ԿՈՒՐՈՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ


 


ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ
ԲԲԸ, Հունգարիա,
հայաստանյան
ներկայացուցչություն

ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ ԲԲԸ, Հունգարիա, հայաստանյան ներկայացուցչություն

ԿԱՅՔԻ  ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ 


         
Հասցե        Հայաստան, 0028, Երևան, Օրբելի եղբայրների փող., 41 շենք  
Հեռախոս         Ընդունարան +374 10 26 15 93     
Ֆաքս        +374 10 27 49 41  
Էլ. փոստ         rehabarm@gmail.com  
Վեբ կայք        http://fizecomed.com  
         

Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ

 
       
     

+374 10 26 60 00
հետո հավաքել

ներքին հեռախոսահամարը

   
   Տնօրեն      Բենիկ Հարությունյան
102    

   Բուժական գծով փոխտնօրեն

     Մկրտիչ Գրաբսկի 103    
   Գիտա-ուսումնական գծով կոորդինատոր, Գիտական քարտուղար
     Էդուարդ Սեկոյան 105    
   Գլխավոր հաշվապահ      Լյուսյա Գրիգորյան 646    
   Արհմիության նախագահ      Մարինե Հովհաննիսյան 224    
   Կազմ բաժնի վարիչ      Սուրեն Չիչակյան 110    

   Տեխնիկա-տնտեսական մասի ղեկավար

     Միքայել Պապյան 104    
   Կադրերի գծով տեսուչ      Անի Հովսեփյան 650    
           
           
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ
           
   Վերականգնողական բժշկության կենտրոնի ղեկավար      Մկրտիչ Գրաբսկի 103    
   Ցավի հանրապետական կենտրոնի ղեկավար      Կարեն Գալոյան 109    

   Առողջության պահպանման կենտրոնի ղեկավար

     Սաթենիկ Կարապետյան 107    
   Ֆիզիկական բժշկության  կենտրոնի ղեկավար      Կարինե Խաչատրյան 108    
   Հիդրո-կինեզոթերապիայի կենտրոնի ղեկավար      Նունե Ակունց 111    
   Ախտորոշիչ կենտրոնի ղեկավար      Կարինե Ավետիսյան 106    

   Բնական բուժական ռեսուրսների ուսումնասիրության և 
   էկոլոգիական բժշկության կենտրոնի ղեկավար

     Կարինե Մայսուրյան 112    
           
           

ՀՀ ԱՆ «Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ տնօրեն, բժշկական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր Բ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԲարի գալուստ Հայաստանի վերականգնողական բժշկության առաջատար ՀՀ «Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ պաշտոնական www.fizecomed.com կայք էջ: Կայքը հնարավորություն կտա տեղեկանալ, թե ինստիտուտն իր գործունեությամբ ինչպես է նպաստում Հայաստանում վերականգնողական բժշկության իրականացման, հիվանդների առողջության վերականգնման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման գործընթացին...


կարդալ ավելին...

 

ՀՀ «Կուրորտաբանության ևֆիզիկական

բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ»

ՓԲԸ տնօրեն,
բժշկական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր

Բ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ

 

Հիմնադրվել է որպես «Ֆիզոթերապիայի ինստիտուտ» 1930 թ., 1937 թ. վերանվանվել է «Կուրորտաբանության և բժշկության ֆիզիկական մեթոդների ինստիտուտ», իսկ 2000 թ.` ԿՈՒՐՈՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ, ինչը 1972թ. սկսած գործում է երեք` գլխավոր, փորձարարական և տնտեսական մասնաշենքերում:


ԿՈՒՐՈՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ-ը 80 տարիների պատմություն ու դրա մեջ ամփոփված մասնագիտական փորձ ու իմաստություն ունի, որի ծառայությունները` հիմնված լինելով կանխարգելիչ բժշկության լավագույն ավանդույթների վրա, միշտ էլ ապահովել են մասնագիտական բարձր որակ և եղել են շարունակական: ԿՈՒՐՈՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ-ը տարբերվում է այլ բուժհաստատություններից նրանով, որ լինելով բազմապրոֆիլ գիտակրթական, կիրառական  վերականգնողական և էկոլոգիական բժշկության կենտրոն` մատուցում է տվյալ ոլորտի եզակի բարձրորակ ծառայություններ վայելելով ազգաբնակչության վստահությունը: Այստեղ ոչ միայն իրականացվում է էտապային բժշկական ռեաբիլիտացիա, այլև կատարվում է վերականգնողական և էկոլոգիական բժշկության բնագավառում կիրառական գիտական հետազոտություններ:
 

Հ Ի Մ  Ն Ա Կ Ա Ն   Ն Պ Ա Տ Ա Կ Ը

 

Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ

   

ԿՈՒՐՈՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ-ը լինելով վերականգնողական եվ ֆիզիկական բժշկության, կուրորտաբանության մասնագիտացված գիտա-ուսումնա-գործնական բազմապրոֆիլ բուժհաստատություն, իրականացնում է էտապային բժշկական ռեաբիլիտացիա, որը կանխարգելիչ և կլինիկական բժշկության կարևորագույն օղակ է`  ներառելով ֆիզիկական և վերականգնողական բժշկության մեջ կիրառվող ժամանակակից հետազոտությունների և բուժման լայն սպեկտրը:


ԿՖԲ ԳՀԻ-ն հիմնական ռազմավարական նպատակն է վերածվել միջազգային ռեաբիլիտացիոն ընկերակցություններին ինտեգրված, եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող, տարածաշրջանային նշանակության ժամանակակից բազմապրոֆիլ գիտա-կրթական-կիրառական, էտապային բուժում իրականացնող ռեաբիլիտացիոն և էկոլոգիական բժշկության կենտրոնի: Այս ամենը հնարավոր կլինի իրագործել ինստիտուտի մասնագիտական բարձր  ունակություններ և փորձ ունեցող, բժշկության գաղափարներին հավատարիմ անձնակազմի ավելի քան 250 անդամների նվիրումով աշխատանքի և համապատասխան բուժական բազայի շնորհիվ:

 

Ընկերության գործունեությունն ընդգրկում է բժշկական օգնության և սպասարկման հետևյալ ոլորտները. բժշկական ընդհանուր պրակտիկա, վերականգնողական բժշկության, կուրորտաբանության, ֆիզիոթերապևտիկ, ռեֆլեքսոթերապևտիկ, մանուալ թերապևտիկ, կինեզոթերապևտիկ, բուժական մերսում, բալնեոլոգիական, ավանդական բժշկության, սպորտային բժշկություն, նյարդաբանական, սրտաբանական, գաստրոէնտերոլոգիական, թոքաբանական, մանկաբուժական, ներզատաբանական, մասնագիտական բժշկության, գինեկոլոգիական, մաշկաբանական, դիետոլոգիական, ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ, լաբորատոր ախտորոշիչ, ստոմատոլոգիական, մասնագիտական բժշկության և այլն:

 
 
Գ Ո Ր Ծ ՈՒ Ն Ե ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը
 


“Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ” ՓԲԸ-ը իր գործունեությունն իրականացնում է հիմնականում հետևյալ ուղղություններով.


 

Վերականգնողական բժշկական օգնություն և սպասարկում

 

  Բուժ-ախտորոշիչ հետազոտությունների անց կացում
 

 

 

Հիվանդանոցային երկարաժամկետ շուրջօրյա հսկողություն
պահանջող պետության կողմից երաշխավորված  եվ  վճարովի
վերականգնողական բուժօգնություն

 

  Բուժական մեկ կամ մի քանի գործոններով /ֆիզիո- բալնեո- գործոն, ասեղնաբուժություն, առողջարարական կամ բուժական մերսում, ԲՄՄ և այլն/
բուժում  և խորհրդատվություն
 

 

 

հիվանդանոցային շուրջօրյա  կարճաժամկետ հսկողություն պահանջող պետության կողմից երաշխավորված  եվ  վճարովի
վերականգնողական բուժօգնություն

 

  Առողջների առողջության պահպանման և անհատական, կանխարգելիչ,
առողջ ապրելակերպի մշակում, մշտահսկում, կարգավորում և
կյանքի որակի  ցուցանիշների բարելավում:
             
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ
             
 

 

 

ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում հիվանդանոցային
հսկողություն պահանջող պետության կողմից երաշխավորված  եվ վճարովի վերականգնողական բուժօգնություն

 

  Հետդիպլոմային կրթություն ինստիտուտի բազայի վրա գործող Մ.Հերացու
անվան ԵՊԲՀ-ի ռեաբիլիտոլոգիայի, ֆիզիոթերապիայի և կուրորտոլոգիայի
ամբիոնում (ամբիոնի վարիչ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Բ.Հարությունյան):
 

 

 

հիվանդանոցային շուրջօրյա հսկողություն չպահանջող վճարովի վերականգնողական բուժօգնություն

 

  Գիտահետազոտական աշխատանքներ (հիմնականում կիրառական բնույթի)`
հանրապետության բնական բուժական գործոնների (մակրո- և միկրոկլիմա, բուժիչ
հանքային և քաղցրահամ ջրեր, տորֆեր, ցեխեր, կավեր), կուրորտային և ռեկրեացիոն
գոտիների ուսումնասիրություն, դրանց մոնիթորինգի, տեղանքների շրջայնացման ու քարտեզագրման, ռացիոնալ օգտագործման ուղիների մշակման ու կանխատեսման սկզբունքների գնահատումով:
 

 

 

հիվանդանոցային հսկողության խառը պայմաններ պահանջող վճարովի վերականգնողական բուժօգնություն.

 

 

 

Մ Ի Ջ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն   Կ Ա Պ Ե Ր   ԵՎ   Հ Ա Մ Ա Գ Ո Ր Ծ Ա Կ Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ա Պ Հ   Ե Ր Կ Ր Ն Ե Ր,   Հ Ե Ռ Ա Վ Ո Ր   Ա Ր Տ Ե Ր Կ Ր Ն Ե Ր

 


ԿՖԲ ԳՀԻ կոլեկտիվի և տվյալ բնագավառի հանրապետության լավագույն մասնագետների երկարամյա նպատակամղված հետազոտությունների արդյունքում ստեղծվել և 2010թ. հրատարակվել է` նմանատիպը չունեցող, ֆունդամենտալ բժշկագիտական

«ԱՏԼԱՍ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԼԻՄԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺ-ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ»

աշխատությունը:


 
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՑԱՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈւԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԻԴՐՈԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԲՆԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈւՄ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈւՐՈՐՏՆԵՐԸ
ՏԵՍԱՍՐԱՀ
 
 
  • Տրեդմիլ  թեսթ
 
Կազմակերպության ստորաբաժանումները
Լուրեր Ծառայություններ Գիտական բժշկություն Երեխա Թվեր, փաստեր, դեպքեր Իրադարձություններ Կազմակերպություններ Հիվանդություններ Կին Աֆորիզմներ Հրապարակումներ Բժիշկներ Ավանդական բժշկություն Տղամարդ Տեսասրահ Հայտարարություններ Հիվանդություններ Առողջ ապրելակերպ Կոսմետոլոգիա Ուղարկել բացիկ Հրատապ թեմա Դեղեր Բժշկական իրավունք Ալգորիթմեր, թեստեր Կապ Մեր հյուրն է Առաջին օգնություն Պատմական խրոնիկա Կարիերային սանդուղքով