Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Դեղաբույսեր

Դեղաբույսերի եռալեզու բառարան-ցանկ` այբբենական համակարգով, լուսանկարներով

Դեղաբույսերի եռալեզու բառարան-ցանկ` այբբենական համակարգով, լուսանկարներով

Դեղաբույսերի եռալեզու բառարան-ցանկ` այբբենական համակարգով, լուսանկարներով

 

Ա
   
Ազնվամորի (azmvamori) - Малина - Rubus idaeus L. - Տաթևիկ Շահյան   Ազնվամորի
Малина
Rubus idaeus L.
Ալոճենի արնակարմիր Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall   Ալոճենի արնակարմիր
Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall
Ակացիա սպիտակ – Акация белая - Acacia alba L., Robinia pseudoacacia L.   Ակացիա սպիտակ
Акация белая
Acacia alba L
Անմեռուկ միամյա Сухоцвет однолетний Xeranthemum annum L.  

Անմեռուկ միամյա
Сухоцвет однолетний

Xeranthemum annum L.

Անմոռուկ - Незабудка - Myosotis  

Անմոռուկ

Незабудка

Myosotis

Առյուծագի հնգաբերան - Пустырник пятилопастный - Leonurus quinquelobatus Gilib   Առյուծագի հնգաբերան Пустырник пятилопастный
Leonurus quinquelobatus Gilib
Արևածաղիկ -  Подсолнечник - Helianthus  

Արևածաղիկ

Подсолнечник

Helianthus
Արյունխմիկ դեղատու - Кровохлебка лекарственная - Sanguisorba officinalis L.   Արյունխմիկ դեղատու
Кровохлебка лекарственная
Sanguisorba officinalis L.
Արտիճուկ - Артишок - Cynara Scolymus  

Արտիճուկ

Артишок

Cynara Scolymus

     
Բ    
Բալ - Вишня - Cherry   Բալ
Вишня
Cherry
Բաղեղ սովորական  Плюшь обыкнавенный  Hedera helix L.  

Բաղեղ սովորական

Плюшь обыкнавенный

Hedera helix L.

Բատատ - Сладкий картофель, батат - Ipomoea batatas  

Բատատ

Сладкий картофель, батат

Ipomoea batatas

 

Բռնչի սովորական

Калина обыкновенная

Viburnum opulus
Գ    
Գազ մանրագլխիկ - Астрагал мелкоголовчатый - Astragalus microcephalus Wild.   Գազ մանրագլխիկ
Астрагал мелкоголовчатый
Astragalus microcephalus Wild.
Գաղձ - Повилика - Cuscuta L.   Գաղձ
Повилика
Cuscuta L.
Գայլահատ մահացու - Волчеягодник смертельный - Daphne mezereum L.   Գայլահատ մահացու
Волчеягодник смертельный
Daphne mezereum L.
Գայլուկ սովորական - Хмель обыкновенный - Humulus lupulus L.   Գայլուկ սովորական
Хмель обыкновенный
Humulus lupulus L.
Գետնախնձոր - Топинамбур - Helianthus tuberosus  

Գետնախնձոր

Топинамбур

Helianthus tuberosus

Գետնամորի անտառային - Земляника лесная - Fragaria vesca L.   Գետնամորի անտառային
Земляника лесная
Fragaria vesca L.
Գիհի - Можжевельник - Juniperus L.   Գիհի
Можжевельник
Juniperus L.
Գնարբուկ - Первоцвет- Primula L.    Գնարբուկ
Первоцвет
Primula L.
Գորտնուկ (Հրանուկ)  Лютик (Едкиж)  Buttercup (Ranunculus)  

Գորտնուկ (Հրանուկ)

Лютик (Едкиж)

Buttercup (Ranunculus)

     
    Դ      
Դանդուռ բանջարանոցային - Портулак огородний - Portulaca oleracea L.  

Դանդուռ բանջարանոցային

Портулак огородний

Portulaca oleracea L.

 Դաշտափուշ - Бодяк полевой - Cirsium arvense L.   Դաշտափուշ
Бодяк полевой
Cirsium arvense L.
Ե    
Եզան լեզու մեծ - Подорожник большой - Plantago major L.   Եզան լեզու մեծ
Подорожник большой
Plantago major L.
Եզնարգել դաշտային - Стальник полевой - Ononis arvensis L.   Եզնարգել դաշտային
Стальник полевой
Ononis arvensis L.
Եղերդակ սովորական - Цикорий обыкновенный - Cichorium intybus L.   Եղերդակ սովորական
Цикорий обыкновенный
Cichorium intybus L.
Եղեսպակ դեղատու - Шалфей лекарственный - Salvia officinalis  

Եղեսպակ դեղատու

Шалфей лекарственный

Salvia officinalis

Եղինջ երկտուն - Крапива двудомная - Urtica dioica L.   Եղինջ երկտուն
Крапива двудомная
Urtica dioica L.
Երեքնուկ մարգագետնային - Клевер луговой - Trifolium pratense L.   Երեքնուկ մարգագետնային
Клевер луговой
Trifolium pratense L.
Երիցուկ դեղատու - Ромашка аптечная - Matricaria chamomilla L.   Երիցուկ դեղատու
Ромашка аптечная
Matricaria chamomilla L.
     
Զ    
Զանգակածաղիկ լայնատերև  Колокольчик широколистный  Campanula latifolia L.  

Զանգակածաղիկ լայնատերև

Колокольчик широколистный

Campanula latifolia L.

     
Է    
Էխինացեա նեղտերև - Эхинацея узколистный - Echinacea angustifolia   Էխինացեա նեղտերև
Эхинацея узколистный
Echinacea angustifolia
     
Ը    
Ընկուզեղեն - Орехи - Nuts   Ընկուզեղեն
Орехи
Nuts
     
Թ    
Թանթրվենի սև - Бузина черная - Sambucus nigra L.   Թանթրվենի սև
Бузина черная
Sambucus nigra L.
Թավշածաղիկ մանրածաղկային - Бархатцы мелкоцветные - Tagetes patula L.   Թավշածաղիկ մանրածաղկային
Бархатцы мелкоцветные
Tagetes patula L.
Թթենի - Шелковица - Morus   Թթենի
Шелковица
Morus
Թուզ- Инжир- Figs   Թուզ
Инжир
Figs
Ի    
Իշառվույտ դեղատու - Донник лекарственный - Melilotus officinalis (L.) Pall
  Իշառվույտ դեղատու
Донник лекарственный
Melilotus officinalis L.
     
Լ    
Լոշտակ սպիտակ - Переступень белая - Bryonia alba L.   Լոշտակ սպիտակ
Переступень белая
Bryonia alba L.
Լորենի - Липа - Tilia L.   Լորենի
Липа
Tilia L.
Խ
   
Խատուտիկ դեղատու - Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinalis Wilg.   Խատուտիկ դեղատու
Одуванчик лекарственный
Taraxacum officinalis Wilg
Խնկածաղիկ սովորական - Душица обыкновенная - Origanum vulgare L.   Խնկածաղիկ սովորական
Душица обыкновенная
Origanum vulgare L.
Խնկեղեգ եղեգնային - Аир тростниковый - Acorus calamus L.   Խնկեղեգ եղեգնային
Аир тростниковый
Acorus calamus L.
Խուլեղինջ սպիտակ- Ястонка белая- Lamium album L.   Խուլեղինջ սպիտակ
Ястонка белая
Lamium album L.
Խռնդատ - Коровяк - Verbascum L.   Խռնդատ
Коровяк
Verbascum L.
     
Ծ
   
Ծիծեռնախոտ մեծ - Чистотел большой - Chelidonium majus L.   Ծիծեռնախոտ մեծ
Чистотел большой
Chelidonium majus L.
Ծխաբույս հասարակ դեղատու- Дымянка лекарственная- Fumaria officinalis L.   Ծխաբույս հասարակ դեղատու
Дымянка лекарственная
Fumaria officinalis L.
Ծնեբեկ դեղատու - Спаржа лекарственная - Asparagus officinalis L.   Ծնեբեկ դեղատու
Спаржа лекарственная
Asparagus officinalis L.
Ծովաբողկ գյուղական (սովորական) - Хрен деревенский - Armoracia rusticana (Lam.) Gaertn.   Ծովաբողկ գյուղական
Хрен деревенский
Armoracia rusticana Lam.
Ծորենի սովորական - Барбарис обыкновенный - Berberis vulgaris L.   Ծորենի սովորական
Барбарис обыкновенный
Berberis vulgaris L.
     
Կ
   
Կաղամբ - Капуста - Brassica oleracea   Կաղամբ
Капуста
Brassica oleracea
Կաղնի - Дуб - Quercus L.   Կաղնի
Дуб
Quercus L.
Կաղշնակ սովորական - Татарник обыкновенный - Onopordon acanthium L.   Կաղշնակ սովորական
Татарник обыкновенный
Onopordon acanthium L.
Կապար - Каперсы колючие - Capparis spinosа  

Կապար

Каперсы колючие

Capparis spinosа

Կատվալեզու եռաբաժան - Череда трехраздельная - Bidens tripartitus L.   Կատվալեզու եռաբաժան
Череда трехраздельная
Bidens tripartitus L.
Կատվախոտ դեղատու - Валериана лекарственная - Valeriana officinalis L.   Կատվախոտ դեղատու
Валериана лекарственная
Valeriana officinalis L.
Կիտրոն - Лимон - lemon  

Կիտրոն

Лимон

lemon

Կղմուխ Հեղինեի - Девясил высокий - lnula helenium L.   Կղմուխ Հեղինեի
Девясил высокий
lnula helenium L.
Կորնգան ցանքային- Эспарцет песчаный(Эспарцет посевной)- Onobrychis arenaria (Kit) L.   Կորնգան ցանքային
Эспарцет песчаный
Onobrychis arenaria L.
Կռատուկ - Лопух - Arctium L.   Կռատուկ
Лопух
Arctium L.
Կտավախոտ սովորական- Льнянка обыкновенная- Common Toadfax   Կտավախոտ սովորական
Льнянка обыкновенная
Common Toadfax
     
Հ
   
Հազարտերևուկ հատվածատերև - Тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium L.   Հազարտերևուկ հատվածատերև
Тысячелистник обыкновенный
Achillea millefolium L.
Հալվե ծառակերպ - Алоэ древовидное - Aloe arborescens Mill   Հալվե ծառակերպ
Алоэ древовидное
Aloe arborescens Mill
Հալևորիկ ռոմբատերև - Крестовник ромболистный - Senecio rhombifolius (Willd), Sch. Bip.   Հալևորիկ ռոմբատերև
Крестовник ромболистный
Senecio rhombifolius
Հաղարճ - Смородина - Currant   Հաղարճ
Смородина
Currant
Ձ
   
Ձիաձետ դաշտային - Хвощ полевой - Equisetum arvense L.   Ձիաձետ դաշտային
Хвощ полевой
Equisetum arvense L.
     
Ղ
   
Ղանձիլ - Черемша - Allium ursinum L.   Ղանձիլ
Черемша
Allium ursinum L.
     
Մ
   
Մագնոլիա - Магнолия - Magnolia  

Մագնոլիա

Магнолия

Magnolia

Մակարդախոտ իսկական - Подмаренник настоящий - Galium verum L.   Մակարդախոտ իսկական
Подмаренник настоящий
Galium verum L.
Մամխի փշոտ - Терн колючий - Prunus   Մամխի փշոտ
Терн колючий
Prunus spinosa L.
Մանդիկ մսագույն - Горец мясокрасный - Polygonum carneum C. Koch.   Մանդիկ մսագույն
Горец мясокрасный
Polygonum carneum C. Koch.
Մասրենի - Шиповник - Rosa L.   Մասրենի
Шиповник
Rosa L.
Մատնոցուկ ժանգային - Наперстянка ржавая - Digitalis ferruginea L.   Մատնոցուկ ժանգային
Наперстянка ржавая
Digitalis ferruginea L.
Մատնունի  Лапчатка  Cinquefoil Potentilla  

Մատնունի

Лапчатка

Cinquefoil Potentilla

Մեղրածուծ սովորական - Шандра обыкновенная - Marrubium vulgare L.   Մեղրածուծ սովորական
Шандра обыкновенная
Marrubium vulgare L.
Մղամուճ սպիտակ - Омела белая - Viscum allum L.   Մղամուճ սպիտակ
Омела белая
Viscum allum L.
 Մոլեխինդ սև - Белена черная - Hyoscyamus niger L.   Մոլեխինդ սև
Белена черная
Hyoscyamus niger L.
Մոշենի - Ежевика - Rubus caesius L.   Մոշենի
Ежевика
Rubus caesius L.
     
Ն
   
Նուռ- Гранат- Pomegranate   Նուռ
Гранат
Pomegranate
Նվիկ արևելյան - Аронник восточный - Arum orientale Bieb   Նվիկ արևելյան
Аронник восточный
Arum orientale Bieb
Շ
   
Շնալեզու դեղատու - Чернокорень лекарственный - Cynoglossum officinale L.   Շնալեզու դեղատու
Чернокорень лекарственный
Cynoglossum officinale L.
     
Ո
   
Ոզնենի կլորագլուխ - Мордовник круглоголовчатый - Echinops sphaerocephalus L.   Ոզնենի կլորագլուխ
Мордовник круглоголовчатый
Echinops sphaerocephalus L.
Ոջլախոտ դաշտային- Живокость полевая- Delphinium consolida L.   Ոջլախոտ դաշտային
Живокость полевая
Delphinium consolida L.
Չ
   
Չիչխան դժնիկանման - Облепиха крушиновидная - Hippophae rhamnoides L.   Չիչխան դժնիկանման
Облепиха крушиновидная
Hippophae rhamnoides L.
     
Պ
   
Պատատուկ դաշտային- Вьюнок полевой- Field Bindweed   Պատատուկ դաշտային
Вьюнок полевой
Field Bindweed
Պղպեղ - Перец - Capsicum annumղ   Պղպեղ
Перец
Capsicum annumղ
Ս
   
Սեզ սողացող - Пырей ползучий - Agropyron repens (Z) P. B.   Սեզ սողացող
Пырей ползучий
Agropyron repens (Z) P. B.
Սինդրիկ - Купена - Polygonatum Adans   Սինդրիկ
Купена
Polygonatum Adans
Սիսեռիկ մկնային- Горошек мышиный- Vicia cracca L.   Սիսեռիկ մկնային
Горошек мышиный
Vicia cracca L.
Սխտոր - Чеснок посевной - Allium sativum   Սխտոր
Чеснок посевной
Allium sativum
Սուրճ - Кофе - Coffea  

Սուրճ
Кофе
Coffea

Սպանդ սովորական - Могильник обыкновенный - Peganum harmala L.   Սպանդ սովորական
Могильник обыкновенный
Peganum harmala L.
Սրոհունդ սովորական - Зверобой обыкновенный - Hypericum perforatum L.   Սրոհունդ սովորական
Зверобой обыкновенный
Hypericum perforatum L.
     
Վ
   
Վաղենակ դեղատու - Календула лекарственная - Calendula officinalis L.   Վաղենակ դեղատու
Календула лекарственная
Calendula officinalis L.
Վարունգ սովորական - Огурец обыкновенный - Cucumis sativus L.   Վարունգ սովորական
Огурец обыкновенный
Cucumis sativus L.
Տ
   
Տատրակ սովորական - Мать-и-мачеха - Tussillago farfara L.   Տատրակ սովորական
Мать-и-мачеха
Tussillago farfara L.
Տերեփուկ կապույտ - Василек синий - Centaurea cyanus L.   Տերեփուկ կապույտ
Василек синий
Centaurea cyanus L.
Տորոն ներկատու - Марена красильная - Rubia tinctorum L. (R. petiolaris W)   Տորոն ներկատու
Марена красильная
Rubia tinctorum L. (R. petiolaris W)
Տուղտ դեղատու - Алтей лекарственный - Althaea officinalis L.   Տուղտ դեղատու
Алтей лекарственный
Althaea officinalis L.
ՈԻ    
Ունաբի - Унаби (зизифус или китайский финик) - Ziziphus jujuba, Ziziphus sinensis  

Ունաբի

Унаби (зизифус или китайский финик)

Ziziphus jujuba, Ziziphus sinensis

Ուրց սողացող - Тимьян ползучий - Thymus serpyllum L.   Ուրց սողացող
Тимьян ползучий
Thymus serpyllum L.
Փ
   
Փիսիկխոտ - Котовник кошачий - Nepeta cataria  

Փիսիկխոտ

Котовник кошачий

Nepeta cataria

Փշահաղարջ- Крыжовник- Gooseberry    Փշահաղարջ
Крыжовник
Gooseberry
Ք
   
Քնախոտ - Прострел - Pulsatilla Adans.   Քնախոտ
Прострел
Pulsatilla Adans
     
Օ
   
Օճառախոտ դեղատու - Мыльнянка лекарственная - Saponaria officinalis L.   Օճառախոտ դեղատու
Мыльнянка лекарственная
Saponaria officinalis L.
Օշինդր դառը - Полынь горькая - Artemisia absinthium L.   Օշինդր դառը
Полынь горькая
Artemisia absinthium L.
Ֆ    
Ֆեյխոա - Фейхоа - Feijoa  

Ֆեյխոա

Фейхоа

Feijoa

     

Սկզբնաղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

21.07.2015

Հարգելի Ալլա, բարև Ձեզ: Դեռևս ոչ: Համապատասխան նյութ ունենալու դեպքում կտեղադրենք անպայման:

Ալլա

19.06.2015

բարև ձեզ : Իսկ չինական թեյի մասին նյութեր չունե՞ք.

Մեդ-Պրակտիկ

30.03.2015

Հարգելի Ռուզաննա, ցավոք տեղեկություններ չկան նշված բույսի մաին:

Ռուզաննա

28.03.2015

Ես կուզեի իմանալ կա ղուկաս կամ խուկաս բույս

Մեդ-Պրակտիկ

27.03.2015

Հարգելի Սուրեն, քանի որ Դուք նշում եք բավականին հին հրատարակություն, հնարավոր է, այդ անվանումները գործածությունից դուրս են եկել, և այժմ մեզ հայտնի են այլ անվանումներով: Ցավոք ավելի ինֆորմացիայի չենք տիրապետում: Գխտորը ռուսերենում կոչվում է  "Галл" : Մանրամասն ինֆորմացիա կարող եք ստանալ հետևալ հղումը սեղմելով.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

 

Սւրեն

25.03.2015

Ի՞նչ կազմւթյւն ւնի գխտորը, ինձ շատ հետաքրքիր է։

Սւրեն

25.03.2015

բարև ձեզ/ Ես արտագրել եմ այդ անւնները 1905թ նոր նախիջևանւմ տպված հայատառ գրքից

Մեդ-Պրակտիկ

24.03.2015

Հարգելի Սուրեն, հալվեն դա նույն "Алоэ "-ն է, իսկ կոճապղպեղը "Имбирь "-ը: Գղտորը առանձին բույս չէ,այն փոքր ընկույզի նման դաբաղային պարունակությամբ նյութ է որոշ բույսերի (գլխավորապես տերևների) վրա, որն առաջանում է զանազան մակաբույծների ազդեցությամբ: Այսինքն նա իրենից չի ներկայացնում առանձին բույս, և տարբեր բույսերի վրա առաջանում է տարբեր տարբերակներով: Այն անվանում են նաև կիկի, կիկիս, որն առաջանում է կաղնու տերևահյութի պնդացած նյութից: Ռուսերեն անվանումն է «чернильный ореше» կամ «галл», անգլերեն՝ «galla»: Ցավոք նշված բույսերի մասին տեղեկատվություն չկա, հավանաբար դրանք բարբառային կամ օտարալեզու տարբերակներն են: Եթե ունեք հավելյալ ինֆորմացիա խնդրում ենք գրեք, կփորձենք օգնել Ձեզ:

 

Սւրեն

21.03.2015

կոճապղպեղ/հալվե՞?կւզեի իմանալ ինչ է մերսեմենտ խոտ,սամխարաբի,փալւտակի պտւղ, գխտոր,հալիշան,չորակոտին,քաքանաճի տերեվ,հալդիս,չւբիշին

Մեդ-Պրակտիկ

11.05.2014

Հարգելի Աֆրիկյան Ասյա, բարև Ձեզ, այդ բույսը բսբ. հայերենով կոչվում է վայրի ստեպղին, ռուսերեն՝ Борщевик Сосновского, անգլերեն՝

Heracleum Sosnowskyi Manden կամ Parsnip Sosnowski. Նրա մասին տեղեկություններ կարղ եք ստանալ՝ սեղմելով հետևյալ հղումները.

 

http://lurkmore.to/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE

http://borshevik.net/borshhevik-sosnovskogo/

Աֆրիկյան Ասյա

09.05.2014

Խնդրում եմտեղեկություն տալ Քեղ բույսի մասին, Տաուշի մարզում այն կոչվում է Բլդրղան։

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2014

Հարգելի Աիդա Գրիգորյան, բարև Ձեզ, գխտորը փոքր ընկույզի նման դաբաղային պարունակությամբ նյութ է որոշ բույսերի (գլխավորապես տերևների) վրա, որն առաջանում է զանազան մակաբույծների ազդեցությամբ: Այսինքն նա իրենից չի ներկայացնում առանձին բույս, և տարբեր բույսերի վրա առաջանում է տարբեր տարբերակներով: Այն անվանում են նաև կիկի, կիկիս, որն առաջանում է կաղնու տերևահյութի պնդացած նյութից: Ռուսերեն անվանումն է «чернильный ореше» կամ «галл», անգլերեն՝ «galla»: Ստորև ներկայացնում ենք նրա կիրառման վերաբերյալ ռուսերեն տեղեկատվություն.


В конце лета на листьях дуба иногда появляются вызываемые насекомыми (орехотворками) шаровидные наросты — галлы. Орехотворки откладывают яйца в ткани листьев, и их личинки развиваются в патологически разросшейся ткани листа, образующих галл («орешек»), специфичный для каждого вида. На листьях дуба обычны округлые зелёные галлы, приросшие к нижней стороне листа, внешне напоминающие лесной орех («чернильные орешки»). Их собирают, заваривают и пьют как чай в прикуску с кусковым сахаром или мёдом. Наружно применяют в виде примочек отвара ( 1 ст. сырья на 1 л. воды заварить кипятком, кипятить 5 мин., настаивать, процедить). Наиболее полезны зелёные и неспелые галлы.

Лечебные свойства галлов дубовых листьев:
1. обладают вяжущими свойствами — в смеси с уксусом помогают при зубной и ушной боли
2. способствуют росту волос (питьё и ванны)
3. помогают при трещинах губ (питьё и ванны)
4. хорошее средство против лёгочного туберкулёза
5. способствуют заживлению ошпаренных и обоженных мест тела
6. излечивают язвы глаз (питьё и ванны)
7. укрепляют органы живота, останавливают понос и кровотечение
8. высушивают выделения из матки
9. лечат различные кожные болезни: лишаи, рожистые воспаления (настой в уксусе), экзему, трещины на руках и ногах, влажные язвы (отвар) помогают при различных кровотечениях: из матки, желудка, ран
10. лечат выпадение заднего прохода (питьё отвара)

!!! Галлы вредны для мочевого пузыря, разовый приём — не более 3 г.!!!

aida

15.02.2014

shat lavna

տիգրան

15.02.2014

գխտոր

Աիդա Գրիգորյան

15.02.2014

Խնդրում եմ մեկնաբանել ԳԽՏՈՐ բույսի անվանումը և օգտակար հատկությունները ; Նախապես շնորհակալություն;

Մեդ-Պրակտիկ

19.01.2014

Հարգելի Անահիտ, բարև Ձեզ, Ձեր գրած բույսի անունը թուրքերեն եթե Zencefil է, ապա դա հայերեն կոճապղպեղն է, իսկ ռուսերեն՝ имбирь.

 

Անահիտ

15.01.2014

Բարեվ Ձեզ: Խնդրում եմ ուղարկեք ինձ խոտաբուսի հայերեն կամ ռուսերեն թարգմանությունը - ջենջեվիլ եվ հավլջե - սա թուրքերեն է: Նախապես շնորհակալություն:

Varduhi

27.01.2013

shat lav nyuter en shat mersi inch shat ognecin

Կարդացեք նաև

Եղինջը` դիաբետի, արթրիտի, սակավարյունության դեմ. 168.am
Եղինջը` դիաբետի, արթրիտի, սակավարյունության դեմ. 168.am

Առողջ սննդակարգի կարևորությունը թերագնահատել հնարավոր չէ։ Fithacker․ru-ի փոխանցմամբ՝ եղինջը ևս պետք է ներառված լինի սննդակարգում, քանի որ կարող է բարենպաստ ազդեցություն ունենալ օրգանիզմի վրա...

Սնունդը և առողջությունը
Հալվեի հյութ. 168.am
Հալվեի հյութ. 168.am

Հալվեի հյութը, իրավամբ, համարվում է ձեռքի, դեմքի, գլխի մաշկի խնամքի լավագույն միջոցներից մեկը: Այն սնուցում, առողջացնում և երիտասարդացնում է մաշկը: Ստորև ներկայացված է, թե ի՞նչ հատկություններով է օժտված հալվեի հյութը, ինչպե՞ս այն ճիշտ...

Լոռամրգի օգտակար հատկությունները. 168.am
Լոռամրգի օգտակար հատկությունները. 168.am

Լոռամրգին մեծ քանակով վիտամին C է պարունակում, հարուստ է կիտրոնաթթվով։ Այն մի խումբ վիտամիններ է պարունակում, սննդարար նյութեր, այդ թվում՝ կալցիում, մանգան, երկաթ, կալիում, ֆոսֆոր և այլն։ Fabiosa.com-ը ներկայացրել է...

Սնունդը և առողջությունը
Կանեփի և կանեփի յուղի կիրառությունը
Կանեփի և կանեփի յուղի կիրառությունը

Կանեփն պարունակում է բազմաթիվ արժեքավոր նյութեր: Դրանք հանքային նյութեր են, վիտամիններ, օմեգա-3, ճարպաթթու, ֆոսֆոր, կալիում, կալցիում, ցինկ, մագնեզիում, երկաթ, ծծումբ...

Թեյի ծառի յուղը մաշկի խնամքի համար. 168.am
Թեյի ծառի յուղը մաշկի խնամքի համար. 168.am

Fithacker.ru-ն գրում է, որ թեյի ծառի յուղը մաշկի խնամքի համար նախատեսված մի շարք միջոցների անբաժանելի բաղադրիչն է։ Ահա 10 պատճառ՝ ինչու է հարկավոր օգտագործել թեյի ծառի յուղը...

Մարմնի խնամք
Նռան թեյ. անհավանական օգուտ առողջությանը. 168.am
Նռան թեյ. անհավանական օգուտ առողջությանը. 168.am

Estet-portal.com-ը գրում է, որ այս թեյը կարող է հագեցնել ծարավը նույնիսկ շոգ եղանակին, հաճելի համ ունի և պարբերաբար օգտագործման դեպքում կարող է օգտակար լինել առողջությանը։ Թեյերի շրջանում այն ամենաշատ...

Սնունդը և առողջությունը
«Փողի ծառի» բուժիչ հատկությունները. 168.am
«Փողի ծառի» բուժիչ հատկությունները. 168.am

Ծաղկամանում կամ հողի մեջ աճող թանձրատերևուկը հայտնի է որպես փողի ծառ: Այն շատերիս պատուհանագոգերն է զարդարում: Որոշ մարդիկ հավատում են, որ այդ ծաղիկը հարստություն և առատություն է բերում տուն...

Կանաչ աշխարհ
Դեղաբույսերից թուրմ՝ բարձր ճնշման դեմ. 168.am
Դեղաբույսերից թուրմ՝ բարձր ճնշման դեմ. 168.am

Արյան բարձր ճնշումը տագնապ առաջացնելու պատճառներից է: Հիպերտոնիան հանգեցնում է անոթների պատերի քայքայմանը և կարող է դառնալ բազմաթիվ հիվանդությունների (կրծքային հեղձուկ, սրտամկանի ինֆարկտ, կաթված) պատճառ...

Սնունդը և առողջությունը Ավանդական բուժման մեթոդներ և միջոցներ
Ուրցի թեյը՝ քնի խանգարումների դեմ. 168.am
Ուրցի թեյը՝ քնի խանգարումների դեմ. 168.am

Նախկինում տնային տնտեսուհիները մթերքներ մարինացնելիս օգտագործում էին ուրցը, քանի որ այն արդյունավետ վնասազերծում է մանրէները: Հին Ռուսաստանում ուրցն անվանում էին Աստվածային խոտաբույս և հավատում էին...

Սնունդը և առողջությունը
Մշկընկույզը քրոնիկ անքնության դեմ. 168.am
Մշկընկույզը քրոնիկ անքնության դեմ. 168.am

Գոյություն ունեն մի շարք առողջական խնդիրներ, որոնք կարող են անքնության հանգեցնել: Որոշ դեպքերում անքնությունը, ինքնին, առողջական խնդիր է, մինչդեռ մի շարք...

Կտավատի թեյը՝ ստամոքսի խոցի դեմ. 168.am
Կտավատի թեյը՝ ստամոքսի խոցի դեմ. 168.am

Կտավատի սերմն արդյունավետորեն օրգանիզմն ազատում է տոքսիններից, կարգավորում է նյութափոխանակությունը, իջեցնում է արյան մեջ շաքարի մակարդակն ու կարգավորում է ախորժակը: Այս սերմերը կլանում են վնասակար տարրերը...

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն Ավանդական բուժման մեթոդներ և միջոցներ
Ուրցի թեյը՝ քնի խանգարումների դեմ. 168.am
Ուրցի թեյը՝ քնի խանգարումների դեմ. 168.am

Նախկինում տնային տնտեսուհիները  մթերքներ մարինացնելիս օգտագործում էին ուրցը, քանի որ այն արդյունավետ վնասազերծում է մանրէները: Հին Ռուսաստանում ուրցն անվանում էին Աստվածային խոտաբույս և հավատում էին...

Սնունդը և առողջությունը
Ռոզմարին. օգտակար հատկությունները և օգտագործման եղանակները. 168.am
Ռոզմարին. օգտակար հատկությունները և օգտագործման եղանակները. 168.am

Ռոզմարինը ո՛չ միայն համեմունք է, այլև արժեքավոր բուժիչ միջոց, որը բազմաթիվ օգտակար հատկություններ ունի։ Steptohealth.ru կայքը գրում է, որ այն հակաօքսիդանտ է, կարգավորում է նյութափոխանակությունը, սիրտ-անոթային համակարգի աշխատանքը...

Բամիայի բուժիչ ջուրը. 168.am
Բամիայի բուժիչ ջուրը. 168.am

Բամիան փիփերթազգիների ընտանիքի միամյա բույս է, որը լայն տարածում ունի Հայաստանում: Այն հաճախ կարելի է գտնել տարբեր ճաշատեսակների բաղադրությունների մեջ: Սակայն քչերը գիտեն, որ բամիան, բացի իր...

Սնունդը և առողջությունը
Դրամական ծառը՝ առողջության համար. 168.am
Դրամական ծառը՝ առողջության համար. 168.am

Mnenra.ru կայքը գրում է, որ թանձրատերևուկը տարբեր տեսակներ ունի։ Սակայն առավել տարածված է տնային տեսակը, որը հայտնի է նաև՝ որպես դրամական ծառ։ Այն մեծ քանակով մկնդեղ է պարունակում, որի պատճառով խորհուրդ չի տրվում...

Կանաչ աշխարհ

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ