիլը ունի կողմնակի էֆեկտներ և հակացուցումներ: Ցանկալի չէ չարաշահել օգտագործումը: Կոնկրետ տվյալներ թե  ինչ հաճախականությամբ  կարելի է օգտագործել ցավոք չկան և 

David

01.02.2015

բարեվ հարգելի Բժիշկ ես 16 տարեկան եմ ու ինձ մոտ կարելի է ասել ամեն օր սերմնաժայտքում է տեղի ունենում ինչպես ազատվեմ դրանից աննդատ սեքսի կարիք էմ զգում

VARUJ

29.01.2015

BAREV BJISHK. ES SERAKAN HARABERUTYUN EM UNECEL U VARAKVEL EM DIMEL EM BJSHKI HABER E NSHANAKEL U ZGUSHACREL VOR HABER @NDUNELU JAMANAK VOC MI SERAKAN HARABERUTYUN CHUNENAM BAYC UNECEL EM U CAVER EN SKSEL MOTS. HABER CEM @NDUNEL KISOV CHAB. AYJM GAREJUR OGTAGURCELU DEPKUM CAVER UJEXANUM EN VONC BUJVEM. AKNKALUM EM DZER AJAKCUTYUN NAXAPES SHNORAKALUCYUN

Մեդ-Պրակտիկ

28.01.2015

Հարգելի armen,Ձեր հարցի պատասխանը նայեք հետևյալ հոդվածի տակ.

http://www.med-practic.com/arm/346/24371/article.more.html

MIHRAN

27.01.2015

BAREV ZEZ BJISHK ES HARC UNEM.EREQ AMISA MOTS SRMNAJAYTQUM NORMAL CHI LINUM AMSVA VERJUM 5 IC 6 OR ETQANA TEVUM VOCH AVEL,MI QANI AMIS ARAJ BUJVELEM INFEKCIANERI DEM ,BJISHKY ASEC VOR SHAKANAGEXZUM KARCRACAC MI BAN KA UXAKI CHEM KAROXANUM HISHEL KAROXE AYN PATJAR HANDISANAL

gggg

25.01.2015

es sexic arach xmumem vegarpi.indz sht laavem zgum sexum bayc indz anhangstacnume inch hachaxakanutyamb ogtagorcem vor hetagayum xntirner chlinen manramasn kpatasxaneq xntrumem ,,,shnorakalem

Մեդ-Պրակտիկ

24.01.2015

Հարգելի armine,բարև Ձեզ:Եթե Դուք ապրում եք սեռական կյանքով,ապա նման երևույթ կարող դիտվել ինֆեկցիաների կամ բորբոքումների ժամանակ: Եթե սեռական կյանքով չեք ապրում,ապա դրանք կառաջանան շեքի,մեծ և փոքր ամոթաշրթերի շրջանում,պատճառ կարող է լինել տվյալ շրջանի անընդհատ գրգռվածությունը,հիգիենայի կանոններին չհետևելը: Կարող եք կատարել արտաքին լվացում,որևէ հակասեպտիկ լուծույթովմ,օրինակ երիցուկի թուրմով,կալիումի պերմանգանատի թույլ կամ ֆուրացիլինի լուծույթով:

Մեդ-Պրակտիկ

19.01.2015

Հարգելի Milena, շատ կարևոր է Ձեր ցանկությունը, որի դեպքում ավելի հեշտ արդյունքի կհասնեք: Եթե դիմեք սեքսոլոգի խորհրդատվության և լինեք անկեղծ  ու հավատաք նրան, առավել քան հավանական է դրական արդյունքը:

 

Մեդ-Պրակտիկ

19.01.2015

Հարգելի Armenak, տեխնիկական պատճառներով պատասխաններն ուշացել են, հուսանք, որ առաջիկայում բոլոր խնդիրները կկարգավորվեն և պատասխանները կլինեն 1-2 աշխատանքային օրում:

Մեդ-Պրակտիկ

18.01.2015

Հարգելի ----, եթե եղել են առանց պաշտպանվելու սեռական հարաբերություններ, ապա ինֆեկցիայի հավանականությունը մեծ է: Եթե սեռական կյանքով չեք ապրում, ապա քոր կարող է լինել  ալերգիայի հետևանքով, օրինակ` սպիտակեղենից կամ որևէ նյութից: Կարող է լինել նաև հիգիենայի կանոնները չպահպանելու հետևանք: Եթե ախտանիշները շարունակվում են, անհրաժեշտ է դիմել ուրոլոգի:

Մեդ-Պրակտիկ

18.01.2015

Հարգելի ABUL, այս դեպքում կարևոր է ճշտել Ձեր տարիքը, ապրում եք  կանոնավոր սեռական կյանքով, թե՝ ոչ: Պատանեկան տարիքում ձեռնաշարժությունը կարող է լինել ժամանակավոր: Ավելի մեծ տարիքում այն կարող է ունենալ տարբեր պատճառներ: Անհրաժեշտ է դիմել նեղ մասնագետի (սեքսոպաթոլոգի): Ստորև ներկայացված հղումը ավելի մանրամասն պատկերացում կտա խնդրի և դրա առաջացման պատճառների մասին.
http://www.med-practic.com/arm/512/16/view_axtanish.html

Մեդ-Պրակտիկ

18.01.2015

Հարգելի KARO,հավանաբար առկա է էրեկտիլ դիսֆունկցիա,որի պատճառները տարբեր են,սկսած հոգեբանականից ,մինչև լուրջ օրգանական խնդիրներ:Հոգեբանական պատճառներից կարող լինել նյարդային լարվածությունը,վախը,ինչպես նաև սթրեսը:Եթե կան նշված հոգեբանական պատճառները,ապա փորձեք ինքնուրույն հաղթահարել դրանք:Եթե խնդիրը անհանգստացնող է,կարող եք դիմել նեղ մասնագետի:

Մեդ-Պրակտիկ

17.01.2015

Հարգելի Karine,սերմնաժայթքման բացակայությունը` անէյակուլյացիան, այս դեպքում ամենայն հավանականությամ երկրորդային է,այսինքն առաջացել որոշ ժամանակ նորմալ սեռական կյանքով ապրելուց հետո:Պատճառները բազմաթիվ են` հոգեբանական սթրես,լարվածություն,ֆիզիկական գերհոգնածությունը,ալկոհոլի չարաշահումը:Անէյակուլյացիա կարող է առաջանալ նաև բորբոքումների,ինֆեկցիաների հետևանքով,որոնք բերում են սերմնատար ծորանների անանցանելիության:Նման խնդիր կարող է դիտվել նաև ողնաշարի վրա կատարված վիրահատություններից հետո կամ շաքարային դիաբետի դեպքում:Անհրաժեշտ է ուրոլոգիի կամ սեքսոպաթոլոգի խորհրդատվություն`պատճառը պարզելու և համապատասխան բուժում նշանակելու համար:

Մեդ-Պրակտիկ

17.01.2015

Հարգելի Karen,Ձեր հարցը անհասկանալի է:Խնդրում ենք ավելի հստակ գրել,կփորձենք օգնել Ձեզ:

armen

14.01.2015

Barev bjishk jan es 22 tarekanem arnandamis eraknerjm gndikneren arajacel da inche ev vonc bujem ,snorhakalutyun

KAREN

01.01.2015

bjishk jan mi harc unem arnandamis apahovich@ chi nacvum

KARO

30.12.2014

BJISHK KASEQ INCHE KATARVUM IM HET ERB SKSUMEM SEX2 ANTAMS UJEX LARVUME HENC MTCNUMEM VRAZ TULANUMA ANHANGSTANUMEM AHAVOR OQNEQ

Karine

25.12.2014

barev zez hargeli bjishk xndrumem patasxaneq,amusnus mot mi xndire cagel haraberutyan jamanak sermnahexuky chi galis u etpes linume amsva mej mi 5 or heto normalanum e naxkinum nman ban chi exel ,xndrumem aseq inchu e aydpes naxapes shnorhakalutyun

Մեդ-Պրակտիկ

23.12.2014

Հարգելի Rouben, ձեռնաշարժությունը չի համարվում հիվանդություն կամ պաթոլոգիա, դա ընդամենը ինքնաբավարարում է: Պետք չէ կենտրոնանալ խնդրի վրա, որի պարագայում ավելի հիվանդագին են դառնում ցանկությունները և խնդիրը խորանում է: Եթե կա կարիք, ուրեմն կարող եք ինքնաբավարարվել ձեռնաշարծությամբ և դեղորայքի կարիք ամենևին չկա:

Մեդ-Պրակտիկ

23.12.2014

Հարգելի  Hexa, հարկավոր է ճշտել կանանց, թե տղամարդկանց ձեղնաշարժության մասին է խոսքը: Այնուհետև ճշտել ցավերի կոնկրետ տեղակայումը, բնույթը և ինտենսիվությունը: Խնդրում ենք մի փոքր մանրամասնել հարցը: Կփորձենք օգնել Ձեզ:

armine

22.12.2014

barev dzez......hnaravor e vor dzernashajutyan hetevanqova heshtocis shrjanum spitak gndikner en linum inchvor pari nman isk ete che apa onchic klini

Մեդ-Պրակտիկ

21.12.2014

Հարգելի Arman, զուտ ձեռնաշարժությունը չի կարող նիհարելու պատճառ լինել:

Մեդ-Պրակտիկ

21.12.2014

Հարգելի Armenak, որքան երիտասարդ են, այնքան ավելի հաճախ են ցանկություն ունենում, սակայն արագ են հանգստանում, գնալով ժամանակը սկսում է երկարել, իսկ հաճախականությունը՝ պակասել: Սակայն եթե դա Ձեզ անհանգստացնոմ է, դիմեք սեքսոպաթոլոգի խորհրդատվության:

Մեդ-Պրակտիկ

21.12.2014

Հարգելի Armine խնդիրը սեռական աններդաշնակությունն է,որը հետևանք է տարբեր պատճառների:Ստորև ներկայացնում ենք հղում, որը կպատասխանի Ձեր հարցերին:Իսկ ավելի սպառիչ պատասխան ստանալու  համար կարող եք դիմել սեքսոպաթոլոգի կոնսուլտացիայի:
http://www.med-practic.com/arm/829/25980%20է%20/article.more.html

Milena

20.12.2014

knereq,mi shat cavot harc unem.es nkatel em im mej serakan ankogmnoroshvacutyun.ardyoq karogh em bujel ayn, ev amboghkovin unenam avandakan kogmnoroshvum?

Մեդ-Պրակտիկ

18.12.2014

Հարգելի  Gev, ստորև ներկայացնում ենք հղումներ,որոնք կապատասխենե Ձեր հարցերին.
http://www.med-practic.com/arm/346/13486/article.more.html
http://www.med-practic.com/arm/346/20176/article.more.html

Մեդ-Պրակտիկ

18.12.2014

Հարգելի  Aram, պատճառները տարբեր են, հնարավոր է կա խնդիր, որը բուժման կարիք ունի: Հարկ է դիմել սեքսքպաթոլոգի:

Կարդացեք նաև

Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am
Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am

Ինտիմ կյանքում առաջանում են խնդիրներ մարդկանց մոտ, ովքեր ստանում են կամ արդեն ավարտել են ուռուցքաբանական բուժումը։ Պատճառը նրանում է, որ ուռուցքաբանական բուժումն իր հետքն է թողնում ինչպես հիվանդի ֆիզիկական վիճակի...

Սեռական կյանք Ուռուցքաբանություն
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am

Մարդն իր ծնված օրվանից պատկանում է արական կամ իգական սեռին: Հենց դրանով է պայմանավորված նրա վարքագիծը, սովորությունները և կենսակերպը: Յուրաքանչյուր սեռի մոտ գոյություն ունի կախվածություն իր սեքսուալ ոլորտից: Սեքսուալությունը մարդու...

ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am

Չնայած սեքսուալության և նրա դրսևորման նորմաների մասին գիտնականների և փիլիսոփաների բազմաթիվ ձևակերպումներին՝ հասարակության մոտ պահպանվում են այս բառի փոքր-ինչ այլ պատկերացումներ: Հենց հասարակությունն է որոշում...

Սեռական կյանք ԿԻՆ: Ինտիմ
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am

Այսպիսով, ի՞նչ է սեքսուալությունը: Իրականում սեքսուալությունը պարզապես մարդու բնավորության գիծ չէ, որը նրան տրված է ծնված օրվանից, այլ նրա որակների հավաքածու է, որի շնորհիվ նա գրավում է շրջապատի մարդկանց: Սեփական սեքսուալության...

Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am
Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am

Սեռական բժշկությունը հատուկ ուղղություն չէ, հոգեբանության մաս է կազմում, սակայն կարևոր է թե՛ մարմնական և թե՛ հոգեբանական բժշկության ցանկացած ոլորտում բուժական և կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ...

Ուրո-անդրոլոգիա
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am

Առնանդամի առավոտյան էրեկցիան կամ գիշերային այտուցվածությունը ոչ միայն հետաքրքիր ֆիզիոլոգիական երևույթ է, այլ նաև բնութագրում է տղամարդու սեռական ֆունկցիան...

Ուրո-անդրոլոգիա ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am

Բժշկական տեսանկյունից ո՞ր տարիքից կարելի է սկսել սեռական հարաբերությունները: Արդյո՞ք կուսության վաղ կորստի վտանգ գոյություն ունի: Արդյո՞ք սեռական ժուժկալությունը վնասակար է...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am

Սեքսը կարող է բացակայել կնոջ կյանքում տարբեր պատճառներով: Որոշներն այն ընդունում են որպես փաստ, որի հետ պետք է հաշտվել և սպասել «մինչև լավ ժամանակներ», մյուսները տագնապում են: Կան նաև այնպիսիները, ովքեր սեքսից...

Սեռական կյանք
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am

ԱՄՆ Սննդամթերքի և դեղորայքի վերահսկողության հարցերով վարչությունը տվել է ֆլիբանսերին դեղի արտադրության թույլտվություն, որն ունի կանացի աֆրոդիզիակի հատկություններ։ Այս մասին հայտնում է BBC-ն...

ԼՈՒՐԵՐ: Կին. ինտիմ Լրահոս կանանց համար
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am

Դիսպարեունիան ցավով ուղեկցվող սեռական ակտ է, որով տառապում են բազմաթիվ կանայք, ովքեր, սակայն, չեն կիսվում իրենց խնդիրներով՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այս խնդրի բուժումը շատ պարզ է եւ...

ԿԻՆ: Ինտիմ
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am

Սեռական նախասիրությունների և սեռական կյանքի այլ ինտիմ մանրամասների մասին ընդունված չէ խոսել պարկեշտ հասարակությունում, սակայն արգելված պտուղը քաղցր է, և մարդիկ...

Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am
Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am

Մասնագետները պնդում են, որ ծխող մարդկանց շրջանում տարատեսակ սեռական խնդիրներն առավել հաճախ են ի հայտ գալիս։ Մասնավորապես, ծխող տղամարդկանց մոտ բավական հաճախ...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)

Տղամարդու պոտենցիայի (էրեկցիայի) հետ կապված դժվարությունները բոլոր տարիքային խմբերում հաճախ հանդիպող գանգատներից են: Սեռական ոչ մի խանգարում տղամարդուն այնքան մեծ անհանգստություն և հուսահատություն...

Սեռական կյանք Բժշկի ընդունարանում Բժիշկներ
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am

Ինչու՞ եմ ես աղջիկ, իսկ ինչու՞ ես դու՝ տղա։ Որն է մեր գենդերային դերի կենսաբանական խթանը, եւ ինչպես է այն ազդում մեր կյանքի վրա։ Մինեսոթայի համալսարանի աշխատակիցները փորձել են հասկանալ կենդանիների...

Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com
Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com

Սեռական կարողության խանգարումը` իմպոտենցիան, ժամանակակից բժշկությունն անվանում է էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այսինքն՝ գրգռվածության խանգարում...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ